Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 129 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Arntzen, Annett.
Skal forske på utsatte byområder. Forskning.no [Fagblad] 2019-11-29
USN Untitled
 
2 Arntzen, Annett.
Store levekårsforskjeller – økt livskvalitet et viktig mål. Fredriksstad Blad 2019
USN Untitled
 
3 Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen; Drange, Nina Eirin; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri; Sletten, Mira Aaboen; Strand, Bjørn Heine.
29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health. Scandinavian Journal of Public Health 2019 ;Volum 47.(6) s. 598-605
FHI OSLOMET USN NORCE NTNU SSB UiB Untitled
 
2018
4 Arntzen, Annett.
Halve Norge «naver». Er det så ille? Over 2,6 millioner nordmenn mottok penger fra Nav i fjor. Tallene mistolkes av mange, ifølge eksperter.. E24 [Internett] 2018-06-08
USN Untitled
 
5 Arntzen, Annett.
Hva vil regjeringen gjøre for skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen?. Dagsavisen [Avis] 2018-06-06
USN Untitled
 
6 Arntzen, Annett.
Levekår og integrering i store byer. Regjeringsoppnevnt utvalg.. NRK Vestfold og Telemark [Radio] 2018-11-27
USN Untitled
 
7 Arntzen, Annett.
Slik er helsesituasjonen. Smaalenene [Avis] 2018-10-22
USN Untitled
 
2017
8 Arntzen, Annett; Dahl, Espen; Giæver, Øyvind.
Welfare state and health inequalities under economic recession: Introduction. Scandinavian Journal of Public Health 2017 ;Volum 45.(18) Suppl. 18 s. 3-8
OSLOMET USN Untitled
 
9 Nate, Silviu; Arntzen, Annett.
Policy Recommendation Paper: Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach. : RAO 2017 (ISBN 978-606-8516-73-8) 19 s.
USN Untitled
 
10 Nate, Silviu; Arntzen, Annett.
Proceedings: Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach. Bucuresti: RAO 2017 (ISBN 978-606-8516-72-1) 287 s.
USN Untitled
 
11 Nate, Silviu; Arntzen, Annett.
Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach. I: Proceedings: Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach. Bucuresti: RAO 2017 ISBN 978-606-8516-72-1. s. 7-11
USN Untitled
 
2016
12 Arntzen, Annett.
Sosial skjevheter påvirker unges liv!. Fredrikstad Blad 2016 s. 8-9
USN Untitled
 
13 Arntzen, Annett.
Sosiale forskjeller i unges liv. Hva forteller Ungdata. Moss Avis 2016 s. 10-11
USN Untitled
 
14 Arntzen, Annett; Dahl, Espen.
De viktige forskjellene. Tønsbergs blad 2016 s. 10-11
OSLOMET USN Untitled
 
15 Arntzen, Annett; Dahl, Espen.
Sosial ulikhet rammer ungdom. Sandefjords Blad 2016 s. 12-13
OSLOMET USN Untitled
 
16 Nyberg, Tor Erik; Grøgaard, Jens Brandi; Arntzen, Annett.
Påvirker sosial kapital kommunale styringsprestasjoner i Norge?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016 ;Volum 57.(4) s. 397-434
USN Untitled
 
2015
17 Arntzen, Annett.
God livskvalitet for alle. Halden Arbeiderblad 2015 s. 8-
USN Untitled
 
18 Arntzen, Annett.
God livskvalitet for alle som bor i Østfold. Moss Avis 2015 s. 10-11
USN Untitled
 
19 Arntzen, Annett.
God livskvalitet for alle som bor i Østfold - For å nå målene trengs kompetanse og ferdigheter. Moss Avis 2015 s. 8-
USN Untitled
 
20 Arntzen, Annett.
Kokker dør tidligere enn leger. Tønsbergs Blad [Avis] 2015-02-10
USN Untitled
 
21 Arntzen, Annett.
Kokker dør tidligere enn leger. Øyene [Internett] 2015-02-10
USN Untitled
 
22 Arntzen, Annett.
Sosial ulikhet i helse er urettferdig på minst 5 måter. Telemarksavisa [Internett] 2015-02-10
USN Untitled
 
23 Arntzen, Annett.
Taper mange år grunnet sosial ulikhet i helse. Sandefjord Blad [Avis] 2015-02-09
USN Untitled
 
24 Arntzen, Annett.
Tiltak for alle har best effekt. Østlandsposten [Avis] 2015-02-13
USN Untitled
 
2014
25 Arntzen, Annett.
Bra ungdom, men noen sliter : kunnskap som kan brukes for å fjerne ulikheter. Fredrikstad Blad 2014 s. 8-9
USN Untitled
 
26 Arntzen, Annett.
Et klassedelt helsevesen. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. s. 42-43
USN Untitled
 
27 Arntzen, Annett.
Et viktig poeng med velferdsstaten har alltid vært å sikre individets selvstendighet. Hvis den nye politikken fører til at færre søker hjelp, vil dette fundamentet forsvinne. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2014
USN Untitled
 
28 Arntzen, Annett.
Forskning gir motstridende svar. Hva skal til for å hjelpe unge som allerede står utenfor jobb eller skoleplass tilbake til opplæring eller arbeid?. Tønsbergs blad 2014
USN Untitled
 
29 Arntzen, Annett.
Hva vil det si å ha et kjønnsperspektiv : påpeker betydningen av kjønnsforskjellene i helseforskning og helsepolitikk. Moss Avis 2014 s. 10-11
USN Untitled
 
30 Arntzen, Annett.
Hva vil det si å ha et kjønnsperspektiv i helseforskningen?. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. s. 44-45
USN Untitled
 
31 Arntzen, Annett.
Innvandrerhelse. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. s. 40-41
USN Untitled
 
32 Arntzen, Annett.
Kvinner er sykere - men dør fortere : hva vil det si å ha et kjønnsperspektiv i helseforskningen. Fredrikstad Blad 2014 s. 8-9
USN Untitled
 
33 Arntzen, Annett.
Mistenksomhet truer velferdsstaten. Oss tillitsvagte 2014 ;Volum 12.(9) s. 6-
USN Untitled
 
34 Arntzen, Annett.
Myter om velferdsordningene : Sosiale ulikheter. Smaalenenes avis 2014 s. 17-
USN Untitled
 
35 Arntzen, Annett.
Myter om velferdsordningene : Tar et oppgjør med etablerte «sannheter». Moss Avis 2014 s. 18-19
USN Untitled
 
36 Arntzen, Annett.
Myter om velferdsstaten. Tønsbergs blad 2014 s. 10-11
USN Untitled
 
37 Arntzen, Annett.
Statistikk om kvinners og menns helse - likheter og forskjeller. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. s. 46-47
USN Untitled
 
38 Arntzen, Annett.
Tidlig innsats for unge utenfor. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. s. 30-31
USN Untitled
 
39 Arntzen, Annett.
Ungdom - bedre enn sitt rykte. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. s. 48-49
USN Untitled
 
40 Arntzen, Annett.
Utdanning og helseulikheter. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. s. 28-29
USN Untitled
 
2013
41 Arntzen, Annett.
Betydningen av sosial ulikhet i livets første faser. Sarpsborg Arbeiderblad 2013 s. -2
USN Untitled
 
42 Arntzen, Annett.
«En god barndom varer livet ut». Kvinner i forskning; 2013-09-23
USN Untitled
 
43 Arntzen, Annett.
Fortsatt sosial ulikhet i livets første fase. Fredrikstad Blad 2013 s. 8-9
USN Untitled
 
44 Arntzen, Annett.
Gode norskferdigheter gir bedre helse. Moss Avis 2013 s. -12
USN Untitled
 
45 Arntzen, Annett.
Hva skjer i Sandefjord? En pilotstudie om unge utenfor arbeidsmarkedet. 12K-Konferansen; 2013-02-06
USN Untitled
 
46 Arntzen, Annett.
Hva skjer i Sandefjord? En pilotstudie om unge utenfor arbeidsmarkedet. Minikonferanse; 2013-04-17
USN Untitled
 
47 Arntzen, Annett.
Sosial ulikhet i spedbarns og barns helse «En god barndom varer livet ut». Seminar; 2013-11-07
USN Untitled
 
48 Arntzen, Annett.
Studies on immigrants in Norway. Møte; 2013-08-15
USN Untitled
 
49 Rønningen, Anita; Arntzen, Annett.
Brukermedvirkning i NAV. Tidsskrift for velferdsforskning 2013 ;Volum 16.(3) s. 157-171
USN Untitled
 
2012
50 Arntzen, Annett.
Gode intensjoner kan bli borte i frykt for underskudd. Fredrikstad Blad 2012
USN Untitled
 
    Vis neste liste