Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-16 av 16

2020
1 Andfossen, Nina Beate; Fjær, Kari Kirkbakk; Furnes, Merete; Gamme, Wenke Iren.
Covid-19 stanset ikke praksisforberedende undervisning for studentene. Sykepleien 2020
NTNU Untitled
 
2018
2 Fjær, Kari Kirkbakk; Kletthagen, Hege.
Nursing Students’ in Mental Health Nursing Shown by the Debriefing Phase in Low-Fidelity Simulation. Issues in Mental Health Nursing 2018
NTNU Untitled
 
2016
3 Andfossen, Nina Beate; Fjær, Kari Kirkbakk; Hedelin, Birgitta.
Ferdighetstrening i psykisk helsearbeid for sykepleiestudenter - en aksjonsforskningsprosess mellom praksis- og utdanningsfeltet.. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2016 ;Volum 13.(1-2) s. 107-116
NTNU Untitled
 
4 Fjær, Kari Kirkbakk; Hedelin, Birgitta.
Ability and will to reflect on- and exercise knowledge - Preceptors' expectations of nursing students' preparation prior to practice in mental health care.. Narrative Nursing-building new knowledge - The Nordic Conference of Mental Health Nursing; 2016-09-14 - 2016-09-16
NTNU Untitled
 
5 Fjær, Kari Kirkbakk; Hedelin, Birgitta; Moen, Øyfrid Larsen.
Undergraduate nursing students’ evaluation of the debriefing phase in mental health nursing simulation. Issues in Mental Health Nursing 2016 ;Volum 37.(5) s. 360-366
NTNU Untitled
 
2015
6 Andfossen, Nina Beate; Bogsti, Wenche Bergseth; Eriksson, Christer; Karlsen, Tore; Fjær, Kari Kirkbakk; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Sørum, Håkon; Ødegården, Terje.
Gjennomføring av simuleringen. I: Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205464445. s. 44-60
NTNU Untitled
 
7 Fjær, Kari Kirkbakk.
Fagområdet psykiatrisk sykepleie for bachelorstudenter. I: Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205464445. s. 91-94
NTNU Untitled
 
8 Fjær, Kari Kirkbakk; Andfossen, Nina Beate; Hedelin, Birgitta.
Preceptors’ Expectations of Nursing Students’ Preparation before Placement in Psychiatry: Ability and Will to Reflect on and Exercise Knowledge. Issues in Mental Health Nursing 2015 ;Volum 36.(4) s. 300-306
NTNU Untitled
 
9 Fjær, Kari Kirkbakk; Andfossen, Nina Beate; Hedelin, Birgitta.
Sykepleieveilederes forventninger til sykepleierstudenters forberedelse før praksis i psykiatri. Sykepleierkonferanse; 2015-06-08 - 2015-06-09
NTNU Untitled
 
10 Fjær, Kari Kirkbakk; Hedelin, Birgitta; Moen, Øyfrid Larsen.
Experience of Human Patient Simulation as a teaching method in mental health nursing. The Society in Europe for Simulation applied to medicine; 2015-06-24 - 2015-06-26
NTNU Untitled
 
2013
11 Andfossen, Nina Beate; Fjær, Kari Kirkbakk; Hedelin, Birgitta.
Preparing nursing students for mental health practice with simulation – a collaboration between mental health practice and nursing education. Breaking Barriers - The Nordic Conference of Mental Health Nursing; 2013-09-11 - 2013-09-13
NTNU Untitled
 
12 Fjær, Kari Kirkbakk; Andfossen, Nina Beate; Hedelin, Birgitta.
Bruk av simulering for å forberede sykepleierstudenter til praksis i psykisk helsevern/psykisk helsearbeid, et samarbeidsprosjekt mellom praksis og høgskolen. Skandinavisk simuleringskonferanse; 2013-04-10 - 2013-04-11
NTNU Untitled
 
2012
13 Fjær, Kari Kirkbakk; Andfossen, Nina Beate; Hedelin, Birgitta.
Simulering i "Praksisrettet undervisning i psykisk helsearbeid/psykisk helsevern": et samarbeidsprosjekt mellom høgskolen og praksisfeltet. : Høgskolen i Gjøvik 2012 (ISBN 978‐82‐93269‐03‐8) 28 s. Høgskolen i Gjøviks rapportserie(6/2012)
NTNU Untitled
 
14 Fjær, Kari Kirkbakk.
Se meg som mor – ikke bare som pasient: Om å leve med psykiske helseplager og samtidig utøve foreldreskap. : Høgskolen i Gjøvik 2012 (ISBN 978-82-91313-80-1) 76 s. Høgskolen i Gjøviks rapportserie(1/2012)
NTNU Untitled
 
2011
15 Andfossen, Nina Beate; Kirkbakk, Kari.
Utvikling og utprøving av simulering i "Praksisrettet undervisning - psykisk helsearbeid/psykiatri" - et samarbeidsprosjekt mellom høgskolen og praksisfeltet. Norsk- dansk fagkonferanse; 2011-05-30 - 2011-05-31
NTNU Untitled
 
2010
16 Kirkbakk, Kari; Rudsar, Anna; Hedelin, Birgitta.
Utvikling av metoder for bedre veiledning til studenter-samarbeidsprosjekt mellom alderspsykiatrisk avdeling og høgskolen. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 2010 (ISBN 9788291313368) 14 s. (2010:3)
NTNU Untitled