Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 155 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Nielsen, May-Brith Ohman; Seines, Anne Mette.
Poison to the Beasts: Changing Poisons and Poisoning Practices in Campaigns to Kill Norwegian Birds and Mammals, 1845–1967. Environment and History 2018
UIA Untitled
 
2017
2 Klepp, Ingun Grimstad; Nielsen, May-Brith Ohman; Tobiasson, Tone Skårdal.
Environmental Literacy in the Wardrobe: Capacities for social action are based on language. Tvergastein 2017 (12) s. 64-71
HIOA UIA Untitled
 
2016
3 Nielsen, May-Brith Ohman; Klepp, Ingun Grimstad.
Vi har 400 fremmede kjemiske stoffer i kroppen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016 s. 12-13
HIOA UIA Untitled
 
2015
4 Nielsen, May-Brith Ohman.
A Historiographical Inquiry into the Theoretical and Methodological Implications of Borders in the Studies of Great Epidemics orders UDIES OF gREAT ePIDEMICS. Bugs AND bORDERS. Edwin Mellen Press 2015 (ISBN 978-1-4955-0314-6) 237 s.
UIA Untitled
 
5 Nielsen, May-Brith Ohman.
Bugs and Borders in historical studies.. I: Boundaries of History. Scandinavian Academic Press 2015 ISBN 978-82-304-0157-6. s. 109-183
UIA Untitled
 
6 Nielsen, May-Brith Ohman.
Små paradiser. Hager gjennom et århundre.. Portal forlag 2015 (ISBN 978-82-8314-038-5) 432 s.
UIA Untitled
 
2014
7 Nielsen, May-Brith O..
Bugs and Borders. Resultater fra forskningsprosjektet. Implikasjoner. resultatseminar; 2014-01-15
UIA Untitled
 
8 Nielsen, May-Brith O..
Historie i mennesker - Mennesker i historie. Inkluderingsutfordringer i historievitenskapen.. Grunnlovsfestivalen UiA 2014. Vitenskap, fag og demokrati i 200 år.; 2014-03-24 - 2014-03-28
UIA Untitled
 
9 Nielsen, May-Brith O..
Implikasjoner, sammenfatning og diskusjon av forskningsprosjektet.. Resultatseminar - Implikasjoner; 2014-03-15 - 2015-03-15
UIA Untitled
 
10 Nielsen, May-Brith O..
Innledning. I: Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. Joensuu: University Press of Eastern Finland 2014 ISBN 978-952-5934-61-8. s. 6-11
UIA Untitled
 
11 Nielsen, May-Brith O..
Innledning. Å selge liv og død. Nordiske historikermøte 2014, Joensuu.; 2014-08-14 - 2014-08-17
UIA Untitled
 
12 Nielsen, May-Brith O..
Jakten på Norge 1814-2014: Norsk identitet. NRK - fjernsyn [TV] 2014-01-05
UIA Untitled
 
13 Nielsen, May-Brith O..
Jakten på Norge 1814-2014:Det viktigste er å eie. NRK - fjernsyn [TV] 2014-02-16
UIA Untitled
 
14 Nielsen, May-Brith O..
Jakten på Norge 1814-2014:Folkets røst. NRK - fjernsyn [TV] 2014-02-23
UIA Untitled
 
15 Nielsen, May-Brith O..
Jakten på Norge 1814-2014:Forbryteren. NRK fjernsyn [TV] 2014-01-26
UIA Untitled
 
16 Nielsen, May-Brith O..
Jakten på Norge 1814-2014:Idoler og helter. NRK - fjernsyn [TV] 2014-02-09
UIA Untitled
 
17 Nielsen, May-Brith O..
Jakten på Norge 1814-2014:Kampen for kjærligheten. NRK fjernsyn [TV] 2014-02-02
UIA Untitled
 
18 Nielsen, May-Brith O..
Jakten på Norge 1814-2014:På vandring. NRK fjernsyn [TV] 2014-01-19
UIA Untitled
 
19 Nielsen, May-Brith O..
Kristiansands historiske parker og friarealer i et folkehelseperspektiv. Folkehelsekonferanse, kommunelegen i Kristiansand; 2014-06-02 - 2014-06-04
UIA Untitled
 
20 Nielsen, May-Brith O..
Kverk krekene! Etterkrigstidens entusiasme for farlige planteverngifter. Seniorauniversitetet, Arendal; 2014-02-12
UIA Untitled
 
21 Nielsen, May-Brith O..
Kverk krekene! Strategier for å selge liv og død til norske hageeiere 1945-1975. I: Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. Joensuu: University Press of Eastern Finland 2014 ISBN 978-952-5934-61-8. s. 12-45
UIA Untitled
 
22 Nielsen, May-Brith O..
Migrasjonshistorien på Sørlandet. NRK Sørlandssendingen. NRK Sørlandssendingen [Radio] 2014-01-17
UIA Untitled
 
23 Nielsen, May-Brith O..
Opposisjon Heidi Eskelund Knudsens disputas. Doktordisputas; 2014-04-22 - 2014-04-23
UIA Untitled
 
24 Nielsen, May-Brith O..
Perspectives and challenges in reseach on WW2 sailors. Conclusions, discussion and wrap up.. Mearchant Seamen in the Second World War; 2014-04-08 - 2014-04-09
UIA Untitled
 
25 Nielsen, May-Brith O..
Resultater fra prosjektet Bugs & Borders.. Implikasjoner - resultatseminar; 2014-01-15 - 2014-01-15
UIA Untitled
 
26 Nielsen, May-Brith O..
Small Paradises. Changing Ideals of Beauty and Use in Norwegian Family Gardening.. SASS. The Society for the Advancement of Scandinavian Studies.; 2014-03-12 - 2014-03-16
UIA Untitled
 
27 Nielsen, May-Brith O..
Småhagemat. Kolonihagers klimabidrag og utbytte av kortreist mat. Et dokumentasjonsprosjekt.. Verdens miljødag 2014. Fagsamling - presentqasjon; 2014-06-05 - 2014-06-05
UIA Untitled
 
28 Nielsen, May-Brith O..
Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. Joensuu: University Press of Eastern Finland 2014 (ISBN 978-952-5934-61-8) 199 s.
UIA Untitled
 
2013
29 Nielsen, May-Brith O..
Epidemihistorien sett fra Kristiansand. En vandring i epidemienes og epidemibekjempernes fysiske landskap. Jubileumsmarkering avdeling SSH, foredrag og byvandring; 2013-10-25
UIA Untitled
 
30 Nielsen, May-Brith O..
"Et bedre samfunn var målet. - Om Norske kvinnenes kamp for stemmerett, utdanning og myndighet før 1913.". Jubileumsarrangement, Stemmerettsjubileet, hovedarrangement; 2013-09-25
UIA Untitled
 
31 Nielsen, May-Brith O..
Hagegiftens historie. Plantevern- og ugressmidler. Senioruniversitetet, Kristiansand; 2013-01-29 - 2013-01-29
UIA Untitled
 
32 Nielsen, May-Brith O..
Humanizing Norwegian History. International conference, SASS; 2013-05-01 - 2013-05-04
UIA Untitled
 
33 Nielsen, May-Brith O..
HVA SKILLER? HVA FORENER? BEGREPET HISTORIEBEVISSTHET I NORDISK HISTORIEDIDAKTIKK: STATUS OG PERSPEKTIVER. NOFA 4; 2013-05-30
UIA Untitled
 
34 Nielsen, May-Brith O..
HVA SKILLER? HVA FORENER? BEGREPET HISTORIEBEVISSTHET I NORDISK HISTORIEDIDAKTIKK: STATUS OG PERSPEKTIVER. Symposion Del I. NOFA 4; 2013-05-29 - 2013-05-29
UIA Untitled
 
35 Nielsen, May-Brith O..
Hvordan skrive en god vitenskapelig artikkel for et forskningstidskrift. Hvordan tenker tidsskriftredaksjoner?. Forskningsseminar Vest-Agder Museet; 2013-04-22
UIA Untitled
 
36 Nielsen, May-Brith O..
Implikasjoner. Bugs and Borders. An inquiery into the significance of borders in the history of epidemics. Presentasjon av forskningsresultater og analysekategorier. Implikasjoner. Bugs and Borders. Internasjonal workshop; 2013-09-26 - 2013-09-27
UIA Untitled
 
37 Nielsen, May-Brith O..
Implikasjoner. Bugs and Borders. Internasjonal epidemihistorisk forskning,hovedmønster i geografiske rom for forskningspublikasjonene. Implikasjoner, prosjektseminar; 2013-06-16
UIA Untitled
 
38 Nielsen, May-Brith O..
Jakten på Norge 1814-2014: Barneoppdragelse. NRK radio [Radio] 2013-01-11
UIA Untitled
 
39 Nielsen, May-Brith O..
Jakten på Norge 1814-2014: Familien. NRK - fjernsyn [TV] 2013-01-11
UIA Untitled
 
40 Nielsen, May-Brith O..
Kommentar til vitenskapelig innretninga av forskningsprosjektene, Stolare og Samuelson; CSD, KAU. Forskersamling Center for de samhällsvitenskapelige ämnernas didaktik, KAU.; 2013-06-18 - 2013-06-20
UIA Untitled
 
41 Nielsen, May-Brith O..
Medisin og historie på Agder. Glimt fra 1800-tallets vitenskapshistorie. I: Agder vitenskapsakademi. Årbok 2012. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-95-5. s. 185-216
UIA Untitled
 
42 Nielsen, May-Brith O..
Opposisjon til Katrin Pabst "Nå skal du få høre ...!" Moralske utfordringer for museumsansatte i samarbeid med eksterne deltakere om utstillinger med følsomme tema." 90 % seminar, Phd-avhandling. Prøvedisputas; 2013-08-28
UIA Untitled
 
43 Nielsen, May-Brith O..
Refleksjoner over forskningstatus og forskningsutfordringer og -potensiale. Wrap-up, foredrag : "Sjøfolks liv og arbeid". Konferanse: Sjøfolks liv og arbeid.; 2013-11-13 - 2013-11-14
UIA Untitled
 
44 Vestad, Frode; Nielsen, May-Brith O..
Odderøya Karantenestasjon. Kristiansand, Dokufilm [TV] 2013-05-27
UIA Untitled
 
2012
45 Nielsen, May-Brith O..
Are you a ghost, Olav Riste? ANOTHER PERSPECTIVE ON HISTORY FAKES. Historisk Tidsskrift 2012 ;Volum 91.(4) s. 597-606
UIA Untitled
 
46 Nielsen, May-Brith O..
Demokratikompetanser for den digitale offentligheten og det diskurtive demokratiet?. I: Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2916-5. s. 127-153
UIA Untitled
 
47 Nielsen, May-Brith O..
"Et bedre samfunn! - Norske kvinnenes kamp for stemmerett, utdanning og myndighet før 1913.". Jubileumsarrangement, Stemmerettsjubileet, hovedarrangement; 2012-05-13
UIA Untitled
 
48 Nielsen, May-Brith O..
Ser du spøkelser, Olav Riste? - et annet perspektiv på historieforfalskning. Historisk Tidsskrift 2012 (04) s. 598-607
UIA Untitled
 
49 Nielsen, May-Brith Ohman.
Influensaens tid. Spanskesyken, verdenskrigen og det norske samfunnet. Sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret - fagseminar 2012; 2012-01-04 - 2012-01-06
UIA Untitled
 
2011
50 Nielsen, May-Brith Ohman.
A special issue on the histories and menory of the Holocaust in Scandinavia. Scandinavian Journal of History 2011 ;Volum 36.(5) s. 520-520
UIA Untitled
 
    Vis neste liste