Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 221 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2019
1 Aamotsbakken, Bente.
Norway. I: The Palgrave handbook of conflict and hitory education in the post-cold war era. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 9783030057213. p. 435-445
USN Untitled
 
2 Aamotsbakken, Bente.
Textbook analysis and the need to combine approaches. I: IARTEM 1991-2016: 25 years developing textbook and educational media research. Santiago de Compostela: International Association for Research on Textbooks and Educational Media 2019 ISBN 9788269134315. p. 333-341
USN Untitled
 
3 Aamotsbakken, Bente.
Traumas linked to world war II: The consequences of the German occupation for the Norwegian attitude towards Europe as depicted in history textbooks. I: Europa und Bildungsmedien = Europe and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2019 ISBN 9783781523371. p. 85-94
USN Untitled
 
2018
4 Aamotsbakken, Bente.
Barnet som morder i Karin Fossums forfatterskap. I: Døden i livet. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202609597. p. 189-205
USN Untitled
 
5 Aamotsbakken, Bente.
Kanon - hvorfor og hvordan?. I: 101 litteraturdidaktiske grep: om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2382-4. p. 75-88
USN Untitled
 
6 Aamotsbakken, Bente.
The status of the subject Religious Education and its textbooks in Norwegian educational history. I: Religion und Bildungsmedien = Religion and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2018 ISBN 9783781522596. p. 55-62
USN Untitled
 
2017
7 Aamotsbakken, Bente.
Läsning av skönlitterära texter kontra sakprosatexter. I: Didaktik i omvandlingens tid: text, representation, design. Liber 2017 ISBN 9789147122523. p. 74-81
USN Untitled
 
8 Aamotsbakken, Bente.
National minorities without representation in Norwegian textbooks? The case of the Romani people. I: Heterogenität und Bildungsmedien = Heterogeneity and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2017 ISBN 9783781521926. p. 353-363
USN Untitled
 
9 Aamotsbakken, Bente; Matthes, Eva; Schütze, Sylvia.
Heterogenität und Bildungsmedien = Heterogeneity and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2017 (ISBN 9783781521926)
USN Untitled
 
10 Maagerø, Eva; Aamotsbakken, Bente.
Multimodal tekstkompetence. Klim 2017 (ISBN 9788771296655) 236 p.
USN Untitled
 
11 Skjelbred, Dagrun; Askeland, Norunn; Maagerø, Eva; Aamotsbakken, Bente.
Norsk lærebokhistorie: Allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen: 1739-2013. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-01937-6) 587 p.
USN Untitled
 
2016
12 Aamotsbakken, Bente.
Approval Procedures of Textbooks in Norway. I: Schulbücher auf dem Prüfstand = Textbooks under Scrutiny. Verlag Julius Klinkhardt 2016 ISBN 978-3-7815-2132-2. p. 91-97
USN Untitled
 
13 Aamotsbakken, Bente.
Christoffer Dahl, Litteraturstudiets legitimeringar. En analys av skrift och bild i fem läromedel i svenska för gymnasieskolan.. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur 2016 p. 222-229
USN Untitled
 
14 Aamotsbakken, Bente.
Det mørke lyset : en lesning av Karin Fossums roman "Når djevelen holder lyset" (1998). Norsk Litterær Årbok 2016 p. 241-260
USN Untitled
 
15 Aamotsbakken, Bente.
Romanifolket - en uteglemt minoritet. I: Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941. p. 152-166
USN Untitled
 
16 Aamotsbakken, Bente.
The Events in 1989 – The Lack of Attention in Norwegian History Textbooks. I: "1989" und Bildungsmedien = "1989" and Educational Media. Verlag Julius Klinkhardt 2016 ISBN 9783781520851. p. 238-248
USN Untitled
 
17 Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente.
Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal forlag 2016 (ISBN 9788283140941) 245 p.
USN Untitled
 
2015
18 Aamotsbakken, Bente.
En marginalisert litteratur? Representasjon av samiske tekster i norskfaglige læremidler for ungdomstrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volume 99.(3-4) p. 282-293
USN Untitled
 
19 Aamotsbakken, Bente; Knudsen, Susanne V.
Tekster på tværs. Klim 2015 (ISBN 9788771296259) 261 p.
USN Untitled
 
20 Mortensen-Buan, Anne-Beathe; Aamotsbakken, Bente.
Literacy in Norwegian schools - Our experiences from secondary and upper secondary school.. 13th Internationale Conference on Textbooks and Educational Media; 2015-09-11 - 2015-09-13
USN Untitled
 
21 Wittek, Anne Line; Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente.
Learning from and about writing: A case study of the learning trajectories of student teachers. Learning, Culture and Social Interaction 2015 ;Volume 6. p. 16-28
USN Untitled
 
2014
22 Aamotsbakken, Bente.
Literacy - literacies ... På vei inn i grunnskolen. Dansk : medlemsblad for Dansklærerforeningens folkeskolefraktion 2014 (2) p. 14-17
USN Untitled
 
23 Aamotsbakken, Bente.
Literacy, lesing og leseteorier. Læsning, literacy og litteratur i et markedsorienteret danskfag; 2014-05-06 - 2014-05-06
USN Untitled
 
24 Aamotsbakken, Bente.
Textbook analysis - a combined approach of text linguistic and multimodal analysis. I: Methodologie und methoden der schulbuch- und lehrmittelforschung = Methodology and methods of research on textbooks and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2014 ISBN 9783781519916. p. 217-226
USN Untitled
 
25 Aamotsbakken, Bente.
The perspective on the Sami Population in Norwegian History Textbooks. The Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies; 2014-03-13 - 2014-03-15
USN Untitled
 
26 Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente.
Hva slags bilde av samer gir læremidlene? Et komparativt blikk. I: Mångfaldens möjligheter: litteratur- och språkdidaktik i Norden. Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2014 ISBN 978-91-87850-56-1. p. 13-32
USN Untitled
 
27 Knecht, Petr; Matthes, Eva; Schütze, Sylvia; Aamotsbakken, Bente.
Methodologie und methoden der schulbuch- und lehrmittelforschung = Methodology and methods of research on textbooks and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2014 (ISBN 9783781519916) 348 p.
USN Untitled
 
28 Laugerud, Stein; Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente.
Lesing, lekser og læring : tilpasset opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02172-0) 120 p.
USN Untitled
 
29 Mortensen-Buan, Anne-Beathe; Aamotsbakken, Bente.
Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene (2006-2010). Resultater, og refleksjoner om utfordringer i leseopplæringen. Den 13. nordiske læreruddannelseskongres; 2014-09-02 - 2014-09-06
USN Untitled
 
2013
30 Aamotsbakken, Bente.
Den skjønnlitterære teksten i spennet mellom den generelle litterære kanon og skolens kanon. I: Læreboka : studier av ulike læreboktekster. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0152-8. p. 49-62
USN Untitled
 
31 Aamotsbakken, Bente.
Hvorfor skrive i fagene? Skrivning som grundlæggende færdighed og udfordring. I: Skrivelyst i fagene. Dansk Psykologisk Forlag 2013 ISBN 978-87-7706-821-8. p. 67-78
USN Untitled
 
32 Aamotsbakken, Bente.
Multilingualism in textbooks and the impact on students´ reading and writing. I: Mehrsprachigkeit und Schulbuch. Verlag Julius Klinkhardt 2013 ISBN 978-3-7815-1921-3. p. 85-93
USN Untitled
 
33 Aamotsbakken, Bente.
The relationship between Paper-based and Digital Educational Media in Norway. I: Digitale Bildungsmedien im Unterricht. Verlag Julius Klinkhardt 2013 ISBN 978-3-7815-1934-3. p. 183-203
USN Untitled
 
34 Aamotsbakken, Bente; Askeland, Norunn.
"Du bare skriver direkte hva som er" : hva gjør de gode skriverne i fysikk i videregående skole?. I: Syn for skriving : læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Cappelen Damm AS 2013 ISBN 978-82-02-40960-9. p. 118-136
USN Untitled
 
35 Aamotsbakken, Bente; Askeland, Norunn.
Identitet, stemme og faglig autoritet. Delaktighet i textsamhället - svensk/norsk läs- och skrivkonferens; 2013-02-13 - 2013-02-15
USN Untitled
 
36 Aamotsbakken, Bente; Askeland, Norunn.
Learning resources and Writing in Educational textual Cultures. Programseminar UTDANNING2020; 2013-03-18
USN Untitled
 
37 Aamotsbakken, Bente; Wittek, Anne Line.
"Alt står i boka". Om fysikkdidaktikk i lærerutdanningen på universitetet. I: Syn for skriving : læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Cappelen Damm AS 2013 ISBN 978-82-02-40960-9. p. 204-225
USN Untitled
 
38 Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente.
" ... at sannheten var hans beste venn" : om fagskriving og fordypningsoppgave i norskfaget på videregående skole. I: Pedagogiske tekster og ressurser i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-42696-5. p. 15-35
USN Untitled
 
39 Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente.
Hvordan bli en god skriver? Elevrefleksjoner fra norsk-klasserommet. I: Literacy i læringskontekster. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40598-4. p. 249-263
USN Untitled
 
40 Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente.
Læringsressurser og skriving. I: Syn for skriving : læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Cappelen Damm AS 2013 ISBN 978-82-02-40960-9. p. 14-23
USN Untitled
 
41 Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente.
Students’ use of learning resources for writing in physics and Norwegian. Designs for Learning 2013 ;Volume 6.(1-2) p. 9-28
USN Untitled
 
42 Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente.
Syn for skriving : læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Cappelen Damm AS 2013 (ISBN 978-82-02-40960-9) 244 p.
USN Untitled
 
43 Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente.
"Synes dette har vært veldig morsomt" : fordypningsoppgaven i norsk på studiespesialiserende utdanningsprogrammer. I: Syn for skriving : læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Cappelen Damm AS 2013 ISBN 978-82-02-40960-9. p. 137-150
USN Untitled
 
44 Askeland, Norunn; Maagerø, Eva; Aamotsbakken, Bente.
Læreboka : studier av ulike læreboktekster. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0152-8) 290 p.
USN Untitled
 
45 Bjørnsrud, Halvor; Aamotsbakken, Bente.
Ordet fanger i Fjell-rapport. Drammens tidende 2013
USN Untitled
 
46 Skjelbred, Dagrun; Mortensen-Buan, Anne-Beate; Askeland, Norunn; Bakke, Jannike Ohrem; Aamotsbakken, Bente.
Språklig kvalitet i læremidler. Oslo: Språkrådet 2013 (ISBN 978-82-997266-6-5) 118 p. Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder(3)
USN Untitled
 
2012
47 Aamotsbakken, Bente.
Digitale Bildungsmedien. Jahrestagung; 2012-09-30
USN Untitled
 
48 Aamotsbakken, Bente.
Ledelse og profesjonsutøvelse - uløselig sammenvevde begreper?. I: Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01942-0. p. 11-19
USN Untitled
 
49 Aamotsbakken, Bente.
Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-01942-0) 197 p.
USN Untitled
 
50 Aamotsbakken, Bente.
Om prosjektet Learning Resources and Writing in Educational Textual Cultures. Future Citizen Project; 2012-10-31 - 2012-11-01
USN Untitled
 
    Show next list