Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2017
1 Johnstad, Tom.
Business models in industrialized building of wooden houses in Norway. Forum Wood Building Nordic 2017; 2017-09-27 - 2017-09-29
NTNU Untitled
 
2 Johnstad, Tom.
Cooperative development in Norway: Contextual influence on a successful movement. I: Cooperativism Around the World - Opportunities and Challenges. New York: Cambridge Institute Publications 2017 ISBN 9781545451007. s. 7-37
NTNU Untitled
 
3 Johnstad, Tom.
Co-operative Governance - Medlemsstyring og selskapsledelse. Medlemsstyring og selskapsledelse i samvirke (SA); 2017-03-28
NTNU Untitled
 
4 Johnstad, Tom.
Corporate responsibility and irresponsibility - Historical and institutional dynamics. SMART conference - Sustainable business models; 2017-11-28 - 2017-11-29
NTNU Untitled
 
5 Johnstad, Tom.
Industrialisert bærekraftig trebyggeri. Oppland arbeiderblad 2017
NTNU Untitled
 
6 Johnstad, Tom.
Norwegian Wood Cluster - Klyngeegenskaper og muligheter. Fokusgruppe smart spesialisering; 2017-09-07
NTNU Untitled
 
7 Johnstad, Tom.
Samvirke - problemløsning i fellesskap I historisk og faglig perspektiv. Samvirkefrokosten; 2017-10-24
NTNU Untitled
 
8 Johnstad, Tom.
Samvirke og bærekraft. HOFF styresamling; 2017-10-24
NTNU Untitled
 
9 Johnstad, Tom.
Wood - industry and building. Economics, organization, research and challenges. Basics of wood buildings; 2017-09-27
NTNU Untitled
 
10 Kovalevskaya, Daria; Korsen, Eirik Bådsvik Hamre; Johnstad, Tom.
Business models in industrialized building of wood houses in Norway. I: Forum Wood Building / Nordic Trondheim 17. Trondheim: Faculty of Architecture and Design 2017 ISBN 978-82-7551-2060-. s. 13-27
NTNU Untitled
 
2016
11 Johnstad, Tom.
Treindustrien - innovasjon, industrialisering og bærekraft. I: Innovasjon i fragmenterte næringer. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-254-6. s. 175-191
NTNU Untitled
 
2015
12 Johnstad, Tom; Utter, Harald.
Fra konsern til klynge: transformasjon og innovasjon på Raufoss. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 9788215024882) 208 s.
NTNU Untitled
 
2012
13 Johnstad, Tom.
Raufoss - Creation of Collaborative Advantage. I: Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. Gower Publishing Ltd. 2012 ISBN 978-1-4094-0333-3. s. 103-112
HINN NTNU Untitled
 
14 Johnstad, Tom.
Regionale innovasjon - noen erfaringer og perspektiver. I: Det regionale Norge 1950 til 2050. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-329-4. s. 207-235
HINN NTNU Untitled
 
15 Johnstad, Tom; Giæver, Tor; Holtskog, Halvor; Strand, Tron.
Lean på norsk - med erfaringer fra Raufossindustrien. Oplandske Bokforlag 2012 (ISBN 978-82-7518-201-0) 255 s.
HINN NTNU SRAUFOSS Untitled
 
2011
16 Johnstad, Tom.
Innovasjonsforskningen – ulike perspektiver og mulig integrasjon. I: Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 9788276349511. s. 179-195
NTNU Untitled
 
2009
17 Hanssen, Gro Sandkjær; Johnstad, Tom; Klausen, Jan Erling.
Regional Foresight, Modes of Governance and Democracy. European Planning Studies 2009 ;Volum 17.(12) s. 1733-1750
HINN OSLOMET Untitled
 
18 Johnstad, Tom.
Innovasjon og samhandling - perspektiver på teorier. I: Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Oplandske Bokforlag 2009 ISBN 978-82-7518-165-5. s. 59-91
OSLOMET NTNU Untitled
 
19 Johnstad, Tom; Hauge, Atle Jensen.
Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Oplandske Bokforlag 2009 (ISBN 978-82-7518-165-5) 538 s.
HINN NTNU Untitled
 
2007
20 Onsager, Knut; Isaksen, A.; Fraas, Morten; Johnstad, Tom.
Technology cities in Norway: Innovating in glocal networks. European Planning Studies 2007 ;Volum 15.(4) s. 439-455
OSLOMET NTNU Untitled
 
1994
21 Halvorsen, Knut; Johnstad, Tom; Kann, Frode; Onsager, Knut.
Et konkurransedyktig Vestfold. NIBR-rapport 1994:6. Oslo: NIBR 1994 100 s.
OSLOMET NTNU Untitled
 
1990
22 Johnstad, Tom; Lorentzen, Torbjørn; Rynning, Marjo-Riitta.
Kunnskapsformidlere i Norge. Bergen: Næringsøkonomisk institutt NØI 1990 (ISBN 8272960966) 35 s.
HIOF NORCE NTNU Untitled