Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 101 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Lyngstad, Mette Bøe; Wang, Yvonne Margaretha.
«Barndommen min har aldri forlatt meg» En undersøkelse av trosfortellinger og unges deltagelse i interreligiøs dialog. I: Oppvekst og livstolkning. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202630546. s. 207-232
HVL Untitled
 
2 Ravneberg, Bodil Elise; Lyngstad, Mette Bøe; Solbue, Vibeke.
Kafedialog i voksenopplæring. Kick-off samling; 2020-01-07 - 2020-01-07
HVL Untitled
 
2019
3 Eriksson, Stig Audun; Hallås, Bjørg Oddrun; Heide, Eldar; Brathetland, Bente Opheim; Grande, Per Bjørnar; Lyngstad, Mette Bøe.
Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017. InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2019 ;Volum 8.(1) s. 1-17
HVL Untitled
 
4 Eriksson, Stig Audun; Lyngstad, Mette Bøe.
Applied drama and theatre. Workshops and lecture I. Erasmus+ ansattutveksling. Novi Sad; 2019-03-08 - 2019-03-12
HVL Untitled
 
5 Solbue, Vibeke; Lyngstad, Mette Bøe.
Analyzing Immigrants Narratives. ESREA - LHBN; 2019-02-28 - 2019-03-03
HVL Untitled
 
2018
6 Baraldsnes, Dziuginta; Lyngstad, Mette Bøe.
Developing 10th Grade Pupils’ Affective and Cognitive Empathy by Using Drama in Class Meetings.. International Society for the Study of Behavioural Development; 2018-07-15 - 2018-07-19
HVL Untitled
 
7 Baraldsnes, Dziuginta; Lyngstad, Mette Bøe.
Drama against Cyber Bullying. Drama Conventions as Preventive Tools in the Classroom.. American Educational Research Association; 2018-04-13 - 2018-04-17
HVL Untitled
 
8 Lyngstad, Mette Bøe.
Theatre in Social Design. PIN C - design konferanse i Sverige; 2018-01-03 - 2018-01-09
HVL Untitled
 
9 Lyngstad, Mette Bøe.
24 timers menneske med Drømmefangerne 2 Bestilt og produsert til konferansen RØST 2018. Konferanse arrangert for rusavhengige, pårørende, helsepersonell, politikere. Fullsatt sal (350 stk) så forestillingen. Begeistret publikum.
HVL Untitled
 
10 Lyngstad, Mette Bøe; Austad, Eivind Waage.
Nabolaget mitt.
HVL UiB Untitled
 
11 Lyngstad, Mette Bøe; Donovan, Ruth Marie Stensland.
Dream Catchers: a research Project!. ESREA 2018; 2018-04-01 - 2018-04-03
HVL Untitled
 
12 Lyngstad, Mette Bøe; Donovan, Ruth Marie Stensland.
Drømmefangerne – et fortellerprosjekt med rusavhengige. Helse og omsorgskonferansen i; 2018-04-11 - 2018-04-12
HVL Untitled
 
13 Lyngstad, Mette Bøe; Donovan, Ruth Marie Stensland.
Drømmefangerne – et fortellerprosjekt med rusavhengige Foredrag på:. Helse og omsorgskonferansen i Hordaland; 2018-04-11 - 2018-04-12
HVL Untitled
 
14 Lyngstad, Mette Bøe; Thorkildsen, Kari.
Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ;Volum 2.(1) s. 53-71
HVL Untitled
 
15 Lyngstad, Mette Bøe; Wang, Yvonne Margaretha.
The Dynamics of Dialogue through Narratives Interreligious Youth preforming and developing narratives through dialogue. ESREA 2018 TOGETHERNESS; 2018-03-01 - 2018-03-04
HVL Untitled
 
16 Lyngstad, Mette Bøe; Wang, Yvonne Margaretha.
Trosfortellinger som brobygger. Avisa Vårt land 2018
HVL Untitled
 
17 Solbue, Vibeke; Lyngstad, Mette Bøe.
Narrative work for integration. ESREA 2018; 2018-02-28 - 2018-04-01
HVL Untitled
 
18 Thorkildsen, Kari; Lyngstad, Mette Bøe.
Reisen til det ukjente.
HVL Untitled
 
2017
19 Heide, Eldar; Eriksson, Stig Audun; Lyngstad, Mette Bøe.
Kvifor appellerer Oskeladd-filmen?. Dag og Tid 2017 s. -
HVL Untitled
 
20 Lyngstad, Mette Bøe.
Casestudie av fortellerverksted med innvandrerkvinner. I: Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2144-8. s. 97-115
HVL Untitled
 
21 Lyngstad, Mette Bøe.
Drama og teater - et samarbeid mellom drama på høgskolen og videregående. Nettverksamling i musikk, dans og drama; 2017-10-26
HVL Untitled
 
22 Lyngstad, Mette Bøe.
Drømmefangerne.
HVL Untitled
 
23 Lyngstad, Mette Bøe.
Drømmefangerne - en fortellerforestilling.
HVL Untitled
 
24 Lyngstad, Mette Bøe.
Under samme paraply. - en fortellerforestilling med fokus på dialog på tvers av religioner.
HVL Untitled
 
25 Lyngstad, Mette Bøe; Donovan, Ruth Marie Stensland.
Dreamcathers. Innovation Project in Western Norway University of Applied Sciences. Narrativ conference in Tampere; 2017-10-20 - 2017-10-22
HVL Untitled
 
26 Songe-Møller, Anna; Lyngstad, Mette Bøe.
Et skapende møte. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2017 (2 og 3) s. 66-69
HVL UIS Untitled
 
27 Songe-Møller, Anna; Mo, Grethe; Fossbråten, Liv Anne; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Foss, Karen Sofie Falk; Lyngstad, Mette Bøe.
Dignity III.
HVL HIOF UIS Untitled
 
2016
28 Eriksson, Stig Audun; Onsrud, Silje Valde; Nyrnes, Aslaug; Heggstad, Katrine; Lyngstad, Mette Bøe; Vareberg, Dag Ove.
Detalj og helhet ; et seminar for Kari Mjaaland Heggstad. Seminar; 2016-10-28 - 2016-10-29
HVL UiB Untitled
 
29 Lyngstad, Mette Bøe.
Drama som læringsform. Hjernekraft: Pecha kucha kveld; 2016-11-30 - 2016-11-30
HVL Untitled
 
30 Lyngstad, Mette Bøe.
En studie av fortellerverksted med innvandrerkvinner. Drama-teater-demokrati samling; 2016-11-16 - 2016-11-18
HVL Untitled
 
31 Lyngstad, Mette Bøe.
Foreldrene forteller - et fortellerprosjekt med innvandrerkvinner. Kompetanse for mangfolg; 2016-04-25 - 2016-04-26
HVL Untitled
 
32 Lyngstad, Mette Bøe.
Foreldrene forteller - et fortellerprosjekt med innvandrermødre. I: Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1969-8. s. 185-205
HVL Untitled
 
33 Lyngstad, Mette Bøe.
Invitert paneldebattdeltaker under Interiør og boligmessen, Bergen. 21.10.2016. Paneldebatt; 2016-10-21 - 2016-10-21
HVL Untitled
 
34 Lyngstad, Mette Bøe.
Muntlig fortellerforestilling under Interiør og boligmessen 23.10.2016.
HVL Untitled
 
35 Lyngstad, Mette Bøe.
Pecha kucha: Drama som læringsform. Ble filmet og ligger på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WDtkBpZJVHo. Hjernekraft: Pecha kucha kveld; 2016-10-29 - 2016-10-29
HVL Untitled
 
36 Lyngstad, Mette Bøe.
Ut fra hvilke posisjoner skaper deltakeren sin fortelling og på bakgrunn av hvilke disposisjoner ( økonomiske, sosiale og kulturelle) sier han det han sier?. Nordisk forskningsseminar på Bourdieu insituttet i Paris; 2016-11-07 - 2016-11-09
HVL Untitled
 
37 Lyngstad, Mette Bøe.
14 fortellinger fra en flyktningleir. Fortellerforestilling med studenter, 3 forestillinger spilt for totalt ca. 230 stk..
HVL Untitled
 
38 Lyngstad, Mette Bøe; Thorkildsen, Kari.
Reisen mot det ukjente. Historien og Hans og Hassan. En fortellerforestilling under Hansa jubileumet i Bergen.
HVL Untitled
 
2015
39 Lyngstad, Mette Bøe.
Exploring practice expectations through Forum Theatre. Idieri 2015; 2015-06-30 - 2015-07-05
HVL Untitled
 
40 Lyngstad, Mette Bøe.
Foreldrene forteller - en undersøkelse av et fortellerprosjekt med innvandrermødre. FOU-konferansen på AL; 2015-04-16 - 2015-04-17
HVL Untitled
 
41 Lyngstad, Mette Bøe.
Generalprøve på virkeligheten? Utforsking av praksisforventninger gjennom forumteater. I: Fortellinger fra praksis - trøbbel, vendepunkt og stolthet. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017786. s. 111-133
HVL Untitled
 
42 Lyngstad, Mette Bøe.
Hvordan ta i bruk førstelektorsøknadens kommisjonsuttalelse?. Førstelektorsamling; 2015-09-22 - 2015-09-22
HVL Untitled
 
43 Lyngstad, Mette Bøe.
Muntlig fortelling: Verdens viktigste spørsmål. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Førstelektor markering ved HiB. HiB; Hotel Terminus. 2015-11-19
HVL Untitled
 
44 Lyngstad, Mette Bøe.
Paneldebatt etter forestillingen: Vindu mot verden. Mette Bøe Lyngstad var en av de inviterte til å holde appell.. Cafe Opera, Bergen [Internett] 2015-09-24
HVL Untitled
 
45 Lyngstad, Mette Bøe.
Vindu mot verden - en fortellerforestilling med unge i Bergen. Regi: Nicolay Lange-Nielsen og Mette Bøe Lyngstad (som resultat på en ukes fortellerprosjekt med unge) Fremført på Cafe Opera, Bergen. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Fortellerforestilling. Artic Rose Production; Bergen. 2015-09-17 - 2015-09-24
HVL Untitled
 
46 Lyngstad, Mette Bøe; Thorkildsen, Kari.
Fortellerfrokost i fyrrommet. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Fortellerforestilling. Biblioteket, HiB; HiB, Kronstad. 2015-04-16 - 2015-04-16
HVL Untitled
 
47 Thorkildsen, Kari; Lyngstad, Mette Bøe.
Muntlig framføring av personlig fortellerstoff. Tittel "-Og så satt vi der og så på prøvebildet!". Fortellinger fra en gate i Bergen..
HVL Untitled
 
2014
48 Eriksson, Stig A.; Heggstad, Katrine; Lyngstad, Mette Bøe.
Applied Theatre Studies. Presentation of courses at Bergen University College. Erasmus +: Three Layers of Telling a Story; 2014-11-06 - 2014-11-07
HVL Untitled
 
49 Lyngstad, Mette Bøe; Thorkildsen, Kari.
Fortellinger ved Bjørnefjorden Fortellerforestilling for ledelsen ved HiB.
HVL Untitled
 
2013
50 Heggstad, Katrine; Heggstad, Kari Mjaaland; Lyngstad, Mette Bøe.
Seeking Survival. IDEA 2013, "from one world to another: arts education for tomorrow"; 2013-07-08 - 2013-07-13
HVL Untitled
 
    Vis neste liste