Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2019
1 Hegge, Birgit.
AIM Basic. Grunnkurs i AIM - Utredning av Skadelig seksuell atferd (SSA); 2019-01-01
Untitled
 
2 Hegge, Birgit.
AIM Basic. Grunnkurs i AIM - Utredning av Skadelig seksuell atferd (SSA); 2019-03-06
Untitled
 
3 Hegge, Birgit.
AIM Basic. Grunnkurs i AIM - Utredning av Skadelig seksuell atferd (SSA); 2019-02-07
Untitled
 
4 Hegge, Birgit.
Hjelpeapparatet i møte med barns seksualitet.. Felles forelesning for bachelorstudenter i sosialt arbeid, barnevern og barnehagelærer.; 2019-10-15
Untitled
 
5 Hegge, Birgit.
Hvorfor er seksualitet viktig?. Foredrag for foresatte i barnehage og småskole; 2019-04-02
Untitled
 
6 Hegge, Birgit.
Med hjerte for seksualiteten.. Schizofrenidagene, Hva er det med Monica?; 2019-11-05
Untitled
 
7 Hegge, Birgit.
Med hjerte for seksualiteten - veiledning til sunn seksuell helse hos barn og unge. Stavanger: Hertervig Forlag 2019 (ISBN 9788282161763) 150 s.
Untitled
 
8 Hegge, Birgit.
Trafikklyset - Seksualitet hos barn og unge. En guide for voksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som fremmer bekymring..
SUS Untitled
 
9 Hegge, Birgit.
Trafikklyset; Seksualitet hos barn og unge. Habiliteringskonferansen; 2019-11-29
Untitled
 
10 Hegge, Birgit.
Vold og seksuelle overgrep. Seksualitetens betydning.. Fagdag for ansatte i barneverntjenesten som del av uke mot vold.; 2019-11-26
Untitled
 
2018
11 Hegge, Birgit.
AIM Kartleggingsmanualen - Utredning av Skadelig seksuell atferd (SSA). AIM - Utredning av Skadelig seksuell atferd (SSA); 2018-10-02 - 2018-10-03
Untitled
 
12 Hegge, Birgit.
Hjelpeapparatet i møte med barns seksualitet.. Felles forelesning for bachelorstudenter i sosialt arbeid, barnevern og barnehagelærer.; 2018-10-05
Untitled
 
13 Hegge, Birgit.
Hva er seksualitet? Presentasjon av Trafikklyset som rammeverk for forståelse.. Fagdag for konsultasjonsteamene i Rogaland; 2018-08-21
VID Untitled
 
14 Hegge, Birgit.
Kronisk sykdom og seksualitet. Medlemskveld; 2018-10-09
Untitled
 
15 Hegge, Birgit.
Trafikklyset; Seksualitet hos barn og unge. Landskonferanse for ansatte ved Sentre mot incest og seksuelle overgrep (SMISO); 2018-06-05
Untitled
 
16 Hegge, Birgit.
Å snakke med unge om seksualitet.. Ettervernskonferansen - Ka då ittepå?; 2018-10-19
Untitled
 
2017
17 Hegge, Birgit.
Hva er seksualitet? Presentasjon av Trafikklyset som rammeverk for forståelse.. Fagdag for konsultasjonsteamene i Hordaland; 2017-10-30
Untitled
 
18 Hegge, Birgit.
Trafikklyset; Seksualitet hos barn og unge.. Fagdag for kommunalt ansatte; 2017-09-21
Untitled
 
2016
19 Hegge, Birgit.
Trafikklyset; Seksualitet hos barn og unge. Mot til å se - evne til å handle; 2016-01-20
Untitled
 
20 Hegge, Birgit.
Trafikklyset; Seksualitet hos barn og unge. (Parallell sesjon). Schitzofrenidagene; 2016-11-08
Untitled
 
2014
21 Hegge, Birgit.
Læreren i møte med barns seksualitet. Fra normal til problematisk.. Videreutdanning i Helsepedagogikk - fast underviser; 2014-08-25 - 2020-03-01
SUS Untitled
 
22 Hegge, Birgit.
Relasjon, i møte med annerledeshet. Videreutdanning i Helsepedagogikk - fast underviser; 2014-10-10 - 2020-03-01
SUS Untitled
 
2013
23 Hegge, Birgit.
"Ingen gjør sånn!" En studie av hvordan bekymring knyttet til barns seksualitet møtes på en barnevernfaglig arena.. Stavanger: Universitetet i Stavanger 2013
UIS Untitled
 
24 Hegge, Birgit.
Trafikklyset; Seksualitet hos barn og unge. Promotering av guiden for ansatte i kommunen.; 2013-09-13
Untitled
 
2012
25 Hegge, Birgit.
Hvordan samtale med ungdom om seksualitet.. Videreutdanning i helsesykepleie - fast underviser; 2012-08-20 - 2014-05-01
SUS Untitled