Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 139 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2017
1 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Barnevernsbarn og utenforskap på skolen. Gudbrandsdølen Dagningen 2017
HINN Untitled
 
2 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Bygging av et trygt barnehagemiljø uten krenkelser - hvilken betydning har relasjonsarbeid hjemme og samarbeidet mellom foreldre og barnehage. Foredrag for foreldre og ansatte i Blåbærskogen barnehage; 2017-05-09
HINN Untitled
 
3 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Bygging av trygt barnehagemiljø uten krenkelser - hvilken betydning har relasjonsarbeid hjemme og samarbeidet mellom foreldre og barnehage. Foredrag for Nedre Auren gårdsbarnehage; 2017-05-10
HINN Untitled
 
4 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Derfor baksnakker vi andre, selv om vi «hater» sladder. kk.no 2017
HINN Untitled
 
5 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Derfor blir noen barn mobbere. VG : Verdens gang 2017
HINN Untitled
 
6 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Engasjerte voksne kan forebygge at barn blir mobbet på nett. BarneVakten. Vern mot medievold (nettavis 2002-09-05) http://www.barnevakten.no 2017
HINN Untitled
 
7 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Godt barnehagemiljø, forelderrollen og forebygging av utenforskap og mobbing blant små barn. Foredrag for foreldre og ansatte i Almemoen barnehage; 2017-04-03
HINN Untitled
 
8 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Har du det trygt på skolen?. Oppland arbeiderblad 2017
HINN Untitled
 
9 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Implementering av ny rammeplan og ny opplæringslov bidrar til et trygt læringsmiljø. Foredrag for skoleeiere, barnehagemyndighet, rektorer, styrere, ressurspersoner og PPT i fem kommuner i Oppland; 2017-11-08
HINN Untitled
 
10 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø - forbygging og stopping av krenkelser i skole og barnehage. Foredrag på samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene i Oppland; 2017-11-01
HINN Untitled
 
11 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø – hva løser mobbegåten?. Sørlandsk Lærerstevne; 2017-10-20
HINN Untitled
 
12 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljøer stiller krav til systematisk arbeid. Visma brukerkonferansen 2017; 2017-10-19
HINN Untitled
 
13 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende miljø og relasjonsarbeid i skole og barnehage. Foredrag for ledelse og ansatte i barnehager og skoler i Skodje kommune; 2017-08-15
HINN Untitled
 
14 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Løser ny mobbelov den mystiske mobbegåten?. Gudbrandsdølen Dagningen 2017
HINN Untitled
 
15 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Mobbing – sosiale prosesser på avveie og følelser på ville veier. Foredrag for ansatte og foreldre ved Blystadlia skole; 2017-03-14
HINN Untitled
 
16 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Mobbingen fortsetter. NRK P1 Hedmark og Oppland [Radio] 2017-09-20
HINN Untitled
 
17 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Nytt mobbeteam hos Fylkesmannen i Oppland. NRK P1 Hedmark og Oppland [Radio] 2017-08-16
HINN Untitled
 
18 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Nå oppretter Fylkesmannen eget mobbeteam. NRK - www.nrk.no 2017
HINN Untitled
 
19 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Samtaler med barn om sensitive temaer i barnehage og skole. Foredrag for medlemmer i Fagforbundet i Bergen; 2017-11-23
HINN Untitled
 
20 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Systematisk arbeid, høy kompetanse og gode holdninger løser mobbegåten. Foredrag ved kommunesamling; 2017-11-01
HINN Untitled
 
21 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
10 råd mot mobbing. Forskningsdagene; 2017-09-27
HINN Untitled
 
22 Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Houg, Bodil J..
Dagsseminar om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Seminar for tjenesteledere i Ringerike kommune; 2017-02-14
HINN Untitled
 
23 Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Lund, Ingrid; Oudmayer, Kristin; Yohannes, Josef; Wiker, Paul Viktor.
Slik oppdager du om barnet ditt er en mobber. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten 2017
HINN UIA Untitled
 
2016
24 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Anerkjenn barnas digitale gatehjørner!. NRK P1 Hedmark og Oppland [Radio] 2016-03-08
HINN Untitled
 
25 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Barn og sosiale medier. Foredrag på Ullensakerskolens dag; 2016-04-19
HINN Untitled
 
26 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Barns hemmelige mobbemareritt. Gudbrandsdølen Dagningen 2016
HINN Untitled
 
27 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Barns sosiale kompetanser i fremtidens skole. Foredrag for lærere og assistenter; 2016-08-16
HINN Untitled
 
28 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dette er Victorias svar til mobberne. NRK Trøndelag [Radio] 2016-01-20
HINN Untitled
 
29 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Forebygging av mobbing, bygging av godt klassemiljø og hjem-skole-samarbeid. Foredrag for foreldre og lærere på 9. trinn ved Hammartun skole; 2016-05-12
HINN Untitled
 
30 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Forebygging av mobbing, hjemmet som læringsarena og foreldre som rollemodeller. Foredrag for foreldre og ansatte ved Blystadlia skole; 2016-03-07
HINN Untitled
 
31 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Forebygging, avdekking og håndtering av mobbing på hjemmearenaen. Foredrag ved NTNU i Gjøvik for foreldre og lærer ved Fredheim, Gjøvik og Lundstein skole; 2016-09-06
HINN Untitled
 
32 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Foredrag om digital mobbing og nettvett. Foredrag for elever ved Bygdøy skole; 2016-03-10
HINN Untitled
 
33 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Foredrag om framtidsskolen og sosial kompetanse hos barn. Foredrag for lærere og assistenter ved Fredheim, Gjøvik og Lundstein skole; 2016-08-16
HINN Untitled
 
34 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Foredrag om hvordan voksne kan forebygge mobbing mellom barn. Foredrag for foreldre og lærere ved Bygdøy skole; 2016-03-10
HINN Untitled
 
35 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Foreldrekompetanse – konflikthåndtering, god kommunikasjon og trygge relasjoner forebygger mobbeatferd. Foredrag for foreldre i Åsane, Fana og Våganeset Gårdsbarnehage; 2016-02-11
HINN Untitled
 
36 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Forsker: – Pappaens hjemmelekse mot mobbing treffer blink. NRK Hedmark og Oppland [Internett] 2016-08-22
HINN Untitled
 
37 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Holdninger og handlinger til voksne i møte med mobbing i barnehagen. Seminar for ansatte i barnehager og PPT i Stordal kommune; 2016-10-28
HINN Untitled
 
38 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Hva betyr det å være en god forelder og hvordan skaper vi et godt samspill mellom foreldre og barn. Foredrag for foreldre og ansatte i tre barnehager i Lillehammer; 2016-11-24
HINN Untitled
 
39 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Intervju i forbindelse med en pågående mobbesak. Artikkeltittel: "Oliver" (11) har ikke én eneste venn. Bergensavisen 2016 s. 18-22
HINN Untitled
 
40 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Kunnskap om barns temperament, oppmerksomhet rundt foreldres oppdragelsesstil og riktig veiledning fra omgivelsen er sentralt for å forebygge mobbeatferd hos barn. Foredrag for foreldre og lærere ved Vingrom skole; 2016-09-21
HINN Untitled
 
41 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Mobbing må forstås som et gruppefenomen, ikke som individuelle trekk og handlinger hos et barn. Hvordan endrer ny forskning det forebyggende arbeidet mot mobbing.. Namdalseid kommune; 2016-11-22
HINN Untitled
 
42 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Om facebookinnlegget til Odd Christian Hagen, pappa til to jenter på ungdomstrinnet på Gjøvik.. NRK Hedmark og Oppland [Radio] 2016-08-22
HINN Untitled
 
43 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Samtaler med barn. Seminar for alle ansatte i Åsane, Fana og Våganeset Gårdsbarnehage; 2016-02-12
HINN Untitled
 
44 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Samtaler med barn som pårørende. Foredrag for medarbeidere i Tyrilistiftelsen; 2016-11-09
HINN Untitled
 
45 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Unge trenger hjemmelekser om mobbing. Oppland arbeiderblad 2016
HINN Untitled
 
46 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Utestengelse, baksnakking og drittslenging – er jentene de mest grenseløse?. Gudbrandsdølen Dagningen 2016
HINN Untitled
 
47 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Vennskap, konflikthåndtering, god kommunikasjon og trygge relasjoner forebygger mobbbeatferd. Foredrag for foreldre og ansatte ved Lunner barneskole; 2016-02-18
HINN Untitled
 
48 Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Mørch, Willy-Tore.
Du lærer barna å mobbe hjemme. Vårt land 2016
HINN UiT Untitled
 
49 Kihle, Anne Line; Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Fagseminar for medlemmer i Gudbrandsdalen med tema: hvordan vi som profesjonsutøvere møter brukere, pasienter eller elever i spennet mellom handlingskompetanse og relasjonskompetanse. Fagseminar for medlemmer i Fellesorganisasjonen Oppland; 2016-04-07
HINN Untitled
 
50 Kihle, Anne Line; Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Fagseminar for medlemmer i Valdres med tema: hvordan vi som profesjonsutøvere møter brukere, pasienter eller elever i spennet mellom handlingskompetanse og relasjonskompetanse. Fagseminar for medlemmer i Fellesorganisasjonen Oppland; 2016-04-12
HINN Untitled
 
    Vis neste liste