Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2015
1 Tenga, Albin; Sigmundstad, Einar.
Exploring scoring certainty in soccer: Relative influences of playing level, offensive skills & fatigue. ECSS2015; 2015-04-24 - 2015-04-27
NIH Untitled
 
2 Tenga, Albin; Sigmundstad, Einar.
Pilotstudie av spillformers betydning for spilleres spill-involvering i 9ér og 11ér ungdomsfotball. Oslo: Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU), NIH 2015 11 s.
NIH Untitled
 
2013
3 Tenga, Albin; Ronglan, Lars Tore; Sigmundstad, Einar.
Effects of sex, game format, and skill type on ball possession in Norwegian youth soccer. I: Science and football VII : the proceedings of the seventh World Congress on Science and Football. Routledge 2013 ISBN 978-0-415-68991-5. s. 305-310
NIH Untitled
 
4 Tenga, Albin; Sigmundstad, Einar.
Effects of playing level, passing sequence and fatigue on creating penetration prior to goal scoring in soccer. ISPAS International Workshop; 2013-04-02 - 2013-04-05
NIH Untitled
 
2012
5 Ronglan, Lars Tore; Tenga, Albin; Sigmundstad, Einar.
Studie av spillformer med og uten frisone i femmer- og sjuerfotball. : Forskningssenter for Trening og Prestasjon (FTP), NIH 2012 3 s.
NIH Untitled
 
2011
6 Sigmundstad, Einar; Marcu, Sébastian; Tenga, Albin.
Treningsmetoder i barnefotball : effekten av to ulike treningsmetoder på utviklingen av fotballferdigheten. Fotballtreneren 2011 ;Volum 25.(2) s. 20-21
NIH Untitled
 
7 Tenga, Albin; Ronglan, Lars Tore; Sigmundstad, Einar.
Effects of gender, game format, and skill on ball possession in Norwegian youth soccer. VII World Congress on Science & Football; 2011-05-16 - 2011-05-30
NIH Untitled
 
8 Tenga, Albin; Sigmundstad, Einar.
Characteristics of goal-scoring possessions in open play : Comparing the top, in-between and bottom teams from professional soccer league. International Journal of Performance Analysis in Sport 2011 ;Volum 11.(3) s. 545-552
NIH Untitled
 
9 Tenga, Albin; Sigmundstad, Einar.
Spillorganisering i fotball for å stimulere ferdighetsutvikling - Erfaring fra våre forskningsarbeid. 9nd Skandinaviske nettverkseminar i ballspill; 2011-11-16 - 2011-11-18
NIH Untitled
 
2010
10 Ronglan, Lars Tore; Tenga, Albin; Sigmundstad, Einar.
Spillorganisering i barne- og ungdomsfotballen: ulike spillformers betydning for barnas involvering. Oslo: Forskningssenter for Trening og Prestasjon (FTP), NIH 2010 22 s.
NIH Untitled
 
2009
11 Jordet, Geir; Hartman, Esther; Sigmundstad, Einar.
Temporal links to performing under pressure in international soccer penalty shootouts. Psychology of Sport And Exercise 2009 ;Volum 10.(6) s. 621-627
NIH Untitled
 
2001
12 Wisløff, Ulrik; Salveson, Rolf; Sigmundstad, Einar.
Lo sviluppo della prestazione nel calcio Prestasjonsutvikling i fotball. Ancona: Teknosport Libri 2001 (ISBN 888755109X) 160 s.
HVL NIH NTNU Untitled
 
2000
13 Kjørmo, Odd; Salveson, Rolf; Sigmundstad, Einar; Wisløff, Ulrik.
Begrepet ferdighet i fotball - en ny begrepsforståelse?. Fotballtreneren 2000 (2) s. 26-27
HVL NIH NTNU Untitled
 
14 Kjørmo, Odd; Sigmundstad, Einar; Salveson, Rolf; Wisløff, Ulrik.
Ferdighet i fotball : en ny begrepsforståelse. ? 2000 ;Volum 14. s. 26-28
NIH Untitled
 
15 Sigmundstad, Einar.
Fotball : fordypningsbok : studieretning for idrettsfag. Oslo: Gyldendal undervisning 2000 (ISBN 82-05-24852-4) 154 s.
NIH Untitled
 
16 Sigmundstad, Einar.
FoU-virksomhet ved NIH, ballspill. utenTitteltekst; 2000
NIH Untitled
 
1999
17 Sigmundstad, Einar.
Fotball. [Radio]
NIH Untitled
 
18 Sigmundstad, Einar.
Fotball. [Radio]
NIH Untitled
 
19 Sigmundstad, Einar.
Nå er det nok. Andrelagene til toppklubbene må vekk fra det ordinære seriesystemet. Fotballtreneren 1999 (4) s. 26-27
NIH Untitled
 
20 Sigmundstad, Einar.
Om fotball. [Radio]
NIH Untitled
 
21 Sigmundstad, Einar; Enoksen, Eystein.
Fotball. I: Aktivitetslære : grunnbok : studieretning for idrettsfag. Kap. 1. Oslo: Gyldendal Undervisning 1999 s. 17-61
NIH Untitled
 
1998
22 Holm, Jan; Larsen, Øyvind; Natvik, Sjur; Olsen, Egil Roger; Sigmundstad, Einar.
Eventyret Drillos. : Schibsted 1998 200 s.
NIH Untitled
 
23 Sigmundstad, Einar.
Hva betyr egentlig prestasjonsutvikling i fotball?. utenTitteltekst; 1998
NIH Untitled
 
24 Sigmundstad, Einar.
Treningsplanlegging i fotball. NFT seminar; 1998
NIH Untitled
 
25 Wisløff, Ulrik; Salveson, Rolf; Sigmundstad, Einar.
Prestasjonsutvikling i fotball. Universitetsforlaget 1998 (ISBN 82-00-42561-4) 120 s.
NIH Untitled