Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 96 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Jansson, Benthe Kolberg; Juuhl, Gudrun Kløve; Traavik, Hilde.
Skriving og lesing på nynorsk og bokmål. I: Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215035017.
HIOF HVO Untitled
 
2 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Rettskriving og rettskrivingsutvikling. I: Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215035017.
HIOF Untitled
 
2017
3 Hallås, Bjørg Oddrun; Traavik, Hilde; Ørvig, Anne.
Implementering av literacy - grunnleggende ferdigheter i lærerutdanning - en kasusstudie. Forskningsseminar "Literacy og dybdelæring"; 2017-03-27 - 2017-03-29
HVL Untitled
 
4 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
God i både nynorsk og bokmål allereie på barnesteget?. Norsklæreren 2017 ;Volum 41.(1) s. 104-119
HIOF HVL Untitled
 
5 Traavik, Hilde.
Om å starte tidleg med nynorsk i bokmålsklassar..
HVL Untitled
 
2016
6 Traavik, Hilde.
Å snakke saman om språk, i pakken Sidemål på mellomsteget. God start med nynorsk. http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=106952&categoryID=19583. [Internett] 2016-08-01
HVL Untitled
 
7 Traavik, Hilde; Ørvig, Anne; Jansson, Benthe Kolberg.
Trist tellekantsystem. Bergens Tidende 2016 s. 30-30
HVL HIOF Untitled
 
2015
8 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Tidleg start med skriving på både nynorsk og bokmål. NOLES forskerseminar "Språkperspektiver i læringskontekster"; 2015-03-23 - 2015-03-25
HVL HIOF Untitled
 
9 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Tidleg start med skriving på både nynorsk og bokmål. NOLES, Språkperspektiver i læringskontekster 2015 s. 41-42
HVL HIOF Untitled
 
10 Traavik, Hilde.
Eventyr er viktigere enn tester. Bergens Tidende 2015 s. -
HVL Untitled
 
11 Traavik, Hilde.
Hvorfor skal alle barn kartlegges?. Bergens Tidende 2015 s. 32-33
HVL Untitled
 
12 Traavik, Hilde.
Ikke bare nynorsk i norsktimen.. Bergens Tidende 2015 s. -
HVL Untitled
 
13 Traavik, Hilde.
Kartlegging - igjen. Bergens Tidende 2015 s. -
HVL Untitled
 
14 Traavik, Hilde.
Tidleg start med skriving på begge målformer. FoU-konferanse; 2015-04-16 - 2015-04-16
HVL Untitled
 
15 Traavik, Hilde.
Tidleg start med skriving på sidemålet.. Nynorskkonferansen 2015; 2015-10-22 - 2015-10-22
HVL Untitled
 
16 Traavik, Hilde; Foss, Vigdis.
Jo, kartlegging kan være farlig!. Bergens Tidende 2015 s. -
HVL Untitled
 
17 Traavik, Hilde; Foss, Vigdis.
Manglende tillit. Kartlegging. Bergens Tidende 2015 s. 37-37
HVL Untitled
 
18 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Skriving på nynorsk og bokmål på barnetrinnet: Kva fortel tekstane til elevane?. MONS 2015; 2015-11-25 - 2015-11-27
HVL HIOF Untitled
 
2014
19 Frislid, Martha Elvina; Traavik, Hilde.
Lese, skrive, regne. Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplæringen. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02303-8) 296 s.
HVL Untitled
 
20 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02105-8) 328 s.
HIOF HVL Untitled
 
21 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Rettskriving og rettskrivingsutvikling. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02105-8. s. 171-181
HIOF HVL Untitled
 
22 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Skriving og lesing på bokmål og nynorsk. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02105-8. s. 159-170
HIOF HVL Untitled
 
23 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde; Ulland, Gro.
Vurdering av skriving og lesing. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02105-8. s. 219-240
HIOF HVL Untitled
 
24 Traavik, Hilde.
Den andre skrive- og leseopplæringa: skriving. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02105-8. s. 83-134
HVL Untitled
 
25 Traavik, Hilde.
Elevtekstanalyse som vurderings- og kartleggingsverktøy. I: Lese, skrive, regne. Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplæringen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02303-8. s. 261-272
HVL Untitled
 
26 Traavik, Hilde.
Vegar til skriftspråket. I: Lese, skrive, regne. Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplæringen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02303-8. s. 83-107
HVL Untitled
 
27 Traavik, Hilde; Frislid, Martha Elvina.
Forord, innledning og leserveiledning. I: Lese, skrive, regne. Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplæringen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02303-8. s. 13-20
HVL Untitled
 
28 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Tidleg start med både nynorsk og bokmål – ein farbar veg?. Nordisk læreruddannelseskongres; 2014-09-02 - 2014-09-06
HVL HIOF Untitled
 
2013
29 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Tidleg start med nynorsk som sidemål. Nynorskkonferansen 2013; 2013-04-19 - 2013-04-19
HVL HIOF Untitled
 
30 Traavik, Hilde.
Den tidlege skrive- og leseutviklinga. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02104-1. s. 39-53
HVL Untitled
 
31 Traavik, Hilde.
Innledningsforedrag om grunnleggende ferdigheter. Internt GLU-møte, HiB, AL; 2013-02-21 - 2013-02-21
HVL Untitled
 
32 Traavik, Hilde.
Kodeknekking og språkglede. Bokklubben barn medlemsblad 2013 (1/2013) s. 12-12
HVL Untitled
 
33 Traavik, Hilde.
Lese mye, snakke mye, rose mye. Bokklubben barn medlemsblad 2013 (2/2013) s. 10-10
HVL Untitled
 
34 Traavik, Hilde.
Øvelse gjør mester. Bokklubben barn medlemsblad 2013 (4/2013) s. 10-10
HVL Untitled
 
35 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Norskboka 1: Forord. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02104-1. s. -
HVL HIOF Untitled
 
36 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Norskboka 1: Innledning. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02104-1. s. -
HVL HIOF Untitled
 
37 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02104-1) 279 s.
HVL HIOF Untitled
 
38 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Tett på praksis. Eit forskings- og utviklingsarbeid om tidleg start med skriving og lesing på nynorsk og bokmål. NOLES-seminar; 2013-10-16 - 2013-10-16
HVL HIOF Untitled
 
39 Traavik, Hilde; Ulland, Gro; Bjørkvold, Tuva.
Arbeidsmåtar i skriftspråksopplæringa på småskolesteget. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02104-1. s. 71-96
HVL OSLOMET Untitled
 
2012
40 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Early Start with Writing Both Varieties of Written Norwegian. Poliglotti4.eu Expert Seminar on Early Language Learning; 2012-02-09 - 2012-02-10
HVL HIOF Untitled
 
41 Traavik, Hilde.
Bør få lære nynorsk mens de ennå er nysgjerrige. Nationen [Avis] 2012-02-17
HVL Untitled
 
42 Traavik, Hilde.
Nynorskmotstander på ville veier. Utdanningsnytt.no 2012
HVL Untitled
 
43 Traavik, Hilde.
Skriving og lesing hand i hand. Revisjon av fagplanen i norsk. Eit godt høve til å gi elevar ein tidleg start med "det andre skriftspråket". Utdanning 2012 (12) s. 44-45
HVL Untitled
 
44 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Lesing og skriving - to sider av same sak. Utdanningsnytt.no 2012
HVL HIOF Untitled
 
45 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Tidleg start med nynorsk. Nynorskopplæring 2012 (14) s. 4-5
HVL HIOF Untitled
 
2011
46 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Literacy på norsk: både nynorsk og bokmål. Kan denne utfordringa møtas med tidlig start med skriving på begge målformer?. Tredje nordiske morsmålsdidaktiske forskningskonferanse; 2011-11-02 - 2011-11-04
HVL HIOF Untitled
 
47 Traavik, Hilde.
”Då eg lerte å lese va det akurat som vera blei snud opp ned.”. : Nynorsksenteret.no 2011 9 s.
HVL Untitled
 
48 Traavik, Hilde.
Hvem bløffer om kunnskap?. Bergens Tidende 2011 s. 28-28
HVL Untitled
 
49 Traavik, Hilde.
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag, for lærere på 1. til 4. trinn. Interkommunal kursdag, Nord-Østerdal; 2011-11-09 - 2011-11-09
HVL Untitled
 
50 Traavik, Hilde.
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag, for lærere på 5. - 7. klassetrinn. Interkommunal kursdag; 2011-11-08 - 2011-11-08
HVL Untitled
 
    Vis neste liste