Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-34 av 34

2019
1 Asplin, Anne Cathrine Hogsnes; Lingås, Lars Gunnar.
Symposium Karrierelæring som integrert pedagogisk praksis på tvers av kontekster. Nasjonal Veilederkonferanse 2019; 2019-02-05 - 2019-02-07
USN Untitled
 
2018
2 Lingås, Lars Gunnar.
Veisøkeren som mål eller middel for andre mål? Et kritisk blikk på karriereveiledningens instrumentalistiske forutsetninger. I: Karriereveiledning for individ og samfunn. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2018 ISBN 978-82-05-49884-6. s. 53-73
USN Untitled
 
2017
3 Lingås, Lars Gunnar.
Etikk og sosial rettferdighet i karriereveiledning. Karriereveiledning og social justice; 2017-11-21 - 2017-11-21
HSN Untitled
 
4 Lingås, Lars Gunnar.
Profesjoinsetikk for PP-rådgivere. Profesjonsetikk for PP-rådgivere; 2017-09-25 - 2017-09-27
HSN Untitled
 
2016
5 Asplin, Anne Cathrine Hogsnes; Lingås, Lars Gunnar.
Mål og mening - danning på ungdomstrinnet. I: Utdanningsvalg : Identitet og danning. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491793. s. 109-129
HSN Untitled
 
6 Lingås, Lars Gunnar.
Profesjonsetikk og utdanningsvalg. I: Utdanningsvalg : Identitet og danning. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491793. s. 207-222
HSN Untitled
 
7 Lingås, Lars Gunnar; Høsøien, Unni.
Utdanningsvalg : Identitet og danning. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205491793) 256 s.
HIOA HSN Untitled
 
2015
8 Lingås, Lars Gunnar.
Et kritisk blikk: Evidenskonseptet i karriereveiledning. veilederforum 2015 s. -
HSN Untitled
 
9 Lingås, Lars Gunnar.
Kva treng karriererettleiaren i vite om arbeidsmarknaden i framtida?. Utdanning.no 2015 s. -
HSN Untitled
 
2014
10 Høihilder, Eli Kari; Lingås, Lars Gunnar.
Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Gyldendal Akademisk 2014 (ISBN 978-82-05-46280-9) 381 s.
HSN Untitled
 
11 Lingås, Lars Gunnar.
Etikk for pedagoger - hva så?. Fagdag; 2014-01-31
HSN Untitled
 
12 Lingås, Lars Gunnar.
Etikk i rådgivningsarbeid. Videreutdanning; 2014-11-07 - 2014-11-07
HSN Untitled
 
13 Lingås, Lars Gunnar.
Etikk og holdninger i møte med brukere med store behov for assistanse. Fagdag; 2014-10-27 - 2014-10-27
HSN Untitled
 
14 Lingås, Lars Gunnar.
Etiske utfordringer i sosialt arbeid. Fagdag; 2014-10-28 - 2014-10-28
HSN Untitled
 
15 Lingås, Lars Gunnar.
Lærerprofesjonens etiske plattform - hvorfor er den viktig?. Fagdag; 2014-06-04 - 2014-06-04
HSN Untitled
 
16 Lingås, Lars Gunnar.
Med blikk for etikk og danning. I: Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46280-9. s. 70-88
HSN Untitled
 
17 Lingås, Lars Gunnar.
Menneskesyn i veiledning. Nettverkssamling; 2014-12-05 - 2014-12-05
HSN Untitled
 
18 Lingås, Lars Gunnar.
Over andres terskler - dilemmaer i hjelperollen. Landskonferanse; 2014-04-24 - 2014-04-25
HSN Untitled
 
19 Lingås, Lars Gunnar.
Profesjonsetikk for ledere i skoler og barnehager. Fagdag; 2014-03-03 - 2014-03-04
HSN Untitled
 
20 Lingås, Lars Gunnar.
Profesjonsfellesskap til beste for barn og unge. Nasjonal konferanse; 2014-11-10 - 2014-11-10
HSN Untitled
 
21 Lingås, Lars Gunnar.
Unnfallenhet eller overformynderi - etiske betraktninger om kommunale tiltak overfor mennesker med lettere psykisk utviklingshemning som har omfattende rus- og overgrepskriminalisert atferd og store hjelpebehov. Makt og tvang i helse- og omsorgs-tjenestene; 2014-11-17 - 2014-11-18
HSN Untitled
 
22 Lingås, Lars Gunnar.
Verdier og etikk i habiliteringsarbeid. Regional fagdag; 2014-06-13
HSN Untitled
 
2013
23 Aagre, Willy; Jansen, Turid Thorsby; Lingås, Lars Gunnar.
Om å veilede barnehager i et prosjekt om danning. I: Barnehagen som lærings- og danningsarena. Prosjektrapport fra Hedmark og Vestfold. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2013 s. 79-87
HSN Untitled
 
24 Lingås, Lars Gunnar.
Ansvar for likeverd. Etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-39884-9) 168 s.
HSN Untitled
 
25 Lingås, Lars Gunnar.
Etikk i veiledning : veiledning i etikk. I: Pedagogisk veiledning. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44709-7. s. 54-64
HSN Untitled
 
26 Lingås, Lars Gunnar; Olsen, Knut Rune.
En vei til læring og profesjonalitet. I: Pedagogisk veiledning. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44709-7. s. 13-21
HSN Untitled
 
27 Lingås, Lars Gunnar; Olsen, Knut Rune.
Pedagogisk veiledning. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-44709-7) 232 s.
HSN Untitled
 
2008
28 Lingås, Lars Gunnar.
Etikk i rådgivningsarbeidet. ? 2008 s. 1-13
HSN Untitled
 
29 Lingås, Lars Gunnar.
Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. Gyldendal Akademisk 2008 (ISBN 9788205387836) 280 s.
HSN Untitled
 
30 Lingås, Lars Gunnar.
Etikkens plass i en ny kriminalpolitikk. Fontene forskning 2008 (1) s. 65-71
HSN Untitled
 
31 Lingås, Lars Gunnar.
Troen på livet vårt, menneskets verd. Norsk humanisme og dens verdier. I: Verdier. Universitetsforlaget 2008 s. 159-177
HSN Untitled
 
32 Lingås, Lars Gunnar; Herheim, Åste.
Kommunikasjon og samarbeid - utvikling av relasjonskompetanse. Oslo: Damm 2008 (ISBN 9788204096661) 163 s.
HSN Untitled
 
2007
33 Lingås, Lars Gunnar; Arntzen, Annett; Tvetene, Karin Gustavsen.
Vestfold Sosial Puls 2006 : en kartlegging av levekår, behov og utfordringer for det frivillige omsorgsarbeidet. Tønsberg: Røde Kors Vestfold, Høgskolen i Vestfold, HENÆR-senteret 2007 44 s. (1)
HSN Untitled
 
1996
34 Haugen, Hans Morten; Lingås, Lars Gunnar.
Kampen for menneskeverdet. Livssynene i møte med fremmedhat og ekstremnasjonalisme. Universitetsforlaget 1996 (ISBN 82-00-22784-7) 197 s.
VID Untitled