Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 225 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2021
1 Guanio-Uluru, Lykke; Goga, Nina; Hallås, Bjørg Oddrun; Høisæter, Sissel Margrethe; Nyrnes, Aslaug; Rimmereide, Hege Emma.
Ecocritical Dialogues. ASLE 2021 EMERGENCE/Y; 2021-07-29 - 2021-08-05
HVL UiB Untitled
 
2 Nyrnes, Aslaug.
Danning og didaktikk - eit romorientert og retorisk perspektiv. Seminar antologiprosjektet Didaktiske praksiser i lærerutd, kultur og idrett; 2021-02-12 - 2021-02-12
HVL Untitled
 
3 Nyrnes, Aslaug.
Det didaktiske rommet.. Seminar forskargruppa Litteraturdidaktikk; 2021-05-12 - 2021-05-12
HVL Untitled
 
4 Nyrnes, Aslaug.
Fagdag i Forskingsprogram Kunstfag, kultur og kommunikasjon. Sluttkommentar.. Fagkonferanse Forskingsprogram KKKP, HVL; 2021-05-27 - 2021-05-27
HVL Untitled
 
5 Nyrnes, Aslaug.
Gjennomgåande kommentator, antologiprosjektet Didaktiske praksiser i lærerutdanning, kultur og idrett. Seminar forskargruppene Dannkb og Læring, kroppsøving og friluftsliv; 2021-05-28 - 2021-05-28
HVL Untitled
 
2020
6 Nyrnes, Aslaug.
Berekraft? Kunst og handverk i eit tekstfagleg berekraftperspektiv. Nasjonal nettverkskonferanse 2020 i Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor Bergen, HVL, 27. – 28. januar 2020.; 2020-01-27 - 2020-01-28
HVL Untitled
 
7 Nyrnes, Aslaug.
The Ethics of Text Work in (Artistic) Research. The seminar Ethics and Artistic research; 2020-09-25 - 2020-09-25
UiB Untitled
 
2019
8 Nyrnes, Aslaug.
Hva skal vi fortelle våre barn om klimakatastrofen? Åpen gjesteforelesing av professor, UiO, Arne Johan Vetlesen. HVL, Campus Kronstad [Internet] 2019-01-24
HVL Untitled
 
9 Nyrnes, Aslaug.
Jente og hest: Kameratskap mellom artar. Hesteboka i økokritisk perspektiv. Berekraftkonferansen HVL, campus Sogndal; 2019-04-26 - 2019-04-27
HVL Untitled
 
10 Nyrnes, Aslaug.
Jente–hest-kameratskap på tvers av artar: Hesteboka i økokritisk perspektiv. Barnelitterært forskningstidsskrift 2019 ;Volume 10.(01) p. 1-9
HVL UiB Untitled
 
11 Nyrnes, Aslaug.
Midtvegsevaluering ph.d. Eli Lea: Billedkunst og demens. En kvalitativ studie om billedkunstens potensiale i møte med mennesker med demens.. Midtvegsevaluering Ph.D; 2019-02-21 - 2019-02-21
HVL Untitled
 
12 Nyrnes, Aslaug.
Skriftleg refleksjon i kunstnarisk utviklingsarbeid. Workshop.. Fagseminar "Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar".; 2019-02-07 - 2019-02-07
HVL Untitled
 
13 Nyrnes, Aslaug.
The Ethics of Text Work in Artistic Research. Ethics and Artistic research - workshop in two parts; 2019-03-08 - 2019-03-08
HVL Untitled
 
2018
14 Goga, Nina; Guanio-Uluru, Lykke; Hallås, Bjørg Oddrun; Nyrnes, Aslaug.
Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues. Palgrave Macmillan 2018 (ISBN 978-3-319-90496-2) 300 p.
HVL Untitled
 
15 Goga, Nina; Guanio-Uluru, Lykke; Hallås, Bjørg Oddrun; Nyrnes, Aslaug.
Introduction. I: Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-90496-2. p. 1-23
HVL Untitled
 
16 Nyrnes, Aslaug.
Book report - Å forstå dyr. Filosofi for hunde- og katteelskere (2018). HVL http://blogg.hvl.no/nachilit 2018
HVL Untitled
 
17 Nyrnes, Aslaug.
Den nordiske vinter-pastoralen: Ein arv frå romantikken. Bærekraftig utvikling ved HVL - hvor står vi, hvor går vi?; 2018-04-18 - 2018-04-19
HVL Untitled
 
18 Nyrnes, Aslaug.
Girl and horse as Companion species. Workshop on Ecocritical perspectives on Nordic Children's and YA literature; 2018-10-26 - 2018-10-27
HVL Untitled
 
19 Nyrnes, Aslaug.
Kunstnarisk utviklingsarbeid - omgrepet og forskingsområdet. Seminar om kunstnerisk utviklingsarbeid; 2018-05-31 - 2018-06-01
HVL Untitled
 
20 Nyrnes, Aslaug.
The Nordic Winter Pastoral: A Heritage of Romanticism. I: Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-90496-2. p. 75-89
HVL Untitled
 
2017
21 Nyrnes, Aslaug.
A topological perspective on writing in artistic Research: Between personal notes and academic thesis. Writing seminar. Doctoral school; 2017-11-27 - 2017-11-28
HVL Untitled
 
22 Nyrnes, Aslaug.
Book report - The Denial of Nature (2016). HVL http://blogg.hvl.no/nachilit/ 2017
HVL Untitled
 
23 Nyrnes, Aslaug.
Grøn topologi. Ei nylesing av Vergils hjul. K&K: kultur og klasse 2017 ;Volume 45.(123) p. 269-290
HVL UiB Untitled
 
24 Nyrnes, Aslaug.
Kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstfagdidaktisk praksis. nettverkskonferanse for musikk i lærerutdanningene. forskningsbasert musikkundervisning. Hva innebærer det og hvordan gjør vi det?; 2017-10-30 - 2017-10-31
HVL Untitled
 
25 Nyrnes, Aslaug.
Om finkultur. Spillerom. NRK P2 [Radio] 2017-01-30
HVL Untitled
 
26 Nyrnes, Aslaug.
Skriftsorg. Tor Jonssons retoriske landskap. I: Meg kan ingen grava ned. Artiklar om Tor Jonsson. Oplandske Bokforlag 2017 ISBN 978-82-7518-257-7. p. 81-93
HVL Untitled
 
27 Nyrnes, Aslaug.
Tonje Glimmerdal - a winter pastoral. IIe Congrès de L'association pour les études Nordiques (APEN); 2017-06-14 - 2017-06-16
HVL Untitled
 
28 Nyrnes, Aslaug.
Tor Jonsson-stugu - bibliografi. I: Meg kan ingen grava ned. Artiklar om Tor Jonsson. Oplandske Bokforlag 2017 ISBN 978-82-7518-257-7. p. 239-251
HVL Untitled
 
2016
29 Eriksson, Stig Audun; Onsrud, Silje Valde; Nyrnes, Aslaug; Heggstad, Katrine; Lyngstad, Mette Bøe; Vareberg, Dag Ove.
Detalj og helhet ; et seminar for Kari Mjaaland Heggstad. Seminar; 2016-10-28 - 2016-10-29
HVL UiB Untitled
 
30 Goga, Nina; Nyrnes, Aslaug; Guanio-Uluru, Lykke.
Barnelitteraturens lammende naturidyller. Bergens Tidende 2016 p. 18-19
HVL Untitled
 
31 Goga, Nina; Nyrnes, Aslaug; Khateeb, Ahmed Akef; Heggen, Marianne Presthus; Hallås, Bjørg Oddrun; Bjørlo, Berit Westergaard.
Panel: Environmental fears 1 - To fear and care about nature. BIN-Norden konferanse: Fears and Pleasures in Nordic Childhoods; 2016-11-10 - 2016-11-11
HVL Untitled
 
32 Heggstad, Kari Mjaaland; Ørvig, Anne; Nyrnes, Aslaug; Rasmussen, Bjørn K.; Vareberg, Dag Ove.
Unntaket og regelen - et seminar for Stig Audun Eriksson.. Seminar; 2016-04-28 - 2016-04-28
HVL NTNU UiB Untitled
 
33 Nyrnes, Aslaug.
Aslaug Nyrnes tilsett som professor II ved KHiB. www.khib.no [Internet] 2016-06-20
HVL Untitled
 
34 Nyrnes, Aslaug.
Barnelitteraturens heimstad. Pastoralen som figur frå Emile til Tonje Glimmerdal.. Nordisk forskerkonferens 2016 - med bilden i fokus; 2016-08-30 - 2016-09-01
HVL Untitled
 
35 Nyrnes, Aslaug.
Book Report - Interspecies Ethics (2014). HiB http://blogg.hib.no/nachilit/2016/10/15/interspecies-ethics-2014/ 2016
HVL Untitled
 
36 Nyrnes, Aslaug.
Hulls ad infinitum. I: BÅRD BREIVIK – SCULPTURE. Score for a Longer Conversation. Arnoldsche 2016 ISBN 978-3-89790-467-5. p. 323-331
HVL Untitled
 
37 Nyrnes, Aslaug.
Kunstfag mot verda. Konferanse i forskingsprogram Kunstfagdidaktikk / Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon; 2016-01-04 - 2016-01-04
HVL Untitled
 
38 Nyrnes, Aslaug.
Music in institutions: Challenges and changes. Beyond Communications? Musical Challenges in a Transforming Society; 2016-06-07 - 2016-06-10
HVL Untitled
 
39 Nyrnes, Aslaug.
Om kunstnerisk utviklingsarbeid - institusjonelle rammer og faglege utfordringar. fagseminar Norsk Kulturråd; 2016-02-08 - 2016-02-08
HVL Untitled
 
40 Nyrnes, Aslaug.
Skrog i det uendelege. I: Bård Breivik : 2. : Partitur for en lengre samtale. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1967-4. p. 323-331
HVL Untitled
 
2015
41 Brandser, Gry; Brekke, Ole Andreas; Homme, Anne; Nyrnes, Aslaug.
Arena, kunst og sted. Norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav. Bergen: Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-7081-175-5) 116 p.
HVL NORCE UiB Untitled
 
42 Nyrnes, Aslaug.
Hvordan har vi fått det til. Frå dette med FOU til profesjonell forskingskultur. FOU-forum; 2015-12-11 - 2015-12-11
HVL Untitled
 
43 Nyrnes, Aslaug.
"Komme det folk til desse hus". Notat om bygningsformer og kunnskapsformer på Kronstad.. Arkitektur N 2015 ;Volume 03. p. 56-63
HVL Untitled
 
44 Nyrnes, Aslaug.
Kunstfag - utdanningspolitiske utfordringar. Fart og sjølvtillit - kunstfag på offensiven i utdanningspolitikk og forsking; 2015-01-05 - 2015-01-05
HVL Untitled
 
45 Nyrnes, Aslaug.
Landscape through literature: Virgil's wheel. The 22nd Biennial Congress of IRSCL; 2015-08-08 - 2015-08-12
HVL Untitled
 
46 Nyrnes, Aslaug.
Med vilje til viten - om masterstudiet i barne- og ungdomslitteratur ved Høgskolen i Bergen. Språket i barnelitteraturen; 2015-09-28 - 2015-09-28
HVL Untitled
 
47 Nyrnes, Aslaug.
Natur i barnelitteraturen (NaChiLit). FOU-dag HiB; 2015-11-11 - 2015-11-11
HVL Untitled
 
48 Nyrnes, Aslaug.
Naturfigurar og klimakrise: Vergil's hjul. Juleretorikk. Seminar i retorisk Forum; 2015-12-12 - 2015-12-12
HVL Untitled
 
49 Nyrnes, Aslaug.
Norsk Barnebokinstitutt (NBI) i kunnskapsfeltet. Styreseminar Norsk barnebokinstitutt NBI; 2015-09-15 - 2015-09-16
HVL Untitled
 
50 Nyrnes, Aslaug.
Om ikkje anna må det vere setningar der. Om Odda bibliotek og det litterære Odda. I: Arena, kunst og sted. Norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav. Bergen: Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-7081-175-5. p. 68-77
HVL Untitled
 
    Show next list