Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 101 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Schwebs, Ture; Bjørlo, Berit Westergaard.
Å erfare litteratur på digitale plattformer. I: Sans for danning. Estetisk vending i litteraturdidaktikken. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215035116. p. 149-164
HVL Untitled
 
2 Schwebs, Ture; Ytre-Arne, Brita; Østbye, Helge.
Media i samfunnet. 8. utgave.. Det Norske Samlaget 2020 (ISBN 9788234001574) 360 p.
HVL UiB Untitled
 
2019
3 Hoem, Jon Øivind; Schwebs, Ture.
Digital Argumentation Aesthetics. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. p. 154-169
HVL Untitled
 
2018
4 Schwebs, Ture.
Book report: Anthropogenic reality: Climate change, social notions and philosophy of education. Høgskolen på Vestlandet Bergen 2018
HVL Untitled
 
5 Schwebs, Ture.
Landscapes and Mindscapes in Two Picturebook Apps. I: Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-90496-2. p. 277-292
HVL Untitled
 
2017
6 Hallås, Bjørg Oddrun; Heggen, Marianne Presthus; Rimmereide, Hege Emma; Schwebs, Ture.
Barnet og bærekraften. Morgenbladet 2017
HVL Untitled
 
7 Schwebs, Ture.
A portrait of the artist as a young man: A reading of the picturebook app Billy’s Booger: A Memoir (sorta). Digital Technology in Arts Education; 2017-05-30 - 2017-06-02
HVL Untitled
 
8 Schwebs, Ture.
A portrait of the artist as a young man: A reading of the picturebook app Billy's Booger: A Memoir (sorta) (2015) by William Joyce. The Child and the Book 2017; 2017-03-30 - 2017-04-01
HVL Untitled
 
9 Schwebs, Ture.
Book report: Simians, Cyborgs and Women. Høgskulen på Vestlandet Bergen 2017
HVL Untitled
 
10 Schwebs, Ture.
Home Is Where Your Things Are: A Reading of the iPad App The Artifacts. 6th Int. Conference:European Network of Picturebook Research: Home and Lived-In Spaces in Picturebooks from the 1950s to the Present; 2017-09-28 - 2017-09-30
HVL Untitled
 
11 Østbye, Helge; Schwebs, Ture.
Media i samfunnet, 7. utgåve. Det Norske Samlaget 2017 (ISBN 978-82-521-9484-5) 334 p.
HVL UiB Untitled
 
2016
12 Guanio-Uluru, Lykke; Røskeland, Marianne; Schwebs, Ture; Rimmereide, Hege Emma.
Panel: Environmental fears 2 - To fear and care about nature. BIN-Norden; 2016-11-10 - 2016-11-11
HVL Untitled
 
13 Schwebs, Ture.
"Collecting Memories in a Time of Transition. A reading of the iPad app The Artifacts" Part of Panel: Environmental fears 2 - Fear or pleasure in artificial and/or digital nature. Fears and Pleasures in Nordic Childoods; 2016-11-10 - 2016-11-11
HVL Untitled
 
2015
14 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Digital argumentation. Multimodality and Cultural Change; 2015-06-10 - 2015-06-12
HVL Untitled
 
15 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Digital commonplacing. First Monday 2015 ;Volume 20.(7)
HVL Untitled
 
16 Schwebs, Ture.
Multimodalitet som analyseredskap i norskfaget. Fagseminar; 2015-05-27 - 2015-05-27
HVL Untitled
 
17 Schwebs, Ture.
Natur, teknologi og nostalgi i appen Numberlys. FoU-dag, Høgskolen i Bergen; 2015-04-17 - 2015-04-17
HVL Untitled
 
18 Schwebs, Ture.
Nature, technology and nostalgia in the app Numberlys (2012). The 22nd Biennial Congress of IRSCL; 2015-08-08 - 2015-08-12
HVL Untitled
 
19 Schwebs, Ture.
Nettbasering av Norsk 2 på HiB. Erfaringsutveksling. Hvordan gjennomføre fleksibel nettstøttet læring i lærerutdanningene?; 2015-06-15 - 2015-06-16
HVL Untitled
 
20 Schwebs, Ture.
The Numberlys: An interplay between history, urban life and technology in a children’s story app. ELO 2015: The End(s) of Electronic Literature; 2015-08-04 - 2015-08-07
HVL Untitled
 
2014
21 Schwebs, Ture.
Affordances of an App - A reading of The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore. Barnelitterært forskningstidsskrift 2014 ;Volume 5. p. -
HVL Untitled
 
22 Schwebs, Ture.
Numberlys: The interplay between history, urban life and technology in a children story app. The Child and the Book: “Time, Space and Memory in Literature for Children and Young Adults”; 2014-04-10 - 2014-04-12
HVL Untitled
 
2013
23 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Utvikling av medierike e-bøker. FoU-konferansen Danning og didaktiske praksiser; 2013-04-09 - 2013-04-10
HVL Untitled
 
24 Hoem, Jon; Schwebs, Ture; Aam, Pål Rune; Rettberg, Jill Walker.
Medierike ebøker – nye sjangrer eller remediering?. The Medium Design Seminar; 2013-12-05 - 2013-12-06
HVL HVO UiB Untitled
 
25 Schwebs, Ture.
En analyse av adaptasjoner. Forskningsseminar: Kunstfagdidaktikk – didaktikk på kunstfagas premissar; 2013-05-06
HVL Untitled
 
26 Schwebs, Ture.
Fra film til app til bok: The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore. FoU-konferansen Danning og didaktiske praksiser; 2013-04-09 - 2013-04-10
HVL Untitled
 
27 Schwebs, Ture.
From Film to App to Book: The Road Less Traveled: An Analysis of Adaptations of The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore. The Child and The Book 2013: Children’s Literature, Technology and Imagination: Research, Problems and Perspectives; 2013-03-21 - 2013-03-23
HVL Untitled
 
2012
28 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Commonplace books meets remixing. 6th International Conference on Multimodality, London 2012.; 2012-04-22 - 2012-04-24
HVL Untitled
 
29 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
«Ebokas materialitet». Seminar i kunstfagdidaktikk; 2012-05-23 - 2012-05-23
HVL Untitled
 
30 Schwebs, Ture.
Tegn og tale i nye medier. Nasjonal sosiolingvistikk-konferanse (SONE); 2012-03-23 - 2012-03-23
HVL Untitled
 
2011
31 Sandvik, Margareth; Schwebs, Ture.
Hommage. Nordic Journal of Digital Literacy 2011 ;Volume 6. p. 279-281
HVL OSLOMET Untitled
 
32 Schwebs, Ture.
Når ord skaper virkelighet. Bergens Tidende 2011 p. 1-
HVL Untitled
 
33 Schwebs, Ture; Hoem, Jon.
Posisjon som multimodal affordans. Konferanse; 2011-06-08 - 2011-06-10
HVL Untitled
 
2010
34 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Stedsframstilling i digitale rom. I: Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01719-8. p. 242-256
HVL Untitled
 
35 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Tekst 2 null : nettsamtalenes spillerom. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01518-7) 198 p.
HVL Untitled
 
2009
36 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Den topografiske tekst : romlig publisering brukt i undervisning. I: Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39656-2. p. 59-68
HVL Untitled
 
37 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Publiseringsverktøy for visuelle og romlige uttrykk. Forskerseminar om multimodalitet; 2009-05-08 - 2009-05-14
HVL Untitled
 
38 Nielsen, Liv Merete; Schwebs, Ture.
Visuell profil i digitale læringsressurser. I: Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39656-2. p. 154-173
HVL OSLOMET Untitled
 
39 Schwebs, Ture.
Didaktisk bruk av multimodale tekster i digitale medier. Forskerseminar om multimodalitet; 2009-05-11 - 2009-05-11
HVL Untitled
 
40 Schwebs, Ture.
"Klikk på bildet så skal du se" Elevenes sammensatte hypertekster. I: Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39656-2. p. 95-114
HVL Untitled
 
41 Schwebs, Ture.
Multimodalitet i et læringsperspektiv. Norskseksjonens fagseminar; 2009-06-02 - 2009-06-02
HVL Untitled
 
42 Schwebs, Ture.
Sjangerutvidelser i cyberspace: Glimt fra dagens digitale tekstunivers. Kari Skjønsberg-dagene, Høgskolen i Oslo; 2009-02-09 - 2009-02-09
HVL Untitled
 
43 Østerud, Svein; Schwebs, Ture.
Mot en IKT-didaktikk. I: Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39656-2. p. 11-32
HVL UiO Untitled
 
2008
44 Schwebs, Ture.
Fra brev til digitale kommunikasjonskanaler. utenTitteltekst; 2008-08-27 - 2008-08-27
HVL Untitled
 
45 Schwebs, Ture.
Kan en lære gjennom blogging?. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL); 2008-05-08 - 2008-05-08
HVL Untitled
 
46 Schwebs, Ture.
Læreren i en digital skole. Digital hverdag 2008; 2008-02-01 - 2008-02-01
HVL Untitled
 
47 Schwebs, Ture.
Om literacy. utenTitteltekst; 2008-03-10 - 2008-03-10
HVL Untitled
 
48 Schwebs, Ture; Hoem, Jon.
Se her er jeg! Selvframstilling på en læringsarena. I: Å være på nett: Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen Damm Akademisk 2008 p. 18-
HVL Untitled
 
49 Tollefsen, Trygve; Schwebs, Ture.
"Forskningsprosjektet LISBET". UKJENT 2008
HVL Untitled
 
2007
50 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Å blogge seg til læring Erfaringer med læringsverktøy med personlig grensesnitt. I: Høgskolen i Bergen. Skriftserien Rapport. Bergen: Høgskolen i Bergen 2007 p. 41-58
HVL Untitled
 
    Show next list