Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 283 << Previous 1 2 3 4 5 6    Next >>

2021
1 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Engelsrud, Gunn Helene; Gjølme, Egil Galaaen.
The formation and central aspects of teaching and learning in Physical Education in a time of reforms.. Symposium; 2021-05-18 - 2021-05-20
HVL HINN OSLOMET USN NTNU Untitled
 
2 Engelsrud, Gunn Helene; Hallås, Bjørg Oddrun; Fretland, Reidun Nerhus.
How the concept of bodily learning challenges teaching and learning in Norwegian Physical Education (PE) based on the Norwegian curriculum renewal reform in school subjects in 2020 (LK20). Operationalizing “bodily learning” in PE. Bodiky Learning 2021 - a virtual conference; 2021-04-22 - 2021-04-23
HVL Untitled
 
3 Engelsrud, Gunn Helene; Hallås, Bjørg Oddrun; Kjerland, Glenn Øvrevik; Sæle, Ove Olsen.
Kronikk i forskning.no. Faget heter kroppsøving, ikke gym. Forskning.no 2021
HVL Untitled
 
4 Guanio-Uluru, Lykke; Goga, Nina; Hallås, Bjørg Oddrun; Høisæter, Sissel Margrethe; Nyrnes, Aslaug; Rimmereide, Hege Emma.
Ecocritical Dialogues. ASLE 2021 EMERGENCE/Y; 2021-07-29 - 2021-08-05
HVL UiB Untitled
 
5 Hallås, Bjørg Oddrun.
Danning – med blikk for læring Et økokritisk perspektiv. WEBINAR: Med blikk for læring; 2021-01-11 - 2021-01-11
HVL Untitled
 
6 Løndal, Knut; Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Gjølme, Egil Galaaen.
Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019. Journal for Research in Arts and Sports Education 2021 ;Volume 5.(3) p. 1-33
HINN HVL NTNU OSLOMET Untitled
 
7 Sæle, Ove Olsen; Engelsrud, Gunn Helene; Hallås, Bjørg Oddrun; Kjerland, Glenn Øvrevik.
Hvem har sagt at alle elever skal like kroppsøving? Motsvar.. Forskning.no 2021
HVL Untitled
 
8 Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Leirhaug, Petter Erik; Arnesen, Trond Egil; Loftesnes, Jan Morten.
Lærerspesialiststudenter i kroppsøving sine refleksjoner rundt sitt pedagogiske credo. Kroppsøvingskonferansen; 2021-06-03 - 2021-06-04
HVL NIH Untitled
 
2020
9 Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools. Sport, Education and Society 2020 ;Volume 26.(3) p. 239-252
NIH HVL OSLOMET HINN NTNU Untitled
 
10 Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Seland, Eli Heldaas; Aadland, Eli Kristin; Vindenes, Njål.
De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volume 14.(1) p. -
HVL NIH Untitled
 
11 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Gjølme, Egil Galaaen.
Physical Education and Sport Studies in Norway. I: Research on Physical Education and School Sport in Europe. Meyer & Meyer Sport 2020 ISBN 978-3-8403-7539-2. p. 361-391
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
12 Hallås, Bjørg Oddrun.
Fysisk aktivitet og estetiske læringsprosesser. Webinar i for lærere og rektorer i Oslskolen, i regi av Utdanningsetaten i Oslo kommune; 2020-12-07 - 2020-12-07
HVL Untitled
 
13 Hallås, Bjørg Oddrun.
Hva er fysisk aktivitet og estetiske læringsprosesser - eller hva kan det være. Dialogmøte i regi av utdanningsdirektoratet; 2020-09-22 - 2020-09-22
HVL Untitled
 
14 Hallås, Bjørg Oddrun; Sæle, Ove Olsen.
Didaktiske praksiser i høyere utdanning – profesjonsfellesskap med undervisning og forskning - Med utgangspunkt i kajakkpadling med masterstudenter som forsknings- og læringskontekst.. Seminar: Å forske på egen praksis og bruk av egne studenter til forskning – muligheter og utfordringer, HVL, FLKI forskningsprogrammene ved HVL:; 2020-10-22
HVL Untitled
 
15 Hallås, Bjørg Oddrun; Sæle, Ove Olsen.
Når skal du Donald belite deg ?. https://blogg.forskning.no/ove-olsen-saeles-blogg/nar-skal-du-donald-belite-deg/1780461 2020
HVL Untitled
 
16 Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun.
Kroppsøving i femårig lærerutdanning.. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 978-82-05-53522-0) 409 p.
HVL Untitled
 
2019
17 Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene; Yoon, Keejoon; Kondoh, Tomoyasu; Hallås, Bjørg Oddrun.
How can researchers and teachers in school together rethink physical education for the future.. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
HVL NIH Untitled
 
18 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Hallås, Bjørg Oddrun; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
What is the problem of unclear boundaries between Physical Education and Physical Activity. The Norwegian Case. Rethinking physical education for the future; 2019-10-17 - 2019-10-17
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
19 Eriksson, Stig Audun; Hallås, Bjørg Oddrun; Heide, Eldar; Brathetland, Bente Opheim; Grande, Per Bjørnar; Lyngstad, Mette Bøe.
Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017. InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2019 ;Volume 8.(1) p. 1-17
HVL Untitled
 
20 Grimsæth, Gerd; Hallås, Bjørg Oddrun.
Undervisningspraksis. Profesjonalitet i skolen. 2. utgave. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 9788205520899) 174 p.
HVL Untitled
 
21 Hallås, Bjørg Oddrun.
Ecocritical lesson studies in Physical Education - an efficient way of developing awareness of the lack of environmental concern in outdoor practices?. Forskningskonferanse Kroppsøvingskonferansen, 2019; 2019-06-06 - 2019-06-07
HVL Untitled
 
22 Hallås, Bjørg Oddrun.
Fagutvikling og kritisk refleksjon gjennom samarbeid på et tverrfaglig masterstudium. HVL-konferanse: Profesjons- og arbeidslivsretting; 2019-11-11 - 2019-11-12
HVL Untitled
 
23 Hallås, Bjørg Oddrun.
Lesson Study - an approach for rethinking physical education for the future.. Rethinking physical education for the future. A comparative study of transnational development of bodily learning dimensions.; 2019-10-17 - 2019-10-18
HVL Untitled
 
24 Hallås, Bjørg Oddrun.
Vi flytter skolen utendørs! Gode og inspirerende uterom.. Konferanse om bygging av fremtidens skole; 2019-05-21 - 2019-05-22
HVL Untitled
 
25 Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin; Lund, Tom.
Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger. Acta Didactica Norden (ADNO) 2019 ;Volume 13.(1) p. 1-22
HVL Untitled
 
26 Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin.
Et retroperspektiv på lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid - et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn. Tidsskriftet UTMARK 2019 ;Volume 1.
HVL Untitled
 
27 Sæle, Ove Olsen; Wergedahl, Hege; Solberg, Sigurd Botnevik; Hallås, Bjørg Oddrun.
Timesignaturer i kroppsøvingsundervisning med utgangspunkt i data fra den norske studien Kvalitet i opplæringa. Utbildning & lärande 2019 ;Volume 13.(1) p. 25-47
HVL Untitled
 
2018
28 Aadland, Eli Kristin; Hallås, Bjørg Oddrun; Lund, Tom.
Natursyn i studieplaner. Bærekraftig utvikling ved HVL - hvor står vi, hvor går vi?; 2018-04-18 - 2018-04-19
HVL Untitled
 
29 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Hallås, Bjørg Oddrun; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
The problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity in schools. European Conference on Educational Research (ECER 2018); 2018-09-03 - 2018-09-07
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
30 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut.
Mer fysisk aktivitet i skolen gir mindre læring. Bergens Tidende 2018
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
31 Goga, Nina; Guanio-Uluru, Lykke; Hallås, Bjørg Oddrun; Nyrnes, Aslaug.
Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues. Palgrave Macmillan 2018 (ISBN 978-3-319-90496-2) 300 p.
HVL Untitled
 
32 Goga, Nina; Guanio-Uluru, Lykke; Hallås, Bjørg Oddrun; Nyrnes, Aslaug.
Introduction. I: Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-90496-2. p. 1-23
HVL Untitled
 
33 Hallås, Bjørg Oddrun.
Book Report: Learning Outside the Classroom - Theory and Guidelines for Practice (2012). HVL https://blogg.hvl.no/nachilit/ 2018
HVL Untitled
 
34 Hallås, Bjørg Oddrun.
Forskning, undervisning og vitenskapeleg resultat - Eksempel på korleis involvere lærerutdannarar, studentar, grunnskulelærarar og elevar.. Fakultetsseminar - FLKI: Samanheng mellom forskning og utdanning"; 2018-11-28 - 2018-11-28
HVL Untitled
 
35 Hallås, Bjørg Oddrun.
Hvordan angripe et forskningsmateriale - 3 tilnærminger til kvalitativ innholdsanalyse. Workshop HVL, Bachelorstudenter 3 år; 2018-01-18 - 2018-01-18
HVL Untitled
 
36 Hallås, Bjørg Oddrun.
Nature in Children's Literature and Culture - an ecocritical perspective. forelesning for masterstudenter; 2018-10-11 - 2018-10-11
HVL Untitled
 
37 Hallås, Bjørg Oddrun.
Natursyn en undervisningsdag på ungdomstrinnet. Bærekraftig utvikling på HVL - hvor står vi, hvor går vi?; 2018-04-18
HVL Untitled
 
38 Hallås, Bjørg Oddrun.
Research within Formation - nature, body , movement. Fagmøte; 2018-10-10 - 2018-10-10
HVL Untitled
 
39 Hallås, Bjørg Oddrun.
Uteskole research in Norway. Results and discussion. Existing evidence about the effects of Udeskole; 2018-03-07 - 2018-03-09
HVL Untitled
 
40 Hallås, Bjørg Oddrun; Gurholt, Kirsti Pedersen.
Hva forteller barnelitteraturen og barnas utsagn om natur, friluftsliv og bærekraftighet?. Kroppsøvingskonferansen 2018; 2018-06-07 - 2018-06-08
HVL NIH Untitled
 
41 Hallås, Bjørg Oddrun; Heggen, Marianne Presthus.
"We Are All Nature" - Young Children's Statements About Nature. I: Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-90496-2. p. 259-275
HVL Untitled
 
42 Hallås, Bjørg Oddrun; Heggen, Marianne Presthus.
"We are all nature" - young children's statements about nature. Bærekraftig utvikling ved HVL - hvor står vi, hvor går vi?; 2018-04-18 - 2018-04-19
HVL Untitled
 
43 Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Borgen, Jorunn Spord; Gjølme, Egil Galaaen.
Fysisk aktivitet som metode. VG : Verdens gang 2018 p. 33-33
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
44 Heggen, Marianne Presthus; Hallås, Bjørg Oddrun.
"Vi er alle natur" - En analyse av små barns utsagn om natur. Naturfagsutdannerkonferansen; 2018-11-14 - 2018-11-16
HVL Untitled
 
2017
45 Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
Kroppsøving mer enn «fysisk aktivitet» Skolen endres – debatten uteblir. Bedre Skole 2017 ;Volume 4. p. 21-27
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
46 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Gjølme, Egil Galaaen; Løndal, Knut.
Fysisk aktivitet som kollektiv medisinering av elever. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 p. 40-40
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
47 Grimsæth, Gerd; Hallås, Bjørg Oddrun.
When travelling ideas meet local contexts: Norwegian teachers trying out 'lesson study'. Netla 2017
HVL Untitled
 
48 Hallås, Bjørg Oddrun.
Book report: The Nature Principle. Human restoration and the end of Nature-Deficit Disorder (2011). Western Norway University of Applied Sciences http://blogg.hvl.no/nachilit/2017/08/31/the-nature-principle-human-restoration-and-the-end-of-nature-deficit-disorder-2011/ 2017
HVL Untitled
 
49 Hallås, Bjørg Oddrun.
Forskningsgruppe - å publisere vitenskapelig. Forskningsseminar i forskergruppen Friluftsliv og Naturbasert turisme; 2017-01-27 - 2017-01-27
HVL Untitled
 
50 Hallås, Bjørg Oddrun.
Grunnleggende ferdigheter/Basic Skills. Gjesteforelesning for alle Grunnskolelærerstudenter 1-7 på HVL; 2017-11-16 - 2017-11-16
HVL Untitled
 
    Show next list