Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2017
1 Hatlen, Jan Frode.
Fake news og hvordan historie- og samfunnsfaglærere skal redde verden. Nettverksdag for lærere i religion, samfunnsfag, historie og geografi; 2017-03-15
NTNU Untitled
 
2 Hatlen, Jan Frode.
Gruppebasert prosjektpedagogikk i store emner: fra gruppediskusjoner, via samskriving, til ”samlesing”. Læringsfestivalen; 2017-05-08 - 2017-05-09
NTNU Untitled
 
3 Hatlen, Jan Frode.
Hva gjør vi når nyhetsbildet preges av kamper om fakta? Rett, galt og alternative fakta – hvordan skal vi forholde oss til dagens nyhetsbilde?. Adresseavisen 2017 s. 39-
NTNU Untitled
 
4 Hatlen, Jan Frode.
Olav og nasjonen ca 1830-1905. Arbeidsseminar om helgendyrkelse i Norden; 2017-03-29 - 2017-03-31
NTNU Untitled
 
5 Hatlen, Jan Frode.
Oppdragervald - kven meiner det er riktig?. NRK P2 Ekko [Radio] 2017-01-30
NTNU Untitled
 
2016
6 Hatlen, Jan Frode.
Jo mere vi er sammen. Sosiokulturell læring i teori og praksis i historiedidaktikk. Avdelingsseminar for Høgskolen i Volda; 2016-11-10
NTNU Untitled
 
7 ; Lavold, Asbjørn.
"Like we have a choice"En studie av historisk narrativ i dataspill. Trondheim: NTNU 2016 59 s.
NTNU Untitled
 
2015
8 Hatlen, Jan Frode.
Honour and domestic violence in the Late Roman West, c. 300-600 A.D. : NTNU 2015 (ISBN 978-82-326-0806-5) 206 s.
NTNU Untitled
 
9 Hatlen, Jan Frode.
Review: "Playing with the Past: Digital Games and the Simulation of History". Journal of Design History 2015 ;Volum 28.(2) s. 216-217
NTNU Untitled
 
10 Hatlen, Jan Frode.
Ære og familievold i Europas tidlige historie og samtidige samfunn/Honour and domestic violence in Europe's early history and present day societies. Møte med konfliktrådet og prosjektgruppen for "Et spørsmål om ære"; 2015-12-11
NTNU Untitled
 
11 Hatlen, Jan Frode.
Æresvold er en del av Europas familiehistorie. Adresseavisen 2015 s. -
NTNU Untitled
 
2014
12 Hildre, Lasse.
Kampen mot Gud og Kvitekrist. Historiebruk i norsk black metal 1991-1996. Trondheim: NTNU 2014 60 s.
NTNU Untitled
 
2012
13 Hatlen, Jan Frode.
Når ble det "galt" å være homo?. P3 [Internett] 2012-10-20
NTNU Untitled
 
14 Hatlen, Jan Frode.
Rare yrker i historien. NRK P1 [Radio] 2012-09-18
NTNU Untitled
 
15 Hatlen, Jan Frode.
Students of Rome : total war. I: Greek and Roman games in the computer age. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2885-4. s. 175-198
NTNU Untitled
 
2011
16 Hatlen, Jan Frode.
Antikkens Roma. Barneuniversitetet; 2011-03-12
NTNU Untitled
 
17 Hatlen, Jan Frode.
Familievold i senantikken. Under dusken : studentavisa i Trondheim 2011 (2) s. -
NTNU Untitled
 
2010
18 Hatlen, Jan Frode.
Familievold i senantikken. Forsker Grand Prix; 2010-11-10
NTNU Untitled
 
19 Hatlen, Jan Frode.
I en divan fra Nikea sitter far og denger mor... Familievold i senantikken. Onsdagstreff; 2010-10-20
NTNU Untitled
 
20 Hatlen, Jan Frode.
Ingvil Sælid Gilhus, Turid Karlsen Seim, Gunhild Vidén: Farsmakt og moderskap i antikken. Tidsskrift for kjønnsforskning 2010 (1) s. 77-81
NTNU Untitled
 
21 Hatlen, Jan Frode.
Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim, Antikken i ettertiden. Historisk Tidsskrift 2010 ;Volum 89.(4) s. 666-671
NTNU Untitled
 
22 Hatlen, Jan Frode.
Med plikt til å mishandle. Forskning.no [Internett] 2010-12-25
NTNU Untitled
 
23 Hatlen, Jan Frode.
Nerver før Forsker Grand Prix. Adresseavisen [Avis] 2010-11-04
NTNU Untitled
 
2009
24 Hatlen, Jan Frode.
Dataspill og historie. Hvor kommer våre barns historiekunnskaper fra?. Lokalhistorisk magasin 2009 ;Volum 19.(3) s. 12-15
NTNU Untitled
 
25 Hatlen, Jan Frode.
Herlands eiendommelige moralhistorie. Adresseavisen 2009 s. 31-
NTNU Untitled
 
26 Hatlen, Jan Frode.
Intervju om æresdrap i antikken i program om 8. marsfestivalen i Trondheim. NRK Trøndelag [Radio] 2009-03-05
NTNU Untitled
 
27 Hatlen, Jan Frode.
Om barn i senantikken. Kommentar til Odd Magne Bakke. Historisk Tidsskrift 2009 ;Volum 88.(1) s. 113-123
NTNU Untitled
 
28 Hatlen, Jan Frode.
Students of Rome and Rome: Total War. Greek and Roman Games in the Computer Age; 2009-02-20 - 2009-02-21
NTNU Untitled
 
29 Hatlen, Jan Frode.
Æresdrap – en europeisk tradisjon?. forskning.no [Internett] 2009-07-16
NTNU Untitled
 
30 Hatlen, Jan Frode.
Æresdrap i antikken og middelalderen. 8. marsfestivalen i Trondheim 2009; 2009-03-05
NTNU Untitled
 
31 Hatlen, Jan Frode.
Æresdrap og familiedrap i den romerske antikken. Tidsskrift for kjønnsforskning 2009 (1-2) s. 47-63
NTNU Untitled
 
32 Hatlen, Jan Frode; Andresen, Espen.
Trenger vi historikere om 1000 år?. P3 [Radio] 2009-01-14
NTNU Untitled
 
2008
33 Hatlen, Jan Frode.
Antikkens Roma: sivilisasjonens vugge eller primitivt stammesamfunn?. Lørdagsuniversitetet; 2008-10-04
NTNU Untitled
 
34 Hatlen, Jan Frode.
Den romerske revolusjon eller den romerske evolusjon?. Husseminar ved Det norske institutt i Roma; 2008-03-26
NTNU Untitled
 
35 Hatlen, Jan Frode.
Doen i antikkens Roma. P3 [Radio] 2008-11-17
NTNU Untitled
 
36 Hatlen, Jan Frode.
Hvem var romerne? Romersk identitet fra antikken til moderne tid. Foredrag for ansatte ved UV-fakultetet, UiO; 2008-04-03
NTNU Untitled
 
37 Hatlen, Jan Frode.
Æresdrap i antikken. Klassisk aften III; 2008-11-27
NTNU Untitled
 
2007
38 Hatlen, Jan Frode.
Intervju om romersk by Kina. P3 [Radio] 2007-07-27
NTNU Untitled
 
39 Hatlen, Jan Frode.
Per-Bjarne Ravnå: Gresk og romersk politisk historie. Historisk Tidsskrift 2007 ;Volum 86. s. 521-525
NTNU Untitled
 
40 Hatlen, Jan Frode.
Sex, vold og keisere. Caligula og Heliogabal. I: En sann historiker. Festskrift til Svein Henrik Pedersen. Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU 2007 ISBN 9788230309582. s. 9-22
NTNU Untitled
 
41 Hatlen, Jan Frode; Sandvik, Pål Thonstad.
En sann historiker. Festskrift til Svein Henrik Pedersen. Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU 2007 (ISBN 9788230309582) 179 s.
NTNU Untitled
 
2006
42 Hatlen, Jan Frode.
Kommentar om Romerriket og nåtiden i forbindelse med TV-serien Rome. NRK P3 [Radio] 2006-09-18
NTNU Untitled
 
43 Hatlen, Jan Frode.
Romaeffekten. Adresseavisen [Avis] 2006-09-23
NTNU Untitled
 
44 Hatlen, Jan Frode.
Omvisning i Ostia Antica. Ekskursjon til Roma og omegn; 2006-11-26
NTNU Untitled
 
2003
45 Hatlen, Jan Frode.
Fra triumvir til tribunica potestas. Opprettelsen av det romerske keiserdømmet (43-19 f. Kr.). : [Mangler utgivernavn] 2003 188 s.
NTNU Untitled