Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2015
1 Johnstad, Tom; Utter, Harald.
Fra konsern til klynge: transformasjon og innovasjon på Raufoss. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 9788215024882) 208 s.
NTNU Untitled
 
2012
2 Johnstad, Tom.
Raufoss - Creation of Collaborative Advantage. I: Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. Gower Publishing Ltd. 2012 ISBN 978-1-4094-0333-3. s. 103-112
NTNU ØF Untitled
 
3 Johnstad, Tom.
Regionale innovasjon - noen erfaringer og perspektiver. I: Det regionale Norge 1950 til 2050. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-329-4. s. 207-235
NTNU ØF Untitled
 
4 Johnstad, Tom; Giæver, Tor; Holtskog, Halvor; Strand, Tron.
Lean på norsk - med erfaringer fra Raufossindustrien. Oplandske Bokforlag 2012 (ISBN 978-82-7518-201-0) 255 s.
NTNU ØF SRAUFOSS Untitled
 
2011
5 Johnstad, Tom.
Innovasjonsforskningen – ulike perspektiver og mulig integrasjon. I: Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 9788276349511. s. 179-195
NTNU Untitled
 
2009
6 Hanssen, Gro Sandkjær; Johnstad, Tom; Klausen, Jan Erling.
Regional Foresight, Modes of Governance and Democracy. European Planning Studies 2009 ;Volum 17.(12) s. 1733-1750
HIOA ØF Untitled
 
7 Johnstad, Tom.
Innovasjon og samhandling - perspektiver på teorier. I: Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Oplandske Bokforlag 2009 ISBN 978-82-7518-165-5. s. 59-91
HIOA NTNU Untitled
 
8 Johnstad, Tom; Hauge, Atle Jensen.
Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Oplandske Bokforlag 2009 (ISBN 978-82-7518-165-5) 538 s.
NTNU ØF Untitled
 
2007
9 Onsager, Knut; Isaksen, A.; Fraas, Morten; Johnstad, Tom.
Technology cities in Norway: Innovating in glocal networks. European Planning Studies 2007 ;Volum 15.(4) s. 439-455
HIOA NTNU Untitled
 
1990
10 Johnstad, Tom; Lorentzen, Torbjørn; Rynning, Marjo-Riitta.
Kunnskapsformidlere i Norge. Bergen: Næringsøkonomisk institutt NØI 1990 (ISBN 8272960966) 35 s.
HIOF NTNU UNI Untitled