Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 152 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Aarsæther, Nils; Hagen, Aksel; Higdem, Ulla.
Samskapt politikk - eller flertallsvedtak?. Kommunal rapport 2021
HINN UiT Untitled
 
2 Hagen, Aksel.
Hvis et leserinnlegg var en eksamensbesvarelse https://www.gd.no/hvis-et-leserinnlegg-var-en-eksamensbesvarelse/o/5-18-1342624. Gudbrandsdølen Dagningen 2021
HINN Untitled
 
3 Hagen, Aksel.
Hvordan kan vi planlegge i områder med vedvarende folketallsnedgang? ELLER:‘Realistisk planlegging’ – Samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang. Webinar KVU for transportløsninger i Nord-Norge – webinar om bo- og arbeidsregioner; 2021-05-21 - 2021-05-21
HINN Untitled
 
4 Hagen, Aksel.
Kapittel 761 post 68 Oppdragskode 870388. Kommunal rapport 2021
HINN Untitled
 
5 Hagen, Aksel.
Om datoer og polariserende retorikk. Dagsavisen 2021
HINN Untitled
 
6 Hagen, Aksel.
Realistisk planlegging - intervju om et kvalifiseringsprosjekt Regionalt forskningsfond Innlandet. nrk 1, Debatten: https://tv.nrk.no/serie/debatten/202104/NNF [TV] 2021-04-22
HINN Untitled
 
7 Hagen, Aksel.
‘Realistisk planlegging’ – Samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang. Dialogkonferanse Lom kommunestyre 22. juni 2021; 2021-06-22 - 2021-06-22
HINN Untitled
 
8 Hagen, Aksel.
‘Realistisk planlegging’ – Samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang. Webinar Husbanken 15.juni 2021; 2021-06-15 - 2021-06-15
HINN Untitled
 
9 Hagen, Aksel.
‘Realistisk planlegging’ – Samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang. https://regionhadeland.no/download_file/554/188. Webinar Hadelandstinget 5.5.21; 2021-05-05 - 2021-05-05
HINN Untitled
 
10 Hagen, Aksel.
Åpning SAMPLAN 2021 - 2022: Plan og politikk. Åpning Samplan 2021 - 2022; 2021-09-13 - 2021-09-13
HINN Untitled
 
11 Hagen, Aksel; Higdem, Ulla.
Realistic Planning in Areas of Persistent Population Decline. AESOP Conference 2021; 2021-07-14 - 2021-07-14
HINN Untitled
 
12 Hagen, Aksel; Higdem, Ulla; Overvåg, Kjell.
REALISTISK PLANLEGGING – LØYPEMELDING FRA ET KVALIFISERINGSPROSJEKT. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2021
HINN UIA Untitled
 
13 Hagen, Aksel; Tveide, Heidi.
Mester eller master?. Klassekampen 2021
HINN Untitled
 
2020
14 Eide, Trude Hella; Higdem, Ulla; Hagen, Aksel.
Tilrettelegging/facilitering arbeidet med kunnskapsgrunnlag og Regional planstrategi, Innlandet fylkeskommune. Tre seminarer i Innlandet; 2020-01-09 - 2020-01-22
HINN Untitled
 
15 Hagen, Aksel.
En fylkeskommune uten skikkelig makt.Intervju(s.195 - 199). Oppland fylkeskommune - glimt fra historien [Fagblad] 2020-05-01
HINN Untitled
 
16 Hagen, Aksel.
Er det så enkelt at tilfeldigheter avgjør?. Kommunal rapport 2020
HINN Untitled
 
17 Hagen, Aksel.
Forty years as a politician with a background in planning. How did this affect me as politician and as a planner?. I: Planners in Politics : Do They Make a Difference?. Edward Elgar Publishing 2020 ISBN 9781839100116.
HINN Untitled
 
18 Hagen, Aksel.
Kommuner, fylkeskommuner og stat bestiller konsulentrapporter for å overbevise hverandre. GD Gudbrandsølen Dagningen 2020
HINN Untitled
 
19 Hagen, Aksel.
Plan og Politikk. Åpning av SAMPLAN, etter- og videreutdanning samfunnsplanlegging; 2020-09-07 - 2020-09-07
HINN Untitled
 
20 Hagen, Aksel.
Planlegging i teori ('nyare planteori') og praksis (Korleis få til den heilskaplege planlegginga - den raude tråden, og Plan og politikk). Fagdag planleggere m.fl. i Alver kommune; 2020-10-19 - 2020-10-19
HINN Untitled
 
21 Hagen, Aksel.
Samskaping og bøter – i uskjønn forening. Kommunal rapport 2020
HINN Untitled
 
22 Hagen, Aksel; Higdem, Ulla.
Calculate, Communicate and Innovate?. I: Innovation in public planning : Calculate communicate and innovate. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 9783030461355. s. 11-33
HINN Untitled
 
23 Hagen, Aksel; Higdem, Ulla.
Innovation in Planning Theory: The Upcoming Perspective. I: Innovation in public planning : Calculate communicate and innovate. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 9783030461355. s. 205-219
HINN Untitled
 
24 Hagen, Aksel; Higdem, Ulla.
Innovation in public planning : Calculate communicate and innovate. Palgrave Macmillan 2020 (ISBN 9783030461355) 221 s.
HINN Untitled
 
25 Hagen, Aksel; Higdem, Ulla.
Innovation on the Planning Theory Agenda: An Introduction. I: Innovation in public planning : Calculate communicate and innovate. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 9783030461355. s. 1-10
HINN Untitled
 
26 Hagen, Aksel; Higdem, Ulla.
Politicians' Roles in Planning: Seen or Ignored? What do We Know About Politicians' Roles in Planning?. I: Innovation in public planning : Calculate communicate and innovate. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 9783030461355. s. 53-72
HINN Untitled
 
2019
27 Hagen, Aksel.
Gir staten, regjeringen og departementene skylden: 1000 jobber i fare i Lillehammer. https://www.gd.no/nyheter/innlandet/regionreformen/tidenes-omstilling-i-offentlig-sektor-mange-hundre-arbeidsplasser-kan-forsvinne-fra-lillehammer/s/5-18-819067. https://www.gd.no/nyheter/innlandet/regionreformen/tidenes-o [Avis] 2019-01-05
HINN Untitled
 
28 Hagen, Aksel.
Må planlegge for befolkningsnedgang Mener norske distriktskommuner er for optimistiske. P4 [Radio] 2019-01-03
HINN Untitled
 
29 Hagen, Aksel.
Plan og politikk. Åpning av SAMPLAN, etter- og videreutdanning samfunnsplanlegging; 2019-09-09 - 2019-09-09
HINN Untitled
 
30 Hagen, Aksel.
Plan og politikk- Hvordan få administrasjon og politikere til å spille hverandre god. Plankonferansen 2019; 2019-11-26 - 2019-11-27
HINN Untitled
 
31 Hagen, Aksel.
Politikk og planlegging – dagen derpå. Koordinatormøte i Østfoldhelsa; 2019-09-10 - 2019-09-10
HINN Untitled
 
32 Hagen, Aksel.
Tap av arbeidsplasser på Lillehammer? https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/201901/DKOP99011619/avspiller. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/201901/DKO [TV] 2019-01-16
HINN Untitled
 
33 Hagen, Aksel; Higdem, Ulla.
Calculate, Communicate, and Innovate: Do We Need “Innovate” as a Third Position?. Journal of planning literature 2019 s. 1-13
HINN Untitled
 
34 Hagen, Aksel; Higdem, Ulla.
The politicians roles in planning – seen or ignored? What do we know about the politicians’ roles in planning?. PlanNord; 2019-08-21 - 2019-08-23
HINN Untitled
 
2018
35 Hagen, Aksel.
Distriktskommuner bør planlegge for folketallsnedgang. Kommunal rapport 2018
HINN Untitled
 
36 Hagen, Aksel.
DO THEY MAKE A DIFFERENCE: (ex) politicians with a background in planning?. Round table; 2018-07-10 - 2018-07-10
HINN Untitled
 
37 Hagen, Aksel.
Ekspertutvalg kommer og går, mens fylkeskommunen forgår? Eller kraftfullt gjenoppstår?. Gudbrandsdølen Dagningen 2018
HINN Untitled
 
38 Hagen, Aksel.
Fylkeskommunen Innlandet - samfunnsutviklerrollen. Arbeidsmøte «Enheten regional utvikling-/næringsutvikling» Hedmark og Oppland fylkeskommuner; 2018-06-12 - 2018-06-12
HINN Untitled
 
39 Hagen, Aksel.
Innlendingen - hvem er vi?. Programkonferanse; 2018-09-22 - 2018-09-22
HINN Untitled
 
40 Hagen, Aksel.
«Kunsten å spille hverandre gode: Politikk og fag i kommunal planlegging». KS konferanse «Samfunnsutvikling – utopi eller realitet»; 2018-10-31 - 2018-11-01
HINN Untitled
 
41 Hagen, Aksel.
Plan og politikk. Åpning Videreutdanningsstudiet SAMPLAN; 2018-09-10 - 2018-09-10
HINN Untitled
 
42 Hagen, Aksel.
Tale til Innlandet. Innledning om dagens organisering av samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Dagskonferanse; 2018-03-22 - 2018-03-22
HINN Untitled
 
43 Hagen, Aksel.
Tre planstrategier - to kommunale og en regional. Hvordan opplever politikerne slike prosesser og dokumenter?. Lillehammer: HINN 2018 (ISBN 978-82-8380-079-1) 34 s.
HINN Untitled
 
44 Hagen, Aksel.
Tør vi forutsette folketallsnedgang i Gudbrandsdalen?. Gudbrandsdølen Dagningen 2018
HINN Untitled
 
45 Hagen, Aksel.
Utvalg kommer og går – fylkeskommunen forgår?. Kommunal rapport 2018
HINN Untitled
 
46 Hagen, Aksel; Aarsæther, Nils.
Planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Gran kommunestyre; 2018-09-18 - 2018-09-18
HINN NORCE Untitled
 
47 Higdem, Ulla; Hagen, Aksel.
«Communicate or Calculate» or !Innovate». AESOPs (Association of European Schools of Planning); 2018-07-10 - 2018-07-14
HINN Untitled
 
48 Higdem, Ulla; Hagen, Aksel.
Regional planlegging - mellom stat og kommune. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 87-107
HINN Untitled
 
49 Kjelsberg, Ronny; Hagen, Aksel.
Hva vil Norsk Tjenestemannslag med universitetene og høgskolene?. Hva vil Norsk Tjenestemannslag med universitetene og høgskolene?; 2018-02-16 - 2018-02-16
HINN NTNU Untitled
 
2017
50 Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian; Hagen, Aksel; Higdem, Ulla; Lund, Per Olav.
Fra kommunal plan til gjennomføring. Lillehammer: Østlandsforskning 2017 (ISBN 978-82-7356-769-7) ØF-rapport(4)
HINN Untitled
 
    Vis neste liste