Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 176 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2019
1 Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Rogne, Wenke Mork; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning.
DigiHand - The emergence of writing skills in the digital classroom. ICSEI 2019 (International Congress for School Effectiveness and Improvement; 2019-01-08 - 2019-01-11
HVO UIS Untitled
 
2 Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning.
Effectiveness of an early reading intervention: a group randomized trial. International Congress for School Effectiveness and Improvement 2019; 2019-01-08 - 2019-01-12
UIS Untitled
 
3 Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R..
Er det eigentleg meir friminutt 6 åringane i skulen treng?. Stavanger Aftenblad 2019
UIS Untitled
 
2018
4 Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
Does Early reading intervention in first grade reduce the incidence of reading difficulties?. Society for the Scientific Study of Reading Conference; 2018-07-18 - 2018-07-21
UIS Untitled
 
5 Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
På sporet. Workshop om innholdet i intervensjonen. Godt i gang? Nasjonal konferanse om lesing; 2018-03-19 - 2018-03-20
UIS Untitled
 
6 McTigue, Erin; Uppstad, Per Henning.
Getting Serious About Serious Games: Best Practices for Computer Games in Reading Classrooms. The Reading teacher 2018 p. 1-9
UIS Untitled
 
7 Rønneberg, Vibeke.
«My Spelling is Wobbly» : Causes and consequences of word-level disfluencies in written composition. Bergen, Norway: University of Bergen (UiB) 2018 (ISBN 9788230838594) 188 p.
UiB UIS Untitled
 
8 Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning.
An investigation of the relationship between transcription, word-level fluency and quality in written composition. Sig Writing; 2018-08-29 - 2018-08-31
UIS UiB Untitled
 
9 Sivle, Anders Doksæter; Uppstad, Per Henning.
Reasons for relating representations when reading digital multimodal science information. Visual Communication 2018 ;Volume 17.(3) p. 313-336
MET UIS Untitled
 
10 Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning.
Effectiveness of an early reading intervention in a semi-transparent orthography. A group randomised controlled trial. Learning and Instruction 2018 ;Volume 58. p. 65-79
UIS Untitled
 
11 Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning.
Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet – prosjektet. Godt i gang? Nasjonal konferanse om lesing; 2018-03-19 - 2018-03-20
UIS Untitled
 
12 Solheim, Oddny Judith; Torppa, Minna; Uppstad, Per Henning; Lerkkanen, Marja-Kristiina.
School entry prediction of poor reading by the end of Grade 1. A Norwegian – Finnish comparison.. Earli SIG 5 Conference 2018 – Learning and Development in Early Childhood; 2018-08-28 - 2018-08-31
UIS Untitled
 
13 Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
Tidlig innsats i skolen - til en høy pris. Stavanger Aftenblad 2018
UIS Untitled
 
14 Uppstad, Per Henning.
Forsking og truverde: Verdispørsmål og forskingskvalitet ikkje det same. Stavanger Aftenblad 2018
HVO UIS Untitled
 
15 Uppstad, Per Henning.
Framover mot betre dokumentasjon på testar i skolen. Forskning.no 2018
HVO UIS Untitled
 
16 Uppstad, Per Henning.
Kva har eigentleg spisefri med framtida å gjere?. Stavanger Aftenblad 2018
HVO UIS Untitled
 
17 Uppstad, Per Henning.
Kva har spisefri med framtida å gjere?.
UIS Untitled
 
18 Uppstad, Per Henning.
Kva med ein innovasjonskultur for dei svakaste elevane?. Stavanger Aftenblad 2018
HVO UIS Untitled
 
19 Uppstad, Per Henning.
Me treng betre dokumentasjon på testar i skolen. Forskning.no 2018
UIS HVO Untitled
 
20 Uppstad, Per Henning.
Opplæring i nynorsk som skriftspråk, utan dialektane. Symposium om skriftkultur; 2018-06-06 - 2018-06-07
UIS HVO Untitled
 
21 Uppstad, Per Henning.
Skal finne ut om iPad-en ødelegger håndskriften. NRK [Internet] 2018-04-04
UIS Untitled
 
22 Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R..
Kvifor leikar dei ikkje?. VG : Verdens gang 2018
UIS Untitled
 
23 Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith.
Developmental Dynamics of Early Reading Skill, Literacy Interest and Reader's Self-Concept Within the First Year of Formal Schooling. Reading and writing 2018 ;Volume 31.(6) p. 1379-1399
BI UIS Untitled
 
24 Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith.
First Grade Reading Skill and Motivation Dynamics. Sig EARLI 2018 – Learning and development in early childhood; 2018-08-29 - 2018-08-31
BI UIS Untitled
 
25 Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Oddny Judith.
Kartleggingsprøver i lesing - tid for nytenking?. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2018 ;Volume 12.(4) p. -
UIS Untitled
 
2017
26 Johansson, Christer; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning.
Practical skills for writing process research in primary and secondary schools. Norwegian Reading Centre / COST European Literacy Network Training school; 2017-10-16 - 2017-10-18
UiB UIS Untitled
 
27 Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?. 24th Annual SSSR Meeting; 2017-07-12 - 2017-07-15
UIS Untitled
 
28 Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Schwippert, Knut; Uppstad, Per Henning.
Protocol: ’On Track’, a group-randomized controlled trial of an early reading intervention. International Journal of Educational Research 2017 ;Volume 86. p. 87-95
UIS Untitled
 
29 Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
På sporet - tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Skriv! Les! 2017; 2017-05-09 - 2017-05-11
UIS Untitled
 
30 Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
På sporet: resultater fra intervensjonen på 1 og 2 trinn. Lærersamling På sporet prosjektet; 2017-06-13 - 2017-06-13
UIS Untitled
 
31 Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle.
Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?. Skriv!Les!; 2017-05-09 - 2017-05-11
UiO UIS Untitled
 
32 Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning.
Why Bother with Writers? Towards "Good Enough" Technologies for Supporting Individuls with Dyslexia. I: Writing development in struggling readers : understanding the needs or writers across the lifecourse. Brill Academic Publishers 2017 ISBN 9789004345812. p. 120-140
UiB UIS Untitled
 
33 Solheim, Oddny Judith; Lerkkanen, Marja-Kriistina; Uppstad, Per Henning.
Challenges in measuring growth in early reading development in two transparent orthographies. 17th Biennial EARLI Conference for research on learning and instruction; 2017-08-20 - 2017-09-02
UIS Untitled
 
34 Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning.
Progresjon i bokstavinnlæringen - stor endring på kort tid. Skriv Les; 2017-05-09 - 2017-05-11
UIS Untitled
 
35 Torrance, Mark; Nottbusch, Guido; Alves, Rui A.; Arfe, Barbara; Chanquoy, Lucile; Chukharev-Hudilainen, Evgeny; Dimakos, Ioannis; Fidalgo, Raquel; Hyõnã, Jukka; Johannesson, Omar I; Madjarov, George; Pauly, Dennis N; Uppstad, Per Henning; van Waes, Luuk; Vernon, Michael; Wengelin, Åsa.
Timed written picture naming in 14 European languages. Behavior Research Methods 2017 ;Volume 49.(6) p. 1-15
UIS Untitled
 
36 Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth.
Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole. Utdanningsforskning.no [Internet] 2017-05-15
UIS Untitled
 
37 Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving; 2017-05-09 - 2017-05-11
BI UIS Untitled
 
38 Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning.
På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.. Statpedkonferansen 2017; 2017-03-21 - 2017-03-22
UIS Untitled
 
2016
39 Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse. Fagdag for deltakerskolene i På sporet 2016; 2016-06-14 - 2016-06-14
UIS Untitled
 
40 Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving. Fagdag for deltakerskolene i På sporet 2016; 2016-06-14 - 2016-06-14
UIS Untitled
 
41 Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith.
Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1.. The British Dyslexia Association's 10th International Conference 2016; 2016-03-10 - 2016-03-12
UIS Untitled
 
42 Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning.
Bokstaver!. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking 2016
UIS Untitled
 
43 Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning.
ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. Twenty-Third Annual Meeting: Society for the Scentific Studies of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-16
UIS Untitled
 
44 Torrance, Mark; Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning.
Adolescent weak decoders writing in a shallow orthography: process and product. Scientific Studies of Reading 2016 ;Volume 20.(5) p. 375-388
UiB UIS Untitled
 
45 Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H..
Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. National Network series on Perspectives on Developmental Deficits; 2016-04-15 - 2016-04-15
BI UIS Untitled
 
46 Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti.
På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Utdanningskonferansen 2016; 2016-11-08 - 2016-11-08
UIS Untitled
 
47 Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth.
Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
UIS Untitled
 
2015
48 Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart. Fagdag for skolene i På sporet; 2015-09-10 - 2015-09-10
UIS Untitled
 
49 Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children. Finnish-Norwegian Workshop in learning Analytics; 2015-05-21 - 2015-05-22
UIS Untitled
 
50 Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning.
Identification of at-risk children in the On Track project. Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy; 2015-05-18 - 2015-05-20
UIS Untitled
 
    Show next list