Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 575 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Neste >>

2016
1 Amdam, Jørgen.
Participation in planning and plan-making in Norway.. IV WORLD PLANNING SCHOOLS CONGRESS.; 2016-07-03 - 2016-07-08
HVO Untitled
 
2 Amdam, Jørgen.
Planning and plan-making. Flexibility in regional planning. 4th Biannual Conference on Nordic Rural Research.; 2016-05-22 - 2016-05-24
HVO Untitled
 
3 Amdam, Jørgen; Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove.
Offentleg sektor i endring. Sunnmørsposten 2016
HVO Untitled
 
4 Amdam, Jørgen; Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove.
Offentleg sektor i endring. Tidens Krav 2016
HVO Untitled
 
5 Amdam, Jørgen; Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove.
Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215027722) 274 s.
HVO MF Untitled
 
6 Amdam, Jørgen; Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove.
Offentleg sektor i endring: Perspektiv på innovasjon, utviklingsarbeid og læring. I: Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027722. s. 13-17
HVO Untitled
 
2015
7 Amdam, Jørgen; Halvorsen, Lars Julius.
Alternativer for regionalt folkevalgt nivå. I: Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014. Forlag1 2015 ISBN 978-82-8285-087-2. s. 65-86
HVO MF Untitled
 
2014
8 Amdam, Jørgen.
Alternativer for fylkesstruktur. Konferanse for interesserte kommuner, fylkeskommuner, KMD og Stortinget; 2014-12-05
HVO Untitled
 
9 Amdam, Jørgen.
Alternativer til regionalpolitisk struktur. Seminar KS; 2014-11-12
HVO Untitled
 
10 Amdam, Jørgen.
Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner - lokale perspektiv. Innspillsseminar NHO; 2014-11-03
HVO Untitled
 
11 Amdam, Jørgen.
Endringar i samfunn - endringar i skulen. Skuleleiarkonferansen i Loen; 2014-10-01
HVO Untitled
 
12 Amdam, Jørgen.
Flexible local planning: linking community initiative with municipal planning in Volda, Norway. I: Community Action and Planning : Contexts, drivers and outcomes. Policy Press 2014 ISBN 9781447315162. s. 281-299
HVO Untitled
 
13 Amdam, Jørgen.
Framtidig kommunestruktur Norddal kommune. Medlemsmøte SP Norddal; 2014-03-26
HVO Untitled
 
14 Amdam, Jørgen.
Frivillige organisasjonar og lokal samfunnsbygging. Regionalt møte Rotary; 2014-05-10
HVO Untitled
 
15 Amdam, Jørgen.
Fylkeskommunens ulike roller. Opplæringskurs Hedmark; 2014-10-13
HVO Untitled
 
16 Amdam, Jørgen.
Handlingsprogram og langtidsbudsjett som planleggingsreiskap. Opplæring Tana kommune; 2014-06-10 - 2014-06-11
HVO Untitled
 
17 Amdam, Jørgen.
Kommuneplanlegging i Tana. Møte med kommunestyret; 2014-08-18
HVO Untitled
 
18 Amdam, Jørgen.
Kommunestruktur og kommunal planlegging Skodje kommune. Konferanse om kommuneplanlegging Skodje; 2014-03-25
HVO Untitled
 
19 Amdam, Jørgen.
Kommunestruktur, Stranda. Medlemsmøte SP Stranda; 2014-04-06
HVO Untitled
 
20 Amdam, Jørgen.
Kommunikativ planlegging og pranleggingsmetode. KS Samplan; 2014-11-19
HVO Untitled
 
21 Amdam, Jørgen.
Kvifor er byutvikling viktig for regionutvikling?. Møte prosjekt by- og regionsenterutvikling; 2014-08-22
HVO Untitled
 
22 Amdam, Jørgen.
Mandate and procedures of work on Regional Councils in Norway. Training course for the newly established regional development councils to the institute or regional governor; 2014-06-25
HVO Untitled
 
23 Amdam, Jørgen.
Medvirking i kommuneplanlegging. Plankurs for rådmenn, KS; 2014-04-23
HVO Untitled
 
24 Amdam, Jørgen.
Planlegging av eit meir aldersvenleg samfunn - for alle. Eldrekonferansen M&R; 2014-10-02
HVO Untitled
 
25 Amdam, Jørgen.
Planleggingsteori og kommunikativ planlegging. Samplan; 2014-11-18
HVO Untitled
 
26 Amdam, Jørgen.
Regional Governance in a Welfare State – Experience from Norway. Seminar for regionalplanlegging i regionale utviklingsråd i Georgia; 2014-06-24
HVO Untitled
 
27 Amdam, Jørgen.
Regional socio-economic planning in Norway. Training course for the newly established regional development councils to the institute or regional governor; 2014-06-26
HVO Untitled
 
28 Amdam, Jørgen.
Regional utvikling på Nordvestlandet. Fjordkonferansen 2014; 2014-06-19 - 2014-06-20
HVO Untitled
 
29 Amdam, Jørgen.
Regional utvikling på Søre Sunnmøre. Foredrag for Tussa AS; 2014-01-15
HVO Untitled
 
30 Amdam, Jørgen.
Regionalpolitisk struktur. Seminar fylkesordførarar; 2014-12-05
HVO Untitled
 
31 Amdam, Jørgen.
Samanhengen mellom kommuneplan og handlingsprogram. Møre med Tana kommunestyre; 2014-03-06
HVO Untitled
 
32 Amdam, Jørgen.
Samfunnsutvikling på Vestlandet. Samling for personalsjefar KS; 2014-01-16
HVO Untitled
 
33 Amdam, Jørgen.
Søre Sunnmøre og regional utvikling. Møte om framtida for Hovden flyplass; 2014-03-18
HVO Untitled
 
34 Amdam, Jørgen.
Vil indre strøk på Vestlandet berre tape på eit ferjefritt E39?. Årskonferanse IS Fjordvegen Rute 13.; 2014-06-17
HVO Untitled
 
35 Amdam, Jørgen; Helgesen, Øyvind; Sæther, Knut-Willy.
Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. I: Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013. Forlag1 2014 ISBN 978-82-8285-078-0. s. 21-35
HVO NHH NLAH NTNU Untitled
 
36 Amdam, Jørgen; Helgesen, Øyvind; Sæther, Knut-Willy.
Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013. Forlag1 2014 (ISBN 978-82-8285-078-0) 435 s.
HVO NTNU Untitled
 
2013
37 Amdam, Jørgen.
CHALLENGES AND COMPLEXITY REGARDING RURAL PLANNING. Fjordkonferansen; 2013-06-19 - 2013-06-21
HVO Untitled
 
38 Amdam, Jørgen.
CHALLENGES AND COMPLEXITY REGARDING RURAL PLANNING AND DEVELOPMENT IN NORWAY. AESOP-ACSP Joint Congress; 2013-07-15 - 2013-07-19
HVO Untitled
 
39 Amdam, Jørgen.
Demografi, befolkning og avfall. Avfallskonferanse; 2013-06-05
HVO Untitled
 
40 Amdam, Jørgen.
Den regionale utviklarrolla og bedriftsengasjementet. Kritiske suksessfaktorer for næringsutvikling. Bedriftsleiarmøte; 2013-11-25
HVO Untitled
 
41 Amdam, Jørgen.
Det moderne folkestyret. Kva er kjennteikna på det? Korleis står det i høve til dei ideane Oksvik hadde?. Opsvikseminaret; 2013-11-16
HVO Untitled
 
42 Amdam, Jørgen.
Dugnadsmetoden. Samplan; 2013-11-20
HVO Untitled
 
43 Amdam, Jørgen.
Eiksund og Kviven - regionbygging. Kveldsmøte; 2013-11-26
HVO Untitled
 
44 Amdam, Jørgen.
Framtid og Sula. Foredrag; 2013-12-04
HVO Untitled
 
45 Amdam, Jørgen.
Kommunal planlegging og barn. Haustkonferanse; 2013-09-05
HVO Untitled
 
46 Amdam, Jørgen.
Kommunikativ planlegging i teori og praksis. Samplan; 2013-11-19
HVO Untitled
 
47 Amdam, Jørgen.
Kva kjenneteiknar bygder som lykkast?. Konferanse; 2013-05-29 - 2013-05-31
HVO Untitled
 
48 Amdam, Jørgen.
Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lykkast? Kva betyr leiing, planlegging og kommunikasjon i denne samanhengen?. Flora kommune leiarar; 2013-05-16
HVO Untitled
 
49 Amdam, Jørgen.
Kvivsvegen - verktøy for nyskaping og regionbygging. Regionalt møte; 2013-04-16
HVO Untitled
 
50 Amdam, Jørgen.
Livslang læring – Utfordringer vi står overfor i Møre og Romsdal. Læringsdag; 2013-10-23
HVO Untitled
 
    Vis neste liste