Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-31 av 31

2020
1 Kydland, Anne Grethe R; Struksnes, Solveig Kr; Nordhagen, Siv Sønsteby; Solbakken, Fred Morten; Rustad, Ingeborg; Høvik, Martha.
Elektronisk vurdering er effektivt for studenter i praksisstudier. Sykepleien 2020
SI HINN NTNU Untitled
 
2 Nordhagen, Siv Sønsteby; Bogsti, Wenche Bergseth; Struksnes, Solveig Kr.
Gode praksisstudier gir økt rekruttering. Oppland arbeiderblad 2020
NTNU Untitled
 
3 Nordhagen, Siv Sønsteby; Bogsti, Wenche Bergseth; Struksnes, Solveig Kr.
Gode praksisstudier gir økt rekruttering. Hadeland 2020
NTNU Untitled
 
4 Nordhagen, Siv Sønsteby; Bogsti, Wenche Bergseth; Struksnes, Solveig Kr.
Gode praksisstudier gir økt rekruttering. Avisa Valdres 2020
NTNU Untitled
 
2019
5 Bogsti, Wenche Bergseth; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr.
Kan SVIP-modellen bidra til å styrke vurderingskompetanse hos praksisveiledere?. I: Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-51404-1. s. 202-218
NTNU Untitled
 
6 Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr; Kydland, Anne Grethe R.
Ett år med prosjekt ESV (Elektronisk Studentvurdering) i praksisstudier bachelor sykepleie. Læringsfestivalen 2019; 2019-05-06 - 2019-05-07
HINN NTNU Untitled
 
2018
7 Kydland, Anne Grethe R; Nordhagen, Siv Sønsteby.
Elektronisk studentvurdering i veiledet praksis.ESV. Innlandskonferanse; 2018-09-27 - 2018-09-27
HINN NTNU Untitled
 
8 Nordhagen, Siv Sønsteby; Kydland, Anne Grethe R.
ESV Elektronisk studentvurdering i praksisstudier i bachelor i sykepleie. Innlandets helseforskningskonferanse for helse- og sosialfag 2018; 2018-09-27 - 2018-09-27
HINN NTNU Untitled
 
9 Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr.
ESV- Elektronisk studentvurdering i praksisstudier i bachelor i sykepleie. Regional Utdanningskonferanse; 2018-06-06 - 2018-06-07
NTNU Untitled
 
10 Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr.
ESV- Elektronisk studentvurdering i praksisstudier i bachelor i sykepleie. Læringsfestivalen 2018; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
2016
11 Nordhagen, Siv Sønsteby.
Studenter en viktig ressurs. Oppland arbeiderblad 2016
NTNU Untitled
 
12 Nordhagen, Siv Sønsteby.
Studenter i praksis. Gudbrandsdølen Dagningen 2016
NTNU Untitled
 
2013
13 Bogsti, Wenche Bergseth; Solvik, Elisabeth; Engelien, Ragna Ingeborg; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig; Arvidsson, Barbro.
Styrket veiledning i sykepleierutdanningens praksisperioder. Vård i Norden 2013 ;Volum 33.(1) s. 56-60
NTNU Untitled
 
14 Nordhagen, Siv Sønsteby; Engelien, Ragna Ingeborg; Arvidsson, Barbro.
Mellom idealer og realiteter : integrering av gruppeveiledningsmodellen SVIP i sykehjem. Nordisk sygeplejeforskning 2013 ;Volum 3.(2) s. 130-138
NTNU Untitled
 
15 Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig.
Utvikling av modell for systematisk evaluering av praksisstudiene i kommunene innenfor Høgskolen i Gjøviks nedslagsfelt: en kvantitativ tverrsnittundersøkelse. : Høgskolen i Gjøvik 2013 (ISBN 978‐82‐93269‐15‐1) 43 s. Høgskolen i Gjøviks rapportserie(1/2013)
NTNU Untitled
 
2011
16 Struksnes, Solveig Kr; Engelien, Ragna Ingeborg; Bogsti, Wenche Bergseth; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Solvik, Elisabeth; Arvidsson, Barbro.
Nurses’ conceptions of how an alternative supervision model influences their competence in assessment of nursing students in clinical practice. Nurse Education in Practice 2011
NTNU Untitled
 
2010
17 Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr; Arvidsson, Barbro.
Changing role of nurse teachers; Transition provides better supervision for nursing students. QMSH 10 - 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health; 2010-05-02 - 2010-05-04
NTNU Untitled
 
18 Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr; Arvidsson, Barbro.
Changing role of nurse teachers; Transition provides better supervision for nursing students. The Fourth European Nursing Congress: Older Persons: The Future Of Care; 2010-10-04 - 2010-10-07
NTNU Untitled
 
19 Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr; Arvidsson, Barbro.
Gruppeveiledning for studentenes daglige veiledere i praksis. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2010 ;Volum 12.(2) s. 15-25
NTNU Untitled
 
20 Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Struksnes, Solveig Kr; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Arvidsson, Barbro.
Changing role of nurse teachers; transition provides better supervision for nursing students. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2010 ;Volum 19. s. 74-74
NTNU Untitled
 
21 Rosenvinge, Elisabeth; Arvidsson, Barbro; Nordhagen, Siv Sønsteby; Haugen, Kristin.
Videreføring av SVIP-modellen i sykehjem i Gjøvik kommune. Høgskolen i Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 2010 29 s.
NTNU Untitled
 
22 Rosenvinge, Elisabeth; Haugen, Kristin; Nordhagen, Siv Sønsteby; Arvidsson, Barbro.
Videreføring av SVIP-modellen i sykehjem i Gjøvik kommune. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 2010 (ISBN 9788291313498) 28 s. (2010:8)
NTNU Untitled
 
23 Struksnes, Solveig Kr; Engelien, Ragna Ingeborg; Bogsti, Wenche Bergseth; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Solvik, Elisabeth; Arvidsson, Barbro.
Nurses' conceptions of how an alternative supervising model influences their competence in assessment of nursing students in clinical practice. The Fourth European Nursing Congress: Older Persons: The Future Of Care; 2010-10-04 - 2010-10-07
NTNU Untitled
 
24 Struksnes, Solveig Kr; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Nordhagen, Siv Sønsteby; Bogsti, Wenche Bergseth; Moen, Øyfrid Larsen; Arvidsson, Barbro.
Alternative supervising model and assessment of nursing students. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2010 ;Volum 19. s. 128-128
NTNU Untitled
 
25 Struksnes, Solveig Kr; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Nordhagen, Siv Sønsteby; Bogsti, Wenche Bergseth; Moen, Øyfrid Larsen; Arvidsson, Barbro.
Nurses' conception of how an alternative supervision model influences their competence in assessment of nursing students in clinical practice. QMSH 10 - 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health; 2010-05-02 - 2010-05-04
NTNU Untitled
 
2009
26 Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr; Arvidsson, Barbro.
Lærerrolle i endring: transition gir styrket praksisveiledning for sykepleiestudenter. Innlandets helseforskningskonferanse; 2009-09-22 - 2009-09-22
NTNU Untitled
 
2008
27 Nordhagen, Siv Sønsteby; Engelien, Ragna Ingeborg; Johansson, Inger.
Veiledningsmodell for sykepleierstudenter i sykehjem : en evalueringsstudie. Vård i Norden 2008 ;Volum 28.(3) s. 42-45
NTNU Untitled
 
2006
28 Engelien, Ragna Ingeborg; Nordhagen, Siv Sønsteby.
Læresituasjoner i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen Prosjekt. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 2006 15 s. (1)
NTNU Untitled
 
2005
29 Engelien, Ragna Ingeborg; Nordhagen, Siv Sønsteby.
"Fort og gæli" : en re-analyse av metode i fagutviklingsprosjekt med aksjonsforskning som tilnærming. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 2005 12 s. (1)
NTNU Untitled
 
2003
30 Engelien, Ragna Ingeborg; Nordhagen, Siv Sønsteby.
Prosjekt ”Teori i praksis – teori for praksis”, Delrapport 10: Læresituasjoner i pleie og omsorgstjenesten i kommunen. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 2003 16 s. (2)
NTNU Untitled
 
2002
31 Bogsti, Wenche Bergseth; Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Jensen, Lise Grindvoll; Kvesetberg, Tove; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig.
Pedagogisk utviklingsprosjekt for grunnutdanning i sykepleie : metodeutvikling, studieenhet 1. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 2002 1 s. (2)
NTNU Untitled