Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-27 of 27

2020
1 Lingaas, Carola; Haugland, Bergit; Skjeggestad, Erik.
Menn utsatt for tvangsarbeid: en rapport om deres erfaringer og juridiske situasjon. Erfaringsseminar Filemon Safe House; 2020-01-16 - 2020-01-16
VID Untitled
 
2 Lingaas, Carola; Haugland, Bergit; Skjeggestad, Erik.
Menn utsatt for tvangsarbeid i Norge: en rapport om deres erfaringer og juridiske situasjon. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2020 (ISBN 978-82-93490-47-0) 116 p. VID Rapport(2020/1)
VID Untitled
 
2019
3 Slettebø, Tor; Briseid, Kristin Margrete; Brodtkorb, Elisabeth; Skjeggestad, Erik; Sverdrup, Sidsel Muri; Sørensen, Torgeir.
Godt nok barnevern?: Forståelser av forsvarlighet og internkontroll i den kommunale barneverntjenesten. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2019 (ISBN 978-82-93490-33-3) 89 p. VID Rapport(3)
VID Untitled
 
4 Sørensen, Torgeir; Skjeggestad, Erik; Slettebø, Tor.
Faglig forsvarlighet i barnevernet: En kvantitativ undersøkelse av forsvarlighet, internkontroll, avvik og arbeidskultur i den kommunale barnevernstjenesten. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2019 (ISBN 978-82-93490-31-9) 68 p. VID Rapport(2)
VID Untitled
 
2018
5 Skjeggestad, Erik.
Doctor in an unfamiliar country - a challenge to professional identity? : interactional experiences of newly employed international medical doctors and Norwegian health personnel. Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 9788283772944)
UiO Untitled
 
2017
6 Johan, Lothe; Leite Rocha, Larissa Christine; Sætrang Lunde, Marianne; Skjeggestad, Erik.
Involving service users as supervisors during work placement for social work students and practitioners – experiences described by the education and project-manager. UNAFORIS 2017 European Conference; 2017-06-27 - 2017-06-29
VID Untitled
 
7 Skjeggestad, Erik; Gerwing, Jennifer; Gulbrandsen, Pål.
Language barriers and professional identity: A qualitative interview study of newly employed international medical doctors and Norwegian colleagues. Patient Education and Counseling 2017 ;Volume 100.(8) p. 1466-1472
AHUS UiO Untitled
 
8 Skjeggestad, Erik; Norvoll, Reidun; Sandal, Gro Mjeldheim; Gulbrandsen, Pål.
How do international medical graduates and colleagues perceive and deal with difficulties in everyday collaboration? A qualitative study. Scandinavian Journal of Public Health 2017 ;Volume 45.(4) p. 428-435
AHUS OSLOMET UiB UiO Untitled
 
2016
9 Skjeggestad, Erik.
International medical graduates and colleagues’ experiences of handling difficulties in everyday collaboration - a qualitative study. 6th. EUPHA’s European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health; 2016-06-23 - 2016-06-25
UiO Untitled
 
10 Skjeggestad, Erik.
International Medical Graduates’ And Colleagues’ Experiences Of Handling Difficulties In Teamwork. 13th. EACH; 2016-09-07 - 2016-09-10
UiO Untitled
 
11 Skjeggestad, Erik.
Language and professional identity – A qualitative study of communication barriers in collaboration between international doctors and colleagues. 6th. EUPHA’s European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health; 2016-06-23 - 2016-06-25
UiO Untitled
 
12 Skjeggestad, Erik.
Studie om utenlandske legers samarbeid med norsk helsepersonell. Dagens Medisin [Newspaper] 2016-07-18
UiO Untitled
 
13 Skjeggestad, Erik.
Tverrkulturell kommunikasjon. Tverrfaglig kurs i migrasjon og psykisk helse; 2016-09-28 - 2016-09-28
UiO Untitled
 
14 Skjeggestad, Erik.
Utenlandske leger sliter med språket på norske sykehus. Forskning.no [Internet] 2016-07-16
UiO Untitled
 
2015
15 Skjeggestad, Erik.
It is all about the language? – Communication barriers in collaboration between international doctors and colleagues. 13th.ICCH; 2015-10-25 - 2015-10-28
UiO Untitled
 
16 Skjeggestad, Erik.
Oslo universitetssykehus som flerkulturell arbeidsplass. Oslo universitetssykehus som flerkulturell arbeidsplass; 2015-11-16 - 2015-11-16
VID Untitled
 
17 Skjeggestad, Erik.
Sosialfaglige perspektiver på gruppetiltak til minoritetsgrupper. Nettverksamling IMDI/NAV; 2015-10-12 - 2015-10-13
VID Untitled
 
18 Skjeggestad, Erik.
Utenlandske legers opplevelse av å begynne i yrket i Norge. OUS-Seminar; 2015-11-16 - 2015-11-16
UiO Untitled
 
19 Skjeggestad, Erik.
Vil få utenlandske leger raskere i jobb. Bergens Tidene [Newspaper] 2015-07-08
UiO Untitled
 
20 Skjeggestad, Erik; Sandal, Gro Mjeldheim; Gulbrandsen, Pål.
Utenlandske legers opplevelse av å begynne i yrket i Norge [International medical graduates’ perceptions of entering the profession in Norway]. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volume 135.(12-13) p. 1129-1132
AHUS UiB UiO Untitled
 
2014
21 Skjeggestad, Erik.
Foreign health professionals’ experiences of working in Norway. The European Network on Intercultural Elderly Care’ (ENIEC); 2014-04-23 - 2014-04-24
UiO Untitled
 
22 Skjeggestad, Erik.
When a misunderstanding happens, how do immigrant doctors and their Norwegian colleagues handle them?. 12th.EACH; 2014-09-28 - 2014-10-01
UiO Untitled
 
2013
23 Kaasa, Asbjørn; Fredriksen, Kristin Fedje; Woll, Katrine Mauseth; Skjeggestad, Erik.
Brukermedvirkning i undervisning. Erfaringsrapport fra undervisningsmodulen D.E.L.T.A. Dialog - Engasjement – Læring – Trivsel - Aksept. Oslo: Diakonhjemmet høgskole 2013 (ISBN 978-82-8048-128-3) 52 p.
VID UiO Untitled
 
24 Skjeggestad, Erik.
Hvordan påvirker manglende norskkompetanse utøvelsen av behandling og omsorg?. OXLO-seminar; 2013-09-17 - 2013-09-17
UiO Untitled
 
2012
25 Skjeggestad, Erik.
Møte med "den ukjent" og "det ukjente - den profesjonelles møte med klienter med ukjente svar på eksistensielle spørsmål. I: Åndelighet - mening og tro. Utfordringer i profesjonell praksis. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-42390-9. p. 91-103
AHUS VID Untitled
 
26 Skjeggestad, Erik.
Tøft å være lege fra utlandet. Romerikes Blad: [Newspaper] 2012-06-23
UiO Untitled
 
2010
27 Døhlie, Elsa; Skjeggestad, Erik.
Minoritetsetniske studenters erfaringer i studiemiljøet på Diakonhjemmet Høgskole. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole 2010 (ISBN 9788280480842) ;Volume 2010.47 p. Rapport / Diakonhjemmet høgskole(2)
VID Untitled