Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2021
1 Barisa, Branka; Struksnes, Solveig Kr.
A need for emotional, personal and professional support: Operation room nurses’ experience participating in organ procurement surgical procedures. A qualitative study. Nordic journal of nursing research 2021
NTNU OUS Untitled
 
2 Nordhagen, Siv Sønsteby; Kydland, Anne Grethe R; Solbakken, Fred Morten; Rustad, Ingeborg; Høvik, Martha H.; Struksnes, Solveig.
Elektronisk studentvurdering i praksisstudier. Fremmer det kvalitet og effektivitet?. UNIPED 2021 ;Volum 44.(01) s. 75-89
SI HINN NTNU Untitled
 
2020
3 Kydland, Anne Grethe R; Struksnes, Solveig Kr; Nordhagen, Siv Sønsteby; Solbakken, Fred Morten; Rustad, Ingeborg; Høvik, Martha.
Elektronisk vurdering er effektivt for studenter i praksisstudier. Sykepleien 2020
SI HINN NTNU Untitled
 
4 Nordhagen, Siv Sønsteby; Bogsti, Wenche Bergseth; Struksnes, Solveig Kr.
Gode praksisstudier gir økt rekruttering. Oppland arbeiderblad 2020
NTNU Untitled
 
5 Nordhagen, Siv Sønsteby; Bogsti, Wenche Bergseth; Struksnes, Solveig Kr.
Gode praksisstudier gir økt rekruttering. Hadeland 2020
NTNU Untitled
 
6 Nordhagen, Siv Sønsteby; Bogsti, Wenche Bergseth; Struksnes, Solveig Kr.
Gode praksisstudier gir økt rekruttering. Avisa Valdres 2020
NTNU Untitled
 
2019
7 Aune, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr.
Home care nurses' experience of providing health-care to patients with hard-to-heal wounds. Journal of Wound Care 2019 ;Volum 28. Suppl. 3 s. 178-187
NTNU Untitled
 
8 Bogsti, Wenche Bergseth; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr.
Kan SVIP-modellen bidra til å styrke vurderingskompetanse hos praksisveiledere?. I: Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-51404-1. s. 202-218
NTNU Untitled
 
9 Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr; Kydland, Anne Grethe R.
Ett år med prosjekt ESV (Elektronisk Studentvurdering) i praksisstudier bachelor sykepleie. Læringsfestivalen 2019; 2019-05-06 - 2019-05-07
HINN NTNU Untitled
 
2018
10 Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr.
ESV- Elektronisk studentvurdering i praksisstudier i bachelor i sykepleie. Regional Utdanningskonferanse; 2018-06-06 - 2018-06-07
NTNU Untitled
 
11 Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr.
ESV- Elektronisk studentvurdering i praksisstudier i bachelor i sykepleie. Læringsfestivalen 2018; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
12 Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr.
Training Nursing Skills: A Quantitative Study of Nursing Students’ Experiences before and after Clinical Practice. Nursing Research and Practice 2018 ;Volum 2018. s. -
NTNU Untitled
 
2017
13 Rød, Irene; Moen, Ellen Westby; Struksnes, Solveig Kr.
Simuleringsbasert teamtrening på barneavdeling : simuleringsbasert teamtrening gir bedre kvalitet på pasientbehandlingen, men treningen bør være en planlagt aktivitet. Sykepleien Forskning 2017 ;Volum 12.(e-61032)
AHUS LDH NTNU Untitled
 
2016
14 Struksnes, Solveig; Engelien, Ragna Ingeborg.
Nursing Students’ Conception of Clinical Skills Training Before and After Their First Clinical Placement: A Quantitative, Evaluative Study. Nurse Education in Practice 2016 ;Volum 16.(1) s. 125-132
NTNU Untitled
 
2015
15 Andfossen, Nina Beate; Bogsti, Wenche Bergseth; Eriksson, Christer; Karlsen, Tore; Fjær, Kari Kirkbakk; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Sørum, Håkon; Ødegården, Terje.
Gjennomføring av simuleringen. I: Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205464445. s. 44-60
NTNU Untitled
 
16 Andfossen, Nina Beate; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Ødegården, Terje.
Kort innføring i simuleringsmetodikk. I: Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205464445. s. 11-42
NTNU Untitled
 
17 Engelien, Ragna Ingeborg; Struksnes, Solveig.
May I wash you? - Learning through experiencing vulnerability and controlled trials. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) 2015 ;Volum 5.(1) s. 26-34
NTNU Untitled
 
18 Ødegården, Terje; Struksnes, Solveig; Hofmann, Bjørn.
Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 9788205464445) 290 s.
NTNU Untitled
 
2013
19 Bogsti, Wenche Bergseth; Solvik, Elisabeth; Engelien, Ragna Ingeborg; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig; Arvidsson, Barbro.
Styrket veiledning i sykepleierutdanningens praksisperioder. Vård i Norden 2013 ;Volum 33.(1) s. 56-60
NTNU Untitled
 
20 Løviknes, Randi; Struksnes, Solveig.
Indre motivasjon og ytre krav - Sykepleiestudenters utvikling av klinisk blikk. Nordisk sygeplejeforskning 2013 ;Volum 3.(3) s. 163-175
HINN NTNU Untitled
 
21 Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig.
Utvikling av modell for systematisk evaluering av praksisstudiene i kommunene innenfor Høgskolen i Gjøviks nedslagsfelt: en kvantitativ tverrsnittundersøkelse. : Høgskolen i Gjøvik 2013 (ISBN 978‐82‐93269‐15‐1) 43 s. Høgskolen i Gjøviks rapportserie(1/2013)
NTNU Untitled
 
2012
22 Struksnes, Solveig.
Samarbeid om kunnskapsbasert praksis i Undervisningssykehjemmet. : Høgskolen i Gjøvik 2012 (ISBN 9788293269106) 17 s. Høgskolen i Gjøviks notatserien(1/2012)
NTNU Untitled
 
2011
23 Struksnes, Solveig Kr; Bachrach-Lindström, Margareta; Hall-Lord, Marie Louise; Slåsletten, Randi Aasen; Johansson, Inger Signe.
The nursing staff's opinion of falls among older persons with dementia. A cross-sectional study. BMC Nursing 2011 ;Volum 10.
NTNU Untitled
 
24 Struksnes, Solveig Kr; Engelien, Ragna Ingeborg; Bogsti, Wenche Bergseth; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Solvik, Elisabeth; Arvidsson, Barbro.
Nurses’ conceptions of how an alternative supervision model influences their competence in assessment of nursing students in clinical practice. Nurse Education in Practice 2011
NTNU Untitled
 
2010
25 Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr; Arvidsson, Barbro.
Changing role of nurse teachers; Transition provides better supervision for nursing students. QMSH 10 - 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health; 2010-05-02 - 2010-05-04
NTNU Untitled
 
26 Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr; Arvidsson, Barbro.
Changing role of nurse teachers; Transition provides better supervision for nursing students. The Fourth European Nursing Congress: Older Persons: The Future Of Care; 2010-10-04 - 2010-10-07
NTNU Untitled
 
27 Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr; Arvidsson, Barbro.
Gruppeveiledning for studentenes daglige veiledere i praksis. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2010 ;Volum 12.(2) s. 15-25
NTNU Untitled
 
28 Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Struksnes, Solveig Kr; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Arvidsson, Barbro.
Changing role of nurse teachers; transition provides better supervision for nursing students. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2010 ;Volum 19. s. 74-74
NTNU Untitled
 
29 Slåsletten, Randi Aasen; Struksnes, Solveig Kr; Johansson, Inger Signe; Hall-Lord, Marie Louise.
Fall og tilstander etter fall blant personer med demens. Sykepleien Forskning 2010 ;Volum 5.(1) s. 56-63
NTNU Untitled
 
30 Struksnes, Solveig Kr; Bachrach-Lindström, Margareta; Hall-Lord, Marie Louise; Slåsletten, Randi Aasen; Johansson, Inger Signe.
The nursing staff's experiences and reactions when older people with dementia fall in nursing homes. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2010 ;Volum 19. s. 26-26
NTNU Untitled
 
31 Struksnes, Solveig Kr; Bachrach-Lindström, Margareta; Hall-Lord, Marie Louise; Slåsletten, Randi Aasen; Johansson, Inger Signe.
The nursing staff's experiences and reactions when older people with dementia fall in nursing homes. The Fourth European Nursing Congress: Older Persons: The Future Of Care; 2010-10-04 - 2010-10-07
NTNU Untitled
 
32 Struksnes, Solveig Kr; Bachrach-Lindström, Margareta; Slåsletten, Randi Aasen; Hall-Lord, Marie Louise; Johansson, Inger Signe.
Pleiepersonalets erfaringer med fall-hendelser i særskilte boenheter hos personer med aldersdemens. Innlandets helsefaglige forskningskonferanse; 2010-09-28 - 2010-09-28
NTNU Untitled
 
33 Struksnes, Solveig Kr; Engelien, Ragna Ingeborg; Bogsti, Wenche Bergseth; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Solvik, Elisabeth; Arvidsson, Barbro.
Nurses' conceptions of how an alternative supervising model influences their competence in assessment of nursing students in clinical practice. The Fourth European Nursing Congress: Older Persons: The Future Of Care; 2010-10-04 - 2010-10-07
NTNU Untitled
 
34 Struksnes, Solveig Kr; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Nordhagen, Siv Sønsteby; Bogsti, Wenche Bergseth; Moen, Øyfrid Larsen; Arvidsson, Barbro.
Alternative supervising model and assessment of nursing students. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2010 ;Volum 19. s. 128-128
NTNU Untitled
 
35 Struksnes, Solveig Kr; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Nordhagen, Siv Sønsteby; Bogsti, Wenche Bergseth; Moen, Øyfrid Larsen; Arvidsson, Barbro.
Nurses' conception of how an alternative supervision model influences their competence in assessment of nursing students in clinical practice. QMSH 10 - 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health; 2010-05-02 - 2010-05-04
NTNU Untitled
 
36 Struksnes, Solveig Kr; Slåsletten, Randi Aasen; Bachrach-Lindström, Margareta; Hall-Lord, Marie Louise; Johansson, Inger Signe.
Pleiepersonalets erfaringer med fall-hendelser i særskilte boenheter for personer med aldersdemens. Innlandets helsefaglige forskningskonferanse; 2010-09-28
NTNU Untitled
 
37 Struksnes, Solveig Kr; Slåsletten, Randi Aasen; Bachrach-Lindström, Margareta; Hall-Lord, Marie Louise; Johansson, Inger Signe.
The nursing staff's experiences and reactions when attending falls among persons with dementia in nursing homes. Older persons: The future of care; 2010-10-04 - 2010-10-08
NTNU Untitled
 
2009
38 Johansson, Inger Signe; Bachrach-Lindström, Margareta; Struksnes, Solveig Kr; Hedelin, Birgitta.
Balancing integrity vs. risk of falling-nurses' experiences of caring for elderly people with dementia in nursing homes. Journal of Research in Nursing 2009 ;Volum 14.(1) s. 61-73
NTNU Untitled
 
39 Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr; Arvidsson, Barbro.
Lærerrolle i endring: transition gir styrket praksisveiledning for sykepleiestudenter. Innlandets helseforskningskonferanse; 2009-09-22 - 2009-09-22
NTNU Untitled
 
40 Slåsletten, Randi Aasen; Struksnes, Solveig Kr; Johansson, Inger Signe; Hall-Lord, Marie Louise.
Fall og fallskader blant personer med demens. Innlandets helsefaglige forskningskonferanse; 2009-09-15 - 2009-09-15
NTNU Untitled