Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-12 av 12

2020
1 Jensen, Rein Magnus; Abelsen, Kristian.
Friluftsliv på faglærerutdanningen - Studenters opplevelser med friluftsliv på to kroppsøvingslærerutdanninger.. Forum for Friluftslivsfag i Høyere Utdanning; 2020-01-06 - 2020-01-08
OSLOMET NIH Untitled
 
2019
2 Abelsen, Kristian; Arnesen, Trond Egil; Leirhaug, Petter Erik.
Friluftsliv i morgendagens skole – lite nytt under solen?. I: Rapport fra Forskning i Friluft 2018. Oslo: Norsk Friluftsliv 2019 s. 39-52
HVL NIH Untitled
 
3 Abelsen, Kristian; Leirhaug, Petter Erik; Snaprud, Rune.
"Annerledes kroppsøving" - Hvordan få til friluftslivsundervisning i videregående skole med dybde og progresjon? (Work-shop). Kroppsøvingskonferansen 2019; 2019-06-06 - 2019-06-07
HVL NIH UIS Untitled
 
2018
4 Abelsen, Kristian.
"Langsomt friluftsliv – en tilnærming til friluftsliv i skolen". Friluftsliv i skolen: "Dypere – Mykere - Langsommere"; 2018-09-25 - 2018-09-26
NIH Untitled
 
5 Abelsen, Kristian.
"Friluftsliv i skolen: Hvordan fasilitere for alenetid, refleksjon og naturnærvær?". Friluftsliv i skolen: "Dypere – Mykere - Langsommere"; 2018-09-25 - 2018-09-26
NIH Untitled
 
6 Abelsen, Kristian; Arnesen, Trond Egil; Leirhaug, Petter Erik.
Friluftsliv i morgendagens skole – lite nytt under solen?. Forskning i friluft 2018; 2018-12-05 - 2018-12-06
HVL NIH Untitled
 
7 Abelsen, Kristian; Snaprud, Rune; Rustad, Hilde; Eriksen, Jørgen Weidemann; Weider, Christoffer; Leirhaug, Petter Erik.
Et annerledes kroppsøvingsfag – vektlegging av friluftsliv og dans. Kroppsøvingskonferansen 2018; 2018-06-07 - 2018-06-08
HVL NIH UIS Untitled
 
8 Leirhaug, Petter Erik; Abelsen, Kristian.
Developing a pedagogical model for ‘slow adventure and friluftsliv’ in Physical Education. AIESEP World Congress 2018; 2018-09-05 - 2018-09-08
HVL NIH Untitled
 
9 Leirhaug, Petter Erik; Abelsen, Kristian.
«Langsomt friluftsliv» – utvikling av en ny pedagogisk modell. Fjordkonferansen 2018; 2018-06-21 - 2018-06-22
HVL NIH Untitled
 
2017
10 Abelsen, Kristian; Leirhaug, Petter Erik.
Hva vet vi (ikke) om elevers opplevelser med friluftsliv i norsk skole - en gjennomgang av empiriske studier 1974-2014. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1.(3) s. 18-31
HVL NIH Untitled
 
11 Leirhaug, Petter Erik; Abelsen, Kristian.
Didaktikk for friluftsliv i kroppsøving – på søk etter en modell. Kroppsøvingskonferansen 2017; 2017-06-08 - 2017-06-09
HVL NIH Untitled
 
12 Leirhaug, Petter Erik; Abelsen, Kristian.
Vurdering for læring – 7 konkrete eksempler for kroppsøvingsfaget. Beitokurset 2017; 2017-01-22 - 2017-01-24
HVL NIH Untitled