Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-12 av 12

2007
1 Stave, Gunnar.
The challenges of governing increasingly diverse higher education systems : implications for institutional strategies. The Governance of European Universities post 2010 : Mission Diversity, Autonomy and Accountability : EUA Autumn Conference 2007; 2007-10-24 - 2007-10-27
HVO Untitled
 
2000
2 Stave, Gunnar.
Danning og relevans. Norgesnettkonferansen 2000 : Utvalet for høgre utdanning : Frihet med ansvar; 2000
HVO Untitled
 
3 Stave, Gunnar.
Kva vil det seie å vere fagleg leiar? : formelle og faglege perspektiv på fagleg leiing. I: Erfaringsseminar for rektorene i de statlige høgskolene. Oslo: Det norske høgskolerådet 2000 s. 13-21
HVO Untitled
 
1998
4 Stave, Gunnar.
Organisert frivillig velferdsinnsats og det offentlege : konflikt- og harmonimodellar i den samfunnsvitskaplege debatten. I: I lærande fellesskap : helsingsskrift til Urban Dahllöf på 70-årsdagen. Volda: Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda 1998 ISBN 82-7661-092-7. s. 177-193
HVO Untitled
 
1997
5 Stave, Gunnar.
Frivillige organisasjonar - frå organisert interesse til marknadskamp. Fylkeskulturkonferanse; 1997
HVO Untitled
 
6 Stave, Gunnar.
Frivillige organisasjonar - utfordringar ved tusenårsskiftet. Noregs Bondekvinnelags femtiårsjubileum; 1997
HVO Untitled
 
7 Stave, Gunnar.
Identitet og integrasjon : ein studie av ein diakonal institusjon med særleg vekt på ideologien, identiteten og integrasjonen i det offentlege velferdssystemet. (Doktoravhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, 1997). : Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Fakultet for samfu nnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk- 1997 (ISBN 82-7861-033-9) 1 s.
HVO Untitled
 
8 Stave, Gunnar.
Kyrkje - diakoni - velferdsstat. Diakoni og samfunn; 1997
HVO Untitled
 
9 Stave, Gunnar.
Nye utfordringar for dei frivillige organisasjonane. I: Fra mangfold til enfold? : kulturorganisasjonene i en brytn ingstid / en artikkelsamling utgitt av Landsrådet for norsk e barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk amatørteaterråd, N orsk musikkråd. : Landsrådet for norske barne- og ungd.org. : Norsk musikkråd 1997 s. 14-23
HVO Untitled
 
1996
10 Stave, Gunnar.
Yrkesidentiteten i historisk perspektiv. I: Kunnskap og omsorg : sosialisering og skikkethet i profesjo nsutdanningene. : TANO 1996 s. 18-32
HVO Untitled
 
1994
11 Conradi, Hallgerd; Flø, Jan Einar; Stave, Gunnar.
Etter tre år med ny studiemodell i Volda : samordning skaper klima for pedagogisk frisetting. Milepælen 1994 ;Volum 3.(3)
HVO Untitled
 
12 Stave, Gunnar; Sørbø, Jan Inge.
Frå organisert interesse til marknadskamp. Jul på Sunnmøre 1994 (27. årgang) s. 195-201
HVO Untitled