Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 95 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Mathiesen, Ida Holth.
Career Guidance in Norwegian Primary Education - Developing the Power of Dreams and the Power of Judgement. Brill|Sense 2020 (ISBN 978-90-04-42809-6) 13 s.
SAMFORSK UIS NTNU Untitled
 
2 Fjørtoft, Siw Olsen; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Midtgård, Trude Mariane; Gjøsund, Gudveig.
Digitalisering i Statped. Sluttrapport fra følgeforskning.. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06288-5) 132 s.
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2019
3 Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri.
Evaluering av forskningsprosjektet Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-596-7) 51 s.
SAMFORSK Untitled
 
4 Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Mathiesen, Ida Holth.
The Playful Approach to Career learning?​ or​ Reduction of options or learning to cope – Strengthening the agency of young pupils by preserving both the creativity and rationality in career learning ​. Critical Perspectives on Agency and Social Justice in Transitions and Career Development​; 2019-10-23 - 2019-10-24
SAMFORSK UIS NTNU Untitled
 
5 Caspersen, Joakim; Buland, Trond Hallgeir; Valenta, Marko; Tøssebro, Jan.
Inkludering på alvor? Delrapport 1 fra evalueringen av modellutprøvingen inkludering på alvor. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-594-3) 54 s.
SAMFORSK Untitled
 
6 Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Buland, Trond Hallgeir; Hygen, Beate Wold.
Elevundersøkelsen 2018 : Analyse av Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-597-4) 275 s.
SAMFORSK Untitled
 
2018
7 Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Olsen, Marit Schei; Gjøsund, Gudveig; Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian.
Mellom system og individ : En studie av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering innen fagområdene syn, sammensatte lærevansker og språk og tale.. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-571-4) 122 s.
SAMFORSK Untitled
 
8 Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Buland, Trond Hallgeir.
Elevundersøkelsen 2017 : Analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-507-3) 266 s.
SAMFORSK Untitled
 
9 Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Buland, Trond Hallgeir.
Læringsmiljøprosjektet : Sluttrapport for evalueringen av Læringsmiljøprosjektet. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-561-5) 68 s.
SAMFORSK Untitled
 
2017
10 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth.
Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre. Stavanger: IRIS - International Research Institute of Stavanger 2017 (ISBN 978-82-490-0881-0) 84 s.
NORCE NTNU Untitled
 
11 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Solberg, Astrid.
Samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen om å hindre frafall fra videregående skole - Utfordringer og gode grep. Stavanger: IRIS 2017 (ISBN 978-82-490-0883-4) 68 s.
NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
12 Emstad, Anne Berit; Buland, Trond Hallgeir.
Skolevurdering som verktøy for utvikling. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. s. 293-316
NTNU Untitled
 
2016
13 Buland, Trond Hallgeir.
Så kom deg opp av senga og hut deg hit, ellers henter jeg deg!. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
14 Buland, Trond Hallgeir.
«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - Yrkesorientering på ungdomstrinnet. Yrkesrelevant opplæring - fra dag en; 2016-02-02 - 2016-02-02
NTNU Untitled
 
15 Buland, Trond Hallgeir.
Å bevege det ubevegelige. Implementering av vurdering for læring. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 91-105
NTNU Untitled
 
16 Buland, Trond Hallgeir; Langseth, Inger Dagrun.
Foreldre og foresatte - fra tilskuer til støttespiller?. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 230-249
NTNU Untitled
 
17 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri.
Kontaktlæreren - en ubrukt ressurs i karriereveiledningen?. Veilederforum.no 2016
NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
18 Haugum, Margrete Hembre; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Carlsson, Espen.
Mangfold for innovasjon - Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag forskning og utvikling 2016 (ISBN 978-82–7732–242-1) 106 s.
NORCE NTNU TFoU Untitled
 
19 Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir.
Involverte elever og relevante vurderingsoppgaver. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 211-229
NTNU Untitled
 
20 Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar.
FIVIS: Problemstillinger, metoder og datakilder. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 295-323
NTNU Untitled
 
2015
21 Buland, Trond Hallgeir.
Fra råd til læring - "Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ". Rådgiverkonferanse i Finnmark; 2015-11-17
NTNU Untitled
 
22 Buland, Trond Hallgeir.
Intet menneske er en øy Frafall og arbeid mot frafall i skolen, og hvorfor alt henger sammen med alt?. Prosjektsamling Mission Possible; 2015-04-28 - 2015-04-29
NTNU Untitled
 
23 Buland, Trond Hallgeir.
Ny forskning om karriereveiledning og rådgivning i grunnopplæringa. Samling for rådgiverkoordinatorer 2015; 2015-01-27 - 2015-01-28
NTNU Untitled
 
24 Buland, Trond Hallgeir.
Status og utviklingsområder for rådgivningen i skolen. Skolens rådgivning i utvikling; 2015-05-12 - 2015-05-12
NTNU Untitled
 
25 Buland, Trond Hallgeir.
«æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ» - Skolens rådgivning på vei mot framtida?. Rådgiversamling i Hedmark; 2015-12-01 - 2015-12-02
NTNU Untitled
 
26 Buland, Trond Hallgeir.
"Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ" - Om ungdoms valg av utdanning og yrke. Seminar for opplæringskontorer i Sør-Trøndelag; 2015-12-02 - 2015-12-02
NTNU Untitled
 
27 Buland, Trond Hallgeir.
Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ Om ungdoms valg og skolens rådgivning. Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen; 2015-02-05 - 2015-02-06
NTNU Untitled
 
28 Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas.
Omvalg - løsning eller symptom? - Rapport fra studie av omvalg i videregående skole i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2015 (ISBN 978-82-7923-071-7) 68 s.
NTNU Untitled
 
29 Falch, Torberg; Buland, Trond Hallgeir.
– Ressurssterke foreldre vil fortsette å hjelpe barna sine. Rogalands avis [Avis] 2015-10-21
NTNU Untitled
 
30 Falch, Torberg; Buland, Trond Hallgeir; Nordahl, Thomas.
– Leksefri er å fortelle foreldre at de ikke trengs. Dagsavisen.no [Internett] 2015-10-21
HINN NTNU Untitled
 
31 Mordal, Siri; Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth.
Rådgiverrollen, mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Trondheim: SINTEF Teknologi og Samfunn 2015 (ISBN 978-82-14-05793-5) 127 s.
NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
32 Stiberg-Jamt, Rune; Emstad, Anne Berit; Buland, Trond Hallgeir; Meltevik, Stine; Furrebø, Susan.
Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering. Kristiansand: Osford Research 2015 108 s.
NTNU Untitled
 
2014
33 Buland, Trond Hallgeir.
Alt flyter og alt er mulig? Om valg av utdanning og yrke og skolens rolle. Rådgiversamling for Trondheims-regionen; 2014-05-14 - 2014-05-14
NTNU Untitled
 
34 Buland, Trond Hallgeir.
Alt flyter og alt er mulig? Om yrkesvalg og skolens rådgivning. Seminar om karriereveildening; 2014-03-21 - 2014-03-21
NTNU Untitled
 
35 Buland, Trond Hallgeir.
Hva trigger framtidens fagarbeidere? Om yrkesvalg og skolens rådgivning. Faglig lederforum; 2014-04-23 - 2014-04-23
NTNU Untitled
 
36 Buland, Trond Hallgeir.
Hva trigger fremtidens fagarbeidere og hvordan møter skoleverket dette? Om yrkesvalg og skolens rådgivning. Fremtidens fagarbeider; 2014-02-25 - 2014-02-26
NTNU Untitled
 
37 Buland, Trond Hallgeir.
"Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ" - Skolen sin rådgivning i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Nettverksmøte for rådgivarar i grunnskole og videregåenade skole i Møre og Romsdal; 2014-12-03 - 2014-12-03
NTNU Untitled
 
38 Buland, Trond Hallgeir.
Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ - skolens rådgiving i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Samling om, rådgivning og karriereveiledning 2014; 2014-10-22
NTNU Untitled
 
39 Buland, Trond Hallgeir.
Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ - skolens rådgiving i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Rådgiversamling i Sør-Trøndelag; 2014-09-18 - 2014-09-19
NTNU Untitled
 
40 Buland, Trond Hallgeir.
Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ - skolens rådgiving i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Skoleledersamling i Møre og Romsdal; 2014-10-15 - 2014-10-16
NTNU Untitled
 
41 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth.
Dropout in a School for All: Individual of Systemic Solutions?. I: The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science+Business Media B.V. 2014 ISBN 978-94-007-7124-6. s. 211-230
NORCE NTNU Untitled
 
42 Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Holter, Trine.
Å løfte skolens digitale kompetanse - Om skolers bruk av Skolementor. Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 978-82-7923-076-2) 33 s.
NTNU Untitled
 
43 Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Holter, Trine.
Å løfte skolens digitale kompetanse - Om skolers bruk av skolementor. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2014 (ISBN 978-82-7923-076-2) 33 s.
NTNU Untitled
 
44 Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita.
Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. I: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02373-1. s. 290-308
NORCE NTNU Untitled
 
45 Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Buland, Trond Hallgeir.
En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen :. Sosiologi i dag 2014 ;Volum 44.(4) s. 57-78
NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
46 Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir.
Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 978-82-7923-069-4) 154 s.
NTNU Untitled
 
47 Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir.
Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. I: Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU 2014 ISBN 978-82-7923-069-4. s. 133-136
NTNU Untitled
 
2013
48 Buland, Trond Hallgeir.
Intervju om skolens rådgivning. Radiofront, NRK P2 [Radio] 2013-12-22
NTNU Untitled
 
49 Buland, Trond Hallgeir.
Privatisteksamen; en vei tilbake til opplæringsløpet - for noen. Bedre Skole 2013 (2) s. 56-58
NTNU Untitled
 
50 Buland, Trond Hallgeir.
PtF; Smakebit eller fordypning?. Rådgivernytt 2013 (2) s. 12-12
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste