Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 157 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Amundsen, Marie-Lisbet.
Når skolen svikter. Psykologi i kommunen (PIK) 2019 (6)
HIOF USN Untitled
 
2018
2 Amundsen, Marie-Lisbet.
Fosterfar vil gi ung overgriper en ny sjanse: Før tenkte jeg de var monstre. NRK [Internett] 2018-10-31
USN Untitled
 
3 Amundsen, Marie-Lisbet.
Gutter med problematisk eller skadelig seksuell atferd- under barnevernets omsorg.. Psykologi i kommunen (PIK) 2018 ;Volum 53.(4) s. 35-44
HIOF USN Untitled
 
4 Amundsen, Marie-Lisbet.
Gutter og overgrepsproblematikk. Fagmøte; 2018-11-15
USN Untitled
 
5 Amundsen, Marie-Lisbet.
Hva er galt med leseopplæringen ?. Leseopplæring i ungdomstrinnet; 2018-08-30
USN Untitled
 
6 Amundsen, Marie-Lisbet.
Ingen reagerte på denne tegningen. Gutt (10) fikk beskjed om å tegne noe som gjorde ham trist.. NRK Vestfold [Internett] 2018-07-13
USN Untitled
 
7 Amundsen, Marie-Lisbet.
Kø for å få plass i spesialskoler. Utdanningsnytt [Fagblad] 2018-08-25
USN Untitled
 
8 Amundsen, Marie-Lisbet.
Når barn begår overgrep. Gutter og seksuelle overgrep; 2018-04-06
USN Untitled
 
9 Amundsen, Marie-Lisbet.
Når barn er overgripere. NRK [Radio] 2018-01-01
USN Untitled
 
10 Amundsen, Marie-Lisbet.
Overgripere inn i fosterhjem. NRK Dagsrevyen [TV] 2018-10-31
USN Untitled
 
11 Amundsen, Marie-Lisbet.
Overgripere inn i fosterhjem. Distriksnyheter Østafjells [TV] 2018-10-31
USN Untitled
 
12 Amundsen, Marie-Lisbet.
Sinte gutter gråter ikke. Psykologi i kommunen (PIK) 2018 ;Volum 53.(3) s. 11-21
HIOF USN Untitled
 
13 Amundsen, Marie-Lisbet.
Teiknspråk i skulen "Integreringas pris". Språknytt [Fagblad] 2018-03-01
USN Untitled
 
14 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro hos elever i ungdomstrinnet. Psykologi i kommunen (PIK) 2018 ;Volum 63.(6) s. 29-38
HIOF USN UIA Untitled
 
15 Halvorsen, Torill Aagot; Amundsen, Marie-Lisbet; Bunting, Mette.
Vektlegging av undervisning ved professoropprykk.. Forskerforum 2018 ;Volum 1.(1)
USN Untitled
 
2017
16 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Bunting, Mette; Engh, Knut Roar; Garmannslund, Per Einar.
Teacher students in the Norwegian practical pedagogical education course. EDULEARN proceedings 2017 s. 7110-7114
USN UIA Untitled
 
17 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Postponement behaviour and learning habits in higher education students. EDULEARN proceedings 2017 s. 7121-7127
USN UIA Untitled
 
18 Amundsen, Marie-Lisbet.
ADHD og spesialundervisning. Aftenposten [Avis] 2017-10-26
USN Untitled
 
19 Amundsen, Marie-Lisbet.
Gutter og overgrep. NRK P1 [Radio] 2017-11-10
USN Untitled
 
20 Amundsen, Marie-Lisbet.
Kompetansemålene i 2 klasse er for høye. NRK Vestfold [Radio] 2017-05-31
USN Untitled
 
21 Amundsen, Marie-Lisbet.
Lekens betydning for læring. Journalist Helen Nilsen.. Nettavisen [Avis] 2017-08-08
USN Untitled
 
22 Amundsen, Marie-Lisbet.
Når foresatte klager på spesialundervisningen. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 (6) s. 15-17
USN Untitled
 
23 Amundsen, Marie-Lisbet.
Når nederlaget starter med begynneropplæringen. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volum 52.(2) s. 47-55
USN Untitled
 
24 Amundsen, Marie-Lisbet.
Når skolen blir motstander. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volum 52.(2) s. 57-65
USN Untitled
 
25 Amundsen, Marie-Lisbet.
Skole og barnevern har for lite kunnskap. Stå På ! (medlemsblad for ADHD-foreningen) 2017 (3) s. 18-19
USN Untitled
 
26 Amundsen, Marie-Lisbet.
Sliter med samarbeidet med skolen: «Som forelder til et barn som strever, føler du deg mislykket nok fra før.» av journalist Hanne Mellingssæter.. Aftenposten [Avis] 2017-10-20
USN Untitled
 
27 Amundsen, Marie-Lisbet.
St.melding 21. Økt lærepress i tidlig alder. Intervjuer Helena Rønning. NRK Vestfold [Radio] 2017-06-13
USN Untitled
 
28 Amundsen, Marie-Lisbet.
Trivsel viktigere enn bokstaver. Intervjuer Helena Rønning.. NRK Vestfold [Radio] 2017-08-16
USN Untitled
 
29 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Kvinnelige studenter med ADHD - arbeidsvaner i høyere utdanning. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volum 52.(6) s. 19-26
USN UIA Untitled
 
30 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Ressurssterke jenter med ADHD - utsatthet for mobbing. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volum 52.(1) s. 61-68
USN UIA Untitled
 
2016
31 Amundsen, Marie-Lisbet.
Fri forskning og implementering i praksisfeltet. Forskning og brukermedvirkning; 2016-05-25 - 2016-05-25
USN Untitled
 
32 Amundsen, Marie-Lisbet.
Hva kjennetegner kvinnelige innsatte, og hvordan tilrettelegge for oppfølging etter soning.. Kvinnelige innsatte i kriminalomsorgen; 2016-02-12 - 2016-02-14
USN Untitled
 
33 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Postponement behavior among Norwegian students in the lower secondary school. I: EDULEARN16 Proceedings. The International Academy of Technology, Education and Development 2016 ISBN 978-84-608-8860-4. s. 5843-5852
USN UIA Untitled
 
34 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Vil ha tegneserier inn i alle klasserom. nrk.no [Internett] 2016-02-05
USN UIA Untitled
 
35 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar; Faugstad, Randi.
Utsettelsesatferd hos elever i ungdomstrinnet. Psykologi i kommunen (PIK) 2016 ;Volum 51.(1) s. 33-44
HVL USN UIA Untitled
 
36 Garmannslund, Per Einar; Amundsen, Marie-Lisbet.
NÅR UTSETTELSER BLIR ET PROBLEM. nrk.no [Internett] 2016-04-14
USN UIA Untitled
 
37 Rønning, Helena; Amundsen, Marie-Lisbet.
Elever med språklig minoritetsbakgrunn- presterer bedre i norsk. NRK PI [Radio] 2016-02-16
USN Untitled
 
2015
38 Amundsen, Marie-Lisbet.
Gutten var utagerende. Skolens løsning ble å isolere ham i ett år.. Aftenposten [Avis] 2015-10-28
USN Untitled
 
39 Amundsen, Marie-Lisbet.
Hva kan gjøres for å forebygge kriminalitet blant unge? Kriminalpolitisk konferanse.. Stortinget; 2015-02-24 - 2015-02-26
USN Untitled
 
40 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Leseferdigheter og motivasjon for lesing på ungdomstrinnet. Norsk tidsskrift for logopedi 2015 ;Volum 61.(3) s. 16-23
USN UIA Untitled
 
41 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Mestring og trivsel hos elever med minoritetsbakgrunn i skoler der majoritetsspråklige elever er i flertall. Norsk tidsskrift for logopedi 2015 ;Volum 61.(4) s. 10-17
USN UIA Untitled
 
42 Amundsen, Marie-Lisbet; Melsom, Anne.
Lange soningskøer. [Radio] 2015-04-17
USN Untitled
 
43 Amundsen, Marie-Lisbet; Melsom, Anne.
Om overgrepsproblematikk. [Radio] 2015-04-17
USN Untitled
 
44 Amundsen, Marie-Lisbet; Rønning, Helena.
Gode mestringsopplevelser forebygger atferdsvansker. [Radio] 2015-03-03
USN Untitled
 
45 Amundsen, Marie-Lisbet; Rønning, Helena.
Innsatte og psykisk helse under soning. [Radio] 2015-02-26
USN Untitled
 
46 Amundsen, Marie-Lisbet; Rønning, Helena.
Kvinner har dårligere behandlingstilbud enn menn. [Radio] 2015-02-27
USN Untitled
 
2014
47 Amundsen, Marie-Lisbet.
Barnehagen som pedagogisk tiltak. Oslo [Radio] 2014-05-15
USN Untitled
 
48 Amundsen, Marie-Lisbet.
Elever med lærevansker- behov for tettere oppfølging!. Vestfold [Radio] 2014-02-15
USN Untitled
 
49 Amundsen, Marie-Lisbet.
Elever med sosiale og emosjonelle vansker. I: Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46280-9. s. 171-190
USN Untitled
 
50 Amundsen, Marie-Lisbet.
Integrering for enhver pris?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
USN Untitled
 
    Vis neste liste