Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 138 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Hope, Christine; Grimsæth, Gerd.
Hvordan læreres kunnskapsutvikling kan endre yrkespraksis. I: Komplementerende kunnskap i grunnskolelærerutdanningene. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051383. s. 93-110
HVL Untitled
 
2 Hope, Christine; Sæverot, Herner; Grimsæth, Gerd.
Visste du at ...lærere på flere skoler utvikler kompetanse for å kunne møte kontroversielle temaer i undervisningen?. Utdanningsmøte Grunnskolelærerutdanningen, HVL; 2021-03-10 - 2021-03-10
HVL Untitled
 
3 Sæverot, Herner; Grimsæth, Gerd; Hope, Christine.
How do teachers deal with undemocratic attitudes in secondary school? “Evidence” from Norway. Policy Futures in Education 2021
HVL Untitled
 
2020
4 Hope, Christine; Grimsæth, Gerd; Sæverot, Herner.
Undervisning som forebygger dannelse av udemokratiske holdninger. Videoobservasjoner og gruppeintervjuer på ungdomstrinnet.. The 12th Annual Bergen Educational Conversation; 2020-10-09 - 2020-10-10
HVL Untitled
 
5 Sæverot, Herner; Grimsæth, Gerd; Hope, Christine.
Undervisning som forebygger dannelse av udemokratiske holdninger. Videoobservasjoner og gruppeintervjuer på ungdomstrinnet. Nordisk tidskrift för allmän didaktik (NoAD) 2020 ;Volum 6.(1) s. 8-23
HVL NLAH Untitled
 
2019
6 Grimsæth, Gerd.
Læring på gård - hva sier forskningen. Samling for skoleeiere og skoleledere; 2019-03-07
HVL Untitled
 
7 Grimsæth, Gerd.
Nasjonale skolesatsinger og nyere forskning - muligheter for IPT. Ulike læringsarenaer; 2019-03-22 - 2019-03-23
HVL Untitled
 
8 Grimsæth, Gerd; Hallås, Bjørg Oddrun.
Undervisningspraksis. Profesjonalitet i skolen. 2. utgave. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 9788205520899) 174 s.
HVL Untitled
 
9 Hope, Christine; Grimsæth, Gerd.
Rasisme og antisemittisme i skolen?. Bedre Skole 2019 (2) s. 22-26
HVL Untitled
 
2018
10 Grimsæth, Gerd.
Behov for endringer. Utdanning 2018 (13)
HVL Untitled
 
11 Grimsæth, Gerd.
Det er behov for endringer for master i spesialpedagogikk. Utdanningsnytt.no 2018
HVL Untitled
 
12 Grimsæth, Gerd; Foldnes, Vibeke Solsvik; Irgan, Tom.
Atferdsutfordringer og det uforutsette. Spesialpedagogikk 2018 ;Volum 82.(5)
HVL Untitled
 
13 Grimsæth, Gerd; Foldnes, Vibeke Solsvik; Irgan, Tom.
Pedagogisk handlingskompetanse i møte med utfordrende atferd. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 102.(4) s. 312-324
HVL Untitled
 
14 Grimsæth, Gerd; Irgan, Tom.
Hvordan kan lærere forberede seg på uforutsette situasjoner?. Utdanning.no 2018
HVL Untitled
 
15 Hope, Christine; Grimsæth, Gerd; Sæverot, Herner.
Hvordan kan lærere undervise for å forebygge eller avverge udemokratiske holdninger?. Sammenhengen mellom forskning og utdanning; 2018-11-28 - 2018-11-28
HVL Untitled
 
16 Irgan, Tom; Grimsæth, Gerd; Foldnes, Vibeke Solsvik.
Vi må lære barn å ta vare på hverandre. Bergens Tidende 2018
HVL Untitled
 
2017
17 Grimsæth, Gerd.
Pedagogisk skjønn. I: Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap.. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205493902. s. 256-275
HVL Untitled
 
18 Grimsæth, Gerd; Hallås, Bjørg Oddrun.
When travelling ideas meet local contexts: Norwegian teachers trying out 'lesson study'. Netla 2017
HVL Untitled
 
19 Grimsæth, Gerd; Moe, Randi.
Nyutdanna lærarar - for ein ressurs!. Hardanger folkeblad 2017 s. 5-5
HVL Untitled
 
20 Hope, Christine; Grimsæth, Gerd; Hallås, Bjørg Oddrun.
Elevmedvirkning i Ungdomstrinn i utvikling. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027876. s. 260-283
HVL Untitled
 
21 Hope, Christine; Grimsæth, Gerd; Hallås, Bjørg Oddrun.
Lesson study i en nasjonal satsing for bedre klasseledelse Elevmedvirkninig i Ungdomstrinn i Utvikling. Oppsummeringskonferanse Ungdomstrinn i utvikling; 2017-04-05 - 2017-04-06
HVL Untitled
 
22 Opsahl, Jon; Fyhn, Tonje; Grimsæth, Gerd; Gundersen, Hilde; Eriksen, Hege Randi.
Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet. Delrapport 1 - forskningsprosjekt. Bergen: Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen 2017 44 s.
HVL NORCE Untitled
 
23 Opsahl, Jon; Gundersen, Hilde; Grimsæth, Gerd; Eriksen, Hege Randi.
Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet (sluttrapport). Bergen: HVL 2017 74 s.
HVL NORCE Untitled
 
2016
24 Brekke, May Britt Revheim; Grimsæth, Gerd.
"Profesjonsfaget" eller "Pedagogikk og elevkunnskap" - mer enn navnet må vinnes.. Utdanningsnytt.no 2016
HVL Untitled
 
25 Grimsæth, Gerd.
Gården som en av skolens dannings- og læringsarenaer. FoU i praksis 2016 ;Volum 10.(1) s. 23-41
HVL Untitled
 
26 Grimsæth, Gerd.
Kommisjon for vurdering av opprykk til førstelektor. Høgskolen i Oslo og Akershus 2016
HVL Untitled
 
27 Grimsæth, Gerd.
Korleis få gode nyutdanna lærarar til å bli?. Hordaland Folkeblad 2016 s. 10-10
HVL Untitled
 
28 Grimsæth, Gerd; Hallås, Bjørg Oddrun; Holthe, Asle.
Å transformere en global pedagogisk ide i lokale kontekster. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490888. s. 250-265
HVL Untitled
 
29 Grimsæth, Gerd; Irgan, Tom.
Lærerutdanningen må ta mobbeansvar. Bergens Tidende 2016
HVL Untitled
 
30 Grimsæth, Gerd; Irgan, Tom.
Og bakom står læreren. Lærerkompetanse i møte med samspills- og atferdsvansker.. Bedre Skole 2016 (3) s. 42-47
HVL Untitled
 
31 Grimsæth, Gerd; Moe, Randi.
Vil Os og Fusa ha dei beste lærarane?. Os og Fusaposten 2016
HVL Untitled
 
32 Hallås, Bjørg Oddrun; Grimsæth, Gerd.
Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205490888) 272 s.
HVL Untitled
 
33 Hope, Christine; Grimsæth, Gerd.
Lesson Study i en nasjonal satsing for bedre klasseledelse. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490888. s. 68-86
HVL Untitled
 
34 Smedstad, Tormod; Grimsæth, Gerd.
Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study. Skolelederen [Fagblad] 2016-06-08
HVL Untitled
 
2015
35 Grimsæth, Gerd.
Er skuleeigarane og skulane klare?. Hordaland - avisen 2015 (47) s. 6-6
HVL Untitled
 
36 Grimsæth, Gerd.
Garden i skulen - skulen i garden. Nasjonal Inn på tunet konferanse; 2015-11-02 - 2015-11-03
HVL Untitled
 
37 Grimsæth, Gerd.
Innspill om Norge kan få verdens beste lærere. Utdanning 2015 (11) s. 48-49
HVL Untitled
 
38 Grimsæth, Gerd.
Kan Norge få verdens beste lærere?. Utdanningsnytt.no 2015
HVL Untitled
 
39 Grimsæth, Gerd.
Lesson Study - i praksisopplæringen og for lærere i skolen. En modell for utvikling av lærerprofesjonalitet og elevens læring.. Seminar for lærere i Sogn og Fjordane og ansatte ved HSF; 2015-05-26 - 2015-05-26
HVL Untitled
 
40 Grimsæth, Gerd.
Nyutdannede lærere og faglig kompetanse. Nasjonal nettverkskonferanse for Veiledning av nyutdannede lærere; 2015-03-19 - 2015-03-20
HVL Untitled
 
41 Grimsæth, Gerd.
Tilsettingskommisjon for Høgskolen i Oslo og Akershus. Kvalifikasjonsvurdering av 25 søkere og innstilling til utlyste stillinger.. Høgskolen i Oslo og Akershus 2015
HVL Untitled
 
42 Grimsæth, Gerd.
Å være nyutdannet lærer - resultater fra fem undersøkelser. Åpen invitasjon ansatte HSF og lærere i fylket; 2015-05-26 - 2015-05-26
HVL Untitled
 
43 Grimsæth, Gerd; Hallås, Bjørg Oddrun.
Lesson study model: The challenge of transforming a global idea into local practice. Policy Futures in Education 2015 ;Volum 14.(1) s. 109-122
HVL Untitled
 
44 Grimsæth, Gerd; Holgersen, Helge.
Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt. Acta Didactica Norge 2015 ;Volum 9.(1) s. -
HVL Untitled
 
45 Grimsæth, Gerd; Moe, Randi; Aandahl, Anne Christine.
Planlegging og ledelse av nasjonal nettverkssamling for "Veiledning av nyutdannede lærere".. Nasjonal nettverkssamling: Veiledning av nyutdannede lærere.; 2015-03-19 - 2015-03-20
HVL Untitled
 
46 Hallås, Bjørg Oddrun; Grimsæth, Gerd.
Bruk av Lesson Study i en norsk kontekst. "Fagdidaktisk Forsknings Fællesskab", København; 2015-04-24 - 2015-04-24
HVL Untitled
 
47 Hallås, Bjørg Oddrun; Grimsæth, Gerd; Møller, Hanne; Skafte-Holm, Charlotte; Østergren-Olsen, Dorte; Kristiansen, Heidi; Kaas, Thomas; Krog Skott, Charlotte.
Nordisk Nettverk for LS-forskning. Høgskolen i Bergen 2015
HVL Untitled
 
48 Hallås, Bjørg Oddrun; Grimsæth, Gerd; Skafte-Holm, Charlotte; Møller, Hanne; Østergren-Olsen, Dorte; Kristiansen, Heidi; Kaas, Thomas; Krog Skott, Charlotte.
Forskningsseminar i Nordisk Nettverk for LS-Forskning.. Forskningsseminar i Nordisk Netterk for LS-forskning; 2015-04-24 - 2015-04-24
HVL Untitled
 
2014
49 Grimsæth, Gerd.
Det regner - så opp og ut!. Bergens Tidende 2014 s. 33-
HVL Untitled
 
50 Grimsæth, Gerd.
Gården i skolen - en læringsarena. Fagforum Inn på Tunet - fagsamling; 2014-11-01 - 2014-11-02
HVL Untitled
 
    Vis neste liste