Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 173 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Mathisen, Petter.
Förord. I: Drivkraft för kollegialt lärande: Observationer med MOSO och kritiska vänner. Fem undersökningar om att göra skillnad för elever.. Halmstad: Ängelholms kommun, Helsingborg kommun, Linkjøping kommun, Halmstad kommun 2020 s. 7-8
UIA Untitled
 
2 Mathisen, Petter.
Veiledning i 
digitale 
omgivelser. Seminar/webinar, Høgskolen i Innlandet; 2020-06-25 - 2020-06-25
UIA Untitled
 
3 Mathisen, Petter.
Veiledningsteknologi – et bidrag til kvalitetsheving i lærerutdanningens praksisveiledning. Kvalitetsdrivere og forskningsbehov i praksisopplæring, UIS; 2020-06-22 - 2020-06-22
UIA Untitled
 
4 Mathisen, Petter; Midtsund Nordbø, Kari.
Veiledningsteknologi – et bidrag til kvalitetsheving i lærerutdanningens praksisveiledning. Erfaringer med den multimodale programvaren MOSO.. Læringsfestivalen 2020, NTNU; 2020-05-04 - 2020-05-05
UIA Untitled
 
5 Mathisen, Petter; Skaar, Stein Erik; Gaustad, Martin.
Videoanalyse på «steroider». Observasjon og veiledning med VR og 360-video. Læringsfestivalen 2020, NTNU; 2020-05-04 - 2020-05-05
UIA Untitled
 
2019
6 Lazareva, Aleksandra; Mathisen, Petter; Kari, Midtsund Norbø.
Connecting Theory and Practice in Teacher Education by Means of Observation Software. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI); 2019-08-12 - 2019-08-16
UIA Untitled
 
7 Mathisen, Petter.
«MOSO» i observasjonsbasert praksisveiledning. Partnerskoleledersamling; 2019-03-28 - 2019-03-28
UIA Untitled
 
8 Mathisen, Petter.
Veiledning av studenter i digitale omgivelser. Fakultetsseminar; 2019-03-18 - 2019-03-18
UIA Untitled
 
9 Mathisen, Petter.
Veiledning i teknologirike omgivelser. Fagdag ved lærerutdanningene; 2019-01-15 - 2019-01-15
UIA Untitled
 
10 Mathisen, Petter.
Veiledning støttet av digitale verktøy.. Lærerspesialistutdanningen i PFDK; 2019-11-07 - 2019-11-07
UIA Untitled
 
11 Mathisen, Petter.
Veiledningsteknologi - et bidrag til bedre veiledning?. UH-nett Vest; 2019-06-04
UIA Untitled
 
12 Mathisen, Petter.
Veiledningsteknologi - et bidrag til bedre veiledning?. Fakultet for helsefag, VID Bergen; 2019-04-11 - 2019-04-11
UIA Untitled
 
2018
13 Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter; Ann-Christine, wennergren; Fredrik, Thornberg.
Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO i Norge og Sverige. Nordisk konferanse: Muligheter og utfordringer med bruk av digital teknologi i veiledningen i høyere utdanning; 2018-09-10 - 2018-09-15
UIA UiT Untitled
 
14 Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter; Ann-Christine, wennergren; Thornberg, Fredrik.
Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO i norsk og svensk lærerutdanning. Nordisk konferanse: Muligheter og utfordringer med bruk av digital teknologi i veiledningen i høyere utdanning; 2018-09-09 - 2018-09-16
UIA UiT Untitled
 
15 Mathisen, Petter.
Kvalitet i veiledningsarbeidet. Avdelingsseminar - Fylkesmannen i Agder; 2018-08-30 - 2018-08-30
UIA Untitled
 
16 Mathisen, Petter.
Veiledningsteknologi – et bidrag til bedre praksisveiledning?. Veiledningsteknologi i lærerutdanningen; 2018-01-12 - 2018-01-12
UIA Untitled
 
17 Mathisen, Petter.
Veiledningsteknologi - et bidrag til bedre studentveiledning?. Kurs i høgskolepedagogikk ved PHS; 2018-04-05 - 2018-04-05
UIA Untitled
 
18 Mathisen, Petter.
Veiledningsteknologi - et bidrag til bedre veiledning?. Nettverkskonferanse; 2018-03-22 - 2018-03-22
UIA Untitled
 
19 Mathisen, Petter.
Veiledningsteknologi i lærerutdanningens praksisveiledning. Forskningsdagene 2018 Volda; 2018-09-25 - 2018-09-25
UIA Untitled
 
20 Mathisen, Petter.
Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO. Nasjonalt nettverkseminar; 2018-11-06 - 2018-11-07
UIA Untitled
 
21 Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P..
Interactive multimodal feedback practice in practicum: What is it? Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training. NERA 2018; 2018-03-08 - 2018-03-10
UIA UiT Untitled
 
22 Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P..
Using interactive multimodal observation and feedback technology in teacher education practicum: Supervisors’ experiences. Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training.. NERA 2018; 2018-03-08 - 2018-03-10
UIA UiT Untitled
 
23 Mathisen, Petter; Skaar, Stein Erik.
Observasjon og veiledning med 360-graders video og VR-teknologi. Nasjonalt nettverksseminar; 2018-11-06 - 2018-11-07
UIA Untitled
 
24 Wennergren, Ann-Christine; Thornberg, Fredrik; Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter.
Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor. Högre Utbildning 2018 ;Volum 8.(2) s. 72-86
UIA UiT Untitled
 
2017
25 Mathisen, Petter.
Det mangefasetterte mentorskapet. MA - studium ved UIT; 2017-10-25 - 2017-10-25
UIA Untitled
 
26 Mathisen, Petter.
MA - veiledning, et spørsmål om "timing, blend og metakompetanse"?. Seminar for vitenskapelig ansatte og MA studenter; 2017-01-05 - 2017-01-05
UIA Untitled
 
27 Mathisen, Petter.
Mentoring and Observation Software. UIA Nyskapning - Kick off; 2017-02-13 - 2017-02-13
UIA Untitled
 
28 Mathisen, Petter.
Veiledning i teknologirike omgivelser. Seminar for vitenskapelig ansatte ved HIØ; 2017-09-07 - 2017-09-07
UIA Untitled
 
29 Mathisen, Petter.
Veiledning i teknologirike omgivelser. Nasjonalt Webinar; 2017-03-30 - 2017-03-30
UIA Untitled
 
30 Mathisen, Petter.
Veiledningsteknologi - et bidrag til kvalitetsheving i praksisveiledningen?. Skolederseminar; 2017-03-30 - 2017-03-30
UIA Untitled
 
31 Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P..
Om forskningsgrunnlaget og etableringen av MOSO (Mentoring and Observation Software). Foredrag; 2017-03-06 - 2017-03-06
UiT Untitled
 
32 Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P..
Veiledningsteknologi – et bidrag til kvalitetsheving i praksisveiledningen. Lærerutdanningskonferansen 2017; 2017-04-20 - 2017-04-20
UIA UiT Untitled
 
2016
33 Mathisen, Petter.
Design av læringsprosesser i høyere utdanning. Seminar for vitenskapelig ansatte; 2016-11-10 - 2016-11-10
UIA Untitled
 
34 Mathisen, Petter.
MOSO som redskap for observasjon og veiledning av lærerstudenter. Nasjonalt nettverksseminar,; 2016-09-03 - 2016-09-10
UIA Untitled
 
35 Mathisen, Petter.
Quality enhancement in supervision of student teachers’ practical training with use of tablet as a digital tool. ICED 2016; 2016-11-23 - 2016-11-25
UIA Untitled
 
36 Mathisen, Petter.
Technology-based observation and supervision in practical training processes: A case of teacher training with Mentoring and Observation Software – MOSO. D-TEL 2016 ADILA; 2016-12-08 - 2016-12-09
UIA Untitled
 
37 Mathisen, Petter.
Utfordrar tradisjonell undervisning. https://video.uia.no/media/t/0_ju2eiv5d [Internett] 2016-01-15
UIA Untitled
 
38 Mathisen, Petter.
Veiledning og mentorskap i teknologirike omgivelser. Foredrag i regi av Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet, Olso kommune; 2016-04-20 - 2016-04-20
UIA Untitled
 
39 Mathisen, Petter.
Veiledning på skriftlige arbeider i høyere utdanning-Kvalitet, fleksibilitet, teknologi og design Petter. Seminar for MA-veileder ved PHS; 2016-04-19 - 2016-04-19
UIA Untitled
 
40 Mathisen, Petter.
Video Feedback in Higher Education: a contribution to improving quality of feedback.. WMIER Mini-Symposium, NZ; 2016-01-29 - 2016-01-29
UIA Untitled
 
41 Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P..
iPad som redskap for observasjon og veiledning av lærerstudenter. Forelesning for praksisveiledere og lærerutdannere; 2016-04-26 - 2016-04-26
UIA UiT Untitled
 
42 Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P..
Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Seminar i forskergruppen innom Övingsskolor, Høgskolan Halmstad, Sverige; 2016-04-26 - 2016-04-26
UIA UiT Untitled
 
43 Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P..
Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Nordic Journal of Digital Literacy 2016 ;Volum 11.(4) s. 227-247
UIA UiT Untitled
 
44 Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P..
Tablets as a Digital Tool for Supervision of Student teacher’s Practical Training.. WMIER Mini-Symposium, NZ; 2016-01-29 - 2016-01-29
UIA UiT Untitled
 
2015
45 Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter.
Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningen. Modell og mentor; 2015-02-13 - 2015-02-13
UIA UiT Untitled
 
46 Mathisen, Petter.
Blended veiledning i høyere utdanning. Seminar for ansatte ved HiT; 2015-05-27 - 2015-05-27
UIA Untitled
 
47 Mathisen, Petter.
Kontinuitet, progresjon og kvalitet i mentorrelasjonen. Seminar, mentorprogrammet NEW,; 2015-05-27 - 2015-05-27
UIA Untitled
 
48 Mathisen, Petter.
Strategi- og metodeutvikling i politiutdanningens praksisveiledning. Videreutdanning for praksisveiledning, Politihøgskolen; 2015-05-06 - 2015-05-06
UIA Untitled
 
49 Mathisen, Petter.
Studentveiledning i høyere utdanning. -Kvalitet, fleksibilitet, teknologi og design. Seminar i høgskolepedagogikk for ansatte ved PHS; 2015-09-07 - 2015-09-07
UIA Untitled
 
50 Mathisen, Petter.
Utviklingsarbeidets egenart og relasjoner til forskning – eksempler og perspektiver. Førstelektorseminar v. PROFRES-samling i Kristiansand; 2015-10-08 - 2015-10-08
UIA Untitled
 
    Vis neste liste