Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 175 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara.
Elever som viser sterke emosjonelle reaksjoner på prestasjonskrav i skolen. I: Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245032857. s. 97-124
SUS UIS Untitled
 
2 Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere.
System based expert assessment work in the Norwegian Educational Psychological Service. ICSEI Congress 2019; 2019-01-08 - 2019-01-12
UIS Untitled
 
3 Vedholm, Fredrik Dahle; Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier.
"Dingle som en kringle". Dans, språk, bevegelse, lek og læring. Trening av eksekutive funksjoner.
SUS UIS Untitled
 
4 Øverland, Klara.
A presentation of the digital tool: I know, for daycare and schools. Developed by Bufdir/Salaby.. Interfaces research group seminar; 2019-03-18 - 2019-03-18
UIS Untitled
 
5 Øverland, Klara.
Følelsesregulering, en presentasjon av samtaleverktøy og forskning til hjelp i barnehage og skole. Brown bag. Læringsmiljøsenteret.; 2019-01-15 - 2019-01-15
UIS Untitled
 
6 Øverland, Klara.
Kan traumesensitive barnehager og skoler være til hjelp ved omsorgssvikt og psykisk psyke foreldre? Hvordan rammes barn av mobbing, vold og overgrep?. Aftenskolen/SUS Psykisk helsekurs for barnehageansatte og lærere; 2019-04-03 - 2019-04-04
UIS Untitled
 
7 Øverland, Klara.
Når traumene rammer. Mobbing i skole og barnehage.Tiltak og konsekvenser. Presentasjon av det digitale verktøyet «Jeg vet.no» til hjelp i forebygging av mobbing og i arbeidet for å skape traumesensitive barnehager og skoler. PALS konferansen 2019. Livsmestring - hva skal til?; 2019-09-16 - 2019-09-16
UIS Untitled
 
8 Øverland, Klara.
The importance of traumasensitive schools for positive learning experiences. European Conference on Domestic Violence; 2019-09-02 - 2019-09-02
UIS Untitled
 
9 Øverland, Klara.
Ungdom 17 år- Psykisk helse og livsmestring: «Ups and Downs» med Diabetes i hjem, skole og fritid. Mestringsenheten, SUS; 2019-10-17 - 2019-10-17
UIS Untitled
 
10 Øverland, Klara.
Veien til vold. Hva er vold? Hvordan utvikles vold? Hva kjennetegner utøverens tanker og følelser – SIP modellen, Hva er risiko og beskyttelsesfaktorer?. Landssamling for konfliktrådet; 2019-09-27 - 2019-09-27
UIS Untitled
 
11 Øverland, Klara.
Vonde hendelser i barndommen.Traumesensitive barnehager og skoler - nødvendig for god livsmestring. Kurs for barnehageansatte og lærere; 2019-03-01
UIS Untitled
 
12 Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier.
Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet. Filiorum samling; 2019-12-04 - 2019-12-04
SUS UIS Untitled
 
2018
13 Bjorland, Ingvill; Øverland, Klara.
Gjest om skolestart: Klara Øverland.600 Nye førsteklassinger.. NRK TV [TV] 2018-08-17
UIS Untitled
 
14 Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara.
Livsmestring for sårbare barn. Læringsmiljøkonferansen, 2018; 2018-11-29 - 2018-11-30
UIS Untitled
 
15 Fintland, Ola; Øverland, Klara.
«Du merker ikke selv hvor mye tid du bruker på mobilen, men de rundt deg merker det veldig godt». Stavanger Aftenblad [Avis] 2018-12-20
UIS Untitled
 
16 Fintland, Ola; Øverland, Klara.
Julaften klokka 12 legger de fra seg mobilene Ingen skal sitte med nesa i en skjerm på julaften dette året. Familien Bruns har faktisk blitt enig med hele slekta om at juleferien skal ha lange, mobilfrie perioder.. Aftenbladet [Avis] 2018-12-20
UIS Untitled
 
17 Munkvik, Cornelius; Øverland, Klara; Vigre, Odd Bjarne.
Ni av ti lærere på videregående skoler mangler kunnskap om narkotika – Det er et stort gap mellom forventninger samfunnet har og det som er en realitet for lærere på videregående skole, sier lektor Odd Bjarne Vigre.. Aftenbaldet [Avis] 2018-12-06
UIS Untitled
 
18 Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje.
School staff’s experience and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools.. PRISMS 10th International SMS Conference; 2018-07-19 - 2018-07-21
UIS UiO Untitled
 
19 Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje.
School staff’s experiences and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. A Q-methodological study.. 34th Annual Q Conference for the Scientific Study of Subjectivity; 2018-09-10 - 2018-09-13
UIS UiO Untitled
 
20 Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje.
School Staff’s Experiences with Smith-Magenis syndrome in Schools –How Do They Handle challenging Behaviour and What Do They Need to manage their work? A Q-methodological study. 34th Annual Q Conference for the Scientific Study of Subjectivity; 2018-09-10 - 2018-09-13
UIS UiO Untitled
 
21 Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara.
Elevar skal lære livsmeistring – uvisst om lærarar har tid og kompetanse. Om to år skal livsmeistring inn i skulen. Allereie no er fagpersonar uroa for om lærarar er rusta til å undervise i psykisk helse og stress.. NRK, Rogaland [Internett] 2018-09-06
UIS Untitled
 
22 Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara.
Elevar skal lære livsmeistring.Uvisst om lærarar har tid og kompetanse. Nrk, Rogaland [Internett] 2018-09-06
UIS Untitled
 
23 Tolfsen, Caroline; Øverland, Klara.
Vold og trusler skutt i været på Oslo-skole Elever ved Hersleb har truet eller brukt vold ni ganger i år. Ofre kan bli skolevegrere og voldlige elever kan ende opp i kriminelle miljøer, advarer ekspert.. NrK, Østlandssendingen [Internett] 2018-09-28
UIS Untitled
 
24 Øverland, Klara.
Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle. Fagdag Forsand Kommune; 2018-06-21 - 2018-06-21
UIS Untitled
 
25 Øverland, Klara.
De engstelige, stille barna.. Helsepedagogikk; 2018-01-20 - 2018-01-20
UIS Untitled
 
26 Øverland, Klara.
Elever med atferdsvansker har ofte emosjonelle vansker. Hva kjennetegner disse og hvordan skape god klasseledelse med slike utfordringer? Enkle metoder og teknikker?. Porsholen skole; 2018-08-17 - 2018-08-17
UIS Untitled
 
27 Øverland, Klara.
Hva kan læreren gjøre for at barn får en god læring? Praktiske tiltak for å etablere relasjon. Elever med atferdsvansker.. Sosisal Persepsons Trening (SIP); 2018-03-20 - 2018-03-20
UIS Untitled
 
28 Øverland, Klara.
Phd.kandidat Ida Bruheim Jensens 50% seminar, kommentarer til artikler, og Q metodologi.. 50% disputas for Ida Jensen; 2018-09-14 - 2018-09-14
UIS Untitled
 
29 Øverland, Klara.
Primærforebygging i skolen, hvilke programmer fungerer?. PPT - faglig foredrag; 2018-11-13 - 2018-11-13
UIS Untitled
 
30 Øverland, Klara.
Rusmisbruk i skolen, hva gjør vi? Forebygging og tiltak for et bedre skolemiljø. Helsepedgogikk; 2018-11-03 - 2018-11-03
UIS Untitled
 
31 Øverland, Klara.
Samlivsbrudd i barnehagen og skolen. Reaksjoner og tiltak.. Helsepedagogikk; 2018-01-19 - 2018-01-19
UIS Untitled
 
32 Øverland, Klara.
Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer?. Flyktningedag Forsand Kommune; 2018-06-21 - 2018-06-21
UIS Untitled
 
33 Øverland, Klara.
Tiltak som fremmer læring og gode relasjoner i skolen. Elever med atferdsvansker. Fagdag flyktningetjenesten Forsand kommune; 2018-06-21 - 2018-06-21
UIS Untitled
 
34 Øverland, Klara.
Traumesensitive skoler. Traumer og aggresjon. Hvordan dempe stress og aggresjon i barns skolemiljø? Sosial Persepsjons Trening?. Oasen skolene; 2018-01-02 - 2018-01-02
UIS Untitled
 
35 Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier.
Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle. Mot til å se - evne til å handle; 2018-01-25 - 2018-01-25
UIS SUS Untitled
 
36 Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine.
Barn og traumer. Små barn i barnehagen. Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder.. Norsk Psykologkongress 2019; 2018-09-25 - 2018-09-25
SUS UIS Untitled
 
37 Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine.
Barn og traumer.Små barns reaksjoner og barnehagens rolle.Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder.. Schizofrenidagene 2018. Småbarnsdagen.; 2018-11-04 - 2018-11-04
UIS SUS Untitled
 
38 Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine.
Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet.. Filiorum barnehageforum; 2018-12-04 - 2018-12-04
UIS SUS Untitled
 
2017
39 Øverland, Klara.
A self-evaluation of health workers satisfaction with a two-year training program in Cognitiv Behavior Therapy, CBT, for children.KAT programmet,R-BUP Bergen. Nordlyskonferansen-kognitiv terapi for barn og unge; 2017-01-12 - 2017-01-13
UIS Untitled
 
40 Øverland, Klara.
Angst i skolen. Læringsmiljøsenteret/Rogaland Fylkeskommune 2017
UIS Untitled
 
41 Øverland, Klara.
Depresjon hos barn og unge. Helsepedagogikk etterutdannelse for lærere; 2017-11-18 - 2017-11-18
UIS Untitled
 
42 Øverland, Klara.
Depresjon i skolen. Læringsmiljøsenteret/Rogaland Fylkeskommune 2017
UIS Untitled
 
43 Øverland, Klara.
Gruppemekanismer i ungdomsgrupper og gjenger. Sosiale medier en utfordring.. Ungdomsgjengfenomenet Seminar; 2017-06-12 - 2017-06-12
UIS Untitled
 
44 Øverland, Klara.
Hjertevansker – hjerteløsninger? Stress og problemer som kan oppstå i ungdomstiden. Selvregulering av tanker og følelser – en vei til bedre fungering?. Foredrag for ungdom med hjertevansker; 2017-03-14 - 2017-03-14
UIS Untitled
 
45 Øverland, Klara.
Lokale aktiviteter i Rogaland Lokallag, Norsk Psykologforening. Årsmøte Rogaland Lokallag, Norsk Psykologforening; 2017-02-10 - 2017-02-10
UIS Untitled
 
46 Øverland, Klara.
Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet) I barnehagen. Traumer og tolleransevindu modellen.. Undervisning om traumer for barnehageansatte.; 2017-05-10 - 2017-05-10
UIS Untitled
 
47 Øverland, Klara.
Psykiske utfordringer I et PhD løp, "Ups and downs with your PhD". PhD Forum; 2017-02-23 - 2017-02-23
UIS Untitled
 
48 Øverland, Klara.
Relasjonens betydning for læring. Læringssentrerte lærer og student relasjoner er effektive. Helsepedagogikk; 2017-05-05 - 2017-05-05
UIS Untitled
 
49 Øverland, Klara.
Rusmisbruk, symptomer og tiltak. Helespedagogikk, Etterutdanning for lærere; 2017-11-18 - 2017-11-18
UIS Untitled
 
50 Øverland, Klara.
Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer? Hva med ungdom i Beaming miljøet?. Seminar; 2017-03-13 - 2017-03-13
UIS Untitled
 
    Vis neste liste