Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2021
1 Haugom, Jon Viktor; Stokke, Randi; Tosterud, Randi Beate; Lilleby, Hans Martin; Ødegården, Terje.
"Det skjer noe i rommet" - sammenligning av to debrifingstrukturer. Læringsfestivalen 2021; 2021-05-10 - 2021-05-11
NTNU Untitled
 
2 Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Ødegården, Terje; Haugen, Arvid Steinar.
Forskning og fagutvikling. I: Anestesisykepleie. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-60510-0. s. 55-65
NTNU HAUKELAND HIOF OSTFSYK Untitled
 
3 Stokke, Randi; Tosterud, Randi Beate; Ødegården, Terje; Haugom, Jon Viktor.
Critical response process as a structure of debriefing. SESAM 26th annual meeting Seville 2021; 2021-04-14 - 2021-04-16
NTNU Untitled
 
2019
4 Tosterud, Randi Beate; Ødegården, Terje; Haugom, Jon Viktor.
«Det skjer noe i rommet» Bruk av Critical Response Process som struktur i debrifing. Simulerings-workshop; 2019-11-05 - 2019-11-05
NTNU Untitled
 
2017
5 Haugom, Jon Viktor; Tosterud, Randi Beate; Ødegården, Terje.
Program for students to achieve simulation competence. Society for Simulation in Europe; 2017-06-13 - 2017-06-16
NTNU Untitled
 
6 Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Finjarn, Therese Jenssen; Ødegården, Terje; Lunde, Ellen Marie.
ALNSF Prosjektrapport. Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere- et samarbeid mellom ALNSF og NTNU Gjøvik. Kartlegging av fortsatt behov, interesse og innhold. : ALNSF 2017
HIOF OSTFSYK NTNU Untitled
 
7 Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Finjarn, Therese; Ødegården, Terje; Lunde, Ellen Marie.
ALNSF prosjektrapport. Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere- et samarbeid mellom ALNSF og NTNU Gjøvik. Kartlegging av fortsatt behov, interesse og innhold.. : NTNU Gjøvik/ALNSF 2017
NTNU OSTFSYK Untitled
 
2015
8 Andfossen, Nina Beate; Bogsti, Wenche Bergseth; Eriksson, Christer; Karlsen, Tore; Fjær, Kari Kirkbakk; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Sørum, Håkon; Ødegården, Terje.
Gjennomføring av simuleringen. I: Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205464445. s. 44-60
NTNU Untitled
 
9 Andfossen, Nina Beate; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Ødegården, Terje.
Kort innføring i simuleringsmetodikk. I: Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205464445. s. 11-42
NTNU Untitled
 
10 Ødegården, Terje.
Kan simulering erstatte praksistudier?. I: Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205464445. s. 88-90
NTNU Untitled
 
11 Ødegården, Terje; Struksnes, Solveig; Hofmann, Bjørn.
Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 9788205464445) 290 s.
NTNU Untitled
 
2012
12 Haugom, Jon Viktor; Ødegården, Terje; Kjernlie, Dag Frode; Johansson, Inger Signe.
A comparison of the responses of nurses working in medical and surgical wards to patients whose condition is deteriorating. International Society for Rapid Response System; 2012-05-07 - 2012-05-09
SI NTNU Untitled
 
13 Sunde, Geir Arne; Brattebø, Guttorm; Ødegården, Terje; Kjernlie, Dag Frode; Rødne, Emma Sjøgren; Heltne, Jon-Kenneth.
Laryngeal tube use in out-of-hospital cardiac arrest by paramedics in Norway. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2012 ;Volum 20.
HAUKELAND SI SSHF UiB Untitled
 
14 Ødegården, Terje.
Simulering som pedagogisk metode for å øke utdanningskvaliteten i sykepleierutdanning. Regional utdanningskonferanse; 2012-09-20 - 2012-09-20
NTNU Untitled
 
2011
15 Karlsen, Tore; Ødegården, Terje.
Simulation used in prehospital education. Enhancing Competence for Patient Safety; 2011-04-13 - 2011-04-15
NTNU Untitled
 
2009
16 Karlsen, Tore; Ødegården, Terje; Tosterud, Randi.
Simuleringssenteret ved Høgskolen i Gjøvik. Nasjonal utdanningskonferanse for helsetjenesten; 2009-10-29 - 2009-10-30
NTNU Untitled
 
17 Ødegården, Terje; Tosterud, Randi.
Eksempel på studium basert på simulering: Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere. Nordisk konferanse om simulering som pedagogisk metode i høgere utdanning; 2009-04-16 - 2009-04-17
NTNU Untitled