Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 71 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Hatlen, Jan Frode.
Erling Sandmo. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
NTNU Untitled
 
2 Hatlen, Jan Frode.
Historikerens kode. Veien til historisk forståelse. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215034652) 192 s.
NTNU Untitled
 
3 Hatlen, Jan Frode.
How social annotation can augment learning. Insights from the ICAP model. Praxisnetzwerk. Digitales lernen und lehren an der Philosophischen Fakultät; 2020-01-23
NTNU Untitled
 
4 Hatlen, Jan Frode.
Lektorutdanningene etter Lied-utvalget. Hva skjer med videregående opplæring etter Liedutvalgets rapport?; 2020-01-30
NTNU Untitled
 
2019
5 Hatlen, Jan Frode.
Fagfornyelsen – og hva så? Hva innebærer fagfornyelsen for lektorutdanningen 8-13 i historie?. Den nasjonale lektorutdanningskonferansen 2019; 2019-11-07 - 2019-11-08
NTNU Untitled
 
6 Hatlen, Jan Frode.
Historiedidaktikk. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019
NTNU Untitled
 
7 Hatlen, Jan Frode.
Kildekritikk og kildegransking. Norgeshistorie.no 2019
NTNU Untitled
 
8 Hatlen, Jan Frode.
Senantikken. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019
NTNU Untitled
 
2018
9 Hatlen, Jan Frode.
Debatt: fornuft og følelser i forskningen. Debatt: fornuft og følelser i forskningen; 2018-02-15
NTNU Untitled
 
10 Hatlen, Jan Frode.
Honor-shame dynamics in the Late Roman West, c. 300-600 A.D.. Honor-shame dynamics in Western History; 2018-06-14 - 2018-06-16
NTNU Untitled
 
11 Hatlen, Jan Frode.
The conceptual approach vs. the lexical approach to Roman honor. Honor-shame dynamics in Western History; 2018-06-14 - 2018-06-16
NTNU Untitled
 
12 ; Aagaard, Silje.
Identitet og historiebevissthet ved Museu d'Historia de Catalunya. En historiebruksanalyse. Trondheim: Institutt for historiske studier 2018 58 s.
NTNU Untitled
 
13 Hatlen, Jan Frode; Tretvik, Aud Mikkelsen.
Campus: Lokaliser historiske studier på Kalvskinnet. Adresseavisen 2018
NTNU Untitled
 
2017
14 Hatlen, Jan Frode.
Afrem Syrer. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017
NTNU Untitled
 
15 Hatlen, Jan Frode.
Basilios den Store. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017
NTNU Untitled
 
16 Hatlen, Jan Frode.
Caesarius fra Arles - Caesarius Arelatensis. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017
NTNU Untitled
 
17 Hatlen, Jan Frode.
Doctor ecclesiae - kirkelærere. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017
NTNU Untitled
 
18 Hatlen, Jan Frode.
Fake news og hvordan historie- og samfunnsfaglærere skal redde verden. Nettverksdag for lærere i religion, samfunnsfag, historie og geografi; 2017-03-15
NTNU Untitled
 
19 Hatlen, Jan Frode.
Gruppebasert prosjektpedagogikk i store emner: fra gruppediskusjoner, via samskriving, til ”samlesing”. Læringsfestivalen; 2017-05-08 - 2017-05-09
NTNU Untitled
 
20 Hatlen, Jan Frode.
Hva gjør vi når nyhetsbildet preges av kamper om fakta? Rett, galt og alternative fakta – hvordan skal vi forholde oss til dagens nyhetsbilde?. Adresseavisen 2017 s. 39-
NTNU Untitled
 
21 Hatlen, Jan Frode.
Innlegg i sesjon 5: "Hvordan utdanne historikere for fremtidens historiefag?": Læring i historiefaget. De norske historikerdager 2017; 2017-06-23 - 2017-06-25
NTNU Untitled
 
22 Hatlen, Jan Frode.
Katarina av Siena. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017
NTNU Untitled
 
23 Hatlen, Jan Frode.
Kildebruk og kildekritikk i skolen. Nettverkssamling lærerne i videregående skoler i Nord-Trøndelag; 2017-11-24
NTNU Untitled
 
24 Hatlen, Jan Frode.
Melania den Eldre. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017
NTNU Untitled
 
25 Hatlen, Jan Frode.
Olav og nasjonen ca 1830-1905. Arbeidsseminar om helgendyrkelse i Norden; 2017-03-29 - 2017-03-31
NTNU Untitled
 
26 Hatlen, Jan Frode.
Oppdragervald - kven meiner det er riktig?. NRK P2 Ekko [Radio] 2017-01-30
NTNU Untitled
 
27 Hatlen, Jan Frode.
Samarbeidslæring i humanistiske fag. Læring om læring 2017 ;Volum 1.(1) s. 100-107
NTNU Untitled
 
28 Hatlen, Jan Frode.
Tertullian. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017
NTNU Untitled
 
29 Hatlen, Jan Frode; Hove, Jon Olav; Teige, Elisabeth.
Sesjon 5: Hvordan utdanne historikere for fremtidens historiefag?. Norske historikerdager 2017; 2017-06-23 - 2017-06-25
NTNU UiO Untitled
 
30 ; Nornes, Trine.
Kildekritikk og literacy. En studie av historielæreres utfordringer i arbeidet med kildekritikk i undervisningen. Trondheim: NTNU 2017 90 s.
NTNU Untitled
 
31 ; Strøm, Anette.
Oss og dem - En diskursanalytisk studie av norsk innvandringsdebatt 1970-1999. Trondheim: NTNU 2017 67 s.
NTNU Untitled
 
2016
32 Hatlen, Jan Frode.
Jo mere vi er sammen. Sosiokulturell læring i teori og praksis i historiedidaktikk. Avdelingsseminar for Høgskolen i Volda; 2016-11-10
NTNU Untitled
 
33 ; Lavold, Asbjørn.
"Like we have a choice"En studie av historisk narrativ i dataspill. Trondheim: NTNU 2016 59 s.
NTNU Untitled
 
2015
34 Hatlen, Jan Frode.
Honour and domestic violence in the Late Roman West, c. 300-600 A.D. : NTNU 2015 (ISBN 978-82-326-0806-5) 206 s.
NTNU Untitled
 
35 Hatlen, Jan Frode.
Review: "Playing with the Past: Digital Games and the Simulation of History". Journal of Design History 2015 ;Volum 28.(2) s. 216-217
NTNU Untitled
 
36 Hatlen, Jan Frode.
Ære og familievold i Europas tidlige historie og samtidige samfunn/Honour and domestic violence in Europe's early history and present day societies. Møte med konfliktrådet og prosjektgruppen for "Et spørsmål om ære"; 2015-12-11
NTNU Untitled
 
37 Hatlen, Jan Frode.
Æresvold er en del av Europas familiehistorie. Adresseavisen 2015 s. -
NTNU Untitled
 
2014
38 Hildre, Lasse.
Kampen mot Gud og Kvitekrist. Historiebruk i norsk black metal 1991-1996. Trondheim: NTNU 2014 60 s.
NTNU Untitled
 
2012
39 Hatlen, Jan Frode.
Når ble det "galt" å være homo?. P3 [Internett] 2012-10-20
NTNU Untitled
 
40 Hatlen, Jan Frode.
Rare yrker i historien. NRK P1 [Radio] 2012-09-18
NTNU Untitled
 
41 Hatlen, Jan Frode.
Students of Rome : total war. I: Greek and Roman games in the computer age. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2885-4. s. 175-198
NTNU Untitled
 
2011
42 Hatlen, Jan Frode.
Antikkens Roma. Barneuniversitetet; 2011-03-12
NTNU Untitled
 
43 Hatlen, Jan Frode.
Familievold i senantikken. Under dusken : studentavisa i Trondheim 2011 (2) s. -
NTNU Untitled
 
2010
44 Hatlen, Jan Frode.
Familievold i senantikken. Forsker Grand Prix; 2010-11-10
NTNU Untitled
 
45 Hatlen, Jan Frode.
I en divan fra Nikea sitter far og denger mor... Familievold i senantikken. Onsdagstreff; 2010-10-20
NTNU Untitled
 
46 Hatlen, Jan Frode.
Ingvil Sælid Gilhus, Turid Karlsen Seim, Gunhild Vidén: Farsmakt og moderskap i antikken. Tidsskrift for kjønnsforskning 2010 (1) s. 77-81
NTNU Untitled
 
47 Hatlen, Jan Frode.
Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim, Antikken i ettertiden. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010 ;Volum 89.(4) s. 666-671
NTNU Untitled
 
48 Hatlen, Jan Frode.
Med plikt til å mishandle. Forskning.no [Internett] 2010-12-25
NTNU Untitled
 
49 Hatlen, Jan Frode.
Nerver før Forsker Grand Prix. Adresseavisen [Avis] 2010-11-04
NTNU Untitled
 
2009
50 Hatlen, Jan Frode.
Dataspill og historie. Hvor kommer våre barns historiekunnskaper fra?. Lokalhistorisk magasin 2009 ;Volum 19.(3) s. 12-15
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste