Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-23 av 23

2020
1 Bashir, Hussnain; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Skard, Siv E. Rosendahl.
Experimenting with sustainable business models in fast moving consumer goods. Journal of Cleaner Production 2020 ;Volum 270. s. -
NHH Untitled
 
2 Skard, Siv E. Rosendahl; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
When is Sustainability a Liability, and When Is It an Asset? Quality Inferences for Core and Peripheral Attributes. Journal of Business Ethics 2020
HINN NHH Untitled
 
2019
3 Gulbrandsen, Erlend Aas; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Bærekraftige forretningsmodeller. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2019 ;Volum 22.(5) s. 14-16
HINN NHH Untitled
 
4 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Toward Smart and Sustainable Business Models in Retail. I: Innovation for Sustainability: Business Transformations Towards a Better World. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-97384-5. s. 177-192
HINN NHH Untitled
 
5 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Skard, Siv E. Rosendahl.
Eksperimentering for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2019 ;Volum 22.(5) s. 51-59
HINN NHH Untitled
 
6 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Skard, Siv E. Rosendahl.
På vei mot sirkulære forretningsmodeller i varehandelen. Praktisk økonomi & finans 2019 ;Volum 35.(1) s. 46-60
HINN NHH Untitled
 
2018
7 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
RESTART Sustainable Business Model Innovation. Palgrave Macmillan 2018 (ISBN 978-3-319-91970-6) 253 s.
HINN NHH Untitled
 
2017
8 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Bærekraftige forretningsmodeller i varehandelen: En RESTART av bransjen?. I: Nye forretningsmodeller i handelen : innovasjon for en bærekraftig fremtid. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02847-7. s. 49-66
HINN NHH Untitled
 
9 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Designing sustainable business models. I: Innovating for Trust. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1785369476. s. 145-162
HINN NHH Untitled
 
2015
10 Gulbrandsen, Erlend Aas; Jørgensen, Sveinung; Kaarbøe, Katarina; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Developing Management Control Systems for Sustainable Business Models. Beta 2015 ;Volum 29.(1) s. 10-25
HINN NHH Untitled
 
11 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Bærekraftige forretningsmodeller: Hva, hvorfor og hvordan?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2015 ;Volum 18.(06) s. 53-61
HINN NHH Untitled
 
2013
12 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Ansvarlig og lønnsom: Strategier for ansvarlige forretningsmodeller. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-39475-2) 267 s.
HINN NHH Untitled
 
13 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Cermaq : from activist target to sustainability leader. I: International Management: Theory and Practice. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 978-1-78100-438-8. s. 306-324
HINN NHH Untitled
 
14 Jørgensen, Sveinung; Skyttermoen, Torgeir; Syversen, Trine Løvold.
I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag : et studieutviklingsprosjekt som ble "kronet med gull". I: Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-media AS 2013 ISBN 978-82-93298-06-9. s. 211-226
HINN Untitled
 
2011
15 Jørgensen, Sveinung.
What's the problem? Reformulating the problem for balanced-strategy creation. Karlstad University Press 2011 (ISBN 978-917063-376-8) 112 s.
HINN Untitled
 
16 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Not your problem? Exploring the relationship between problem formulation and social responsibility. Etikk i praksis 2011 ;Volum 5.(1) s. 31-50
HINN NHH Untitled
 
17 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Organizing for Responsibility. I: Responsibility, Deep Ecology and the Self: Festschrift in Honor of Knut J. Ims. Forlag1 2011 ISBN 978-82-9273-565-7. s. 107-124
HINN NHH Untitled
 
18 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
The Why and How of Corporate Social Responsibility. Beta 2011 ;Volum 25.(2) s. 121-137
HINN NHH Untitled
 
2010
19 Jørgensen, Sveinung.
Baklengs ut av fuglekassa : komplekse problemer krever komplekse problemformuleringer. Tidsskriftet Norges Barnevern 2010 ;Volum 87.(2) s. 76-89
HINN Untitled
 
20 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
What's the problem? A problem-based approach to the reform of the Norwegian drug rehabilitation sector. European Journal of Social Work 2010 ;Volum 13.(3) s. 339-357
HINN NHH Untitled
 
21 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
What's the problem? A problem-based approach to the reform of the Norwegian drug rehabilitation sector. European Journal of Social Work 2010 ;Volum 13.(3) s. 339-357
HINN Untitled
 
2009
22 Jørgensen, Sveinung.
Business as usual and the barriers to sustainable innovations. Beta 2009 (1) s. 27-44
HINN Untitled
 
23 Jørgensen, Sveinung.
Business as Usual vs. Business Redefined. I: Retorikk, etikk og næringsliv / redigert av Odd Nordhaug og Hans-Ivar Kristiansen. Forlag1 2009 s. 371-392
HINN Untitled