Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 74 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school. I: Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law. Routledge 2019 ISBN 9781138599987. s. 142-155
MF UiB Untitled
 
2 Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig.
La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2019
HVL OSLOMET USN MF UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
3 Skeie, Geir; Anker, Trine.
De nye læreplanene - klare til å dissekeres. Norsk Religionspedagogisk Forskerforum; 2019-11-28 - 2019-11-29
NTNU UiB Untitled
 
2018
4 Anker, Trine.
Hvordan utforme kjerneelementer i KRLE/Religion og etikk?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2018 ;Volum 30.(1) s. 2-4
MF Untitled
 
5 Anker, Trine.
Med himmelen som tak : Ungdom, religion og fandom. Kirke og kultur 2018 ;Volum 122.(4) s. 365-372
MF Untitled
 
6 Anker, Trine; Afdal, Geir.
Relocating respect and tolerance: A practice approach in empirical philosophy. Journal of Moral Education 2018 ;Volum 47.(1) s. 48-62
MF Untitled
 
7 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Coming to Terms with Terrorism? A Case Study on how Schools are Dealing with the Terror Attacks of 22 July in Oslo and at Utøya. I: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3794-4. s. 247-261
MF UiB Untitled
 
8 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Controversial issues in Religious Education: How Teachers Deal with Terrorism in their Teaching. I: Researching Religious Education: Classroom Processes and Outcomes. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3719-7. s. 131-143
MF UiB Untitled
 
9 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel.
Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. s. 58-73
MF UiB Untitled
 
10 Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie; Eriksen, Eli-Anne Vongraven.
Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang 2018
MF NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
11 Lippe, von der, Marie; Anker, Trine.
Dialogue in the aftermath of terror attacks: The role of school and religious education. IsREV Nuremberg 2018; 2018-07-29 - 2018-08-03
MF UiB Untitled
 
2017
12 Anker, Trine.
Celebration of Russ in Norway. EASR annual conference; 2017-09-18 - 2017-09-21
MF Untitled
 
13 Anker, Trine.
Controlling the uncontrollable. Halloween in Norwegian Schools and Kindergartens. NCRE biannual conference; 2017-06-12 - 2017-06-15
MF Untitled
 
14 Anker, Trine.
Iran. En akademisk reiseskildring. gjesteforelesning på medlemsmøte; 2017-04-03 - 2017-04-03
MF Untitled
 
15 Anker, Trine.
Kjerneelementer i KRLE/RE. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2017 ;Volum 29.(2) s. 46-47
MF Untitled
 
16 Anker, Trine.
Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet 2017 ;Volum 68.(1-2) s. 133-148
MF Untitled
 
17 Anker, Trine.
Profesjonsetikk. Hva er det og hvordan gjøres det?. Møte for tillitsvalgte; 2017-02-28 - 2017-02-28
MF Untitled
 
18 Anker, Trine.
På tide å si farvel til verdensreligionene?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. s. 25-34
MF Untitled
 
19 Anker, Trine.
Språk og kunnskap. Aktuelle utfordringer fra følgeforskningen. Kurs for tillitsvalgte på fylkesnivå; 2017-10-31 - 2017-10-31
MF Untitled
 
20 Anker, Trine.
The Lottery in Babylon. From Theory to Theorizing. RVS Summer School; 2017-08-06 - 2017-08-13
MF Untitled
 
2016
21 Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen.
Læreres profesjonsetikk i fokus. Prismet 2016 ;Volum 67.(2) s. 87-91
HIOF MF Untitled
 
22 Anker, Trine.
Generell del. Om generell del av lærerplanen; 2016-10-12 - 2016-10-12
MF Untitled
 
23 Anker, Trine; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen; Afdal, Geir.
Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis. Bedre Skole 2016 (2) s. 64-67
HIOF MF Untitled
 
24 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet 2016 ;Volum 67.(4) s. 261-272
MF UiB Untitled
 
25 Lippe, von der, Marie; Anker, Trine.
Snakk med ungdom om 22. juli!. Agenda Magasin 2016
MF UiB Untitled
 
26 Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir.
Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education 2016 ;Volum 11.(1) s. 29-41
HIOF MF Untitled
 
27 Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Anker, Trine; Afdal, Geir.
Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen. Første steg 2016 (1) s. 60-62
HIOF MF Untitled
 
2015
28 Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir; Johannesen, Nina.
Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Halden: Høgskolen i Østfold 2015 (ISBN 978-82-7825-442-4) Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2015:5)
HIOF MF Untitled
 
29 Anker, Trine.
Religions- og livssynsfagene i skolen. Prismet 2015 ;Volum 66.(1) s. 29-32
MF Untitled
 
30 Anker, Trine; Afdal, Geir.
“I stopped crossing the street on red. I am a teacher.” The making of professional ethics in teacher education and teacher practice. Nordic educational research association 43. congress; 2015-03-04 - 2015-03-06
MF Untitled
 
31 Anker, Trine; Afdal, Geir.
In a hybrid voice: Latour on Religion. AAR - annual meeting; 2015-11-21 - 2015-11-24
MF Untitled
 
32 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Dialogue in times of crisis: A study of how Norwegian upper secondary education deals with 22 July and the case of Anders Behring Breivik. ReDi - Religion and Dialogue in Modern Societiesi - research forum; 2015-02-11 - 2015-02-13
MF UiB Untitled
 
33 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(2) s. 85-96
MF UiB Untitled
 
34 Lippe, von der, Marie; Anker, Trine.
Teaching Terrorism: A Discussion of 22 July and Religion Education in Norway. American Academy of Religion Annual Meeting; 2015-11-21 - 2015-11-24
MF UiB Untitled
 
35 Schjetne, Espen; Anker, Trine.
Presentasjon av prosjektet Etikk i pedagogiske praksiser. Norsk Religionspedagogisk Forskerforum; 2015-11-26 - 2015-11-27
HIOF MF Untitled
 
2014
36 Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine.
Reflexivity and Quality in Research. Summer school, PHD students; 2014-08-15 - 2014-08-15
HIOF MF Untitled
 
37 Anker, Trine.
Det handlende mennesket og fortellingers etiske potensial. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. s. 125-140
MF Untitled
 
38 Anker, Trine.
Hva skal man lære om religion i skolen?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2014 ;Volum 26.(3) s. 36-38
MF Untitled
 
39 Anker, Trine.
Mystery as method. PhD.kurs; 2014-08-09 - 2014-08-16
MF Untitled
 
40 Anker, Trine.
Obedience and resistance : school rules, participation and pupils' practices. I: Fair and competitive? : critical perspectives on contemporary Nordic schooling. Tufnell Press 2014 ISBN 978-1-872767-14-7. s. 41-60
MF Untitled
 
41 Anker, Trine.
Religion i praksis. Religionslærerforeningens årsmøte; 2014-03-05 - 2014-03-05
MF Untitled
 
42 Anker, Trine.
respekt for hvem? Grunnleggende verdier i utdanningen.. Utdanningsforbundet; 2014-04-23 - 2014-04-23
MF Untitled
 
43 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Dialogue in times of crisis. Annual conference; 2014-05-12 - 2014-05-15
MF UiB Untitled
 
44 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
dialogue in times of crisis. forskerseminar; 2014-06-25 - 2014-06-27
MF UiB Untitled
 
45 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Religion and dialogue in times of societal crisis. Årsmøte i forskergruppen ReDi; 2014-02-05 - 2014-02-07
MF UiB Untitled
 
46 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
Religiøst mangfold i skolen. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. s. 619-635
MF UiB Untitled
 
47 Anker, Trine; Lippe, von der, Marie.
22. juli i klasserommet. Nasjonal konferanse om lektorutdanning; 2014-10-23 - 2014-10-24
MF UiB Untitled
 
48 Lippe, von der, Marie; Anker, Trine; Roos, Merethe.
Religion i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 ;Volum 98.(5) s. 299-303
USN MF UiB Untitled
 
2013
49 Anker, Trine.
In a hybrid voice: Latour on religion. PhD-seminar; 2013-11-11 - 2013-11-15
MF Untitled
 
50 Anker, Trine.
Mapping Tasmania: Context as Network. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag 2013 ISBN 978-3-8309-2902-4. s. 131-144
MF Untitled
 
    Vis neste liste