Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 54 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Aarsand, Pål; Schofield, Daniel.
Deltakerperspektiv i studier av barns og unges mediepraksiser. I: Barndomsstudier i norsk kontekst: Tverrfaglige tilnærminger. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 9788205519213. s. 186-209
NTNU Untitled
 
2 Schofield, Daniel.
Digital Literacy and Media Literacy in Norway: Concepts, practice and future challenges. SATMEDIA; 2021-03-09
NTNU Untitled
 
2020
3 Fossland, Trine; Grimstad, Hilde; Schofield, Daniel.
Digitalisering av utdanning ved NTNU - med hovedfokus på prosjektet Drive. Trondheim: NTNU 2020 (ISBN 978-82-690813-2-9) 165 s.
NTNU UiT Untitled
 
4 Kupiainen, Reijo P.; Schofield, Daniel.
Nordic Perspectives on the History and Future of Media Education. I: The Handbook of Media Education Research. Wiley-Blackwell 2020 ISBN 9781119166900. s. 259-265
NTNU Untitled
 
5 Samoilow, Tatjana Kielland; Kjelaas, Irmelin; Kjørholt, Ingvild Hagen; Schofield, Daniel; Larsen, Ann Sylvi.
Innledning. I: Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215036830. s. 13-23
NTNU Untitled
 
6 Schofield, Daniel.
Barns bruk av digitale medier. Hjem og skole [Fagblad] 2020-11-30
NTNU Untitled
 
7 Schofield, Daniel.
Medienes rolle i tiendeklassingers tekster om katastrofer. I: Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215036830. s. 85-114
NTNU Untitled
 
8 Schofield, Daniel.
Nå må skolen hjelpe barna til å forstå korona og medieverden. Adresseavisen 2020
NTNU Untitled
 
9 Schofield, Daniel.
Vaginaegg og kaffeklyster: Derfor får Netflix huden full for Gwyneth Paltrows nye serie. Aftenposten [Avis] 2020-01-14
NTNU Untitled
 
10 Schofield, Daniel; Kupiainen, Reijo P.; Frantzen, Vegard Marinius.
På vei mot en nordisk MIK-indeks. En forstudie for en nordisk indeks for måling av medie- og informasjonskompetanse, på oppdrag for Statens Medieråd, Sverige. Trondheim: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring 2020 149 s.
NTNU Untitled
 
2019
11 Knudsen, Kristian Nødtvedt; Schofield, Daniel.
Performing literacy and social media. I: Drama in education. Exploring key research concepts and effective strategies. Routledge 2019 ISBN 9780429464928. s. 22-35
NTNU UIA Untitled
 
12 Schofield, Daniel.
Fra selvinnsikt til å "handle i verden" i et medialisert samfunn. I: Selvinnsikt og profesjonalitet. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025194. s. 89-106
NTNU Untitled
 
13 Schofield, Daniel.
Mediegrafi - et verktøy for dybdelæring i mediefag. Hvordan utøver vi mediepedagogikk?; 2019-11-05
NTNU Untitled
 
14 Schofield, Daniel.
Å leve og lære i en medialisert verden. Barn og unges mediebruk i et pedagogisk perspektiv. Videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse; 2019-03-20 - 2019-03-20
NTNU Untitled
 
15 Schofield, Daniel.
Å leve og lære i mediekulturen. Bruk, deltakelse og kompetanse. Temakveld om spillkultur og mediebruk; 2019-05-07 - 2019-05-07
NTNU Untitled
 
16 Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard.
Demokrati og livsmestring i mediekulturen: Mediepedagogikk for fremtiden. Introduksjon. Demokrati og livsmestring i mediekulturen: Mediepedagogikk for fremtiden; 2019-04-03 - 2019-04-03
NTNU Untitled
 
17 Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard.
Vi kan lære av historien om gameren Mats (25). Adresseavisen 2019 ;Volum 253.(51) s. 48-49
NTNU Untitled
 
18 Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard Marinius.
Demokrati og livsmestring i mediekulturen: Betydningen av fagfornyelsen for medielærere. Fagdag i fagforum for medier og kommunikasjon i Vestfold; 2019-08-14 - 2019-08-14
NTNU Untitled
 
2018
19 Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel.
Innledning. I: Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245020731. s. 13-20
NTNU Untitled
 
20 Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel.
Mediepedagogikk og mediedidaktikk. I: Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245020731. s. 47-72
NTNU Untitled
 
21 Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel.
Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 9788245020731) 300 s.
NTNU Untitled
 
22 Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel.
Workshop: Lansering av Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. IPL-konferansen #2018 . digital og hybrid pedagogikk; 2018-05-31 - 2018-05-31
NTNU Untitled
 
23 Knudsen, Kristian Nødtvedt; Schofield, Daniel.
SoMe eller SoWhat?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2018
NTNU Untitled
 
24 Schofield, Daniel.
Barn og unges mediebruk - betydning for skole og skolehelsetjeneste. Helsesøsterutdanningen i Trondheim; 2018-01-11 - 2018-01-11
NTNU Untitled
 
25 Schofield, Daniel.
Digital danning i skolen: Etikk, ansvar og refleksiv kompetanse. I: Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245020731. s. 145-164
NTNU Untitled
 
26 Schofield, Daniel.
Digital danning i skolen: Etikk og ansvar. Skolelederdagen 2018 - Skoleledelse og fagfornyelse i en reformtid; 2018-09-14 - 2018-09-14
NTNU Untitled
 
27 Schofield, Daniel.
Eleven som agent i egen medieverden: Hva er skolens rolle?. Skolen i digital utvikling; 2018-11-08 - 2018-11-09
NTNU Untitled
 
28 Schofield, Daniel.
Global Imagination: Young Norwegians' Narratives about Identity and Citizenship. Young People’s Civic Engagement in Latin America and the Nordic region; 2018-10-31 - 2018-11-01
NTNU Untitled
 
29 Schofield, Daniel.
Å leve og lære i en medialisert verden. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 55.(2-3) s. 7-11
NTNU Untitled
 
30 Schofield, Daniel; Aae, Julie Kristin.
Mestring i Ungdomsbedrift: risiko, virkelighetsnærhet og selvregulering. FoU i praksis 2018 ;Volum 12.(2) s. 49-66
NTNU Untitled
 
31 Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard.
Boklansering: Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Boklansering; 2018-01-01 - 2018-01-01
NTNU Untitled
 
32 Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard.
For eller imot mobil – eller på tide å ta diskusjonen på alvor, Adressa?. Adresseavisen 2018 s. 40-40
NTNU Untitled
 
33 Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard.
Kritisk medieforståelse: Hva, hvorfor, hvordan?. Frokostseminar: Kritisk medieforståelse, er det viktig og hvordan kan det læres?; 2018-11-16 - 2018-11-16
NTNU Untitled
 
34 Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard.
Mellom medier, skole og hverdagsliv: Mediepedagogikk som forskningsfelt. I: Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245020731. s. 21-46
NTNU Untitled
 
35 Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard.
Ny bok: Læring og demokrati i en digitalisert verden.
NTNU Untitled
 
36 Schofield, Daniel; Valle, Ruth Ida; Somby, Hege Merete.
Å spille sammen og bruke seg selv: elever med særlige behov og opplevelse av inkludering i Ungdomsbedrift. FoU i praksis 2018 ;Volum 12.(2) s. 67-84
HINN NTNU Untitled
 
37 Ursin, Marit; Schofield, Daniel.
Welcome to seminar: Young People’s Civic Engagement in Latin America and the Nordic region. Young People’s Civic Engagement in Latin America and the Nordic region; 2018-10-31 - 2018-11-01
NTNU Untitled
 
2017
38 Schofield, Daniel.
Katastrofenyheter i et nytt medielandskap. Undersøkelse i Trøndelag i 2016. I: Krig og katastrofer i media. De unges møte med brutale nyheter.. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020779. s. 107-136
NTNU Untitled
 
39 Schofield, Daniel.
Mediegrafi – et verktøy for dybdelæring og refleksjonskompetanse i mediefag. NKUL; 2017-05-10 - 2017-05-12
NTNU Untitled
 
40 Schofield, Daniel.
Mediegrafi – et verktøy for dybdelæring og refleksjonskompetanse i mediefag. mediepedagogene.no 2017
NTNU Untitled
 
41 Schofield, Daniel.
Speedpresentasjon av forskergruppen MEDLiE: Sandkassa som rom for utforsking og refleksjon. SU-konferansen; 2017-10-02 - 2017-10-02
NTNU Untitled
 
42 Schofield, Daniel.
Ungdoms opplevelse av krisenyheter. Klok i kriser; 2017-10-26 - 2017-10-26
NTNU Untitled
 
43 Schofield, Daniel.
Å bli agent i egen medieverden. Skolens rolle for barn og unge i mediesamfunnet. I: Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv.. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-49389-6. s. 227-254
NTNU Untitled
 
2016
44 Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard.
Barn og unges oppvekstmiljø med fokus på media. Foredrag for lærerstudenter; 2016-10-25 - 2016-10-25
NTNU Untitled
 
2015
45 Schofield, Daniel.
Reflexive Media Education. Exploring Mediagraphy as a Learning Activity in Upper Secondary School. Trondheim: NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk institutt 2015 (ISBN 978-82-326-1068-6) 196 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(206)
NTNU Untitled
 
46 Schofield, Daniel; Kupiainen, Reijo P..
Young People’s Narratives of Media and Identity: Mediagraphy as Identity Work in Upper Secondary School. Nordicom Review 2015 ;Volum 36.(1) s. 79-93
NTNU Untitled
 
2014
47 Schofield, Daniel.
Digital Moderasjon. Adresseavisen 2014 s. 34-34
NTNU Untitled
 
48 Schofield, Daniel.
Reflexivity and Global Citizenship in High School Students' Mediagraphies. I: Global Citizenship in a Digital World. MILID Yearbook 2014. Nordicom 2014 ISBN 978-91-86523-97-8. s. 69-80
NTNU Untitled
 
49 Schofield, Daniel.
Young People Exploring Their Media Experiences - Mediagraphy as a Reflection Tool in Upper Secondary School. Nordic Journal of Digital Literacy 2014 ;Volum 9.(2) s. 112-127
NTNU Untitled
 
2013
50 Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte; Schofield, Daniel.
LARS: Literacy Across Research Spaces. NATED at Berkeley; 2013-10-21 - 2013-10-25
NTNU UiO Untitled
 
    Vis neste liste