Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Frisk, Bente.
Fysiske funksjonstester.. Kurs for fysioterapeuter: Fysioterapi til pasienter med lungesykdommer - Trening som middel og mål.; 2020-11-12 - 2020-11-13
HVL Untitled
 
2 Frisk, Bente.
Treningsprinsipper ved utholdenhetstrening for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom.. Kurs for fysioterapeuter: Fysioterapi til pasienter med lungesykdommer - Trening som middel og mål.; 2020-11-12 - 2020-11-13
HVL Untitled
 
3 Frisk, Bente; Johansson Schnell, Synneve.
Bekkenbunnstrening for menn som har gjennomgått laparoskopisk prostatektomi.. Helsebiblioteket https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/bekkenbunnstrening-for-menn-som-har-gjennomgatt-robotassistert-laparoskopisk-prostatectomi-ralp 2020
HVL Untitled
 
4 Mjøs, Ingunn; Thorsen, Einar; Hausken, Trygve; Lied, Einar; Nilsen, Roy Miodini; Brønstad, Ingeborg; Edvardsen, Elisabeth; Frisk, Bente.
Correction: The effect of low dose marine protein hydrolysates on short-term recovery after high intensity performance cycling: A double-blinded crossover study. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2020 ;Volum 17. s. -
HAUKELAND HVL NIH OUS UiB Untitled
 
5 Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Danielsen, Yngvild Sørebø; Frisk, Bente; Hystad, Sigurd William; Roelants, Mathieu; Pallesen, Ståle; Conlon, Rachel; Wilfley, Denise E.; Juliusson, Petur Benedikt.
Beyond sleep duration: Sleep timing as a risk factor for childhood obesity. Pediatric Obesity 2020 ;Volum 16.(1) s. -
FHI HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
6 Wåtevik, Marie Johanne; Frisk, Bente; Gomez Real, Francisco; Hardie, Jon Andrew; Bakke, Per S.; Nilsen, Roy Miodini; Eagan, Tomas Mikal; Johannessen, Ane.
One Year Change in 6-Minute Walk Test Outcomes is Associated with COPD Prognosis. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2020 ;Volum 17.(6) s. 662-671
HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
2019
7 Edvardsen, Anne; Vesteng, Liv Karin; Thorsen, Einar; Frisk, Bente.
Oxygen supplementation in COPD patients with exercise induced desaturation - a RCT study. European Respiratory Society Annual Congress; 2019-09-28 - 2019-10-02
HVL LHL UiB Untitled
 
8 Frisk, Bente.
KOLS - Nytter det med rehabilitering og trening?. Fagmøte - Bergen kommune; 2019-10-22 - 2019-10-22
HVL Untitled
 
9 Frisk, Bente.
Revidering av nasjonal faglig retningslinje og klinisk veileder for diagnostisering og oppfølging av pasienter med kols.. Lungerehabiliteringskonferansen 2019- Fremtidens lungerehabilitering; 2019-03-28 - 2019-03-29
HVL Untitled
 
10 Frisk, Bente.
Trening og kols.. Nettverksmøte Trening som medisn; 2019-11-21 - 2019-11-21
HVL Untitled
 
11 Frisk, Bente; Aalstad, Linn Tharaldsen.
Hyperinflasjon og fysisk kapasitet hos pasienter med kols – 3 års oppfølging. Best Practice Lungemedisin i Norge 2019 s. -
HVL Untitled
 
12 Frisk, Bente; Steine, Åse Iren; Mikkelson, Katrine; Indrekvam, Solfrid; Thorsen, Einar.
Predictors for increase in exercise capacity after pulmonary rehabilitation in COPD. European Respiratory Annual Congress; 2019-09-28 - 2019-10-02
HVL HAUKELAND UiB Untitled
 
13 Mjøs, Ingunn; Thorsen, Einar; Hausken, Trygve; Lied, Einar; Nilsen, Roy Miodini; Brønstad, Ingeborg; Edvardsen, Elisabeth; Frisk, Bente.
The effect of low dose marine protein hydrolysates on short-term recovery after high intensity performance cycling: A double-blinded crossover study. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2019 ;Volum 16.(1)
HAUKELAND HVL NIH OUS UiB Untitled
 
2018
14 Olsen, Nina Rydland; Johnson, Susanne Grødem; Titlestad, Kristine Berg; Hole, Grete Oline; Frisk, Bente; Helgesen, Carsten Gunnar; Heldal, Ilona; Ringheim, Johannes Mario; Fahlvik, Morten; Larun, Lillebeth.
Utvikling av en mobilapplikasjon for å fremme kunnskapsbasert praksis. Fysioterapikongressen 2018; 2018-02-12 - 2018-02-14
HVL Untitled
 
15 Aalstad, Linn Tharaldsen; Hardie, Jon Andrew; Espehaug, Birgitte; Thorsen, Einar; Bakke, Per S.; Eagan, Tomas Mikal; Frisk, Bente.
Lung hyperinflation and functional exercise capacity in patients with COPD - a three-year longitudinal study. BMC Pulmonary Medicine 2018 ;Volum 18:187. s. -
HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
16 Frisk, Bente.
KOLS - Nytter det å trene?. Fysioterapikongressen 2018; 2018-02-12 - 2018-02-14
HVL Untitled
 
17 Frisk, Bente.
Kurs for fysioterapeuter: Fysioterapi til personer med lungesykdommer - trening som middel og mål. Kursvarighet 5 dager. Hadde totalt 11 forelesninger relatert til trening og treningsprinsipper, lungerehabilitering, evaluering/testing, fysioterapitiltak og helserelatert livskvalitet.. NFF kurs; 2018-09-21 - 2018-10-26
HVL Untitled
 
18 Frisk, Bente.
Pustemønster ved KOLS. Vestnorsk lungeforum; 2018-11-23 - 2018-11-24
HVL Untitled
 
19 Steine, Åse Iren; Mikkelson, Katrine; Frisk, Bente.
Kvalitetssikring av lungerehabilitering for personer med KOLS. Fysioterapikongressen 2018; 2018-02-12 - 2018-02-14
HAUKELAND HVL Untitled
 
2017
20 Olsen, Nina Rydland; Heldal, Ilona; Hole, Grete Oline; Johnson, Susanne Grødem; Titlestad, Kristine Berg; Frisk, Bente; Helgesen, Carsten Gunnar; Ringheim, Johannes Mario; Fahlvik, Morten; Larun, Lillebeth.
A mobile application to support the process of evidence-based practice: The EBPsteps. 8 th EBHC International Conference The ecosystem of evidence Connecting generation, synthesis and translation; 2017-10-25 - 2017-10-28
HVL Untitled
 
21 Aalstad, Linn Tharaldsen; Hardie, Jon Andrew; Thorsen, Einar; Espehaug, Birgitte; Bakke, Per S.; Eagan, Tomas Mikal; Frisk, Bente.
Static hyperinflation and decline in functional capacity in COPD patients. European Respiratory Journal 2017 ;Volum 50.
HVL UiB Untitled
 
22 Frisk, Bente.
Norsk Fysioterapeutforbund, kurs for fysioterapeuter: Fysioterapi til pasienter med lungesykdommer - trening som middel og mål: Lungefysiologi. NFF kurs for fysioterapeuter; 2017-08-30 - 2017-08-30
HVL Untitled
 
23 Frisk, Bente.
Norsk Fysioterapeutforbund, kurs for fysioterapeuter: Fysioterapi til pasienter med lungesykdommer - trening som middel og mål: Lungerehabilitering - historikk og retningslinjer. NFF kurs for fysioterapeuter; 2017-08-30 - 2017-08-30
HVL Untitled
 
24 Frisk, Bente.
Norsk Fysioterapeutforbund, kurs for fysioterapeuter: Fysioterapi til pasienter med lungesykdommer - trening som middel og mål: Treningsprinsipper ved utholdenhet. NFF kurs for fysioterapeuter; 2017-08-31 - 2017-08-31
HVL Untitled
 
25 Frisk, Bente.
Norsk Fysioterapeutforbund, kurs for fysioterapeuter: Fysioterapi til pasienter med lungesykdommer - trening som middel og mål: Vurdering av helse og helserelatert livskvalitet. NFF kurs for fysioterapeuter; 2017-09-28 - 2017-09-28
HVL Untitled
 
26 Hestnes, Julie; Hoel, Hedda Benedicte; Risa, Ole Johan; Romstøl, Hanna Omholt; Røksund, Ola Drange; Frisk, Bente; Thorsen, Einar; Halvorsen, Thomas; Clemm, Hege Synnøve Havstad.
Ventilatory efficiency in children and adolescents born extremely preterm. Frontiers in Physiology 2017 ;Volum 8. s. -
HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
27 Kaland, Sidsel; Vågstøl, Unni; Frisk, Bente; Ellingsen, Jorunn.
Basiskurs i veiledning. Høgskulen på Vestlandet og Haukeland Universitetssjukehus Bergen 2017
HVL Untitled
 
28 Waatevik, Marie; Eagan, Tomas Mikal; Hardie, Jon Andrew; Bakke, Per S.; Gomez Real, Francisco; Frisk, Bente; Johannessen, Ane.
Repeated desaturation in 6 minute walk test increases risk for mortality in COPD patients. European Respiratory Annual Congress; 2017-09-09 - 2017-09-13
HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
2016
29 Aarli, Bernt Bøgvald; Calverley, Peter MA; Soler, Xavier; Malhotra, Atul; Frisk, Bente; Eagan, Tomas Mikal; Bakke, Per; Hardie, Jon Andrew.
Longitudinal changes in Peak Oxygen Uptake in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients with Dynamic Hyperinflation and/or Tidal Expiratory Flow Limitation. American Thoracic Society International Conference; 2016-05-13 - 2016-05-18
HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
30 Frisk, Bente.
CPET-testing og endringer over tid. Forum for klinisk fysiologi; 2016-01-14 - 2016-01-15
HVL Untitled
 
31 Frisk, Bente.
Fysioterapi ved respiratoriske tilstander. I: Aldring og bevegelse. Fysioterapi for eldre. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205493957. s. 368-394
HVL Untitled
 
32 Frisk, Bente.
Implementation of COPD rehabilitation. The Nordic Congress for Cardio and Respiratory Physiotherapy; 2016-11-03 - 2016-11-04
HVL Untitled
 
33 Frisk, Bente.
Lungefysiologi og -anatomi og lungerehabilitering. Kurs i lungefysioterapi; 2016-10-27 - 2016-10-27
HVL Untitled
 
34 Frisk, Bente.
Lungerehabilitering. Lungekurs; 2016-01-29 - 2016-01-29
HVL Untitled
 
35 Frisk, Bente.
The current status of rehabilitation of chronic obtructive pulmonary disease. Årsmøte og fagseminar for NFFs faggruppe i hjerte- og lungefysioterapi; 2016-03-10 - 2016-03-11
HVL Untitled
 
36 Frisk, Bente; Espehaug, Birgitte; Hardie, Jon Andrew; Strand, Liv Inger; Moe-Nilssen, Rolf; Eagan, Tomas Mikal; Bakke, Per S.; Thorsen, Einar.
Respiratory timing and dynamic hyperinflation during incremental exercise in patients with COPD. European Respiratory Journal 2016 ;Volum 48. Suppl. 60
HVL UiB Untitled
 
37 Frisk, Bente; Thorsen, Einar.
Maksimalt oksygenopptak og pustemønster hos pasienter med KOLS fire års oppfølging. BestPractice Lungemedicin 2016 ;Volum 6.årgang.(19) s. 9-13
HVL UiB Untitled
 
38 Hestnes, Julie; Hoel, Hedda B; Røksund, Ola Drange; Frisk, Bente; Thorsen, Einar; Halvorsen, Thomas; Vollsæter, Maria; Clemm, Hege Synnøve Havstad.
Ventilatory efficiency in children and adolescents born extremely preterm. European Respiratory Journal 2016 ;Volum 48. Suppl. 60
HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
2015
39 Frisk, Bente.
Bare de dårligste får lungerehabilitering. Fysioterapeuten [Fagblad] 2015-08-06
HVL Untitled
 
40 Frisk, Bente.
Flere kols-pasienter bør får lungerehabilitering. Dagen Medisin [Avis] 2015-06-01
HVL Untitled
 
41 Frisk, Bente.
Frisk forskning - lev bedre med KOLS. Seniorbergenseren [Avis] 2015-09-17
HVL Untitled
 
42 Frisk, Bente.
Pustemønster og arbeidskapasitet hos personer med kols. Den 10. nasjonale lungerehabiliteringskonferanse; 2015-01-22 - 2015-01-23
HVL Untitled
 
43 Frisk, Bente.
Rehabilitering kun for de sykeste kols-pasientene. Forskning.no [Fagblad] 2015-07-08
HVL Untitled
 
44 Frisk, Bente.
The current status of rehabilitation of chronic obstructive pulmonary disease. Faglig nettverk for lungerehabilitering, Helse Sør-Øst; 2015-09-16 - 2015-09-17
HVL Untitled
 
45 Frisk, Bente.
Å leve med KOLS. Kols aksjon; 2015-10-21 - 2016-10-21
HVL Untitled
 
46 Frisk, Bente; Hardie, Jon Andrew; Espehaug, Birgitte; Strand, Liv Inger; Moe-Nilssen, Rolf; Eagan, Tomas Mikal; Bakke, Per S.; Thorsen, Einar.
Peak oxygen uptake and breathing pattern in COPD patients – a four year longitudinal study. European Respiratory Society - annual congress; 2015-09-26 - 2015-09-30
HVL UiB Untitled
 
47 Frisk, Bente; Hardie, Jon Andrew; Espehaug, Birgitte; Strand, Liv Inger; Moe-Nilssen, Rolf; Eagan, Tomas Mikal; Bakke, Per S.; Thorsen, Einar.
Peak oxygen uptake and breathing pattern in COPD patients - a four-year longitudinal study. BMC Pulmonary Medicine 2015 ;Volum 15:93.
HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
48 Frisk, Bente.
Exercise capacity and breathing pattern in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Predictors and longitudinal changes. : Universitetet i Bergen 2015 (ISBN 978-82-308-2637-9)
HVL UiB Untitled
 
49 Olsen, Nina Rydland; Bradley, Peter; Espehaug, Birgitte; Nortvedt, Monica Wammen; Lygren, Hildegunn; Frisk, Bente; Bjordal, Jan Magnus.
Impact of a multifaceted and clinically integrated training program in evidence-based practice on knowledge, skills, beliefs and behaviour among clinical instructors in physiotherapy: A non-randomized controlled study. PLOS ONE 2015 ;Volum 10:e0124332.(4)
HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
50 Olsen, Nina Rydland; Bradley, Peter; Espehaug, Birgitte; Nortvedt, Monica Wammen; Lygren, Hildegunn; Frisk, Bente; Bjordal, Jan Magnus.
Impact of a training program in evidence-based practice on clinical instructors’ knowledge, skills, beliefs and behaviour: a non-randomized controlled study.. Nordic Conference on implementation of Evidence-Based Practice; 2015-02-03 - 2015-02-04
HVL UiB Untitled
 
    Vis neste liste