Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-46 av 46

2021
1 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Berg, Geir Vegard; Andersson, Anders-Petter.
Music-based environmental therapy and training programme: a qualitative evaluation study, Norway.. Health Promotion International 2021
NTNU Untitled
 
2 Kumlin, Marianne; Berg, Geir Vegard; Kvigne, Kari Johanne; Hellesø, Ragnhild.
Unpacking Healthcare Professionals’ Work to Achieve Coherence in the Healthcare Journey of Elderly Patients: An Interview Study. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2021 ;Volum 14. s. -
UiO NTNU SI HINN Untitled
 
3 Maguire, Roma; McCann, Lisa; Kontronoulas, Grigorios; Kearney, Nora; Ream, Emma; Armes, Jo; Patiraki, Elisabeth; Furlong, Eileen; Fox, Patricia A.; Gaiger, Alexander; McCrone, Paul; Berg, Geir Vegard; Miaskovski, Christine; Cardone, Antonella; Orr, Dawn; Flowerday, Adrian; Katsaragakis, Stylianos; Darley, Andrew; Lubowitzki, Simone; Harris, Jenny; Skene, Simon; Miller, Morven; Lewis, Liane; DeSouza, Nicosha; Donnan, Peter.
Real time remote symptom monitoring during chemotherapy for cancer: European multicentre randomised controlled trial (eSMART). The BMJ 2021
NTNU Untitled
 
4 Mølmen, Knut Sindre; Jovanovic, Maja; Berg, Geir Vegard; Ellefsen, Stian; Grindaker, Eirik.
Styrketrening ved kronisk obstruktiv lungesykdom: Erfaringer fra The Granheim COPD Study. En kvalitativ analyse av motivasjonsfaktorer.. Fysioterapeuten 2021
SI HINN NTNU Untitled
 
5 Berg, Geir Vegard; Slettebø, Åshild; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Dahl, Aud Findal; Fossum, Mariann.
Interviews with Community Healthcare Registered Nurses in Norway: Examination Practices and Clinical Evaluation Processes. Nursing Open 2021 ;Volum 8.(6) s. 3291-3298
SI UIA NTNU Untitled
 
6 Solberg, Monica; Berg, Geir Vegard; Andreassen, Hege Kristin.
In Limbo: Seven Families` Experiences of Encounter with Cancer Care i Norway. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2021 ;Volum 21.(4) s. -
UiT SI NTNU Untitled
 
2020
7 Kumlin, Marianne; Berg, Geir Vegard; Kvigne, Kari Johanne; Hellesø, Ragnhild.
Elderly patients with complex health problems in the care trajectory: A qualitative case study. BMC Health Services Research 2020 ;Volum 20. s. -
HINN NTNU SI UiO Untitled
 
2019
8 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Andersson, Anders-Petter; Berg, Geir Vegard; Kebede, Meselu Taye.
EVALUERING AV OPPLÆRINGSPROGRAMMET MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING MED INTEGRERT BRUK AV MUSIKK OG SANG TIL HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE – En kvalitativ studie. På oppdrag av Helsedirektoratet, Kompetanseløft 2020.. Gjøvik: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for helsevitenskap, Gjøvik; Senter for omsorgsforskning, øst 2019 53 s.
NTNU Untitled
 
9 Berg, Geir Vegard.
Friluftsliv og helse til glede for de fleste. I: NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål. Det norske medicinske Selskab 2019 ISBN 978-82-92871-81-2. s. 59-63
NTNU SI Untitled
 
10 Furlong, Eileen; Darley, Andrew; Fox, Patricia A.; Buick, Alison R.; Kotronoulas, Grigorios; Miller, Morven; Flowerday, Adrian; Miaskowski, Christine; Patiraki, Elisabeth; Katsaragakis, Stylianos; Ream, Emma; Armes, Jo; Gaiger, Alexander; Berg, Geir Vegard; McCrone, Paul; Donnan, Peter; McCann, Lisa; Maguire, Roma.
Adaptation and implementation of a mobile phone-based remote symptom monitoring system for people with cancer in Europe. JMIR Cancer 2019 ;Volum 5.(1) s. 1-14
NTNU SI Untitled
 
2018
11 Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel I.E.; Aase, Karina; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Vifladt, Anne; Berg, Geir Vegard; Hall-Lord, Marie Louise.
Teamarbeid i sykehus, en kvasi-eksperimentell studieprotokoll med en human factor tilnærming.. Innlandets helseforskningskonferanse; 2018-09-27
UIS NTNU Untitled
 
12 Berg, Geir Vegard.
Oppfølging av pasienter via mobilapp. Klin IKT 2018; 2018-04-04 - 2018-04-05
NTNU Untitled
 
13 Berg, Geir Vegard; McCann, Lisa; Ream, Emma; Armes, Jo; Harris, Jenny; Kontronoulouas, Grigorious; Miaskowski, Cristina; Furlong, Eileen; Fox, Patricia A.; Miller, Morven; Donnan, Peter; McCrone, Paul; Flowerday, Adrian; Apostolidis, Kathi; Gaiger, Alexander; Katsaragakis, Stylianos; O`Brien, S; Kearney, Nora.
Remote monitoring systems in the cancer setting: eSMART: Electronic Symptom Management using the Adavnced Symptom Management System (ASyMS)Remote Technology for patients With cancer.. 4th ESO-ESMO Breast Cancer in Young Women International Conference; 2018-10-06 - 2018-10-08
NTNU Untitled
 
14 Harris, Jenny; Armes, Jo; Cheevers, Katy; Berg, Geir Vegard; Maguire, Roma.
eSmart: a EUROPEAN RCT evaluating electronic symptom managment using the advanced symptom managment system (ASyMS) during adjuvant Chemotherapy.. British Psychosocial Oncology Society Annual Conference, 8-9 mars 2018; 2018-03-08 - 2018-03-09
NTNU Untitled
 
15 Kumlin, Marianne; Hellesø, Ragnhild; Kvigne, Kari Johanne; Berg, Geir Vegard.
Å henge i løse luften» Pasientens perspektiv på pasientforløp. Innlandets Forskningskonferanse for Helse- og Sosialfag; 2018-09-27 - 2018-09-27
HVL HINN NTNU UiO Untitled
 
2017
16 Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Aase, Karina; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Vifladt, Anne; Berg, Geir Vegard; Hall-Lord, Marie Louise.
“Teamwork in hospitals”: a quasi-experimental study protocol applying a human factors approach. BMC Nursing 2017 ;Volum 16.(1) s. -
SUS SI NTNU UIS Untitled
 
17 Berg, Geir Vegard; Young, Teresa; Maguire, Roma.
The eSmart RCT: Comparing electroninv Symptom Management usinbg the Advanced Symptom Managment System(ASyMS) with standard care for patients during adjuvant chemotherapy.. Advances in Patient Reported Ourcomes Research; 2017-06-08 - 2017-06-08
NTNU Untitled
 
18 Høvik, Martha; Kienlin, Simone; Berg, Geir Vegard.
Palliative forløp kan gjøres bedre. Tidsskriftet sykepleien 2017 ;Volum 105.(8) s. 48-52
SI Untitled
 
19 Kumlin, Marianne; Berg, Geir Vegard; Hellesø, Ragnhild; Kvigne, Kari Johanne.
Eldre med sammensatte helseproblemer- hva forstås med pasientforløp. Innlandets Helseforskningskonferanse; 2017-09-28 - 2017-09-28
NTNU UiO Untitled
 
20 Maguire, Roma; Fox, Patricia A.; McCann, Lisa; Miaskowski, Christine; Kotronoulas, Grigorios; Miller, Morven; Furlong, Eileen; Ream, Emma; Armes, Jo; Patiraki, Elisabeth; Gaiger, Alexander; Berg, Geir Vegard; Flowerday, Adrian; Donnan, Peter; McCrone, Paul; Apostolidis, Kathi; Harris, Jenny; Katsaragakis, Stylianos; Buick, Alison R.; Kearney, Nora.
The eSMART study protocol: a randomised controlled trial to evaluate electronic symptom management using the advanced symptom management system (ASyMS) remote technology for patients with cancer. BMJ Open 2017 ;Volum 7.(5) s. -
NTNU SI Untitled
 
2016
21 Berg, Geir Vegard.
eSmart gir bedre oppfølging av kreftpasienter v/Geir Berg, Sykehuset Innlandet. Klin IKT 2016; 2016-04-19 - 2016-04-20
NTNU Untitled
 
22 Berg, Geir Vegard; Watne, Leiv Otto; Gjevjon, Edith L Roth.
Ny screening gir sikrere diagnose - Bruk av screeninginstrumentet 4AT kan forbedre diagnostiseringen av akutt delirium.. Tidsskriftet sykepleien 2016 ;Volum 104.(3) s. 52-53
VID SI UiO Untitled
 
23 Edenberg, Jan; Gløersen, Kaja; Osman, Herzi Abdi; Dimmen, Magne; Berg, Geir Vegard.
The role of contrast-enhanced ultrasound in the classification of CT-indeterminate renal lesions. Scandinavian Journal of Urology 2016 ;Volum 50.(6) s. 445-451
NTNU SI Untitled
 
24 Evensen, Sigurd; Forr, Thea; Al-Fattal, Ahmad; De Groot, Cathrine; Lønne, Greger; Gjevjon, Edith L Roth; Berg, Geir Vegard; Bergh, Sverre.
Nytt verktøy for å oppdage delirium og kognitiv svikt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(4) s. 299-300
VID NTNU SI STHF Untitled
 
25 Gamme, Inger; Berg, Geir Vegard.
Operational Integration in Health Care versus Mass Production. Kvalita Inovácia Prosperita 2016 ;Volum 20.(1) s. 1-17
NTNU SI Untitled
 
26 Ingeborg, Flatgård; Berg, Geir Vegard.
Simulatortrening in situ, lek eller læring? En intervjuundersøkelse av hvilke erfaringer sykepleiere har med debrifingsfasen i full-skala simulatortrening gjennomført ved egen arbeidsplass.. Nordisk sygeplejeforskning 2016 ;Volum 6.(3) s. 216-232
NTNU SI Untitled
 
2015
27 Solberg, Monica; Berg, Geir Vegard.
Familieperspektiv i psykisk helsevern. Sykepleien Forskning 2015 (4) s. 372-378
NTNU SI Untitled
 
2012
28 Berg, Geir Vegard.
Eldre sykehuspasienter – helsefremmende tenkning i sykehus en utfordring for sykepleien. I: Helsefremmende sykepleie: teori og praksis. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1139-5. s. 121-137
NTNU SI Untitled
 
2010
29 Berg, Geir Vegard; Sarvimäki, Annelie; Hedelin, Birgitta.
The diversity and complexity in promoting and empowering the old hospital patient's health - exploring nurse's reflections. Vård i Norden 2010 ;Volum 30.(1) s. 9-13
NTNU SI Untitled
 
2009
30 Berg, Geir Vegard.
Promoting elderly hospital patients' health with a holistic-existential nursing approach. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2009 ;Volum 11.(3) s. 3-15
NTNU Untitled
 
2007
31 Berg, Geir Vegard.
Eldre i sykehus, sykepleie og omsorg er helsefremmende. Omsorgsseminar - Spiterstulenseminaret; 2007-09-20 - 2007-09-22
NTNU Untitled
 
32 Berg, Geir Vegard.
Helsefremmende sykepleie til eldre pasienter i sykehus. Innlandets helsefaglige forskningskonferanse 2007; 2007-09-25 - 2007-09-25
NTNU Untitled
 
33 Berg, Geir Vegard.
Å fremme den eldre sykehuspasientens helse i lys av et folkehelse- og et holistisk-eksistensielt sykepleieperspektiv. Göteborg: Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap 2007 (ISBN 9789185721252) 87 s.
NTNU Untitled
 
2006
34 Berg, Geir Vegard.
Hvordan ser eldre pasienter på sin egen helse?. Flere eldre pasienter på somatiske avdelinger -06 - er vi forberedt?; 2006-03-23 - 2006-03-24
NTNU Untitled
 
35 Berg, Geir Vegard; Hedelin, Birgitta; Sarvimäki, Annelie.
Hospitalized older peoples' views of health and health promotion. International Journal of Older People Nursing 2006 ;Volum 1. s. 25-33
NTNU Untitled
 
2005
36 Berg, Geir Vegard.
Gammal og sjuk sier dom, men jeg har da bra helse!. Oppland arbeiderblad 2005 s. 21-
NTNU Untitled
 
37 Berg, Geir Vegard; Hedelin, Birgitta; Sarvimäki, Annelie.
Health promotion in a hospital: A holistic approach to the promotion of older hospital patients' health. International Nursing Review 2005 ;Volum 52. s. 73-80
NTNU Untitled
 
2004
38 Berg, Geir Vegard.
Health and health promotion interpreted by elderly hospital patients. 17:e Nordiska kongressen i Gerontologi; 2004-05-23 - 2004-05-26
NTNU Untitled
 
39 Berg, Geir Vegard.
helsefremmende sykepleie i sykehus. utenTitteltekst; 2004-09-17 - 2004-09-17
NTNU Untitled
 
2003
40 Berg, Geir Vegard.
A holistic-existential approach to health promotion. ? 2003 ;Volum 17.(4) s. 384-391
NTNU Untitled
 
41 Berg, Geir Vegard.
Health promotion in a hospital: a holistic-existential nursing approach to promote elderly hospital patients health. International Council of Nurses. Building Excellence Through Evidence. 27-29 June 2003. Geneva.; 2003-06-29 - 2003-06-29
NTNU Untitled
 
2000
42 Haustveit, Karen; Mæhlum, Åse Hjellet; Tangerud, Marit; Berg, Geir Vegard.
Praksisveiledere styrker de kliniske studier. Tidsskriftet sykepleien 2000 ;Volum 88.(1) s. 51-53
NTNU SI Untitled
 
43 Juvkam, Rannveig Aure; Berg, Geir Vegard.
Studentprosjekter i helsefremmende og forebyggende arbeid. Innlegg på FoU-konferanse Lillehammer 11. april 2000. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 2000 7 s. (4)
NTNU Untitled
 
1999
44 Berg, Geir Vegard.
Et anderledes undervisningsprogram!. Fagutviklings og forskningsdagene 1999.; 1999
NTNU Untitled
 
45 Berg, Geir Vegard.
Studenten i sentrum : et undervisningsprosjekt organisert og gjennomført ved bruk av prinsipper fra andragogikk, didaktisk relasjonstenkning og sentrale sykepleiebegreper. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 1999 1 s. (8)
NTNU Untitled
 
46 Berg, Geir Vegard; Tangerud, Marit.
Erfaringer med praksisveiledere i kliniske studier ved Lillehammer Fylkessykehus. Fagutviklings og forskningsdagene 1999; 1999
NTNU SI Untitled