Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 91 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Caspersen, Joakim; Buland, Trond Hallgeir; Valenta, Marko; Tøssebro, Jan.
Inkludering på alvor? Delrapport 1 fra evalueringen av modellutprøvingen inkludering på alvor. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-594-3) 54 s.
SAMFORSK Untitled
 
2 Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Buland, Trond Hallgeir; Hygen, Beate Wold.
Elevundersøkelsen 2018 : Analyse av Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-597-4) 275 s.
SAMFORSK Untitled
 
2018
3 Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Olsen, Marit Schei; Gjøsund, Gudveig; Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian.
Mellom system og individ : En studie av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering innen fagområdene syn, sammensatte lærevansker og språk og tale.. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-571-4) 122 s.
SAMFORSK Untitled
 
4 Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Buland, Trond Hallgeir.
Elevundersøkelsen 2017 : Analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-507-3) 266 s.
SAMFORSK Untitled
 
5 Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Buland, Trond Hallgeir.
Læringsmiljøprosjektet : Sluttrapport for evalueringen av Læringsmiljøprosjektet. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-561-5) 68 s.
SAMFORSK Untitled
 
2017
6 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth.
Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre. Stavanger: IRIS - International Research Institute of Stavanger 2017 (ISBN 978-82-490-0881-0) 84 s.
NORCE NTNU Untitled
 
7 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Solberg, Astrid.
Samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen om å hindre frafall fra videregående skole - Utfordringer og gode grep. Stavanger: IRIS 2017 (ISBN 978-82-490-0883-4) 68 s.
NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
8 Emstad, Anne Berit; Buland, Trond Hallgeir.
Skolevurdering som verktøy for utvikling. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. s. 293-316
NTNU Untitled
 
2016
9 Buland, Trond Hallgeir.
Så kom deg opp av senga og hut deg hit, ellers henter jeg deg!. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
10 Buland, Trond Hallgeir.
«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - Yrkesorientering på ungdomstrinnet. Yrkesrelevant opplæring - fra dag en; 2016-02-02 - 2016-02-02
NTNU Untitled
 
11 Buland, Trond Hallgeir.
Å bevege det ubevegelige. Implementering av vurdering for læring. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 91-105
NTNU Untitled
 
12 Buland, Trond Hallgeir; Langseth, Inger Dagrun.
Foreldre og foresatte - fra tilskuer til støttespiller?. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 230-249
NTNU Untitled
 
13 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri.
Kontaktlæreren - en ubrukt ressurs i karriereveiledningen?. Veilederforum.no 2016
NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
14 Haugum, Margrete Hembre; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Carlsson, Espen.
Mangfold for innovasjon - Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag forskning og utvikling 2016 (ISBN 978-82–7732–242-1) 106 s.
NORCE NTNU TFoU Untitled
 
15 Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir.
Involverte elever og relevante vurderingsoppgaver. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 211-229
NTNU Untitled
 
16 Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar.
FIVIS: Problemstillinger, metoder og datakilder. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 295-323
NTNU Untitled
 
2015
17 Buland, Trond Hallgeir.
Fra råd til læring - "Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ". Rådgiverkonferanse i Finnmark; 2015-11-17
NTNU Untitled
 
18 Buland, Trond Hallgeir.
Intet menneske er en øy Frafall og arbeid mot frafall i skolen, og hvorfor alt henger sammen med alt?. Prosjektsamling Mission Possible; 2015-04-28 - 2015-04-29
NTNU Untitled
 
19 Buland, Trond Hallgeir.
Ny forskning om karriereveiledning og rådgivning i grunnopplæringa. Samling for rådgiverkoordinatorer 2015; 2015-01-27 - 2015-01-28
NTNU Untitled
 
20 Buland, Trond Hallgeir.
Status og utviklingsområder for rådgivningen i skolen. Skolens rådgivning i utvikling; 2015-05-12 - 2015-05-12
NTNU Untitled
 
21 Buland, Trond Hallgeir.
«æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ» - Skolens rådgivning på vei mot framtida?. Rådgiversamling i Hedmark; 2015-12-01 - 2015-12-02
NTNU Untitled
 
22 Buland, Trond Hallgeir.
"Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ" - Om ungdoms valg av utdanning og yrke. Seminar for opplæringskontorer i Sør-Trøndelag; 2015-12-02 - 2015-12-02
NTNU Untitled
 
23 Buland, Trond Hallgeir.
Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ Om ungdoms valg og skolens rådgivning. Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen; 2015-02-05 - 2015-02-06
NTNU Untitled
 
24 Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas.
Omvalg - løsning eller symptom? - Rapport fra studie av omvalg i videregående skole i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2015 (ISBN 978-82-7923-071-7) 68 s.
NTNU Untitled
 
25 Falch, Torberg; Buland, Trond Hallgeir.
– Ressurssterke foreldre vil fortsette å hjelpe barna sine. Rogalands avis [Avis] 2015-10-21
NTNU Untitled
 
26 Falch, Torberg; Buland, Trond Hallgeir; Nordahl, Thomas.
– Leksefri er å fortelle foreldre at de ikke trengs. Dagsavisen.no [Internett] 2015-10-21
HINN NTNU Untitled
 
27 Mordal, Siri; Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth.
Rådgiverrollen, mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Trondheim: SINTEF Teknologi og Samfunn 2015 (ISBN 978-82-14-05793-5) 127 s.
NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
28 Stiberg-Jamt, Rune; Emstad, Anne Berit; Buland, Trond Hallgeir; Meltevik, Stine; Furrebø, Susan.
Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering. Kristiansand: Osford Research 2015 108 s.
NTNU Untitled
 
2014
29 Buland, Trond Hallgeir.
Alt flyter og alt er mulig? Om valg av utdanning og yrke og skolens rolle. Rådgiversamling for Trondheims-regionen; 2014-05-14 - 2014-05-14
NTNU Untitled
 
30 Buland, Trond Hallgeir.
Alt flyter og alt er mulig? Om yrkesvalg og skolens rådgivning. Seminar om karriereveildening; 2014-03-21 - 2014-03-21
NTNU Untitled
 
31 Buland, Trond Hallgeir.
Hva trigger framtidens fagarbeidere? Om yrkesvalg og skolens rådgivning. Faglig lederforum; 2014-04-23 - 2014-04-23
NTNU Untitled
 
32 Buland, Trond Hallgeir.
Hva trigger fremtidens fagarbeidere og hvordan møter skoleverket dette? Om yrkesvalg og skolens rådgivning. Fremtidens fagarbeider; 2014-02-25 - 2014-02-26
NTNU Untitled
 
33 Buland, Trond Hallgeir.
"Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ" - Skolen sin rådgivning i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Nettverksmøte for rådgivarar i grunnskole og videregåenade skole i Møre og Romsdal; 2014-12-03 - 2014-12-03
NTNU Untitled
 
34 Buland, Trond Hallgeir.
Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ - skolens rådgiving i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Samling om, rådgivning og karriereveiledning 2014; 2014-10-22
NTNU Untitled
 
35 Buland, Trond Hallgeir.
Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ - skolens rådgiving i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Rådgiversamling i Sør-Trøndelag; 2014-09-18 - 2014-09-19
NTNU Untitled
 
36 Buland, Trond Hallgeir.
Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ - skolens rådgiving i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Skoleledersamling i Møre og Romsdal; 2014-10-15 - 2014-10-16
NTNU Untitled
 
37 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth.
Dropout in a School for All: Individual of Systemic Solutions?. I: The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science+Business Media B.V. 2014 ISBN 978-94-007-7124-6. s. 211-230
NORCE NTNU Untitled
 
38 Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Holter, Trine.
Å løfte skolens digitale kompetanse - Om skolers bruk av Skolementor. Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 978-82-7923-076-2) 33 s.
NTNU Untitled
 
39 Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Holter, Trine.
Å løfte skolens digitale kompetanse - Om skolers bruk av skolementor. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2014 (ISBN 978-82-7923-076-2) 33 s.
NTNU Untitled
 
40 Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita.
Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. I: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02373-1. s. 290-308
NORCE NTNU Untitled
 
41 Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Buland, Trond Hallgeir.
En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen :. Sosiologi i dag 2014 ;Volum 44.(4) s. 57-78
NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
42 Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir.
Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 978-82-7923-069-4) 154 s.
NTNU Untitled
 
43 Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir.
Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. I: Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU 2014 ISBN 978-82-7923-069-4. s. 133-136
NTNU Untitled
 
2013
44 Buland, Trond Hallgeir.
Intervju om skolens rådgivning. Radiofront, NRK P2 [Radio] 2013-12-22
NTNU Untitled
 
45 Buland, Trond Hallgeir.
Privatisteksamen; en vei tilbake til opplæringsløpet - for noen. Bedre Skole 2013 (2) s. 56-58
NTNU Untitled
 
46 Buland, Trond Hallgeir.
PtF; Smakebit eller fordypning?. Rådgivernytt 2013 (2) s. 12-12
NTNU Untitled
 
47 Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita.
Sammen så veie vi flere tonn - Evaluering av prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn". Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0192-4) 108 s.
NTNU Untitled
 
48 Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun.
Oppsummerende drøftinger. I: Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2013 ISBN 978-82-7923-064-9. s. 193-218
NTNU Untitled
 
49 Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir.
Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2013 (ISBN 978-82-7923-064-9) 252 s.
NTNU Untitled
 
50 Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar.
Ledelse av utviklingsarbeid i vurdering Vurderingspraksiser i kroppsøvingsfaget Oppsummerende drøftinger. Trondheim: NTNU, Program for lærerutdanning og SINTEF 2013 252 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste