Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 67 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Glaser, Vibeke.
Lek som livsorientering- en kilde til helse. I: Den frie lekens vilkår. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215040707. s. 65-76
DMMH Untitled
 
2 Glaser, Vibeke; Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Sæther, Morten.
Den frie lekens vilkår. I: Den frie lekens vilkår. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215040707. s. 14-23
DMMH Untitled
 
3 Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Glaser, Vibeke; Sæther, Morten.
Den frie lekens vilkår. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215040707) 249 s.
DMMH Untitled
 
4 Glaser, Vibeke; Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Sæther, Morten.
Forord. I: Den frie lekens vilkår. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215040707. s. 11-12
DMMH Untitled
 
2020
5 Glaser, Vibeke.
Juridiske og etiske perspektiver på foreldresamarbeid. Skrivesenteret Trondheim, NTNU 2020
DMMH Untitled
 
6 Glaser, Vibeke.
Å bygge gode fellesskap i barnehagens foreldregruppe.Foreldreutvalget for barnehager (FUB)..
DMMH Untitled
 
2019
7 Frønes, Mona; Glaser, Vibeke.
Innledning. I: Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030319. s. 13-20
DMMH Untitled
 
8 Frønes, Mona; Glaser, Vibeke.
Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215030319) 208 s.
DMMH Untitled
 
9 Glaser, Vibeke.
Children's active participation during meals in early childhood and care institutions. Childhood 2019 ;Volum 26.(2) s. 236-249
DMMH Untitled
 
10 Glaser, Vibeke.
Foreldresamarbeid i barnehagen i et mangfoldig samfunn. Respekt, anerkjennelse og bevegelige praksiser. Kurs, spesialistutdanning; 2019-09-23 - 2019-09-24
DMMH Untitled
 
11 Glaser, Vibeke.
Tips til barnehagestart. Barnehagen 2019
DMMH Untitled
 
12 Glaser, Vibeke.
Å utvikle gode relasjoner til barnets foreldre. I: Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030319. s. 117-126
DMMH Untitled
 
2018
13 Glaser, Vibeke.
Barns behov- forstått og definert av hvem?. I: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen.. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028842. s. 49-58
DMMH Untitled
 
14 Glaser, Vibeke.
Foreldremedvirkning. Interesse- og verdifellesskap til barnets beste.. Konferanse for barnehageansatte; 2018-11-09 - 2018-11-09
DMMH Untitled
 
15 Glaser, Vibeke.
Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-03030-2)
DMMH Untitled
 
16 Glaser, Vibeke.
Hjem og barnehage som helheten i barnets liv. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2387-9. s. 241-258
DMMH Untitled
 
17 Glaser, Vibeke.
Ulike psykologiske retninger og perspektiver. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2387-9. s. 25-48
DMMH Untitled
 
18 Glaser, Vibeke; Moen, Kari Hoås; Mørreaunet, Sissel; Søbstad, Frode.
Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen.. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215028842) 320 s.
DMMH Untitled
 
19 Glaser, Vibeke; Moen, Kari Hoås; Mørreaunet, Sissel; Søbstad, Frode.
Innledning. I: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen.. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028842. s. 17-20
DMMH Untitled
 
20 Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt.
Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2387-9) 548 s.
DMMH NTNU UIS Untitled
 
2017
21 Glaser, Vibeke.
Moderne oppvekst. Konferanse for styrere, pedagogiske ledere og andre barnehageansatte; 2017-09-29 - 2017-09-29
DMMH Untitled
 
22 Glaser, Vibeke.
Vilkår for måltidssamværet i barnehagen. I: Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027265. s. 35-45
DMMH Untitled
 
2016
23 Glaser, Vibeke.
Foreldresamtalen i barnehagen. Til barnets beste. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2016 (ISBN 9788278419854) 56 s.
DMMH Untitled
 
2014
24 Franck, Karianne; Glaser, Vibeke.
Rett til medvirkning for barn med særskilte behov. I: En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-024011. s. 304-323
DMMH Untitled
 
25 Glaser, Vibeke.
Hjem og barnehage som helheten i barnets liv. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0160-3. s. 253-268
DMMH Untitled
 
26 Glaser, Vibeke.
Ulike psykologiske retninger og perspektiv. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0160-3. s. 27-44
DMMH Untitled
 
27 Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt.
Grunnlaget for barns utvikling. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0160-3. s. 13-26
HINN NTNU UIS Untitled
 
28 Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt.
Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-321-0160-3) 532 s.
HINN NTNU UIS Untitled
 
2013
29 Glaser, Vibeke.
Ansvarliggjøring og myndiggjøring av barnet - i et danningsperspektiv. I: Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-36860-9. s. 134-149
DMMH Untitled
 
30 Glaser, Vibeke.
Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 9788215020945) 154 s.
DMMH Untitled
 
31 Glaser, Vibeke.
Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02094-5) 155 s.
DMMH Untitled
 
2012
32 Glaser, Vibeke.
Foreldrenes rolle i barnets tidlige læring før skolestart. FoU i praksis 2012; 2012-04-23 - 2012-04-24
DMMH Untitled
 
2011
33 Glaser, Vibeke.
Barns behov - forstått og definert av hvem?. I: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01784-6. s. 49-58
DMMH Untitled
 
34 Glaser, Vibeke.
Det viktige foreldresamarbeidet. Foreldrekonferanse; 2011-11-25 - 2011-11-26
DMMH Untitled
 
35 Glaser, Vibeke.
Foreldrenes rolle i barnets tidlige læring før skolestart. Prismet 2011 ;Volum 62.(3) s. 167-177
DMMH Untitled
 
36 Glaser, Vibeke; Moen, Kari Hoås; Mørreaunet, Sissel; Søbstad, Frode.
Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01784-6) 304 s.
DMMH Untitled
 
2010
37 Glaser, Vibeke.
Nye mobilløsninger skaper reaksjoner. Bergensavisen [Avis] 2010-09-30
DMMH Untitled
 
38 Glaser, Vibeke.
Slow parenting; her er den nye foreldretrenden. [Avis] 2010-09-02
DMMH Untitled
 
39 Glaser, Vibeke; Semundseth, Marit.
The schoolstaters in trasition to school; deversity in a parental and a child`s perspective. The 20.th EECERA conference; 2010-09-06 - 2010-09-08
DMMH Untitled
 
2009
40 Glaser, Vibeke.
Avprivatisering av barneoppdragelsen. I: Inspirasjon og kvalitet i praksis : med hjerte for barnehagefeltet. Pedagogisk Forum - Forlaget 2009 ISBN 978-82-7391-154-4. s. 191-201
DMMH Untitled
 
41 Glaser, Vibeke; Semundseth, Marit.
Skolestarteren og overgangen til skole. Fou i praksis 2009; 2009-04-24 - 2009-04-24
DMMH Untitled
 
42 Glaser, Vibeke; Semundseth, Marit.
The school starters in transition to school ; Diversity in a parental and a child`s perspective. 19 th EECERA Annual Conference; 2009-08-26 - 2009-08-29
DMMH Untitled
 
43 Mørreaunet, Sissel; Glaser, Vibeke; Lillemyr, Ole Fredrik; Moen, Kari Hoås.
Inspirasjon og kvalitet i praksis : med hjerte for barnehagefeltet. Pedagogisk Forum - Forlaget 2009 (ISBN 978-82-7391-154-4) 240 s.
DMMH Untitled
 
2008
44 Glaser, Vibeke.
Individualisering av barnet - nye tider og nye krav til det moderne foreldreskap. I: Moderne oppvekst - nye tider, nye krav. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013602.
DMMH Untitled
 
45 Glaser, Vibeke.
Prolog. I: Moderne oppvekst - nye tider, nye krav. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013602. s. 19-26
DMMH Untitled
 
46 Glaser, Vibeke; Bølstad, Jan.
Moderne oppvekst; Nye tider - nye krav. Universitetsforlaget 2008 205 s.
DMMH Untitled
 
47 Glaser, Vibeke; Storli, Rune.
Menn i minoritet - en studie i motivasjon, arbeidsinnsats og handlingsmuligheter hos mannlige førskolelærere og lærere. I: FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2295-1. s. 139-150
DMMH Untitled
 
2007
48 Glaser, Vibeke.
Myter og fakta om menn i barnehager. Barnehagefolk 2007 (4) s. 70-73
DMMH Untitled
 
49 Glaser, Vibeke.
Rett til medvirkning for barn med nedsatt funksjonsevne. I: En barnehage for alle. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01100-4. s. 94-102
DMMH Untitled
 
50 Glaser, Vibeke; Storli, Rune.
Motivasjon, trivsel og handlingsmuligheter hos menn i kvinnedominerte arbeidsmiljø. FOU i praksis 2007; 2007-04-19 - 2007-04-20
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste