Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 95 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Faltinsen, Aslaug.
Et lærerperspektiv på utforsking og problemløsing i programmering på mellomtrinnet. : Høgskulen på Vestlandet 2021 93 s.
HVL Untitled
 
2 Hauge, Inge Olav; Lie, Johan; Nilsen, Anders Grov; Abtahi, Yasmine.
Programming in the classroom as a tool for developing critical democratic competence in mathematics. Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning 2021
HVL UiB Untitled
 
3 Jørs, Steffen.
Elevaktiv læring med mikrokontroller i elektrofag i videregående skole. : Høgskulen på Vestlandet 2021 89 s.
HVL Untitled
 
4 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov.
From on- to off-campus – how do teacher educators and their students experience student active learning?. NERA 2021; 2021-11-03 - 2021-11-05
HVL Untitled
 
5 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov.
How to engage students online. KnowHow EdTech 2021; 2021-09-20 - 2021-09-22
HVL Untitled
 
6 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Løkken, Atle; Gram, Helene; Nilsen, Arne Thomas Lund; Bjelland, Else Karen Vikanes; Kulild, Marit; Høyland, Jorunn; Thortveit, Jorunn; Petterteig, Linda; Salomonsen, Ellen.
Lærar for ein dag (web). UiS/HVL 2021
HVL UIS Untitled
 
7 Nordal, Steinar.
Bidrar programmering i undervisningen til kompetanse?. : Høgskulen på Vestlandet 2021 78 s.
HVL Untitled
 
8 Ottestad, Torodd Flatråker.
Programmering som didaktisk verktøy i matematikkfaget. : Høgskulen på Vestlandet 2021 103 s.
HVL Untitled
 
9 Røren, Kari Anne Flem; Nilsen, Anders Grov.
How do teacher educators experience the transition from on- to off-campus teaching during covid-19?. NERA 2021; 2021-11-03 - 2021-11-05
HVL Untitled
 
10 Røren, Kari Anne Flem.
Tilrettelegging for studentaktivitet og interaksjon i nettbasert undervisning :En kasusstudie av et utvalg lærerutdanneres erfaringer med Covid-19 omlegging av undervisning. : Høgskulen på Vestlandet 2021 103 s.
HVL Untitled
 
2020
11 Knoph, Christian Lauvåsvåg.
Algoritmisk tekstanalyse. STORD: Høgskulen på Vestlandet 2020 146 s.
HVL Untitled
 
12 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Gram, Helene.
Producing Digital Learning Resources (DLR) for Teacher Training. Designs for Learning 2020 ;Volum 12.(1) s. 71-80
HVL UIS Untitled
 
13 Nilsen, Anders Grov; Engevik, Liv Inger; Almås, Aslaug Grov.
Using a social video-sharing platform to enhance quality of higher education. International Technology, Education and Development Conference; 2020-03-02 - 2020-03-04
HVL Untitled
 
14 Schjølberg, Bjørn-Ole.
Kreativitet i Skaperverkstedet. STORD: Høgskulen på Vestlandet 2020 95 s.
HVL Untitled
 
2019
15 Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Nilsen, Anders Grov; Leer-Salvesen, Hilde Gry; Gram, Helene.
Teacher educators’ experiences and reflections concerning digital learning activities. NERA (Nordic Educational Research Association); 2019-03-05 - 2019-03-08
HVL HVO UiB UIS Untitled
 
16 Hemnes, Christina.
Programmering og problemløsning i småskolen. STORD: Høgskulen på Vestlandet 2019 105 s.
HVL Untitled
 
17 Nilsen, Anders Grov.
Computational thinking and programming. Latacme-seminar; 2019-11-21 - 2019-11-21
HVL Untitled
 
18 Nilsen, Anders Grov.
Fleksibilitet vs. kvalitet. Fakultetsseminar om Vestlandsklassar; 2019-12-12
HVL Untitled
 
19 Nilsen, Anders Grov.
Introduksjon til Scratch. Undervegskonferansen 2019; 2019-04-25
HVL Untitled
 
20 Nilsen, Anders Grov.
Introduksjon til Scratch. Lærarkonferanse og workshop i programmering; 2019-03-18
HVL Untitled
 
21 Nilsen, Anders Grov.
Oppsiktsvekkjande studenttal. Sunnhordland 2019
HVL Untitled
 
22 Nilsen, Anders Grov.
Programmering på HVL. Lærarkonferanse og workshop i programmering; 2019-03-18
HVL Untitled
 
23 Sikkeland, Morten.
Hva kjennetegner elevenes bruk av achievements i digitale spill?. STORD: Høgskulen på Vestlandet 2019 112 s.
HVL Untitled
 
2018
24 Gerhardsen, Kristine.
Begynneropplæring i digitale ferdigheter. STORD: Høgskulen på Vestlandet 2018 115 s.
HVL Untitled
 
25 Hans-Petter, Gyldenskog.
Bruk av opplæringsvideo i instrumentalundervisning. - En kvalitativ studie om muligheter i kulturskolen. STORD: Høgskulen på Vestlandet 2018 90 s.
HVL Untitled
 
26 Nilsen, Anders Grov.
Kva veit me om IKT i læring?. Sunnhordland 2018 s. 5-5
HVL Untitled
 
27 Nilsen, Anders Grov.
Robotkjøring i lokale læringslandskap. Undervegskonferansen 2018; 2018-04-26 - 2018-04-26
HVL Untitled
 
28 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Gram, Helene.
When moocing, apping and streaming - how do higher-ed teachers cope with new technologies?. The 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA); 2018-03-08 - 2018-03-10
HVL UIS Untitled
 
29 Østrem, Lars Peter.
Digitale læremidler og grunnskoleelevers opplevelse av dem. STORD: Høgskulen på Vestlandet 2018 90 s.
HVL Untitled
 
2017
30 Nilsen, Anders Grov.
Debuterte som filmskodespelar. Sunnhordland [Avis] 2017-09-28
HVL Untitled
 
31 Nilsen, Anders Grov.
Kva kan eit nytt teknologifag i skulen innehalda?. Undervegs 2017; 2017-04-27 - 2017-04-28
HVL Untitled
 
32 Nilsen, Anders Grov.
Lærestoff til ei hybridisert lærarutdanning - finst det ein app for det?. Undervegs 2017; 2017-04-27 - 2017-04-28
HVL Untitled
 
33 Nilsen, Anders Grov.
Ny app førebur lærarstudentar på kvardagen som ventar. Norgesuniversitetet [Internett] 2017-11-14
HVL Untitled
 
34 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Gram, Helene.
Developing Learning content for the hybridization of teacher training. The 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA); 2017-03-23 - 2017-03-25
HVL UIS Untitled
 
35 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Kulild, Marit; Bjelland, Else Karen Vikanes; Høyland, Jorunn; Gram, Helene; Thortveit, Jorunn; Nilsen, Arne Thomas Lund; Løkken, Atle.
Lærar for ein dag. UiS/HVL 2017
HVL UIS Untitled
 
36 ; Ørnhaug, Stein.
Motivasjon og selvregulering i Google G Suite. : Høgskulen på Vestlandet 2017 109 s.
HVL Untitled
 
2016
37 Almås, Aslaug Grov; Nilsen, Anders Grov.
”How many Es can higher education tolerate? It is not about food additives (E-numbers) this time. This time it is about how much E-learning we can add - or how the digitalisation will stretch our conception of education.". NERA (Nordic Educational Research Association; 2016-03-11
HVL Untitled
 
38 Almås, Aslaug Grov; Nilsen, Anders Grov.
Sosiale medier - hva gjør vi som lærere?. I: Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-0548767-3. s. 84-108
HVL Untitled
 
39 Bjørnevoll, Egil.
Hva kan skolen lære av kodeklubbene?. : Høgskolen Stord/Haugesund 2016 87 s.
HVL Untitled
 
40 Nilsen, Anders Grov.
Design av utdanning. Nasjonalt EVU-forum; 2016-10-25 - 2016-10-26
HVL Untitled
 
41 Nilsen, Anders Grov.
Digitale ferdigheiter sterkare vektlagt enn i dag - i alle fag?. Emneplanseminar for Høgskulen på Vestlandet; 2016-09-01 - 2016-09-02
HVL Untitled
 
42 Nilsen, Anders Grov.
Ein modell for utvikling av god nettstøtta og samlingsbasert undervisning. Undervisning med video - kva, korleis og kvifor?; 2016-06-01 - 2016-06-02
HVL Untitled
 
43 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov.
Added Values and Challenges Social Media Represent in the Hybridisation of Teacher Training. European Journal of Open, Distance and E-Learning 2016 Suppl. Best of EDEN 2015 s. 75-87
HVL Untitled
 
44 ; Haugen, Else Anette.
Kahoot til samarbeidslæring og sjølvstudium: Elevperspektiv på bruk av Kahoot i vidaregåande skule. : Høgskolen Stord/Haugesund 2016 98 s.
HVL Untitled
 
2015
45 Gjerde, Stein Magnar.
Sosial web i fleksible utdanningar: Korleis omtalar masterstudentar tydinga av sosial web for å realisere eigne forventningar og målsettingar i fleksible utdanningar?. : Høgskolen Stord/Haugesund 2015 83 s.
HVL Untitled
 
46 ; Johannesen, Lisbeth Merete.
NETTBRETT I BEGYNNAROPPLÆRINGA I LESING - lærarar sine refleksjonar kring bruk av nettbrett i begynnaropplæringa i lesing på 1. og 2. trinn. Stord: Høgskulen Stord/Haugesund 2015 108 s.
HVL UiB Untitled
 
47 Nilsen, Anders Grov.
Kan PCen laga mat?. Forskingsdagar; 2015-09-22
HVL Untitled
 
48 Nilsen, Anders Grov.
Nettlærerrollen og nettstudentrollen. Hvordan gjennomføre fleksibel nettstøttet læring i lærerutdanningene?; 2015-06-15 - 2015-06-16
HVL Untitled
 
49 Nilsen, Anders Grov.
Variert bruk av IKT i undervisninga. Kursdag; 2015-05-12
HVL Untitled
 
50 Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov.
Added values and Challenges social media represent in the hybridisation of teacher training. EDEN 2015 ANNUAL Conference: Expanding Learning Scenarios. Opening Out the Educational Landscape; 2015-06-09 - 2015-06-12
HVL Untitled
 
    Vis neste liste