Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2019
1 Mohn, Klaus.
Arctic Oil and Public Finance: Norway’s Lofoten Region and Beyond. Energy Journal 2019 ;Volum 40.(3) s. 199-226
UIS Untitled
 
2 Mohn, Klaus.
The gravity of status quo: A review of IEA’s World Energy Outlook. Economics of Energy & Environmental Policy 2019 ;Volum 9.(1)
UIS Untitled
 
2018
3 Kvaløy, Ola; Mohn, Klaus.
Produktivitet og insentiver i offentlig sektor. Beta 2018 ;Volum 32.(2) s. 148-164
UIS Untitled
 
2017
4 Bøhm, Marit Fjellanger; Mohn, Klaus.
Agentteori, atferdsfinans og oljeinvesteringer. Samfunnsøkonomen 2017 ;Volum 131.(6) s. 26-38
UIS Untitled
 
5 Misund, Bård; Mohn, Klaus; Sikveland, Marius.
Exploration risk in international oil and gas shareholder returns. Journal of Energy Markets 2017 ;Volum 10.(4) s. 1-22
UIS Untitled
 
6 Mohn, Klaus.
LoVe Hurts: Verdsetting av Lofoten/Vesterålen/Senja. Samfunnsøkonomen 2017 ;Volum 131.(3) s. 34-45
UIS Untitled
 
2016
7 Mohn, Klaus.
IEA sine energiutsikter: Bibel eller blendverk?. Samfunnsøkonomen 2016 ;Volum 2. s. 44-60
NHH UIS Untitled
 
8 Mohn, Klaus.
Resource revenue management and wealth neutrality in Norway. Energy Policy 2016 ;Volum 96. s. 446-457
NHH UIS Untitled
 
2015
9 Mohn, Klaus.
Ressursrikdom og rikardiansk ekvivalens. Samfunnsøkonomen 2015 ;Volum 129.(1) s. 57-66
UIS Untitled
 
2012
10 Hunnes, Arngrim; Kvaløy, Ola; Mohn, Klaus.
An Empirical Study of Performance Appraisal and Career Opportunities. International Journal of Business and Management 2012 ;Volum 7.(1) s. 22-35
UIA UIS Untitled
 
2011
11 Mohn, Klaus; Misund, Bård.
Shifting sentiments in firm investment: an application to the oil industry. Applied Financial Economics 2011 ;Volum 21.(7)
UIS Untitled
 
12 Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter.
Asymmetry and uncertainty in capital formation: an application to oil investment. Applied Economics 2011 ;Volum 43.(28) s. 4387--4401
UIS Untitled
 
2010
13 Aune, Finn Roar; Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter; Rosendahl, Knut Einar.
Financial market pressure, tacit collusion and oil price formation. Energy Economics 2010 ;Volum 32.(2) s. 389-398
SSB UIS Untitled
 
2009
14 Mohn, Klaus; Misund, Bård.
Investment and uncertainty in the international oil and gas industry. Energy Economics 2009 ;Volum 31.(2) s. 240-248
UIS Untitled
 
2008
15 Mohn, Klaus.
Efforts and efficiency in oil exploration: A vector error-correction approach. Energy Journal 2008 ;Volum 29.(4) s. 53-78
UIS Untitled
 
16 Mohn, Klaus.
Leting etter olje og naturgass: Tallenes tale. Beta 2008 (1) s. 12-
UIS Untitled
 
17 Mohn, Klaus.
"Takk for innsatsen!" en case-studie av prestasjoner, belønning og anerkjennelse. Søkelys på arbeidslivet 2008 ;Volum 25.(2) s. 203-214
UIS Untitled
 
18 Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter.
Exploration economics in a regulated petroleum province: The case of the Norwegian Continental Shelf. Energy Economics 2008 ;Volum 30.(2) s. 303-320
UIS Untitled
 
2007
19 Mohn, Klaus.
Hva er det med oljeinvesteringene?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007 ;Volum 10.(6) s. 13-
UIS Untitled
 
20 Mohn, Klaus.
Stoltheit og fordom Økonomane sitt samfunn - og samfunnet sin økonomi. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 (3) s. 15-
UIS Untitled
 
21 Mohn, Klaus; Misund, Bård.
Investment and Uncertainty in the International Oil and Gas Industry. IAEE International Conference 2007
NHH UIS Untitled
 
22 Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Asche, Frank.
Is the Oil Supply Choked by Financial Markets. Energy Policy 2007
UIS Untitled
 
23 Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Asche, Frank; Misund, Bård.
Is oil supply choked by financial market pressures?. Energy Policy 2007 ;Volum 35.(1) s. 467-474
UIS Untitled
 
2006
24 Mohn, Klaus.
Hva er det med økonomene?. Nytt Norsk Tidsskrift 2006 ;Volum 23.(3) s. 10-
UIS Untitled
 
25 Mohn, Klaus.
Statoil, staten og samfunnet. Økonomisk forum 2006 (7) s. 5-
UIS Untitled
 
26 Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter.
Letevirksomhet og ressursutvikling på norsk kontinentalsokkel. Økonomisk forum 2006 (7) s. 9-
UIS Untitled
 
27 Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus.
Valuation of international oil companies. Energy Journal 2006 ;Volum 27. s. 49-64
UIS Untitled
 
28 Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Emhjellen, Magne; Helgeland, Flemming.
Mergers and Acquisitions in the Oil and Gas Industry; What Size Means for Profitability. I: The Changing World of Oil. An Analysis of Corporate Change and Adaptation. Ashgate 2006
UIS Untitled
 
2005
29 Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus.
High oil prices, a non-OPEC capacity game. IAEE International Conference 2005
NHH UIS Untitled
 
2004
30 Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Mohn, Klaus.
Ny kunnskap om verdsetting av oljeselskaper. ? 2004 s. 27-32
UIS Untitled
 
2002
31 Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Emhjellen, Magne; Helgeland, Flemming.
Fusjoner og oppkjøp i olje- og gassindustrien -Hva størrelse betyr for lønnsomhet. ? 2002 ;Volum 5.(05.jun) s. 43-56
UIS Untitled
 
32 Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Espedal, Harald; Løvås, Kjell.
Verdsetting av internasjonale olje- og gasselskaper. Revisjon og Regnskap 2002 ;Volum 5.(05.jun) s. 28-35
UIS Untitled
 
1981
33 Rognes, Knut; Mohn, Klaus.
Pseudovespula omissa (Bischoff, 1931) recorded from Norway. Fauna Norvegica, Serie B 1981 ;Volum 28. s. 118-
UIS Untitled