Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-26 av 26

2021
1 Ballangrud, Randi; Karlsen, Tore; Hall-Lord, Marie Louise; Aaberg, Oddveig Reiersdal.
TeamSTEPPS i Norge. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215035932. s. 258-282
NTNU UIA Untitled
 
2 Karlsen, Tore; Hall Lord, Märtha K Marie-Louise; Wangensteen, Sigrid; Ballangrud, Randi.
Bachelor of nursing students' attitudes toward teamwork in healthcare: The impact of implementing a teamSTEPPS® team training program — A longitudinal, quasi-experimental study. Nurse Education Today 2021 ;Volum 108.
NTNU Untitled
 
2020
3 Ballangrud, Randi; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Karlsen, Tore.
TeamSTEPPS Train the Trainer - Masterkurs - for helsepersonell i Norge. TeamSTEPPS Train the Trainer instruktørkurs/Masterkurs; 2020-10-13 - 2020-10-14
UIA NTNU Untitled
 
4 Karlsen, Tore.
Godt teamarbeid kommer ikke av seg selv. Slik kan det læres..
NTNU Untitled
 
5 Karlsen, Tore.
TeamSTEPPS- Hvordan kan teamferdigheter bidra til læring av praktiske ferdigheter og pasientsikkerhetskultur?. Simulering i Helseutdanning- Ferdighetstrening og pasientsikkerhetskultur; 2020-02-05 - 2020-02-06
NTNU Untitled
 
6 Karlsen, Tore; Ballangrud, Randi.
Ta med lærdom fra krise til hverdag. Oppland arbeiderblad 2020 s. 13-13
NTNU Untitled
 
7 Karlsen, Tore; Ballangrud, Randi.
Teamarbeid – slik kan vi ta med lærdom fra krise til hverdag. Dagens Perspektiv 2020
NTNU Untitled
 
8 Karlsen, Tore; Hall-Lord, Marie Louise; Wangensteen, Sigrid; Ballangrud, Randi.
Reliability and structural validity of the Norwegian version of the TeamSTEPPS Teamwork Attitudes Questionnaire: A cross‐sectional study among Bachelor of Nursing students. Nursing Open 2020
NTNU Untitled
 
9 Karlsen, Tore; Wangensteen, Sigrid; Hall-Lord, Marie Louise; Ballangrud, Randi.
Is the TeamSTEPPS® Team-Attitude-Questionnaire a valid and reliable instrument when applied to bachelor-nursing students in Norway? Objectives: To test the psychometric properties of the TeamSTEPPS® Team Attitude Questionnaire (T-TAQ) among nursing students in Norway.. NETNEP2020 9. International Conference for Nursing Education; 2020-04-27 - 2020-04-29
NTNU Untitled
 
2019
10 Aaberg, Oddveig Reiersdal; Ballangrud, Randi; Karlsen, Tore; Røise, Olav; MOGER, THOMAS A WAKSVIK; Bergestuen, Linda; Grimsrud, Mari Einemo.
Utdannet til pasientsikkehet og forbedring-pasientsikkerhet et teamansvar!. Pasientsikkerhetskonferansen 2019; 2019-09-26 - 2019-09-27
NTNU UiO Untitled
 
11 Ballangrud, Randi; Karlsen, Tore; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall-Lord, Marie Louise.
Bedre dialog gir færre uønskede hendelser. Dagens medisin 2019
NTNU Untitled
 
12 Ballangrud, Randi; Karlsen, Tore; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall-Lord, Marie Louise.
Teamarbeid skal gi færre pasientskader. Oppland arbeiderblad 2019
NTNU Untitled
 
2017
13 Aaberg, Oddveig Reiersdal; Ballangrud, Randi; Karlsen, Tore.
TeamSTEPPS Pocketguide.
NTNU Untitled
 
2016
14 Karlsen, Tore.
Aktive læringsmetoder i praksis: Simulering som didaktisk metode i intensivsykepleie. Pedagogisk seminar; 2016-09-07 - 2016-09-07
NTNU Untitled
 
15 Karlsen, Tore; Aa, Elisabeth.
Simulering i akuttsituasjoner in situ. NTNU i Gjøvik: NTNU i Gjøvik 2016 32 s.
NTNU Untitled
 
2015
16 Andfossen, Nina Beate; Bogsti, Wenche Bergseth; Eriksson, Christer; Karlsen, Tore; Fjær, Kari Kirkbakk; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Sørum, Håkon; Ødegården, Terje.
Gjennomføring av simuleringen. I: Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205464445. s. 44-60
NTNU Untitled
 
17 Karlsen, Tore; Svarthaug, Lars Aune.
Fagområdet anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. I: Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205464445. s. 95-98
NTNU Untitled
 
2012
18 Karlsen, Tore; Haugom, Jon Viktor.
Developing Suitable ICU Scenarios for CRM Training - A Cooperation Project with ICUs and Gjøvik University College. I: Towards Simulation Pedagogy - Developing Nursing Simulation in a European Network. Rovaniemi: Rovaniemi University of Applied Sciences 2012 ISBN 978-952-5923-35-3. s. 80-86
NTNU SI Untitled
 
2011
19 Karlsen, Tore.
Trygt, lærerikt og realistisk…både, ja…og …nei presentasjon av resultater fra intervjuundersøkelse foretatt etter simulering av akuttsituasjoner med fokus på teamarbeid. Innlandets helseforskningskonferanse; 2011-09-27 - 2011-09-27
NTNU Untitled
 
20 Karlsen, Tore; Ballangrud, Randi.
Simulering for økt pasientsikkerhet. Klinikt 2011; 2011-04-06 - 2011-04-07
NTNU Untitled
 
21 Karlsen, Tore; Ødegården, Terje.
Simulation used in prehospital education. Enhancing Competence for Patient Safety; 2011-04-13 - 2011-04-15
NTNU Untitled
 
2010
22 Karlsen, Tore.
Trygt, lærerikt og realistisk…både, ja…og …neiEn intervjuundersøkelse med fokus på oppfatninger av å delta i full-scala simulering av akuttsituasjoner med fokus på teamarbeid. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 2010 96 s.
NTNU Untitled
 
2009
23 Karlsen, Tore.
Utvikling og testing av scenarier i intensivsykepleie- et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik og Sykehuset Innlandet. Nordisk simuleringskonferanse; 2009-04-16 - 2009-04-17
NTNU Untitled
 
24 Karlsen, Tore; Ballangrud, Randi; Haugom, Jon Viktor; Mæhlum, Else H.; Mæhlum, Karin.
Trener på virkeligheten. Sykepleien 2009 ;Volum 97.(15) s. 31-34
NTNU SI Untitled
 
25 Karlsen, Tore; Haugom, Jon Viktor.
Utvikling og testing av scenarier i intensivsykepleie- et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik og SI,Lillehammer/Hamar/Gjøvik. Pedagogisk seminar for intensivsykepleiere; 2009-09-08 - 2009-09-08
NTNU SI Untitled
 
26 Karlsen, Tore; Ødegården, Terje; Tosterud, Randi.
Simuleringssenteret ved Høgskolen i Gjøvik. Nasjonal utdanningskonferanse for helsetjenesten; 2009-10-29 - 2009-10-30
NTNU Untitled