Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2018
1 Lund, Jørgen.
Du skal ikke glemme! Minnekunst etter 22. juli. Vinduet 2018 (2) s. 106-115
NTNU Untitled
 
2017
2 Lund, Jørgen.
Kunst som redskap mot sorg. Klassekampen 2017 s. 12-13
NTNU Untitled
 
3 Lund, Jørgen.
Mitt i det som er ditt. Møter med Iver Jåks. Mitt i det som er ditt. Møter med Iver Jåks; 2017-08-31
NTNU Untitled
 
4 Lund, Jørgen.
Unnvikelse er ikke likegyldighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
NTNU Untitled
 
5 Lund, Jørgen.
Vi hjelpeløse. Psykologisk tidsskrift 2017
NTNU Untitled
 
6 Lund, Jørgen.
Å vise ansikt handler om universitetet som fristed. www.universitetsavisa.no 2017
NTNU Untitled
 
2016
7 Lund, Jørgen.
Gjentagelsen av noe annet, Bård Breiviks serier. I: Bård Breivik. Bind 1. I'd Love the Key to the Master Lock. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-2030-4. s. 459-460
NTNU Untitled
 
8 Lund, Jørgen.
Tid for monument?. Halden Arbeiderblad 2016 s. 8-8
NTNU Untitled
 
9 Stømner, Elin.
Å imitere naturen i dens virkemåte. En undersøkelse av temporalitet i Robert Rauschenbergs White Paintings. Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap 2016 80 s.
NTNU Untitled
 
2015
10 Lund, Jørgen.
Det sub-monumentale i norsk debatt om monumenter og minnesteder. Det sub-monumentale i norsk debatt om monumenter og minnesteder; 2015-11-18 - 2015-11-18
NTNU Untitled
 
11 Lund, Jørgen.
Ort und Bild: Norwegische Landschaften. I: Skandinavische bildende Kunst von 1950 bis zur Gegenwart. Peter Lang Publishing Group 2015 ISBN 978-3-631-65961-8. s. 93-108
NTNU Untitled
 
12 Lund, Jørgen.
Virkelighetens billedakt. Den billedmessige vending og "fattigsliggjøring" av kunsten. Kunst og kultur 2015 (2) s. 120-125
NTNU Untitled
 
13 ; Henning, Berit.
Inne i fremstillingen. Sally Manns barndomsfotografier.. Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap 2015 80 s.
NTNU Untitled
 
14 ; Ommundsen, Karianne.
I gråsonen. Holocaust, representasjon, og generasjon nachgeboren. Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap 2015 80 s.
NTNU Untitled
 
2014
15 Monrad, Jorunn.
Byrommets estetikk. Mulige betydninger av begrepet «estetisk utforming av omgivelsene» og den tette byen som sosial arena. Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap 2014 80 s.
NTNU Untitled
 
2013
16 Bjerkan, Eline.
"Dionysos gjenfødt.Om forholdet mellom performativitetog det dionysiske i dag". Trondheim: NTNU 2013 39 s.
NTNU Untitled
 
17 Liane, Karoline Grønstad.
"Om monumenter som kunstverk. En kunstkritisk tilnærming til monumenter". Trondheim: NTNU 2013 78 s.
NTNU Untitled
 
18 Lund, Jørgen.
Kunst og politikk - faglighet uten ID. Kunst og kultur 2013 (3) s. 122-125
NTNU Untitled
 
19 Lund, Jørgen.
Tvangen fra tradisjonen. Klassekampen 2013 s. 30-31
NTNU Untitled
 
2012
20 Fauskanger, Kari; Lund, Jørgen.
Kunst kan sette ord på det uforståelige. [Avis] 2012-07-22
NTNU Untitled
 
21 Grøttum, Ida.
Det sømløse rommet. Børre Sæthres My Private Sky som erindring. Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap 2012 80 s.
NTNU Untitled
 
22 Lund, Jørgen.
Kunsten og "oppgavene". Kunstkritikk.no 2012
NTNU Untitled
 
23 Lund, Jørgen.
The Threshold Returns the Gaze: Border Aesthetics in Disciplined Space. I: The Borders of Europe. Hegemony, Aesthetics and Border Poetics. Aarhus Universitetsforlag 2012 ISBN 9788779345522. s. 268-279
NTNU Untitled
 
24 Petersen, Beate; Lund, Jørgen.
Kunsten etter den 22. juli. Billedkunst [Avis] 2012-09-11
NTNU Untitled
 
2011
25 Lund, Jørgen.
Det historisk-filosofiske og forklarismen. Etter Hjernevask. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Sound of science. Transiteateret - Tore Vagn Lid; http://soundofscience.blog.com. 2011-10-29 - 2012-12-31
NTNU Untitled
 
26 Lund, Jørgen.
Svart smil. I: Dagboksnotater fra mulighetenes by. Bergen: Porfyr forlag 2011 ISBN 978-82-998728-0-5. s. -
NTNU Untitled
 
2010
27 Borgen, Jorunn Spord; Bugge, Markus; Lund, Jørgen.
Samspill om kunst i offentlig rom : evaluering av innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i perioden 1997-2000. Oslo: NIFUSTEP 2010 (ISBN 978-82-7218-703-2) 82 s. NIFU STEP rapport(19)
NIFU NTNU Untitled
 
28 Lund, Jørgen.
Faglige spørsmål forsvinner i stillingskrig. Morgenbladet 2010
NTNU Untitled
 
2008
29 Lund, Jørgen.
Befridd fra triumf: Kunst og utopi. Kunstjournalen B-post 2008 (1) s. 20-23
NTNU Untitled
 
30 Lund, Jørgen.
Gjenstand, verk bilde. Kunstteori og tingestetikk på 1900-tallet. Universitetet i Bergen 2008
UiB Untitled
 
31 Lund, Jørgen.
Individ, kropp, landskap. Iver Jåks' kunst. I: Kunst til stede Art in Place. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3103-3. s. 21-27
NTNU Untitled
 
32 Lund, Jørgen.
Ulrik Schmidt 2007. Minimalismens æstetik. Tidsskrift for kulturforskning 2008 (1) s. 70-73
NTNU Untitled
 
2007
33 Elgin, Dag Erik; Brockmann, Jan; Lund, Jørgen.
Amor Vacui. Stavanger: Opdahl Gallery 2007 (ISBN 978-82-303-0766-3) 72 s.
KHIO NTNU Untitled
 
34 Lund, Jørgen.
Blikket forbi. I: Amor Vacui. Stavanger: Opdahl Gallery 2007 ISBN 978-82-303-0766-3. s. 5-7
NTNU Untitled
 
2006
35 Lund, Jørgen.
Krisens mulighet. Om kunstkritikkens krise og norsk kunstkritikk i dag. Kunstjournalen B-post 2006 (1) s. 67-70
NTNU Untitled
 
2002
36 Lund, Jørgen.
En tung lesererfaring. Billedkunst 2002 s. 19-
UiB Untitled
 
37 Lund, Jørgen.
Jan Groth. Norsk kunstårbok : samtidskunst, fotografi, kunsthåndverk / The Norwegian art yearbook : contemporary visual art, photography, craft 2002 ;Volum 11. s. 66-
UiB Untitled
 
38 Lund, Jørgen.
Noe hemmelig i det åpne. Om Iver Jåks' småskulpturer. I: Ofelas. Iver Jåks Veiviseren. Tromsø: Universitetsbiblioteket i Tromsø 2002 s. 124-127
UiB Untitled
 
39 Lund, Jørgen.
Stedfaste øyeblikk. I: Samtidig, samme sted. Else Marie Hagen. Oslo: Galleri K 2002 s. 5-12
UiB Untitled
 
2000
40 Lund, Jørgen.
Estetikk og kamp - veien tilbake. Fortidsvern 2000 s. -
NTNU Untitled
 
41 Lund, Jørgen.
Tankens hulform. [Kunstnerisk og museal presentasjon] L'altra figura - Giulio Paolini. Nasjonalgalleriet/Museet for samtidskunst; . 2000-01-01 - 2000-12-31
NTNU Untitled
 
1998
42 Lund, Jørgen.
Tilbake til virkeligheten. Iver Jåks' tredimensjonale kunst. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Iver Jåks retrospektiv. Riksutstillinger; . 1998-01-01 - 1999-12-31
NTNU Untitled
 
1996
43 Lund, Jørgen.
Montasjens virkelighet - John Baldessari. Terskel : Threshold 1996 (16) s. 45-59
NTNU Untitled
 
1994
44 Lund, Jørgen.
Menneskelige minnesmerker. Nordisk arkitekturforskning 1994 (3) s. 49-55
NTNU Untitled
 
45 Lund, Jørgen.
Om kunstformidling. Terskel : Threshold 1994 (12) s. 91-96
NTNU Untitled