Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 94 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Christophersen, Catharina Renate.
The role of the teacher in Norwegian collaborations. Part of symposium: "Musician-teacher collaboration in educational settings".. RIME Conference 2017; 2017-04-26 - 2017-04-26
HIB Untitled
 
2 Christophersen, Catharina Renate; Gullberg, Anna-Karin.
Popular Music Education, Participation and Democracy: Some Nordic Perspectives. I: The Routledge Research Companion to Popular Music Education. Routledge 2017 ISBN 9781472464989. s. 425-437
HIB Untitled
 
3 Christophersen, Catharina Renate; Iversen, Kristin; Tvedt, Martin.
Kunstfaga i grunnskulen i Hordaland 2016: Tilstand og utfordringar. Bergen: Hordaland Fylkeskommune 2017 75 s.
HIB Untitled
 
4 Christophersen, Catharina Renate; Lewis, Judy.
Reconceptualizing social justice as context dependent and situated: Implications for music education practice and theory. RIME Conference 2017; 2017-04-27 - 2017-04-27
HIB Untitled
 
2016
5 Christophersen, Catharina Renate.
Andreopponent på Irene Trønnes Strøms disputas i musikkpedagogikk. Disputas; 2016-11-08 - 2016-11-08
HIB Untitled
 
6 Christophersen, Catharina Renate.
Arts-in-Education Collaborations: Research and Current Developments in Norway. Changing Policies and Practices of Musician-Teacher Collaborations; 2016-05-10 - 2016-05-10
HIB Untitled
 
7 Christophersen, Catharina Renate.
Challenging Policies and Practices of Musician-Teacher COllaborations. Challenging Policies and Practices of Musician-Teacher COllaborations; 2016-05-10 - 2016-05-10
HIB Untitled
 
8 Christophersen, Catharina Renate.
Invitert foredrag: Researching the state of the arts: Reports from the field. Avslutningskonferanse Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon; 2016-01-04 - 2016-01-04
HIB Untitled
 
9 Christophersen, Catharina Renate.
Kunstfaga i grunnskulen i Hordaland 2016: Tilstand og utfordringar. Avslutningsseminar SAMSPEL Hordaland; 2016-12-16 - 2016-12-16
HIB Untitled
 
10 Christophersen, Catharina Renate.
Kunstfagene i grunnskolen: Hva vet vi og hva vil vi vite mer om?. Frokostseminar: Kva tyding har kunstfag i skule og opplæringsløp for å møte framtidige samfunnsutfordringar; 2016-02-09 - 2016-02-09
HIB Untitled
 
11 Christophersen, Catharina Renate.
Nordic music teacher education and popular music: Some critical perspectives and possible ways forward. New Directions and Vision: An International Academic Forum on Music Education; 2016-05-02 - 2016-05-05
HIB Untitled
 
12 Christophersen, Catharina Renate.
Opponent på prøvedisputas Anne Jordhus-Lier, Norges musikkhøgskole. Prøvedisputas; 2016-09-16 - 2016-09-16
HIB Untitled
 
13 Christophersen, Catharina Renate; Ferm Almqvist, Cecilia.
Inclusive arts education in two Scandinavian primary schools: a phenomenological case study. International Journal of Inclusive Education 2016 ;Volum 21.(5) s. 463-474
HIB Untitled
 
14 Havre, Sigrid Jordal; Christophersen, Catharina Renate; Väkevä, Lauri.
Learning to play or playing to learn? A study of game-based guitar and bass practicing in Nordic teacher education. NNMPF 2016; 2016-03-08 - 2016-03-10
HIB Untitled
 
2015
15 Christophersen, Catharina.
Being, becoming, (be)longing: A response to Randall Allsup's "Looking, Longing for Moral Openings".. International Society for Philosophy in Music Education; 2015-06-03 - 2015-06-06
HIB Untitled
 
16 Christophersen, Catharina.
Betygsnämnd pdh-avhandling og disputas kunstnerisk forskning for Joao Segurado. Disputas; 2015-02-28 - 2015-02-28
HIB Untitled
 
17 Christophersen, Catharina.
Betygsnämnd phd-avhandling og disputas i musikkpedagogikk for Annika Falthin. Disputas; 2015-05-29 - 2015-05-29
HIB Untitled
 
18 Christophersen, Catharina.
Changes and challenges in music education: Reflections on a Norwegian arts-in-education programme. Music Education Research 2015 ;Volum 17.(4) s. 365-380
HIB Untitled
 
19 Christophersen, Catharina.
Helper, Guard or Mediator: Teachers' Space for Action in The Cultural Rucksack, A Norwegian National Program for Arts and Culture in Schools (oversatt til kinesisk).. Journal of Aesthetic Education 2015 ;Volum 6.(31) s. 80-89
HIB Untitled
 
20 Christophersen, Catharina.
Invitert kommentar: Future curriculum changes in Norwegian Schools.Reflections from an arts education perspective. Fart og sjølvtillit - kunstfag på offensiven i utdanningspolitikk og forsking; 2015-01-05 - 2015-01-05
HIB Untitled
 
21 Christophersen, Catharina.
The Cultural Rucksack: A National Programme for Arts and Culture in Norwegian Schools. Public lecture: "Artists in schools: Perspectives from Norway and Ireland"; 2015-10-28 - 2015-10-28
HIB Untitled
 
22 Christophersen, Catharina; Breivik, Jan-Kåre; Homme, Anne D; Rykkja, Lise H..
The Cultural Rucksack: A National Programme for Arts and Culture in Norwegian Schools. Oslo: Kulturrådet 2015 (ISBN 9788270811687) 66 s.
HIB UiB UNI Untitled
 
23 Christophersen, Catharina; Ferm Thorgersen, Cecilia.
"I think the arts are as prominent as any subject": A study of arts education in two Scandinavian schools. InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2015 ;Volum 4.(1) s. -
HIB Untitled
 
24 Christophersen, Catharina; Havre, Sigrid Jordal.
Game-based guitar learning with Rocksmith. Research paper på Research in Music Education (RIME)esearch paper på Research in Music Education (RIME); 2015-04-13 - 2015-04-17
HIB Untitled
 
25 Christophersen, Catharina; Havre, Sigrid Jordal; Haugland, Egil.
Game based guitar learning with Rocksmith. Internasjonal uke; 2015-10-19 - 2015-10-23
HIB Untitled
 
26 Havre, Sigrid Jordal; Christophersen, Catharina; Haugland, Egil.
Game-based guitar learning with Rocksmith.. Åpent forskningsseminar; 2015-04-08 - 2015-04-08
HIB Untitled
 
2014
27 Christophersen, Catharina.
Mellom politisert slagsideforskning, hallelujaforskning og grinebitere. I: Kulturrikets tilstand 2013 : konferanserapport. Bø i Telemark: Telemarksforsking 2014 ISBN 978-82-7401-682-8. s. 53-56
HIB Untitled
 
28 Christophersen, Catharina.
"Nordic Music Education Research". Invited talk in Music Education PhD Seminar; 2014-10-28 - 2014-10-28
HIB Untitled
 
29 Christophersen, Catharina.
Opponent 90%-seminar for Thomas von Wachenfeldt, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet. 90%-seminar; 2014-09-23 - 2014-09-23
HIB Untitled
 
30 Christophersen, Catharina; Ferm Thorgersen, Cecilia.
"I think the arts are as prominent as any other subject": A study of arts education in two Scandinavian schools. Åpningskonferanse Centre for Educational Research in Music Education; 2014-11-26 - 2014-11-28
HIB Untitled
 
31 Christophersen, Catharina; Ferm Thorgersen, Cecilia.
Paperframlegg: Arts Education Practices: Two Case Studies. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning 2014; 2014-04-23 - 2014-04-25
HIB Untitled
 
2013
32 Breivik, Jan-Kåre; Christophersen, Catharina.
Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 9788270811571) 207 s.
HIB UNI Untitled
 
33 Breivik, Jan-Kåre; Christophersen, Catharina.
Den kulturelle skolesekken - en tekstsamling. : Uni-Rokkansenteret 2013 61 s. Rokkansenteret Notat(2)
HIB UNI Untitled
 
34 Breivik, Jan-Kåre; Christophersen, Catharina.
Den kulturelle skolesekken: Kunst, kvalitet, kontrovers. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571. s. 9-32
HIB UNI Untitled
 
35 Breivik, Jan-Kåre; Christophersen, Catharina.
"NORDISKE RØSTER. Den kulturelle skolesekken: Kunst, kvalitet og kontrovers". Utdrag fra Breivik & Christophersen (red., 2013)Den kulturelle skolesekken, kap. 1. ARENA: Drama och teater i skolan 2013 (03) s. 47-51
HIB UiO Untitled
 
36 Christophersen, Catharina.
Future prospects for music education: Corroborating informal learning pedagogy: A review essay. International Journal of Education and the Arts 2013 ;Volum 14.
HIB Untitled
 
37 Christophersen, Catharina.
Helper, Guard or Mediator? Teachers|' Space for Action in The Cultural Rucksack, a Norwegian national program for Arts and Cultura in Schools. International Journal of Education and the Arts 2013 ;Volum 14.(special issue 1.11) s. -
HIB Untitled
 
38 Christophersen, Catharina.
Invitert innspill til Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringa. Innspillskonferanse til Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringa; 2013-11-14 - 2013-11-14
HIB Untitled
 
39 Christophersen, Catharina.
Invitert kommentar på symposium: "Meaning making in Swedish compulsory schools: What do we know and what do we need to investigate further. A comment". Konferanse Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning; 2013-02-27 - 2013-03-01
HIB Untitled
 
40 Christophersen, Catharina.
«Jeg bare tegnet et kunstverk": Om elevene og Den kulturelle skolesekken. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571. s. 61-84
HIB Untitled
 
41 Christophersen, Catharina.
Keynoteforelesning: Barn, kunst og kultur i skjæringspunktet mellom kultursektor og utdanningssektor. Konferanse for kulturskolerelatert forskning; 2013-03-07 - 2013-03-08
HIB Untitled
 
42 Christophersen, Catharina.
Keynoteforelesning: Music learning and arts education for all? The Norwegian Cultural Rucksack programme from a lifelong learning perspective. Music Education for Lifelong Learning: Perspectives on Professional Competence in the 21st CEntury; 2013-11-04 - 2013-11-08
HIB Untitled
 
43 Christophersen, Catharina.
Lærerne og skolesekken. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571. s. 106-128
HIB Untitled
 
44 Christophersen, Catharina.
Mellom politisert slagsideforskning, hallelujaforskning og grinebitere. Kulturrrikets tilstand 2013: Kulturpolitikk og kunnskap; 2013-10-30 - 2013-10-30
HIB Untitled
 
45 Christophersen, Catharina.
Perspectives on the Dynamics of Power within Colloborative Learning in Higher Music Education. I: Collaborative learning in higher music education. Ashgate 2013 ISBN 9781409446828. s. 77-85-
HIB Untitled
 
46 Christophersen, Catharina.
Reflections on music education in light of The Cultural Rucksack Program in Norway. Research in Music Eduatipn (RIME) 2013; 2013-03-09 - 2013-03-13
HIB Untitled
 
47 Christophersen, Catharina.
Skolesekken: Elevers og læreres erfaringer. Nordisk konferanse om forskning på Den kulturelle skolesekken; 2013-03-19 - 2013-03-20
HIB Untitled
 
48 Christophersen, Catharina.
Skolesekkens utfordringer. Nordisk konferanse om forskning på Den kulturelle skolesekken; 2013-03-19 - 2013-03-20
HIB Untitled
 
49 Christophersen, Catharina; Breivik, Jan-Kåre.
Den kulturelle skolesekken: Spørsmål og utfordringer. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571. s. 178-191
HIB UNI Untitled
 
50 Markussen, Eilen Kathinka; Christophersen, Catharina.
Vi skal jo være en del av samfunnet vi og selv om vi er mekanikere, ikke sant? Om DKS, ungdom og kulturell (selv)danning. I: Den kulturelle skolesekken - en tekstsamling. : Uni-Rokkansenteret 2013 s. 7-19
HIB Untitled
 
    Vis neste liste