Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 75 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Steinkopf, Heine; Nordanger, Dag; Halvorsen, Anne; Stige, Brynjulf; Milde, Anne Marita.
Prerequisites for maintaining emotion self-regulation in social work with traumatized adolescents: A qualitative study among social workers in a Norwegian residential care unit. Residential Treatment for Children & Youth 2020 s. 1-17
HAUKELAND OSLOMET NORCE UIA UiB Untitled
 
2019
2 Halvorsen, Anne; Halvorsen, Pål.
Managerial responses to expectations about innovation in municipal welfare services. I: Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245033434. s. 45-60
NORD UIA Untitled
 
2016
3 Alstveit, Marit; Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Lederen som innovatør og balansekunstner : en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2016 ;Volum 12.(2) s. 31-50
HIM UIA UIS UiT Untitled
 
4 Breidahl, Karen N.; Halvorsen, Anne; Hansen, Morten Balle; Furubo, Jan-Eric.
Større forvaltningsreformer og udfordringerne ved instrumentel læring : en analyse af evalueringen af NAV-reformen. Tidsskrift for velferdsforskning 2016 ;Volum 19.(4) s. 305-320
UIA Untitled
 
5 Halvorsen, Anne.
Lokale strategier for innovasjon - casestudier i tre kommuner. Foreløpige resultater fra delprosjekt 5 i prosjekt Innovation and Service Development through Evolving Forms of Collaboration (INNOS). Jubileumskonferanse - 25 år med sosionomutdanning i Agder og avslutningskonferanse for INNOS-prosjektet; 2016-11-28 - 2016-11-29
UIA Untitled
 
6 Halvorsen, Anne.
What is it about the realtionship between sociology and social work?. I: Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. Portal forlag 2016 ISBN 9788283141030. s. 19-32
UIA Untitled
 
7 Halvorsen, Anne; Breidahl, Karen N.; Furubo, Jan-Eric; Balle Hansen, Morten.
Institusjonelle felt og forståelser av evaluering – en analyse av evalueringen av NAV-reformen. Nordiske organisasjonsstudier 2016 ;Volum 18.(2) s. 3-22
UIA Untitled
 
8 Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid; Støkken, Anne Marie; Ueland, Svein Ove.
Om å bygge og vedlikeholde strukturer for samarbeid. I: Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. Portal forlag 2016 ISBN 9788283141030. s. 103-121
UIA Untitled
 
2015
9 Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle; Viste, Monica velde.
From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education. CU EXPO 2015, Citizen Solutions. Better World; 2015-05-26 - 2015-05-29
HIM UIA UIS Untitled
 
10 Halvorsen, Anne.
Om evaluering i organisasjoner. Internt fagseminar; 2015-01-28 - 2015-01-28
UIA Untitled
 
11 Halvorsen, Anne.
Reflections on the Introduction and Status of EBP in Social Work in Norway. The annual Intsoceval seminar; 2015-04-23 - 2015-04-23
UIA Untitled
 
12 Halvorsen, Anne; Breidahl, Karen; Hansen, Morten Balle; Jan-Eric, Furubo.
Evaluating Large Scale Welfare Reforms - an Analysis of the NAV-reform in Norway. The 5th European Social Work Research Conference; 2015-04-22 - 2015-04-24
UIA Untitled
 
13 Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit; Ødegård, Atle.
Constructing the bridge: The experience of Norwegian Managers in Health and Social Services in Research Partnership with Higher Education - implications for social work education. 5th European Social Work Research Conference; 2015-04-22 - 2015-04-26
HIM UIA UIS UiT Untitled
 
2014
14 Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne.
Lederes rolle i forskningssamarbeid mellom helse-/velferdstjenestene og høyere utdanning. NORDPRO - konferanse; 2014-10-23 - 2014-10-24
HIM UIA UIS Untitled
 
15 Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne.
The role of managers in health- and social services in collaborative research with higher education. 6th Living Knowledge Conference; 2014-04-09 - 2014-04-11
HIM UIA UIS Untitled
 
16 Halvorsen, Anne.
Evaluering, evalueringsforskning og forskning - hva er forskjellen?. Pronett-seminar; 2014-12-03 - 2014-12-30
UIA Untitled
 
17 Halvorsen, Anne.
Fagutvikling, faglig utvikling og utvikling av fag - et forsøk på en presisering. I: Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1606-2. s. 25-41
UIA Untitled
 
18 Halvorsen, Anne.
Goals and strategies for service development in welfare service agencies. Subproject 5, INNOS. Third International Conference on Practice Research; 2014-06-09 - 2015-06-11
UIA Untitled
 
19 Halvorsen, Anne.
Hva er det med forholdet mellom sosiologi og sosialt arbeid?. Nordisk sosiologkonferanse; 2014-08-14 - 2014-08-16
UIA Untitled
 
20 Halvorsen, Anne; Breidahl, Karen; Furubo, Jan-Eric; Hansen, Morten Balel.
Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer. Rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV.. Oslo: Norges forskningsråd 2014 70 s.
UIA Untitled
 
2013
21 Halvorsen, Anne.
Forskningsbaserte evalueringer og andre evalueringer. I: Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1331-3. s. 233-246
UIA Untitled
 
22 Halvorsen, Anne; Friberg, Febe; McGuirk, James.
Mer Forskning til profesjonsfagene. Forskning.no 2013
NORD UIA UIS Untitled
 
23 Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier.
Styring og læring gjennom evaluering. I: Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1331-3. s. 15-27
NF UIA Untitled
 
24 Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier; Jentoft, Nina.
Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1331-3) 285 s.
NF NORCE UIA Untitled
 
25 Halvorsen, Anne; McGuirk, James; Friberg, Febe.
Mer forskning i profesjonsfagene. Forskning.no 2013
NORD UIA UIS Untitled
 
26 Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid.
Fagutvikling - ulike tilnærminger. I: Fagutvikling i velferdstjenester. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02152-2. s. 26-41
UIA Untitled
 
27 Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid.
Fagutvikling i spenningsfeltet mellom individ og organisasjon. I: Fagutvikling i velferdstjenester. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02152-2. s. 42-58
UIA Untitled
 
2012
28 Halvorsen, Anne.
Fagutvikling – å utvikle et fag?. Nordpro konferanse Århus; 2012-10-25 - 2012-10-26
UIA Untitled
 
29 Halvorsen, Anne.
Knowledge and practice development in social work practice, - a case study in three organizations. 2nd Conference Sociology and Social Work, Theory and Practice; 2012-05-30 - 2012-05-31
UIA Untitled
 
30 Halvorsen, Anne.
Om mål, styring og evaluering. Fontene forskning 2012 (2) s. 94-97
UIA Untitled
 
2011
31 Halvorsen, Anne.
Collaborative research - some possible explanations on the increasing interest. Joint Nordic conference on welfare and professionalism in turbulent times; 2011-08-11 - 2011-08-13
UIA Untitled
 
32 Halvorsen, Anne.
Evaluation of social work/social programmes in Norway. Annual Intsoceval seminar; 2011-09-26 - 2011-09-27
UIA Untitled
 
33 Halvorsen, Anne.
Forskningsbaserte evalueringer og andre evalueringer. Norsk evalueringsforenings paperkonferanse; 2011-07-31 - 2011-07-31
UIA Untitled
 
34 Halvorsen, Anne.
Presentations of the sociology and social work relationship: A relationship hard to heal?. Sociology and social work - past, present and future; 2011-05-27 - 2011-05-28
UIA Untitled
 
35 Halvorsen, Anne.
Samarbeidsforskning i lys av kunnskapssyn og styringslogikk. I: Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01887-4. s. 40-51
UIA Untitled
 
2010
36 Halvorsen, Anne.
Fag, ferdigheter og følelser. HUSK-konferanse; 2010-06-14 - 2010-06-14
UIA Untitled
 
37 Halvorsen, Anne.
Fag, ferdigheter og følelser - om kunnskapsutvikling i sosialt arbeid. Bergen: Universitetet i Bergen 2010 (ISBN 9788230809730) 170 s.
UIA Untitled
 
38 Halvorsen, Anne.
Gir evalueringer svaret?. Norsk evalueringsforenings konferanse; 2010-09-08 - 2010-09-09
UIA Untitled
 
39 Halvorsen, Anne.
Knowledge making networks - some experiences. Annual Intsoceval seminar; 2010-09-30 - 2010-10-01
UIA Untitled
 
2009
40 Halvorsen, Anne.
Knowledge development in collaboration between research and practice - some suggestions to how and why. Islandsk FORSA-konferanse; 2009-04-17 - 2009-04-17
UIA Untitled
 
41 Halvorsen, Anne.
Praktikeres bruk av og deltakelse i forskning. Praxis-sør konferanse; 2009-02-09 - 2009-02-10
UIA Untitled
 
42 Halvorsen, Anne.
Praktikerforskning - legitimt og nyttig bidrag i kunnskapsutvikling. I: Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2009 ISBN 978-82-7634-815-6. s. 109-129
UIA Untitled
 
43 Halvorsen, Anne.
What Counts in Child Protection. Qualitative Social Work 2009 ;Volum 8.(1) s. 65-81
UIA Untitled
 
44 Halvorsen, Anne; Repstad, Pål Steinar; Johnsen, Hans Christian Garmann.
Innledning. I: Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2009 ISBN 978-82-7634-815-6. s. 14-17
NORCE UIA Untitled
 
45 Repstad, Pål; Johnsen, Hans Christian Garmann; Halvorsen, Anne; Repstad, Pål; Aasland, Tora; Balsnes, Anne Haugland.
Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2009 (ISBN 978-82-7634-815-6) 318 s.
UIA Untitled
 
2008
46 Halvorsen, Anne.
Psychological factors in Child Protection and Welfare. International Institute of Sociology 38th Congress; 2008-07-26 - 2008-07-30
UIA Untitled
 
2007
47 Halvorsen, Anne.
Knowledge making networks - to qualify social workers in the systematic search for and dissemination of knowledge about their own practice. IFSW European Conference: Social Work 2007 - Social Change and Social Professions.; 2007-03-15 - 2007-03-17
UIA Untitled
 
48 Halvorsen, Anne.
Praksisforankret evaluering i sosialt arbeid: hva er det og hvorfor skal en drive med det?. Nordisk sosialt arbeid 2007 ;Volum 27.(3) s. 204-214
UIA Untitled
 
2006
49 Halvorsen, Anne; Gjedrem, Jorunn.
Bedre praksis i sosialt arbeid. Fagutvikling og evaluering. Universitetsforlaget 2006 (ISBN 9788215008578) 220 s.
UIA Untitled
 
50 Halvorsen, Anne; Jorunn, Gjedrem.
Evaluation in child welfare services, Norwegian Experiences. Child Protection in the Nordic Countries - challenges and innovation; 2006-11-16 - 2006-11-16
UIA Untitled
 
    Vis neste liste