Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 381 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2021
1 Myklebust, Grethe.
Smerte og trenings-/idrettsskader. Videreutdanning i smerte ved Universitetet i Sørøst-Norge; 2021-02-11
NIH Untitled
 
2020
2 Clarsen, Benjamin Matthew; Bahr, Roald; Myklebust, Grethe; Andersson, Stig Haugsbø; Docking, Sean; Drew, Michael; Finch, Caroline F.; Fortington, Lauren Victoria; Harøy, Joar; Khan, Karim; Moreau, Bill; Moore, Isabel S.; Møller, Merete; Nabhan, Dustin; Nielsen, Rasmus Østergaard; Pasanen, Kati; Schwellnus, Martin; Soligard, Torbjørn; Verhagen, Evert.
Improved reporting of overuse injuries and health problems in sport: an update of the Oslo Sport Trauma Research Center questionnaires. British Journal of Sports Medicine 2020 ;Volum 54.(7) s. 390-396
NIH Untitled
 
3 Fredriksen, Hilde; Cools, Ann; Bahr, Roald; Myklebust, Grethe.
Does an effective shoulder injury prevention program affect risk factors in handball? A randomized controlled study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2020 ;Volum 30.(8) s. 1423-1433
NIH Untitled
 
4 Fredriksen, Hilde; Cools, Ann; Myklebust, Grethe.
Development of a short and effective shoulder external rotation strength program in handball: A delphi study. Physical Therapy in Sport 2020 ;Volum 44. s. 92-98
NIH Untitled
 
5 Grindem, Hege; Myklebust, Grethe.
Be a champion for your athlete's health. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 2020 ;Volum 50.(4) s. 173-175
NIH Untitled
 
6 Liaghat, Behnam; Bencke, Jesper; Zebis, Mette K.; Sørensen, Henrik; Myklebust, Grethe; Wedderkopp, Niels; Lind, Martin; Møller, Merete.
Shoulder Rotation Strength Changes From Preseason to Midseason: A Cohort Study of 292 Youth Elite Handball Players Without Shoulder Problems. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 2020 ;Volum 50.(7) s. 381-387
NIH Untitled
 
7 Myklebust, Grethe.
Chair: Athlete health - The alarm bells are ringing!. Scandinavian sports medicine congress 2020; 2020-01-30 - 2020-02-01
NIH Untitled
 
8 Myklebust, Grethe.
Chair: Fra idrettsskader til forebygging til formidling. NIH konferanse, Norefjell 28.-29.januar 2020; 2020-01-28 - 2020-01-29
NIH Untitled
 
9 Myklebust, Grethe.
Håndballforskning på NIH. NIH konferanse, Norefjell 28.-29.januar 2020; 2020-01-28 - 2020-01-29
NIH Untitled
 
10 Myklebust, Grethe.
Ikke-operativ behandling ved skulderlidelser. Artroskopikurset, Tverrprofesjonell videreutdanning i smerte; 2020-01-27
NIH Untitled
 
11 Myklebust, Grethe.
Nevromuskulær trening. Treningslære grunnkurs NFF - webinar; 2020-09-20
NIH Untitled
 
12 Myklebust, Grethe.
Prevention & rehabilitation of knee injuries. Prevention of shoulder injuries in Handball Players. IHF medical lecture series, Online; 2020-12-08
NIH Untitled
 
13 Myklebust, Grethe.
Return to Play in Elite Sport. SSC Annual Sports Medicine Conference (Virtual); 2020-11-14 - 2020-11-15
NIH Untitled
 
14 Myklebust, Grethe.
Skadeforebygging kne. Artroskopikurset, Tverrprofesjonell videreutdanning i smerte; 2020-01-27
NIH Untitled
 
15 Rossi, Marleena; Pasanen, Kati; Heinonen, Ari; Äyrämö, Sami; Räisänen, Anu; Leppänen, Mari; Myklebust, Grethe; Vasankari, Tommi; Kannus, Pekka; Parkkari, Jari.
Performance in dynamic movement tasks and occurrence of low back pain in youth floorball and basketball players. BMC Musculoskeletal Disorders 2020 ;Volum 21. s. -
NIH Untitled
 
2019
16 Andersson, Stig Haugsbø; Bahr, Roald; Olsen, Magnus Johnsen; Myklebust, Grethe.
Attitudes, beliefs, and behavior toward shoulder injury prevention in elite handball: Fertile ground for implementation. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2019 s. -
NIH Untitled
 
17 Bahr, Roald; Engebretsen, Lars; Myklebust, Grethe; Steffen, Kathrin.
Halvparten av idrettsskadene kan enkelt forebygges. Aftenposten [Avis] 2019-05-28
NIH UiO Untitled
 
18 Bahr, Roald; Myklebust, Grethe.
The Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC), The Norwegian School of Sport Sciences. IOC Research Centres Meeting; 2019-11-18 - 2019-11-20
NIH Untitled
 
19 Evensen, Anne Karin.
Helseproblemer blant junior elite håndballspillere ved Norges Toppidrettsgymnas og offentlig videregående skole - en prospektiv kohortstudie. : Norges idrettshøgskole 2019 103 s.
NIH Untitled
 
20 Fredriksen, Hilde; Myklebust, Grethe.
Norwegian translation, cross-cultural adaptation and validation of the Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic shoulder and elbow questionnaire. BMJ Open sport & exercise medicine 2019 ;Volum 5.(1) s. -
NIH Untitled
 
21 Funnemark, Kaja.
Sammenhengen mellom rotasjonsstyrken i skulderen og selvrapporterte skuldersmerter hos kvinnelige elite håndballspillere. : Norges idrettshøgskole 2019 101 s.
NIH Untitled
 
22 Hansen, Charlotte Kristine.
Skulderbevegelighet før og etter gjennomføring av OSTRC skadeforebyggende skulderprogram. : Norges idrettshøgskole 2019 101 s.
NIH Untitled
 
23 Havn, Yngve Grøneng.
Inter- og intrarater reliabilitet for tre ulike isokinetiske styrketester av skulderens rotasjonsstyrke hos skadefrie håndballspillere på ungdomsnivå. : Norges idrettshøgskole 2019 99 s.
NIH Untitled
 
24 Kollevold, Ingrid Hjorth.
Rotasjonsstyrke i skulderen hos håndballspillere etter OSTRC skulderskadeforebyggende program. : Norges idrettshøgskole 2019 119 s.
NIH Untitled
 
25 Moseid, Christine Holm; Heiestad, Hege; Funnemark, Kaja; jakhelln, Emilie; Myklebust, Grethe.
Skadefri - klubbkveld for trenere Kjelsås. Opplæringskveld; 2019-12-02 - 2019-12-02
NIH Untitled
 
26 Moseid, Christine Holm; Heiestad, Hege; Funnemark, Kaja; Myklebust, Grethe; jakhelln, Emilie.
Skadefri-klubbkveld, Bækkelaget. Utdanning; 2019-12-11 - 2019-12-11
NIH Untitled
 
27 Moseid, Christine Holm; Heiestad, Hege; Funnemark, Kaja; Myklebust, Grethe; jakhelln, Emilie.
Skadefri-klubbkveld, Sandefjord. Utdanningskveld; 2019-12-04 - 2019-12-04
NIH Untitled
 
28 Moseid, Christine Holm; Heiestad, Hege; Funnemark, Kaja; Myklebust, Grethe; jakhelln, Emilie.
Skadefri-klubbkveld, Snarøya. Opplæringskveld; 2019-12-03 - 2019-12-03
NIH Untitled
 
29 Moseid, Christine Holm; Myklebust, Grethe; Slåstuen, Marit Kyte; Bar-Yaacov, Jonathan Brun; Kristiansen, Åse; Fagerland, Morten; Bahr, Roald.
The association between physical fitness level and number and severity of injury and illness in youth elite athletes. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2019 s. -
NIH Untitled
 
30 Myklebust, Grethe.
Celebrating failure - How to make success out of misses. Scandinavian Congress of Medicine & Science in Sports 2019; 2019-01-31 - 2019-02-02
NIH Untitled
 
31 Myklebust, Grethe.
Forebygging av idrettsskader. Idrettsmedisinsk Grunnkus Trinn 1; 2019-09-19 - 2019-09-19
NIH Untitled
 
32 Myklebust, Grethe.
From research to action - SKADEFRI, the Norwegian sports injury prevention program. The Engebretsen Symposium: Sports Medicine- getting on in age, but still young; 2019-11-21 - 2019-11-21
NIH Untitled
 
33 Myklebust, Grethe.
Idrettsskader i norsk idrett - hvem, hva og hvorfor? Konsekvenser og tiltak.. Norske Idrettsleder - Veteraner, medlemsmøte; 2019-10-08 - 2019-10-08
NIH Untitled
 
34 Myklebust, Grethe.
Nevromuskulær trening. Treningslære grunnkurs NFF; 2019-09-06
NIH Untitled
 
35 Myklebust, Grethe.
Risk Factors and Prevention of Lower Limb injuries in Female Athletes. ACT State symposium - Play like a girl - Keeping Female Athletes Fit to Play and Ready for the Podium; 2019-05-03 - 2019-05-04
NIH Untitled
 
36 Myklebust, Grethe.
Screening Protocols - How do you Determine Return to Play?. ACT State symposium - Play like a girl - Keeping Female Athletes Fit to Play and Ready for the Podium; 2019-05-03 - 2019-05-04
NIH Untitled
 
37 Myklebust, Grethe.
Skadeforebygging kne. Ortopedisk Forening; 2019-01-28
NIH Untitled
 
38 Myklebust, Grethe.
Smerte og idrettsskader. Ullevål Sykehus; 2019-02-05 - 2019-02-05
NIH Untitled
 
39 Myklebust, Grethe; Fredriksen, Hilde.
Oversettelse, kulturell tilpasning og validering av Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic skulder og albue spørreskjema. Idrettsmedisinsk Høstkongress 2019; 2019-11-22 - 2019-11-24
NIH Untitled
 
40 Myklebust, Grethe; Moseid, Christine Holm.
Closing the gap- Implementing prevention research into practice - the Norwegian model. IOC Research Centres Meeting; 2019-11-18 - 2019-11-20
NIH Untitled
 
41 Myklebust, Grethe; Stensrud, Trine.
Helseproblemer blant junior elite håndballspillere ved Norges Toppidrettsgymnas og offentlig videregående skole. Idrettsmedisinsk Høstkongress 2019; 2019-11-22 - 2019-11-24
NIH Untitled
 
42 Nævestad, Bettina.
Validering og reliabilitetstesting av den oversatte elektroniske, norske versjonen av Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic shoulder and elbow score questionnaire. : Norges idrettshøgskole 2019 83 s.
NIH Untitled
 
43 Rafnsson, ET; Myklebust, Grethe; Bahr, Roald; Valdimarsson, Ö; Frohm, A; Arnason, A.
Characteristics of functional movement screening testing in elite handball players: Indicative data from the 9+. Physical Therapy in Sport 2019 ;Volum 37. s. 15-20
NIH Untitled
 
44 Sundgot-Borgen, Jorunn; Sundgot-Borgen, Christine; Myklebust, Grethe; Sølvberg, Nina; Torstveit, Monica Klungland.
Elite athletes get pregnant, have healthy babies and return to sport early postpartum. BMJ Open sport & exercise medicine 2019 ;Volum 5.(1) s. -
NIH UIA Untitled
 
2018
45 Andersson, Stig Haugsbø; Bahr, Roald; Clarsen, Benjamin; Myklebust, Grethe.
Risk factors for overuse shoulder injuries in a mixedsex cohort of 329 elite handball players: previous findings could not be confirmed. British Journal of Sports Medicine 2018 ;Volum 52.(18) s. 1191-1198
NIH Untitled
 
46 Andersson, Stig Haugsbø; Cardinale, Marco; Whiteley, Rod; Popovic, Nebojsa; Hansen, Clint; Lopez, Fernando Sanz; Bere, Tone Tufte; Bahr, Roald; Myklebust, Grethe.
Video analysis of acute injuries and referee decisions during the 24th Men's Handball World Championship 2015 in Qatar. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2018 ;Volum 28.(7) s. 1837-1846
NIH OUS Untitled
 
47 Husted, Rasmus S.; Bencke, Jesper; Hölmich, Per; Andersen, Lars L; Thorborg, Kristian; Bandholm, Thomas; Gliese, Bjørn; Lauridsen, Hanne Bloch; Myklebust, Grethe; Aagaard, Per; Zebis, Mette.
Maximal hip and knee muscle strength are not related to neuromuscular pre-activity during sidecutting maneuver: a cross-sectional study. International Journal of Sports Physical Therapy 2018 ;Volum 13.(1) s. 66-76
NIH Untitled
 
48 Laver, Lior; Luig, Patrick; Achenbach, Leonard; Myklebust, Grethe; Karlsson, Jón.
Handball injuries : epidemiology and injury characterization: part 2. I: Handball Sports Medicine: Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Springer 2018 ISBN 978-3-662-55891-1. s. 155-165
NIH Untitled
 
49 Laver, Lior; Luig, Patrick; Achenbach, Leonard; Myklebust, Grethe; Karlsson, Jón.
Handball injuries: epidemiology and injury characterization: part 1. I: Handball Sports Medicine: Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Springer 2018 ISBN 978-3-662-55891-1. s. 141-153
NIH Untitled
 
50 Moseid, Christine Holm; Myklebust, Grethe; Fagerland, Morten; Bahr, Roald.
The Association between Early Specialization and Performance Level with Injury and Illness Risk in Youth Elite Athletes. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2018 ;Volum 29.(3) s. 460-468
NIH Untitled
 
    Vis neste liste