Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-46 av 46

2021
1 Ohrem, Sveinung Johan; Løvseth Seehuus, Håvard; Føre, Martin; Kelasidi, Eleni; Bloecher, Nina.
Permanently resident robot for autonomous net cleaning and inspection. Aquaculture Europe 2020; 2021-04-12 - 2021-04-15
OCEAN NTNU Untitled
 
2020
2 Bloecher, Nina; Floerl, Oliver.
Efficacy testing of novel antifouling coatings for pen nets in aquaculture: How good are alternatives to traditional copper coatings?. Aquaculture 2020 ;Volum 519.
OCEAN Untitled
 
3 Bouwman, Mai-Louise Kristine.
An investigation of biofouling and its management in Norwegian salmon aquaculture, and the potential effects on cleaner fish behaviour. Trondheim, Norge: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 82 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
4 Bloecher, Nina; Floerl, Oliver.
Towards cost‐effective biofouling management in salmon aquaculture: a strategic outlook. Reviews in Aquaculture 2020
OCEAN Untitled
 
5 Hilmarsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Uglem, Ingebrigt; Chauton, Matilde Skogen; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina; Ellingsen, Ingrid H.; Evjemo, Jan Ove; Hovland, Jon; Goddek, Simon; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Lilleng, Grethe.
Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk. : SINTEF nord 2020 SINTEF Rapport
OCEAN NINA SINTEF Untitled
 
6 Jevne, Lone Sunniva; Øvrelid, Margrete Slåtsve; Hagemann, Andreas; Bloecher, Nina; Steinhovden, Kristine; Båtnes, Anna Solvang; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge.
Biofouling on salmon pen nets and cleaner fish shelters does not harbor planktonic stages of sea lice. Frontiers in Marine Science 2020 ;Volum 7.(727) s. -
OCEAN NTNU Untitled
 
7 Ohrem, Sveinung Johan; Bloecher, Nina; Kelasidi, Eleni.
Permanent installert vaskerobot til groeprevensjon og overvåking av merdmiljø. HAVBRUK2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
OCEAN Untitled
 
8 Ohrem, Sveinung Johan; Kelasidi, Eleni; Bloecher, Nina.
Analysis of a novel autonomous underwater robot for biofouling prevention and inspection in fish farms. Mediterranean Conference on Control and Automation (MED) 2020
OCEAN Untitled
 
9 Stenersen, Tormod Hovdenak.
Characterization of lumpfish (Cyclopterus lumpus) and wrasses (Labridae) distribution and behavior In association with biofouling in Atlantic salmon (Salmo salar) sea cages. Trondheim, Norge: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 74 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
10 Uglem, Ingebrigt; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina.
Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4656-9) 39 s. NINA rapport(1884)
OCEAN NINA Untitled
 
11 Åtland, Åse; Dale, Trine; Bloecher, Nina.
Environmental considerations in aquaculture health management. I: Aquaculture Health Management. Academic Press 2020 ISBN 978-0-12-813359-0. s. 235-280
OCEAN NIVA Untitled
 
2019
12 Bannister, Jana; Sievers, Michael; Bush, Flora; Bloecher, Nina.
Biofouling in marine aquaculture: a review of recent research and developments. Biofouling (Print) 2019 ;Volum 35.(6) s. 631-648
OCEAN Untitled
 
13 Bloecher, Nina.
The impacts of biofouling in aquaculture. ANZPAC workshop; 2019-10-01 - 2019-10-04
OCEAN Untitled
 
14 Bloecher, Nina; Frank, Kevin; Bondø, Morten Steen; Ribicic, Deni; Endresen, Per Christian; Su, Biao; Floerl, Oliver.
Testing of novel net cleaning technologies for finfish aquaculture. Biofouling (Print) 2019 ;Volum 35.(7) s. 805-817
OCEAN Untitled
 
15 Bloecher, Nina; Frank, Kevin; Eisenhauer, Lionel; Bondø, Morten Steen; Floerl, Oliver.
The impacts of biofouling control measures on fish health and infrastructure, and how to mitigate them. European Aquaculture Conference; 2019-10-07 - 2019-10-10
OCEAN Untitled
 
16 Pica, Daniela; Bloecher, Nina; Dell’Anno, Antonio; Bellucci, Alessandra; Pinto, Tommaso; Pola, Lisa; Puce, Stefania.
Dynamics of a biofouling community in finfish aquaculture: a case study from the South Adriatic Sea. Biofouling (Print) 2019 ;Volum 35. s. 696-709
OCEAN Untitled
 
2018
17 Bloecher, Nina.
Testing av alternative antigroemidler enn kommer for nøter og overflater. Norske Fiskeoppdrett 2018 (11)
OCEAN Untitled
 
18 Bloecher, Nina; Floerl, Oliver.
Guidelines for efficacy testing of antifouling coatings for nets in field tests. Oslo, N: Norwegian Environment Agency 2018 18 s.
OCEAN Untitled
 
19 Bloecher, Nina; Floerl, Oliver; Solvang, Torfinn.
Assessment of novel antifouling coatings for salmon farming. Aqua2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN Untitled
 
20 Bloecher, Nina; Frank, Kevin.
Finnes det alternative metoder mot begroing på oppdrettsnot?. HAVBRUKSKONFERANSEN; 2018-04-18 - 2018-04-21
OCEAN Untitled
 
21 Bloecher, Nina; Powell, Mark; Hytterød, Sigurd; Gjessing, Mona Cecilie; Wiik-Nielsen, Jannicke; Mohammad, Saima; Johansen, Joachim; Hansen, Haakon; Floerl, Oliver; Gjevre, Anne Gerd.
Effects of cnidarian biofouling on salmon gill health and development of amoebic gill disease. PLOS ONE 2018 ;Volum 13:e0199842.(7) s. 1-19
OCEAN NIVA VETINST Untitled
 
22 Bloecher, Nina; Thorvaldsen, Trine.
Begroing i lakseoppdrett - strategier og konsekvenser. Norske Fiskeoppdrett 2018 (12)
OCEAN Untitled
 
23 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Alfredsen, Jo Arve; Uglem, Ingebrigt; Bloecher, Nina; Sveier, Harald; Sunde, Leif Magne; Frank, Kevin.
Using acoustic telemetry to monitor the effects of crowding and delousing procedures on farmed Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture 2018 ;Volum 495. s. 757-765
OCEAN NINA NTNU Untitled
 
24 Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Frank, Kevin; Bloecher, Nina; Sunde, Leif Magne.
Developing Precision Fish Farming: Unveiling Links Between Observable Behaviour and Physiological States in Farmed Fish. Aqua 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU Untitled
 
2017
25 Bloecher, Nina; Frank, Kevin; Bondø, Morten Steen; Endresen, Per Christian.
Assessing the impact of net cleaning on nets and antifouling coatings in salmon farming. Aquaculture Europe; 2017-10-18 - 2017-10-20
OCEAN Untitled
 
26 Bloecher, Nina; Føre, Martin; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne; Alfredsen, Jo Arve; Stahl, Annette.
Acoustic telemetry and computer vision methods for monitoring and documenting farmed fish behaviour during delousing operations. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
OCEAN NTNU Untitled
 
27 Bloecher, Nina; Powell, Mark; Hytterød, Sigurd; Gjessing, Mona Cecilie; Wiik-Nielsen, Jannicke; Johansen, Joachim; Mohammad, Saima; Hansen, Haakon; Floerl, Oliver; Gjevre, Anne Gerd.
Resultater fra eksponeringsforsøk med påvekstorganismer og AGD. FriskFisk konferansen; 2017-02-01 - 2017-02-02
OCEAN UiB VETINST Untitled
 
2016
28 Blöcher, Nina.
The impact of biofouling and net cleaning on gill health. Scottish Industry Gill Health workshop; 2016-05-17 - 2016-05-17
OCEAN Untitled
 
29 Blöcher, Nina; Powell, Mark; Hytterød, Sigurd; Gjessing, Mona Cecilie; Wiik-Nielsen, Jannicke; Johansen, Joachim; Mohammad, Saima; Hansen, Haakon; Floerl, Oliver; Gjevre, Anne Gerd.
Hvordan påvirker eksponering for påvekstorganismer utviklingen av AGD hos laks. Programkonferanse HAVBRUK; 2016-04-18 - 2016-04-20
OCEAN NIVA UiB VETINST Untitled
 
30 Blöcher, Nina; Powell, Mark; Hytterød, Sigurd; Gjessing, Mona Cecilie; Wiik-Nielsen, Jannicke; Johansen, Joachim; Mohammad, Saima; Hansen, Haakon; Floerl, Oliver; Gjevre, Anne Gerd.
Update on challenge trials of salmon with hydroids and AGD. Gill Health Initiative meeting; 2016-06-09 - 2016-06-10
OCEAN NIVA UiB VETINST Untitled
 
31 Bloecher, Nina; Sunde, Leif Magne.
Begroing – et voksende problem: Løsningsretninger og kunnskapsbehov. Havbrukssamling; 2016-09-23 - 2016-09-24
OCEAN Untitled
 
32 Floerl, Oliver; Sunde, Leif Magne; Blöcher, Nina.
Potential environmental risks associated with biofouling management in salmon aquaculture. Aquaculture Environment Interactions 2016 ;Volum 8. s. 407-417
OCEAN Untitled
 
33 Gansel, Lars; Blöcher, Nina; Floerl, Oliver; Günther, Jana.
Quantification of biofouling on nets: a comparison of wet weight measurements and optical (image analysis) methods. Aquaculture International 2016 s. 1-14
OCEAN NTNU Untitled
 
2015
34 Blöcher, Nina; Floerl, Oliver; Sunde, Leif Magne.
Amplified recruitment pressure of biofouling organisms in commercial salmon farms: Potential causes and implications for farm management. Biofouling (Print) 2015 ;Volum 31.(2) s. 163-172
OCEAN Untitled
 
35 Blöcher, Nina; Floerl, Oliver; Sunde, Leif Magne.
Begroingsreservoarer i oppdrett – dyrker laksenæringen sitt eget merarbeid?. Norsk Fiskeoppdrett 2015 ;Volum 9. s. 34-38
OCEAN Untitled
 
36 Blöcher, Nina; Floerl, Oliver; Sunde, Leif Magne.
Biofouling as a risk factor in Norwegian salmon aquaculture.. Aquaculture Canada; 2015-05-31 - 2015-06-03
OCEAN Untitled
 
37 Bloecher, Nina; Sunde, Leif Magne; Frank, Kevin; Bekkevoll, Andreas.
Begroing og gjellehelse – jakten på "missing links". Fish health seminar; 2015-09-14 - 2015-09-15
OCEAN Untitled
 
38 Lader, Pål; Fredriksson, David W.; Günther, Jana; Volent, Zsolt; Blöcher, Nina; Kristiansen, David; Gansel, Lars; DeCew, Judson C..
Drag on hydroid-fouled nets — An experimental approach. China Ocean engineering 2015 ;Volum 29.(3) s. 369-389
OCEAN Untitled
 
2014
39 Bloecher, Nina; Floerl, Oliver.
Are salmon farms propagule reservoirs for marine biofouling organisms?. International Congress on Marine Corrosion and Fouling; 2014-07-06 - 2014-07-10
OCEAN Untitled
 
40 Bloecher, Nina; Floerl, Oliver; Sunde, Leif Magne.
Er oppdrettsanlegg reservoar for larver av begroingsorganismer?. Programkonferanse HAVBRUK; 2014-03-31 - 2014-04-02
OCEAN Untitled
 
2013
41 Blöcher, Nina.
Biofouling in the Norwegian Salmon Farming Industry. Trondheim, N: NTNU 2013 (ISBN 978-82-471-4778-8) ;Volum 2013.100 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(320)
OCEAN Untitled
 
42 Blöcher, Nina; de Nys, Rocky; Poole, AJ; Günther, Jana.
The fouling hydroid Ectopleura larynx: a lack of effect of next generation antifouling technologies. Biofouling (Print) 2013 ;Volum 29.(3) s. 237-246
OCEAN NTNU Untitled
 
43 Blöcher, Nina; Olsen, Yngvar; Günther, Jana.
Variability of biofouling communities on fish cage nets: A 1-year field study at a Norwegian salmon farm. Aquaculture 2013 ;Volum 416-417. s. 302-309
OCEAN NTNU Untitled
 
44 Bloecher, Nina; Floerl, Oliver; Sunde, Leif Magne.
Dyrker laksenæringen sitt eget merarbeid – hva gror på nøtene?. TEKMAR; 2013-12-03 - 2013-12-04
OCEAN Untitled
 
45 Bloecher, Nina; Guenther, Jana; Bannister, Raymond; Olsen, Yngvar; Piola, Richard.
Biofouling hydroids in Norwegian salmon aquaculture: do they benefit from farm nutrients and can they significantly affect the oxygen levels in a cage?. Aquaculture Europe; 2013-09-19 - 2013-09-21
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
2010
46 Bloecher, Nina; Guenther, Jana; Carl, Christina; Sunde, Leif Magne.
The growth of hydroids on aquaculture nets in Mid-Norway.. Programkonferanse HAVBRUK; 2010-04-19 - 2010-04-21
OCEAN Untitled