Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 133 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Bøe, Marit; Tholin, Kristin Rydjord; Kristiansen, Elsa.
Barnehagestyrerens komplekse lederarbeid - stress og stressmestring. Webinar; 2021-01-21 - 2021-01-21
USN Untitled
 
2 Kristiansen, Elsa; Tholin, Kristin Rydjord; Bøe, Marit.
Early childhood centre directors coping with stress: firefighters and oracles. International Journal of Educational Management 2021 ;Volum 34.(4) s. 909-921
USN Untitled
 
2020
3 Bøe, Marit; Tholin, Kristin Rydjord; Kristiansen, Elsa.
Barnehagestyreres opplevelse av stress i det komplekse lederarbeidet. Arbetsmarknad & Arbetsliv 2020 ;Volum 26.(3) s. 49-69
USN Untitled
 
2019
4 Fjeld, Elin; Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias.
Studentaktive Læringsformer for å Fremme Dyplæring i Høyspenningsteknikk. Nordic Journal of STEM Education 2019 ;Volum 3.(1) s. 145-149
USN Untitled
 
5 Tholin, Kristin Rydjord.
Hvilke oppfatninger har barnehagelærerstudenter om omsorg?. Educare - Vetenskapliga skrifter 2019 (3) s. 1-16
USN Untitled
 
6 Tholin, Kristin Rydjord.
«Å være pålogget og aktivt til stede». Hvordan fremstiller framtidige barnehagelærere omsorg i barnehagen?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 103.(2-3) s. 133-144
USN Untitled
 
7 Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias.
Fra savnet fellesskap til en gjensidig samarbeidskultur. I: Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032290. s. 53-74
USN Untitled
 
2018
8 Tholin, Kristin Rydjord.
Aktive styrere betyr mye for studenter og praksislærere. Første steg 2018 (4) s. 51-53
USN Untitled
 
9 Tholin, Kristin Rydjord.
Profesjonsetikk. Fagdag for barnehagepersonalet i Orkland barnehagene; 2018-09-17 - 2018-09-17
USN Untitled
 
10 Tholin, Kristin Rydjord.
Styrere og praksislærere – barnehagelærerutdannere i praksis. Fagdag for styrere og praksislærere i partnerbarnehagene; 2018-05-09
USN Untitled
 
11 Tholin, Kristin Rydjord.
Utforskende, kollektive og studentaktive læringsformer i praksis. Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen; 2018-10-08
USN Untitled
 
12 Øhra, Mattias; Tholin, Kristin Rydjord.
Refleksjoner fra deltakere ved et kurs i UH-pedagogikk. UNIPED 2018 ;Volum 41.(3) s. 275-288
USN Untitled
 
2017
13 Tholin, Kristin Rydjord.
Fra øvingslærer til lærerutdanner- et vesentlig veiskille?. Utdanning 2017 (8) s. 48-51
USN Untitled
 
14 Tholin, Kristin Rydjord.
«Jeg lærer bedre av å oppleve». Om variert og utforskende praksis i utdanningsbarnehagen. UHR - Lærerutdanningskonferansen 2017; 2017-04-20 - 2017-04-20
USN Untitled
 
15 Tholin, Kristin Rydjord.
Profesjonsetikk for oppvekstsektoren. "Oppvekst" 2017; 2017-11-28
USN Untitled
 
16 Tholin, Kristin Rydjord; Moser, Thomas.
Barnehagelæreren - en (ut-)forskende tilnærming til praksis. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. s. 27-45
USN UIS Untitled
 
2016
17 Tholin, Kristin Rydjord.
Kvalifisering til dosent. Samling for førstelektorer ved Handelshøyskolen HSN; 2016-04-13
USN Untitled
 
18 Tholin, Kristin Rydjord.
Profesjonsetikk for barnehagelærere - om holdninger og verdier i møte med barn og voksne i barnehagen. Barnehagekonferansen 2016; 2016-06-01
USN Untitled
 
19 Tholin, Kristin Rydjord.
På veg mot dosentsøknad. KLOK-samling (Kvinnelige forskere); 2016-02-16
USN Untitled
 
20 Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias.
«Læring krever innsats og til tider kan det være litt smertefullt». Vurdering av undervisning i et nyetablert universitets- og høgskolepedagogisk studium.. Nasjonalt nettverk for universitet- og høgskolepedagogikk. Danning og utdanning – mellom klassiske idealer og krav om ytre relevans.; 2016-05-02 - 2016-05-04
USN Untitled
 
2015
21 Tholin, Kristin Rydjord.
Aksjonslæring og pedagogisk dokumentasjon om barns medvirkning. Pesonalmøte; 2015-03-18 - 2015-03-18
USN Untitled
 
22 Tholin, Kristin Rydjord.
Care – a vague and poorly defined concept?. EECERA Conference 2015; 2015-09-07 - 2105-09-10
USN Untitled
 
23 Tholin, Kristin Rydjord.
Fra automatiserte handlinger til verdibaserte og reflekterte handlinger?. Kurs; 2015-03-03 - 2015-03-03
USN Untitled
 
24 Tholin, Kristin Rydjord.
Nel Noddings. Barnehagefolk 2015 (3) s. 76-80
USN Untitled
 
25 Tholin, Kristin Rydjord.
Profesjonsetikk for barnehagelærere. Bergen: Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1745-8) 152 s.
USN Untitled
 
2014
26 Tholin, Kristin Rydjord.
Barn som aktive omsorgsdeltakere. Barnehagefolk 2014 (1) s. 27-32
USN Untitled
 
27 Tholin, Kristin Rydjord.
Danning og omsorg i barnehagen. Hvem skal definere hva som er omsorg i barnehagen?. Personalmøte for barnehager ved Akershus Universitetssykehus; 2014-10-22
USN Untitled
 
28 Tholin, Kristin Rydjord.
Den betydningsfulle omsorgen. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0160-3. s. 219-233
USN Untitled
 
29 Tholin, Kristin Rydjord.
Erfaringer fra Praksisprosjektet HiVe 2010-2011. Praksisseminar for Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold; 2014-01-23
USN Untitled
 
30 Tholin, Kristin Rydjord.
Etikk for barnehagelærere. . Foredrag på Høgskolen i Lillehammer for studenter på barnehagepedagogikk; 2014-03-18 - 2014-03-18
USN Untitled
 
31 Tholin, Kristin Rydjord.
Omsorg er fjernet!. Første steg 2014 (4) s. 61-63
USN Untitled
 
32 Tholin, Kristin Rydjord.
Omsorg i skyggen av læring?. Nordisk barnehagekonferanse; 2014-05-13 - 2014-05-14
USN Untitled
 
33 Tholin, Kristin Rydjord.
Profesjonell omsorg i barnehagen er viktig, men hva kan det innebære?. Kurs for pedagoger; 2014-09-24
USN Untitled
 
34 Tholin, Kristin Rydjord.
Profesjonell omsorg i barnehagen er viktig, men hva så?. Barnehagekonferanse; 2014-03-10 - 2014-03-10
USN Untitled
 
35 Tholin, Kristin Rydjord; Moser, Thomas.
Omsorg og læring : hvor "ny" er rammeplanen?. I: Førskolelærer : fag og politikk. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1514-0. s. 79-104
USN Untitled
 
2013
36 Tholin, Kristin Rydjord.
Barns rett til medvirkning i lys av Klafkis danningsperspektiver. Barn 2013 ;Volum 31.(1) s. 65-79
USN Untitled
 
37 Tholin, Kristin Rydjord.
Førskolelærerstudenter utforsker forståelse av teori i praksis :. FoU i praksis 2013 ;Volum 7.(2) s. 77-92
USN Untitled
 
38 Tholin, Kristin Rydjord.
Omsorg i barnehagen. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1142-5) 195 s.
USN Untitled
 
39 Tholin, Kristin Rydjord.
Profesjonsutdanning – på vei til læreryrkene og verdens beste yrker?. Profesjonsdagen for nye lærerstudenter ved HiVe 22.08.13.; 2013-08-22
USN Untitled
 
40 Tholin, Kristin Rydjord.
Yrkesetikk for assistenter. Kompetanseheving for assistenter, KOMPASS, HiVe; 2013-09-02
USN Untitled
 
2012
41 Gjems, Liv; Jansen, Turid Thorsby; Tholin, Kristin Rydjord.
Fagsamtaler i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning 2012 ;Volum 5.(22) s. 1-12
USN Untitled
 
42 Tholin, Kristin Rydjord.
Følelsenes rolle i utfordrende arbeid med barn. Barnehagefolk 2012 (4) s. 25-30
USN Untitled
 
43 Tholin, Kristin Rydjord.
Omsorg i barnehagen på vikende front?. Gjesteforelesning; 2012-10-30
USN Untitled
 
44 Tholin, Kristin Rydjord.
Vennskap og tilhørighet. Gjesteforelesning; 2012-11-16
USN Untitled
 
45 Tholin, Kristin Rydjord; Jansen, Turid Thorsby.
Something to talk about: does the language use of pre-school teachers invite children to participate in democratic conversation?. European Early Childhood Education Research Journal 2012 ;Volum 20.(1) s. 35-46
USN Untitled
 
2011
46 Gjems, Liv; Jansen, Turid Thorsby; Tholin, Kristin Rydjord.
Fagsamtaler i barnehagen - et spørsmål om å spørre. FoU i praksis. Nordisk konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanninga; 2011-04-26 - 2011-04-27
USN Untitled
 
47 Jansen, Turid Thorsby; Tholin, Kristin Rydjord.
Førskolelærernes handlinger og barns språklige deltakelse i prosjektsamtaler. I: Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk 2011 ISBN 9788202341862. s. 148-175
USN Untitled
 
48 Tholin, Kristin Rydjord.
Det etiske perspektivet - teori, praksis, filosofi. Foredrag; 2011-08-18
USN Untitled
 
49 Tholin, Kristin Rydjord.
Er trygghet et honnørord uten definert innhold i barnehagen?. Barnehagefolk 2011 (4) s. 85-89
USN Untitled
 
50 Tholin, Kristin Rydjord.
Holdninger og verdier i møte med barn som har rett til medvirkning. Foredrag for ansatte i FUS-barnehagene; 2011-03-23
USN Untitled
 
    Vis neste liste