Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 200 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dialogen og relasjonens betydning i et inkluderende miljø. Planleggingdag; 2020-01-03 - 2020-01-03
HINN Untitled
 
2 Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Stranger-Johannessen, Espen; Hartberg, Egil Weider.
Skolemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020. Elverum: Høgskolen i Innlandet 2020 (ISBN 978-82-8380-217-7) 74 s. Skriftserien Høgskolen i Innlandet(16)
HINN Untitled
 
2019
3 Bjerknes, Anne-Line; Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Time-out i barnehagen, en krenkelse?. Lærerrommet, podcast fra Utdanningsforbundet [Radio] 2019-11-27
HINN USN Untitled
 
4 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Barn trenger time-in. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
HINN Untitled
 
5 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Barn trenger time-in. barnehage.no 2019
HINN Untitled
 
6 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dialogen som samtaleform. Foredrag for ansatte; 2019-11-18 - 2019-11-18
HINN Untitled
 
7 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dialogen som samtaleform. Foredrag for ansatte; 2019-09-11 - 2019-09-11
HINN Untitled
 
8 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dialoger med barn som strever. Foredrag i regi av Utdanningsdirektoratet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø"; 2019-11-24 - 2019-11-24
HINN Untitled
 
9 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dialoger og reguleringsstøtte. Foredrag for fagansatte; 2019-09-11 - 2019-09-11
HINN Untitled
 
10 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dialoger og relasjoner i samspill med barn og foreldre. Foredrag i regi av Utdanningsdirektoratet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø"; 2019-01-14 - 2019-01-14
HINN Untitled
 
11 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dialoger og relasjoner med elever og foreldre. Foredrag i regi av Utdanningsdirektoratet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø"; 2019-03-18 - 2019-03-18
HINN Untitled
 
12 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dialoger og relasjoner til barn og foreldre. Foredrag i regi av Utdanningsdirektoratet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø"; 2019-01-15 - 2019-01-15
HINN Untitled
 
13 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dialoger og samspill med elever og foreldre. Foredrag i regi av Utdanningsdirektoratet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø"; 2019-10-23 - 2019-10-23
HINN Untitled
 
14 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Dialogiske samtaler. Foredrag for ansatte; 2019-10-28 - 2019-10-28
HINN Untitled
 
15 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Foreldre som rollemodeller. Foredrag for foreldre; 2019-10-15 - 2019-10-15
HINN Untitled
 
16 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Hjem - skole/barnehage-samarbeid. Foredrag for foreldre; 2019-04-04 - 2019-04-04
HINN Untitled
 
17 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Hjem-skole-samarbeid når mobbing skjer. Foredrag for foreldre og ansatte; 2019-10-23 - 2019-10-23
HINN Untitled
 
18 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Hvem har ansvaret for å løse russefloken?. Gudbrandsdølen Dagningen 2019
HINN Untitled
 
19 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Hvorfor mobber barn hverandre og hva kan voksne gjøre?. NRK Sogn og Fjordane [Radio] 2019-04-04
HINN Untitled
 
20 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende barne- og skolemiljø – relasjonskompetanse i miljøbygging i skole og barnehage. Seminar for alle ansatte i utdanningssektoren i Sel kommune; 2019-01-02 - 2019-01-02
HINN Untitled
 
21 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende barnehagemiljø. Fagdag for ansatte i barnehager i Sunnfjord; 2019-04-05 - 2019-04-05
HINN Untitled
 
22 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende barnehagemiljø. Seminar for ansatte i Rindal kommune; 2019-01-11 - 2019-01-11
HINN Untitled
 
23 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende barnehagemiljø - foreldreinvolvering. Foredrag for foreldre; 2019-02-25 - 2019-02-25
HINN Untitled
 
24 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende barnhage- og skulemiljø. Fagdag; 2019-04-04 - 2019-04-04
HINN Untitled
 
25 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende miljø - foreldreinvolvering. Foredrag for foreldre; 2019-03-25 - 2019-03-25
HINN Untitled
 
26 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende oppvekst. Gudbrandsdølen Dagningen 2019
HINN Untitled
 
27 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkludering og minoriteter. Foredrag for ansatte ved Træleborg skole; 2019-02-05 - 2019-02-05
HINN Untitled
 
28 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkludering og vennskap. Foredrag for ansatte og foreldre; 2019-05-02 - 2019-05-02
HINN Untitled
 
29 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Lagbygging i skole og barnehage. Foredrag for ansatte; 2019-08-15 - 2019-08-15
HINN Untitled
 
30 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Meningsfull oppvekst. Foredrag for ansatte i Bergen kommune; 2019-11-15 - 2019-11-15
HINN Untitled
 
31 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Mobbing i barnehagen. Fordrag for ansatte og foreldre; 2019-04-30 - 2019-04-30
HINN Untitled
 
32 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
PPT sin rolle i bygging av et inkluderende miljø. Foredrag for ansatte i PPT; 2019-03-25 - 2019-03-25
HINN Untitled
 
33 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
PPT sin rolle i bygging av et inkluderende miljø. Fagdag for PPT; 2019-03-05 - 2019-03-05
HINN Untitled
 
34 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
PPT sin rolle i forebygging og håndtering av mobbing. Foredrag for PPT; 2019-03-28 - 2019-03-28
HINN Untitled
 
35 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Relasjonsarbeid og frivillighet. Home start; 2019-11-04 - 2019-11-04
HINN Untitled
 
36 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Relasjonskompetanse i skolen. Foredrag for ansatte; 2019-08-15 - 2019-08-15
HINN Untitled
 
37 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Samarbeid mellom barnehage og foreldre. Innlegg SEPU-Konferansen; 2019-11-24 - 2019-11-24
HINN Untitled
 
38 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Skolemiljø og krenkelser. Nettverkssamling fylkesmenn; 2019-11-26 - 2019-11-26
HINN Untitled
 
39 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Sosiale medier og mobbing. Fagmesse for alle ansatte; 2019-01-29 - 2019-01-29
HINN Untitled
 
40 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Spør en smarting. Debatt i regi av Forskningsdagene 2019; 2019-11-24 - 2019-11-24
HINN Untitled
 
41 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Tomrommet etter ungdomstrinnet. Gudbrandsdølen Dagningen 2019
HINN Untitled
 
42 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Å bare slette «mobbe-appene» er til ingen nytte. Gudbrandsdølen Dagningen 2019
HINN Untitled
 
2018
43 Gran, Lillian; Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Mobilen som digitalt verktøy i undervisningen forebygger mobbing. Gudbrandsdølen Dagningen 2018
HINN Untitled
 
44 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Bygging av inkluderende miljøer og behovet for tverrprofesjonelt arbeid i forebygging og håndtering av krenkelser mellom barn. Barn og unge-konferansen 2018; 2018-03-13 - 2018-03-14
HINN Untitled
 
45 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Foreldre er sentrale rollemodeller i barn liv – betydningen av voksne holdninger og handlinger for å forebygge og stoppe krenkelser mellom barn. Foredrag for foreldre og ansatte i barnehage og skole; 2018-03-15
HINN Untitled
 
46 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Hva er mobbing, hvorfor mobber barn hverandre og hvordan kan et godt samarbeid mellom barnehage og skole forebygge mobbing mellom barn. Foredrag for ansatte og foreldre i åtte barnehager i Skedsmo kommune; 2018-05-08
HINN Untitled
 
47 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Hvordan kan foreldre bidra til at barnehage og skole forebygger og stopper krenkelser og mobbing mellom barn».. Foredrag for foreldre i Vang kommune; 2018-04-10
HINN Untitled
 
48 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Hvordan kan skoler jobbe systematisk med inkluderende læringsmiljø, betydningen av lærerens relasjonskompetanse og samarbeidet mellom hjem og skole.. Foredrag på Adventistkirkens lærerkonferanse for barnehager og skoler; 2018-02-05
HINN Untitled
 
49 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende barnehagemiljø - mobber små barn?. Seminar for ansatte i barnehagene i Nordreisa kommune; 2018-03-19 - 2018-03-20
HINN Untitled
 
50 Jørgensen, Ingrid Grimsmo.
Inkluderende læringsmiljø – aktiviteter som stopper krenkelser og mobbing. Foredrag for ansatte i barnehage og skole i Sør-Fron kommune; 2018-04-09
HINN Untitled
 
    Vis neste liste