Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas.
Kroppslighet i Barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.. Gyldendal Akademisk 2018 (ISBN 978-82-05-51221-4) 470 s.
DMMH NTNU UIS Untitled
 
2016
2 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge.
Scandinavian early childhood education: spending time in the outdoors. I: Routledge International Handbook of Outdoor Studies. Routledge 2016 ISBN 978-1-138-78288-4. s. 95-102
DMMH Untitled
 
3 Sæther, Morten; Hagen, Trond Løge; Heldal, Marit.
Universitet og høgskolepedagogikkstudiets betydning for undervisningen ved DMMH. Nasjonal nettverkskonferanse i universitet- og høgskolepedagogikk; 2016-05-02 - 2016-05-04
DMMH Untitled
 
2015
4 Hagen, Trond Løge.
Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet :. Nordisk Barnehageforskning 2015 ;Volum 10. s. 16-
DMMH Untitled
 
2014
5 Hagen, Trond Løge.
Children`s use of playgrounds - How is the environment affecting childre`s play. EECERA 2014; 2014-09-07 - 2014-09-10
DMMH Untitled
 
6 Hagen, Trond Løge.
Outdoor play and learning in Norwegian ECEC + Nature and outdoor ECEC. University of Seattle; 2014-03-17 - 2014-03-19
DMMH Untitled
 
7 Hagen, Trond Løge; Rystad, Pål G*.
Utemiljø som inspirerer til barns fysisk aktive lek. I: Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1376-4. s. 30-44
DMMH Untitled
 
8 Hagen, Trond Løge; Sæther, Morten.
Kreativ ute. I: Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1376-4. s. 13-29
DMMH Untitled
 
9 Sæther, Morten; Hagen, Trond Løge.
Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1376-4) 252 s.
DMMH Untitled
 
2013
10 Hagen, Trond Løge; Lysklett, Olav Bjarne.
Små barn i uterommet. I: Småbarnspedagogikk : fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40920-3. s. 142-157
DMMH Untitled
 
11 Hagen, Trond Løge; Storli, Rune.
Nature and outdoor class. Rough and tumble play. Nature and outdoor class; 2013-04-11 - 2013-04-11
DMMH Untitled
 
12 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge.
Norwegian early childhood education and care. The adeventure of exploring diverse outdoor environments. I: Abenteuer, Natur und frühe Bildung. Verlag Barbara Budrich 2013 ISBN 978-3-86649-469-5. s. 255-268
DMMH Untitled
 
13 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge.
Outdoor play, Learning, and Risk in Norwegian Early Childhood Education. Gjesteforelesning; 2013-03-07 - 2013-03-07
DMMH Untitled
 
14 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge.
Risk-Rich and Safe Natural Outdoor Environments for Young Children. 2013 CAYEC annual conference & expo: Make a difference! Motivate, Educate, Advocate; 2013-03-14 - 2013-03-16
DMMH Untitled
 
15 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge.
Risk-Rich and Safe Natural outdoor Environments for Young Children. Gjsteforelesning; 2013-03-14 - 2013-03-14
DMMH Untitled
 
16 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge.
Risk-Rich and Safe Natural outdoor Environments for Young Children. Gobal Citizenship Committee sponsered presentation; 2013-03-15 - 2013-03-15
DMMH Untitled
 
17 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas.
Barnas Barnehage 3: Kroppslighet i Barnehagen - Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utgave). Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-45382-1) 448 s.
DMMH HSN Untitled
 
2012
18 Hagen, Trond Løge.
Kompleksitet i barnehagens uteområde og barns fysisk aktive lek. Barn og rom; Forskningskonferanse; 2012-09-24 - 2012-09-24
DMMH Untitled
 
19 Hagen, Trond Løge.
Outdoor pedagogy and children`s learning. Espacos de exteriores em contexto in infancia; 2012-09-03 - 2012-09-03
DMMH Untitled
 
20 Hagen, Trond Løge; Storli, Rune.
Complexity in Kindergarten playgrounds and children`s physical active play. The 22. Annual EECERA Conference; 2012-08-29 - 2012-09-02
DMMH Untitled
 
2011
21 Hagen, Trond Løge.
Design of the preschool outdoor area and effects on children`s outdoor play. 21 st EECERA annual conference; 2011-09-14 - 2011-09-17
DMMH Untitled
 
2010
22 Emilsen, Kari; Hagen, Trond Løge.
Hvordan står det til med rekruttering og likestillingsperspektivet i norske barnehager?. Menn i barnehagen - en jobb for spesielt interesserte?; 2010-11-30 - 2010-11-30
DMMH Untitled
 
23 Emilsen, Kari; Hagen, Trond Løge.
Menn i barnehagen for enhver pris? Om rekruttering av menn til barnehagen. FoU i praksis 2010; 2010-05-11
DMMH Untitled
 
24 Hagen, Trond Løge.
Bevegelseslek i natur og barnehagens nærmiljø. I: Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205397729. s. 343-351
DMMH Untitled
 
25 Hagen, Trond Løge; Emilsen, Kari.
Vil du ha verdens viktigste jobb? Rekruttering av menn til barnehagen; midtveisrapport fra rekrutteringsteamene 2009. : Dronning Mauds Minne, Høgskolen og Kunnskapsdep. 2010
DMMH Untitled
 
26 Hagen, Trond Løge; Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Bevegelseslek i innemiljø. I: Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205397729. s. 311-324
DMMH Untitled
 
27 Hagen, Trond Løge; Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Sikkerhet ved bevegelseslek i barnehagen. I: Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205397729. s. 391-403
DMMH Untitled
 
28 Hagen, Trond Løge; Storli, Rune.
Affordences in outdoor environment and childrens physicaly active play in preschool. European Early Childhood Education Research Journal 2010 ;Volum 18.(4) s. 445-457
DMMH Untitled
 
29 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas.
Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk 2010 (ISBN 9788205397729)
DMMH HSN Untitled
 
30 Storli, Rune; Hagen, Trond Løge.
Affordances in outdoor environments and children's physically active play in pre-school. European Early Childhood Education Research Journal 2010 ;Volum 18.(4) s. 445-456
DMMH Untitled
 
31 Sæther, Morten; Hagen, Trond Løge.
Kreativ utfoldelse ute, gjennom bevegelse og drama. I: Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205397729. s. 422-436
DMMH Untitled
 
2009
32 Hagen, Trond Løge; Emilsen, Kari.
Status for R-Mib (rekrutteringsarbeid for menn i barnehagen). Rekrutteringsteam-samling; 2009-09-30 - 2009-09-30
DMMH Untitled
 
33 Hagen, Trond Løge; Olaussen, Ingvild Olsen; Sæther, Morten.
Preschool teacher`s workshop: - Storytelling in the outdoor environment. I: Quality in research and development in early childhood education , Report from the 10th Network Conference held in Kitwe, Zambia from The 7th to the 11th of April 2008. : Dronning Mauds Minne, Høgskolen 2009 ISBN 99912-562-9-6. s. 78-84
DMMH Untitled
 
34 Hagen, Trond Løge; Sæther, Morten.
Music drama and art in the outdoors - Creative teaching methods in early childhood education (ECE) in Norway and Southern Africa. 19th. EECEREA annual conference; 2009-08-26 - 2009-08-29
DMMH Untitled
 
35 Sæther, Morten; Hagen, Trond Løge.
Music, drama and art in the outdoors - creative teaching methods in early childhood education (ECE) in Norway and Southern Africa. Preschool teacher workshop; 2009-11-02 - 2009-11-04
DMMH Untitled
 
36 Sæther, Morten; Hagen, Trond Løge.
Using music, drama and art in the outdoor environment storytelling. Early Childhood Education Conference; 2009-10-27 - 2009-10-29
DMMH Untitled
 
2008
37 Hagen, Trond Løge; Storli, Rune.
Barns fysisk aktive lek sett i forhold til kvaliteten i barnehagens uteområde. Fou i praksis 2008; 2008-04-17 - 2008-04-18
DMMH Untitled
 
38 Hagen, Trond Løge; Storli, Rune.
Level of Physical Activity according to affordances in Preschool outdoor environment. 18th EECERA annual Conference; 2008-09-03 - 2008-09-06
DMMH Untitled
 
39 Hagen, Trond Løge; Sæther, Morten; Olaussen, Ingvild Olsen.
Pre-school Teacher Workshop; Storytelling. Annual Conference for the Network for Preschool Teacher Training Preschool Development in Southern Africa; 2008-04-07 - 2008-04-10
DMMH Untitled
 
2007
40 Buaas, Ellen Holst; Hagen, Trond Løge; Sæther, Morten.
Quality development in Preschool teacher training through cooperation between College and Preschools. Quality in Early Childhood Education; 2007-03-26 - 2007-03-30
DMMH Untitled
 
41 Hagen, Trond Løge.
Collaboration in Practice. Quality in Early Childhood Education; 2007-03-26 - 2007-03-30
DMMH Untitled
 
42 Hagen, Trond Løge.
Collaboration in practice. I: Quality in Early Childhood Education; Report from the 9th Network conference in Windhoek, Namibia 26th-30th of March 2007. Trondheim: Dronning Mauds Minne, Høgskolen 2007 ISBN 9788273320780. s. 28-30
DMMH Untitled
 
2006
43 Hagen, Trond Løge.
The Outdoor "Barnehage" in Norway: Motivated Staff. EECRA European Early Childhood Education Research Assosiation; 2006-08-30 - 2006-09-02
DMMH Untitled
 
44 Lysklett, Olav Bjarne; Buaas, Ellen Holst; Bakke, Hjørdis H. K.; Hagen, Trond Løge; Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Temahefte om natur og miljø. : Kunnskapsdepartementet 2006 47 s.
DMMH Untitled
 
2005
45 Hagen, Trond Løge.
Trauste fjellfolk eller urban knickersadel; Hva kjennetegner de ansatte i natur- og friluftsbarnehager. DMMH's publikasjonsserie 2005 (1) s. 23-29
DMMH Untitled
 
46 Lysklett, Olav Bjarne; Hagen, Trond Løge.
Små barn i uterommet. I: Småbarnspedagogikk Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Cappelen Damm Akademisk 2005 ISBN 82-02-22637-6. s. 130-145
DMMH Untitled
 
47 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge.
Klart vi kan klatre!. : Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning 2005
DMMH Untitled
 
48 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge.
Små barns selvoppfatning i natur- og friluftsbarnehager og tradisjonelle barnehager. ? 2005 ;Volum 1. s. 95-105
DMMH Untitled
 
2004
49 Hagen, Trond Løge.
Klart vi kan klatre!. Ute hele dagen!; 2004-10-20 - 2004-10-21
DMMH Untitled
 
50 Hagen, Trond Løge.
Patterns of outdoor recreation activities among Norwegians: an evolutionary approach. Annales Zoologici Fennici 2004 ;Volum 41.(5) s. 609-618
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste