Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 83 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Aakre, Arvid.
Må skalke lukene i køen - Glem tresekundersregelen !. Dagens næringsliv [Avis] 2018-03-27
NTNU Untitled
 
2 Aakre, Arvid.
Sløve bilførere gir kø (Artikkel i Adresseavisen og intervju i TV-adressa). Adresseavisen [Avis] 2018-10-11
NTNU Untitled
 
3 Aakre, Arvid; Appel, Kristian; Kronborg, Peter.
ITS Terminology. Terms and definitions.. Helsingfors: Finnish Transport Agency / Swedish Transport Administration / Norwegian Public Roads Administration 2018 (ISBN 978-952-317-568-6) 298 s.
NTNU Untitled
 
4 Lu, Chaoru; Aakre, Arvid.
A New Adaptive Cruise Control Strategy and Its Stabilization Effect on Traffic Flow. European Transport Research Review 2018 ;Volum 10.(49) s. -
NTNU Untitled
 
2017
5 Aakre, Arvid.
A Simplified Theoretical Model for Traffic Performance at Traffic Signals. Nordic Traffic Signal Conference; 2017-05-08 - 2017-05-09
NTNU Untitled
 
6 Aakre, Arvid.
Bus Priority at Roundabouts. Nordic Traffic Signal Conference; 2017-05-08 - 2017-05-09
NTNU Untitled
 
7 Aakre, Arvid.
Managed Motorways. Seminar on Traffic Management and Control; 2017-06-08 - 2017-06-08
NTNU Untitled
 
8 Aakre, Arvid.
Traffic Flow and Driver Behaviour. Seminar on Traffic Management and Control; 2017-06-08 - 2017-06-08
NTNU Untitled
 
9 Aakre, Arvid.
40% mer effektiv om alle kan fletteregelen: Slik kjører du riktig i kø. dinside.no 2017
NTNU Untitled
 
10 Aakre, Erlend Hoksrud; Aakre, Arvid.
Modeling cooperation in unsignalized intersections. Procedia Computer Science 2017 ;Volum 109. s. 875-880
NTNU Untitled
 
11 Aakre, Erlend Hoksrud; Aakre, Arvid.
Simulating transit priority: Continuous median lane roundabouts. Procedia Computer Science 2017 ;Volum 109. s. 849-854
NTNU Untitled
 
12 Aakre, Erlend Hoksrud; Aakre, Arvid; Haugen, Torbjørn.
Enhancing Driver Performance: A Closed Track Experiment. Transportation Research Procedia 2017 ;Volum 26. s. 22-31
NTNU Untitled
 
2016
13 Aakre, Arvid.
Absolute bus priority at intersections with no delays. Capacity-Building and Sustainable Mobility; 2016-12-05 - 2016-12-06
NTNU Untitled
 
14 Aakre, Arvid.
Bus priority at roundabouts. ITS World Congress; 2016-10-10 - 2016-10-14
NTNU Untitled
 
15 Aakre, Arvid.
Challenges and solutions for transport in Norwegian cities, including some comments on driver behavior, efficiency, cooperation and intersection modelling.. Exporing Models; 2016-10-19 - 2016-10-19
NTNU Untitled
 
16 Aakre, Arvid.
Sammenheng mellom trafikkavvikling, vegutforming og trafikksikkerhet. Foredrag for Satens vegvesen Rogaland; 2016-09-21 - 2016-09-21
NTNU Untitled
 
17 Aakre, Arvid.
Signalregulering og prioritering - en utfordring. Teknologidagene 2016, Signalreguleringskonferansen; 2016-09-21 - 2016-09-22
NTNU Untitled
 
18 Aakre, Arvid.
Tungbildag i Granåsen: Framtidas vegplanleggere kjørte semitrailer. TV Adressa [TV] 2016-09-27
NTNU Untitled
 
19 Aakre, Arvid.
Vegarbeid og framkommelighet. Grunnleggende begreper, sammenhenger og metoder for å vurdere trafikkavvikling i arbeidsvarslingsplaner.. Kurs for personell med skiltmyndighet; 2016-09-20 - 2016-09-20
NTNU Untitled
 
20 Aakre, Erlend Hoksrud; Aakre, Arvid; Haugen, Torbjørn.
Driver Cooperation in Traffic: A Closed Track Experiment. European Transport Conference; 2016-10-05 - 2016-10-07
NTNU Untitled
 
21 Aakre, Erlend Hoksrud; Aakre, Arvid; Haugen, Torbjørn.
Enhancing Driver Performance: A Closed Track Experiment. European Transport Conference; 2016-10-05 - 2016-10-07
NTNU Untitled
 
22 Aakre, Erlend Hoksrud; Aakre, Arvid; Haugen, Torbjørn.
Samspill i trafikken - en uutnyttet ressurs. Samferdsel 2016
NTNU Untitled
 
23 Thingwall, Olav-K; Aakre, Arvid.
32 fremtidige veiplanleggere fra NTNU bak rattet. Transport 2016 (2) s. 34-35
NTNU Untitled
 
2015
24 Aakre, Arvid.
Bruk av ny teknologi i transportsektoren for å oppfylle nasjonale målsettinger om effektivitet, sikkerhet og miljø.. Nye løsninger innen transport og infrastruktur; 2015-10-29 - 2015-10-29
NTNU Untitled
 
25 Haugen, Torbjørn; Aakre, Arvid.
Travel Time Information. ITS Seminar; 2015-03-12
NTNU Untitled
 
2014
26 Aakre, Arvid.
Avvikling på 2+1 veg med midtdeler - grunnlag for vurdering av ÅDT grense for 4-felts veg. Trondheim: NTNU Trafikkteknisk senter 2014 25 s.
NTNU Untitled
 
27 Aakre, Arvid.
Hva trenger veg-ingeniøren å vite om trafikk?. Norconsult fagsamling; 2014-09-03 - 2014-09-03
NTNU Untitled
 
28 Aakre, Arvid.
Trafikkteknisk senter - og noen andre aktiviteter ved faggruppe Veg, transport og geomatikk. Presntasjon for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget; 2014-04-29 - 2014-04-29
NTNU Untitled
 
29 Aakre, Arvid; McCormack, Edward.
Using ITS Devices to Analyze Norwegian Truck Travel. ITS European Congress; 2014-06-16 - 2014-06-19
NTNU Untitled
 
2013
30 Aakre, Arvid.
Heavy vehicles and their effect on traffic flow. Gjesteforelesning; 2013-02-15
NTNU Untitled
 
31 Aakre, Arvid.
Modelling of roundabouts. 11th AIMSUN Users Meeting; 2013-09-09 - 2013-10-10
NTNU Untitled
 
32 Aakre, Arvid.
Sløve sjåfører skaper kø. Aftenbladet [Avis] 2013-01-25
NTNU Untitled
 
2012
33 Aakre, Arvid.
Akselerasjonsmodell for lette og tunge kjøretøy. Statens vegvesen Trondheim 2012
NTNU Untitled
 
34 Aakre, Arvid; Appel, Kristian; Kronborg, Peter; Yde, Peter.
ITS Terminology. Helsingfors: Nordisk Vegforum (NVF) 2012 ;Volum 2012.246 s. NVF-rapport(3)
NTNU Untitled
 
2011
35 Aakre, Arvid.
Description, Validation and Use of a Model to Estimate Speed Profile of Heavy Vehicles in Grades. 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service; 2011-06-28 - 2011-07-03
NTNU Untitled
 
36 Aakre, Arvid.
Norwegian roundabouts - design, capacity and level of service. 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service; 2011-06-28 - 2011-07-03
NTNU Untitled
 
37 Aakre, Arvid.
Use of SIDRA for traffic signals and roundabouts. NEXT Skandinavisk trafikksignalkonferanse; 2011-05-10 - 2011-05-11
NTNU Untitled
 
38 Aakre, Arvid; Børnes, Vilhelm.
Description, Validation and Use of a Model to Estimate Speed Profile of Heavy Vehicles in Grades. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2011 ;Volum 16. s. -
NTNU Untitled
 
39 Aakre, Arvid; Tørset, Trude; Børnes, Vilhelm.
Fartsmodell for næringslivets transporter. Datagrunnlag og dokumentasjon av modellen. Trondheim: SINTEF 2011 (ISBN 9788214051858) 130 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2010
40 Aakre, Arvid.
ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling. Kursdagene 2010; 2010-01-05 - 2010-01-06
NTNU Untitled
 
2009
41 Aakre, Arvid.
Dimensjonering, utforming og vurdering av rundkjøringer med hovedvekt på sikkerhet, kapasitet og avviklingskvalitet. Seminar om rundkjøringer; 2009-06-10 - 2009-06-10
NTNU Untitled
 
42 Aakre, Arvid.
"Juletreet kan bli et drapsvåpen". VG Nett [Internett] 2009-11-12
NTNU Untitled
 
43 Aakre, Arvid.
Metoder for beregning / vurdering av kapasitet og avviklingskvalitet. Seminar om avvikling og kapasitet; 2009-02-24 - 2009-02-24
NTNU Untitled
 
2008
44 Aakre, Arvid.
Grunnlag for utforming av fartsendringsfelt i håndbok 017 Veg- og gateutforming. Trondheim: SINTEF 2008 (ISBN 978-82-14-04499-7) 86 s.
NTNU Untitled
 
45 Aakre, Arvid.
NVF ITS Terminology Software. NVF 53 Transportinformatikk Helsinki 2008
NTNU Untitled
 
46 Aakre, Arvid.
Planer for revisjon av NVF ITS Terminologiordbok. NVF 53 seminar; 2008-03-27 - 2008-03-27
NTNU Untitled
 
47 Aakre, Arvid.
Trafikk og fysikk. Kurs for Statens vegvesen; 2008-01-31 - 2008-01-31
NTNU Untitled
 
48 Aakre, Arvid.
Trafikklys - hva er greia?. Under dusken : studentavisa i Trondheim 2008 (16) s. 22-23
NTNU Untitled
 
49 Aakre, Arvid.
Trafikkmodellen SIDRA - erfaringer fra Norge og anbefalinger for videre bruk i Norden. Konferanse Vegverket (Sverige); 2008-02-26 - 2008-02-26
NTNU Untitled
 
2007
50 Aakre, Arvid.
Prikker og trafikksikkerhet. NRK P1 [Radio] 2007-07-18
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste