Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 158 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Gran, Lillian; Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Mobilen som digitalt verktøy i undervisningen forebygger mobbing. Gudbrandsdølen Dagningen 2018
HINN Untitled
 
2 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Bygging av inkluderende miljøer og behovet for tverrprofesjonelt arbeid i forebygging og håndtering av krenkelser mellom barn. Barn og unge-konferansen 2018; 2018-03-13 - 2018-03-14
HINN Untitled
 
3 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Foreldre er sentrale rollemodeller i barn liv – betydningen av voksne holdninger og handlinger for å forebygge og stoppe krenkelser mellom barn. Foredrag for foreldre og ansatte i barnehage og skole; 2018-03-15
HINN Untitled
 
4 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Hva er mobbing, hvorfor mobber barn hverandre og hvordan kan et godt samarbeid mellom barnehage og skole forebygge mobbing mellom barn. Foredrag for ansatte og foreldre i åtte barnehager i Skedsmo kommune; 2018-05-08
HINN Untitled
 
5 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Hvordan kan foreldre bidra til at barnehage og skole forebygger og stopper krenkelser og mobbing mellom barn».. Foredrag for foreldre i Vang kommune; 2018-04-10
HINN Untitled
 
6 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Hvordan kan skoler jobbe systematisk med inkluderende læringsmiljø, betydningen av lærerens relasjonskompetanse og samarbeidet mellom hjem og skole.. Foredrag på Adventistkirkens lærerkonferanse for barnehager og skoler; 2018-02-05
HINN Untitled
 
7 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende barnehagemiljø - mobber små barn?. Seminar for ansatte i barnehagene i Nordreisa kommune; 2018-03-19 - 2018-03-20
HINN Untitled
 
8 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø – aktiviteter som stopper krenkelser og mobbing. Foredrag for ansatte i barnehage og skole i Sør-Fron kommune; 2018-04-09
HINN Untitled
 
9 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø – foreldrenes betydning for å stoppe krenkelser og mobbing. Foredrag for foreldre i barnehage og skole i Sør-Fron kommune; 2018-04-09
HINN Untitled
 
10 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø - utvikling av sosiale kompetanser hos barn. Foredrag for foreldre i Vågå kommune; 2018-04-12
HINN Untitled
 
11 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø fritt for krenkelser. Foredrag for ansatte i barnehage og skole i Vågå kommune; 2018-01-02
HINN Untitled
 
12 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø gir trygghet for alle barn – hvordan skal vi klare å følge den nye opplæringsloven om nulltoleranse mot krenkelser. Foredrag for kommunestyret og pedagoger i barnehage og skole; 2018-02-07
HINN Untitled
 
13 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø- håndtering av mobbing og krenkelser i barnehage og skole. Dagsseminar for rektorer, ledere i barnehager og andre fra kommuner i Oppland; 2018-04-25
HINN Untitled
 
14 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole – hva er krenkelser. Foredrag for foreldre, ansatte i barnehage og skole, PPT, helsesøster og andre samarbeidspartnere; 2018-03-07
HINN Untitled
 
15 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Mobbing blant barn ser ikke ut til å minske. Altaposten 2018
HINN Untitled
 
16 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Mobbing er ikke det vi tidligere har trodd. Altaposten 2018
HINN Untitled
 
17 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Når barnet ditt mobber andre. Plusstid.no 2018
HINN Untitled
 
18 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Voksnes ansvar for inkluderende læringsmiljøer – tverrfaglig samarbeid. Foredrag for foreldre, ansatte i barnehage og skole, PPT, helsesøster og andre samarbeidspartnere; 2018-03-08
HINN Untitled
 
19 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Årsaken til at mobbing eksisterer er voksnes holdninger – nytt regelverk styrker elevers rettsikkerhet. Foredrag for ansatte ved ungdomsskoler og videregående skoler i Nes kommune; 2018-02-28
HINN Untitled
 
2017
20 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Barnevernsbarn og utenforskap på skolen. Gudbrandsdølen Dagningen 2017
HINN Untitled
 
21 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Bygging av et trygt barnehagemiljø uten krenkelser - hvilken betydning har relasjonsarbeid hjemme og samarbeidet mellom foreldre og barnehage. Foredrag for foreldre og ansatte i Blåbærskogen barnehage; 2017-05-09
HINN Untitled
 
22 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Bygging av trygt barnehagemiljø uten krenkelser - hvilken betydning har relasjonsarbeid hjemme og samarbeidet mellom foreldre og barnehage. Foredrag for Nedre Auren gårdsbarnehage; 2017-05-10
HINN Untitled
 
23 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Derfor baksnakker vi andre, selv om vi «hater» sladder. kk.no 2017
HINN Untitled
 
24 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Derfor blir noen barn mobbere. VG : Verdens gang 2017
HINN Untitled
 
25 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Engasjerte voksne kan forebygge at barn blir mobbet på nett. BarneVakten (nettavis) 2017
HINN Untitled
 
26 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Godt barnehagemiljø, forelderrollen og forebygging av utenforskap og mobbing blant små barn. Foredrag for foreldre og ansatte i Almemoen barnehage; 2017-04-03
HINN Untitled
 
27 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Har du det trygt på skolen?. Oppland arbeiderblad 2017
HINN Untitled
 
28 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Implementering av ny rammeplan og ny opplæringslov bidrar til et trygt læringsmiljø. Foredrag for skoleeiere, barnehagemyndighet, rektorer, styrere, ressurspersoner og PPT i fem kommuner i Oppland; 2017-11-08
HINN Untitled
 
29 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø - forbygging og stopping av krenkelser i skole og barnehage. Foredrag på samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene i Oppland; 2017-11-01
HINN Untitled
 
30 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø – hva løser mobbegåten?. Sørlandsk Lærerstevne; 2017-10-20
HINN Untitled
 
31 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljøer stiller krav til systematisk arbeid. Visma brukerkonferansen 2017; 2017-10-19
HINN Untitled
 
32 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende miljø og relasjonsarbeid i skole og barnehage. Foredrag for ledelse og ansatte i barnehager og skoler i Skodje kommune; 2017-08-15
HINN Untitled
 
33 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Løser ny mobbelov den mystiske mobbegåten?. Gudbrandsdølen Dagningen 2017
HINN Untitled
 
34 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Mobbing – sosiale prosesser på avveie og følelser på ville veier. Foredrag for ansatte og foreldre ved Blystadlia skole; 2017-03-14
HINN Untitled
 
35 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Mobbingen fortsetter. NRK P1 Hedmark og Oppland [Radio] 2017-09-20
HINN Untitled
 
36 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Nytt mobbeteam hos Fylkesmannen i Oppland. NRK P1 Hedmark og Oppland [Radio] 2017-08-16
HINN Untitled
 
37 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Nå oppretter Fylkesmannen eget mobbeteam. NRK - www.nrk.no 2017
HINN Untitled
 
38 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Samtaler med barn om sensitive temaer i barnehage og skole. Foredrag for medlemmer i Fagforbundet i Bergen; 2017-11-23
HINN Untitled
 
39 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Systematisk arbeid, høy kompetanse og gode holdninger løser mobbegåten. Foredrag ved kommunesamling; 2017-11-01
HINN Untitled
 
40 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
10 råd mot mobbing. Forskningsdagene; 2017-09-27
HINN Untitled
 
41 Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Houg, Bodil J..
Dagsseminar om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Seminar for tjenesteledere i Ringerike kommune; 2017-02-14
HINN Untitled
 
42 Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Lund, Ingrid; Oudmayer, Kristin; Yohannes, Josef; Wiker, Paul Viktor.
Slik oppdager du om barnet ditt er en mobber. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten 2017
HINN UIA Untitled
 
2016
43 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Anerkjenn barnas digitale gatehjørner!. NRK P1 Hedmark og Oppland [Radio] 2016-03-08
HINN Untitled
 
44 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Barn og sosiale medier. Foredrag på Ullensakerskolens dag; 2016-04-19
HINN Untitled
 
45 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Barns hemmelige mobbemareritt. Gudbrandsdølen Dagningen 2016
HINN Untitled
 
46 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Barns sosiale kompetanser i fremtidens skole. Foredrag for lærere og assistenter; 2016-08-16
HINN Untitled
 
47 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dette er Victorias svar til mobberne. NRK Trøndelag [Radio] 2016-01-20
HINN Untitled
 
48 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Forebygging av mobbing, bygging av godt klassemiljø og hjem-skole-samarbeid. Foredrag for foreldre og lærere på 9. trinn ved Hammartun skole; 2016-05-12
HINN Untitled
 
49 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Forebygging av mobbing, hjemmet som læringsarena og foreldre som rollemodeller. Foredrag for foreldre og ansatte ved Blystadlia skole; 2016-03-07
HINN Untitled
 
50 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Forebygging, avdekking og håndtering av mobbing på hjemmearenaen. Foredrag ved NTNU i Gjøvik for foreldre og lærer ved Fredheim, Gjøvik og Lundstein skole; 2016-09-06
HINN Untitled
 
    Vis neste liste