Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2020
1 Salomonsen, Cecilie.
Hva skal vi gjøre med alle disse digitale tvillingene?. Kyst.no 2020 ;Volum 4. s. 26-28
OCEAN Untitled
 
2 Salomonsen, Cecilie.
Ressursene skal videre, vi må tenke vugge til vugge.. FiskeribladetFiskaren 2020
OCEAN Untitled
 
3 Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Sandsund, Mariann; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective. Aquaculture 2020 ;Volum 524. s. -
OCEAN NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
4 Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Vollstad, Jørgen; Meling, Signe; Toldnes, Bendik.
Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten - Faglig sluttrapport - 2020:01294 A. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2020 (ISBN 978-82-14-06446-9) 36 s.
OCEAN Untitled
 
5 Tveit, Guro Møen; Salomonsen, Cecilie; Misimi, Ekrem; Lillienskiold, Aleksander; Greiff, Kirsti; Aursand, Marit; Courtade, Magali; Krupa, Alexandre; Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens Petter; Thakur, Maitri; Verboven, Pieter; Lind, Morten; Dreyer, Heidi Carin; Vatn, Jørn; Tveterås, Ragnar; Sandvold, Hilde Ness; Fon, Marianne.
iPROCESS innovation - Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway - 2020:00981 A. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2020 (ISBN 978-82-14-06560-2)
OCEAN NOFIMA NTNU SRAUFOSS UIS NMBU Untitled
 
2019
6 Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie.
Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06326-4) 49 s.
OCEAN Untitled
 
7 Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Widell, Kristina Norne.
Menneske, maskin og interaksjon dem imellom ved pilotlinja for makrellfiletering. : SINTEF Ocean 2019 21 s.
OCEAN Untitled
 
8 Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie.
Design for økt sikkerhet i havbruksnæringen. Norsk Fiskeoppdrett 2019
OCEAN NTNU Untitled
 
9 Tveit, Guro Møen; Salomonsen, Cecilie; Misimi, Ekrem; Aursand, Marit; Eilertsen, Aleksander; Courtade, Magali.
iProcess - Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway - 2019:01041. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06377-6) 64 s.
OCEAN SRAUFOSS Untitled
 
2018
10 Salomonsen, Cecilie.
Designing within the circular economy - How can the food industry and their equipment vendors use design as a tool to enter the circular economy?. : SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06911-2) 19 s.
OCEAN Untitled
 
11 Westavik, Harry; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Bondø, Morten Steen; Martinsen, Gustav; Salomonsen, Cecilie; Indergård, Erlend.
Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06918-1) 31 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2018:01034)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
2016
12 Bar, Eirin Marie Skjøndal; Mathiassen, John Reidar Bartle; Eilertsen, Aleksander; Mugaas, Terje; Misimi, Ekrem; Linnerud, Ådne Solhaug; Salomonsen, Cecilie; Westavik, Harry.
Towards robotic post-trimming of salmon fillets. Industrial robot 2016 ;Volum 43.(4) s. 421-428
OCEAN SINTEF SRAUFOSS Untitled
 
2014
13 Moe, Helene Katrine; Salomonsen, Cecilie; Lien, Andreas Myskja.
APS Best practice design Manual for utvikling av brukervennlig utstyr for havbruksbransjen. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05724-9) 22 s.
OCEAN Untitled
 
14 Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie.
Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport. Tromsø: Nofima 2014 (ISBN 978-82-8296-162-2) 7 s. Nofima rapportserie(7/2014)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
15 Salomonsen, Cecilie; Moe, Helene Katrine.
Utvikling av grafisk brukergrensesnitt for prosjektet RoboTrimNol. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05777-5) 62 s.
OCEAN Untitled
 
16 Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Toldnes, Bendik.
Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn‐ og linefiskeri. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05767-6) 15 s.
OCEAN Untitled
 
17 Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif.
Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy". : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05758-4) 38 s.
OCEAN NMBU Untitled
 
2013
18 Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander Børresen; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen.
Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vektestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05570-2) 24 s.
OCEAN NMBU Untitled
 
19 Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen.
Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vekstestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055702) 24 s. SINTEF Rapport(A24002)
OCEAN Untitled
 
2012
20 Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Eilertsen, Aleksander Børresen; Salomonsen, Cecilie.
Vektestimering av enkeltfisk ombord. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05430-9) 144 s.
OCEAN NMBU Untitled
 
21 Fossum, John André; Mathiassen, John Reidar Bartle; Toldnes, Bendik; Salomonsen, Cecilie.
Teknologi for fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra sild – Fase 1 Teknologiprinsipper for fraksjonert uttak og sortering av utvalgte restprodukter fra filetering av NVG sild.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05437-8) 55 s.
OCEAN Untitled
 
22 Salomonsen, Cecilie.
Brukeraspekter for bedøve- og bløggeautomat. På snurrevadbåter under 20 meter. Trondheim: SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 14 s.
Untitled
 
23 Salomonsen, Cecilie.
Bruksaspekter stor snurrevadbåt med fokus på innføring av bedøve- og bløggemoduler. Trondheim: SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 26 s.
Untitled
 
2010
24 Salomonsen, Cecilie; Boks, Casper.
Intelligent Textiles: Opportunities and Challenges for the Industrial Designer. I: Proceedings of norddesign 2010; International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, August 25-27, Gothenburg, Sweden. The Design Society 2010 ISBN 978-91-633-7063-2. s. 247-256
NTNU Untitled