Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 64 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Arstorp, Ann-Thérèse; Amdam, Synnøve Hedemann; Thingnes, Josef; Nagel, Ilka; Aagaard, Toril; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning. NKUL19: Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2019-05-08 - 2019-05-10
HIOF USN HVO NTNU UIA Untitled
 
2 Arstorp, Ann-Thérèse; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
DigGiLU prosjektet på NTNU. Samtale med Fredrik M. Røkenes og Mari-Ann Letnes. Digitale refleksjoner [Internett] 2019-05-08
USN NTNU Untitled
 
3 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
Digital kompetanse i lærerutdanning og skole 5-10. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. s. 248-296
NTNU UiB Untitled
 
4 Letnes, Mari Ann.
Tverrfaglig bruk av Nettbrett. Nettverkskonferanse på USN; 2019-01-21 - 2019-01-22
NTNU Untitled
 
5 Letnes, Mari-Ann; Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan.
Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 246-272
NTNU UiB Untitled
 
6 Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
DigGiLU: Digitalization of Primary and Lower Secondary Teacher Education at the Department of Teacher Education. Digitalization and Diversity in Teacher Education - Current Challenges for Teacher Education (ILU & SETUB); 2019-09-26
NTNU Untitled
 
2018
7 Frisch, Nina Scott; Letnes, Mari Ann; Moe, Jørgen.
Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215027661) 350 s.
DMMH NTNU Untitled
 
8 Gulliksen, Marte Sørebø; Homlong, Siri; Letnes, Mari Ann; Lepisto, Jaana; Randers-Pehrson, Anniken.
Make it NOW! ? Learning, exploring and understanding. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2018 ;Volum 11.(2) s. -
USN NTNU Untitled
 
9 Letnes, Mari Ann.
Barns bruk av multimodale medieprodukter og digital teknologi. I: Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027661. s. 229-242
NTNU Untitled
 
10 Letnes, Mari Ann.
Barns estetiske erfaring, lek og læring. I: Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027661. s. 65-76
NTNU Untitled
 
11 Letnes, Mari Ann.
Børns digitale dannelse og teknologiforståelse. Teknologispring i skoler og dagtilbud – MESSE OM LÆRING OG DANNELSE I, OM OG GENNEM TEKNOLOGI; 2018-11-07 - 2018-11-07
NTNU Untitled
 
12 Letnes, Mari Ann.
Digitalisation - The role of technology in the 21st century curriculum frameworks and in practices of ECEC.. International round table on ECEC Curriculum, Frameworks for the 21st Century.; 2018-06-12 - 2018-06-13
NTNU Untitled
 
13 Letnes, Mari Ann.
Digitalisering og læring i skolen - Elevenes digitale liv. Stein saks papir; 2018-11-15 - 2018-11-15
NTNU Untitled
 
14 Letnes, Mari Ann.
Form, innhold og komposisjon. I: Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027661. s. 273-291
NTNU Untitled
 
15 Letnes, Mari Ann.
Rammeplanene fortid – nåtid – fremtid. I: Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027661. s. 53-64
NTNU Untitled
 
16 Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari Ann.
DigGiLU - Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Læringsfestivalen; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
17 Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
The DigGiLU project. Digitalization in Education (ILU & St. Gallen); 2018-04-19 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
2017
18 Letnes, Mari Ann.
Legende Læring med Digitale Medier. Akademisk Forlag 2017 (ISBN 9788750050728) 216 s.
NTNU Untitled
 
19 Letnes, Mari Ann.
Når jeg skaper skapes jeg - bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis.. Oppvekst 2017; 2017-11-28 - 2017-11-29
NTNU Untitled
 
20 Letnes, Mari Ann.
Når jeg skaper skapes jeg! Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. DAB - DIGITAL ARENA BARNEHAGE; 2017-03-07 - 2017-03-07
NTNU Untitled
 
21 Letnes, Mari Ann.
Pedagogisk bruk av digital teknologi for inkludering og samarbeid i barnehage. SPOT 2017 Om spesialpedagogikk og teknologi; 2017-11-21 - 2017-11-22
NTNU Untitled
 
22 Letnes, Mari Ann.
Pedagogisk bruk av digital teknologi i barnehagen - Hvordan bruke nettbrett som boltreplass for lek, erfaring og meningsskaping når barn skaper animasjonsfilmer i barnehagen?. KYKELIKY 2017; 2017-04-04 - 2017-04-05
NTNU Untitled
 
23 Letnes, Mari Ann.
Visualiseringens kraft i kunnskapskonstruksjon - undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk. Cutting Edge Kulturskole 2017 «Community arts/Arts education»; 2017-10-17 - 2017-10-18
NTNU Untitled
 
24 Letnes, Mari Ann; Røkenes, Fredrik Mørk.
SKAL STYRKE LÆRERNES DIGITALE KOMPETANSE.
NTNU Untitled
 
25 Letnes, Mari-Ann.
Småbarnsforeldre: Vær kreativ på nettbrett sammen med barna!. Barnevakten [Tidsskrift] 2017-10-31
NTNU Untitled
 
26 Letnes, Mari-Ann.
Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1.(5) s. 112-130
NTNU Untitled
 
27 Rønningen, Anders; Letnes, Mari Ann; Østern, Tone Pernille; Østern, Maria Anna-Lena Viola; Ellefsen, Live Weider.
Kunstfagenes diskursive spenningsforhold i utdanningssammenheng i Norge/Norden. Cutting Edge kulturskole 2017 «Community arts/Arts education»; 2017-10-17 - 2017-10-18
HINN USN NTNU Untitled
 
28 Østern, Maria Anna-Lena Viola; Letnes, Mari Ann; Olaussen, Ingvild Olsen.
Kunstfaglige forståelser av «multiple literacies» og «becoming» som kritisk kulturell leseferdighet. Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy NTNU Trondheim 09.-11. mai 2017; 2017-05-09 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
29 Østern, Tone Pernille; Letnes, Mari Ann.
Et temanummer som undersøker hva det innebærer å forske med kunsten. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1 (2017). s. 1-6
NTNU Untitled
 
2016
30 Letnes, Mari Ann.
Barns møter med digital teknologi, Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215024905) 200 s.
DMMH Untitled
 
31 Letnes, Mari Ann.
Digital teknologi - Nye pedagogiske muligheter. Sett dagene - møteplass for moderne og innovativ læring; 2016-11-28 - 2016-11-28
NTNU Untitled
 
32 Letnes, Mari Ann.
IKT i barnehagen Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. Fagdag - Tromsø Kommune; 2016-10-28 - 2016-10-28
NTNU Untitled
 
33 Letnes, Mari Ann; Sando, Svein.
Småbarn og digitale medier 2016. En kvalitativ undersøkelse om norske 0-8-åringers bruk av digitale (online) medier. : Medietilsynet 2016 (ISBN 978-82-91977-52-2) 52 s.
DMMH Untitled
 
34 Letnes, Mari Ann; Sando, Svein.
Young Children (0-8) & Digital Technology. Qualitative study across 19 countries in Europe. National results. Norway. EECERA 2016; 2016-08-31 - 2016-09-03
DMMH NTNU Untitled
 
35 Letnes, Mari Ann; Sando, Svein.
0-8 Young children and digital technology - Norwegian Report. 0-8 Study (II) - Young Children and Digital Technology; 2016-07-06 - 2016-07-07
DMMH UiT Untitled
 
36 Letnes, Mari Ann; Sando, Svein; Hardersen, Barbro.
YOUNG CHILDREN (0-8) AND DIGITAL TECHNOLOGY A qualitative exploratory study - National report - Norway. Fredrikstad: Medietilsynet 2016 65 s.
DMMH NTNU Untitled
 
2015
37 Letnes, Mari Ann.
Digital technology in early childhood education- - A review of research EECERA Barcelona 2015. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10
DMMH Untitled
 
2014
38 Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann.
Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 9788232101818) 270 s.
DMMH HIOA Untitled
 
39 Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann.
Introduksjon. I: Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788232101818. s. 13-26
DMMH HIOA Untitled
 
40 Letnes, Mari Ann.
Digital dannelse i barnehagen. Barns maningsskaping i arbeid med multimodal fortelling. NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2014 (ISBN 978-82-326-0144-8) 295 s.
DMMH Untitled
 
41 Letnes, Mari Ann.
Digital literacy in early childhood education. EECERA Conference; 2014-09-07 - 2014-09-10
DMMH Untitled
 
42 Letnes, Mari Ann.
Når jeg skaper skapes jeg, men med hvilken teknologi skaper jeg?. IKT i barnehagen lek og læring med digitale verktøy; 2014-09-18 - 2014-09-18
DMMH Untitled
 
43 Letnes, Mari-Ann.
Tyske hjerneforskere avkles av norsk intelligensia!. Dagbladet [Avis] 2014-10-31
NTNU Untitled
 
44 Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari Ann.
Mot en multimodal didaktikk i barnehagens pedagogiske praksis. I: Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788232101818. s. 246-261
DMMH Untitled
 
2013
45 Letnes, Mari-Ann.
Barnehagebarns kunstmøte i digitalestetisk praksis. I: Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02167-6. s. 129-149
DMMH Untitled
 
46 Letnes, Mari-Ann.
Barns meningsskaping i arbeid med animasjon. I: Barn, kunst og kultur. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215020020. s. 219-230
DMMH Untitled
 
47 Letnes, Mari-Ann.
Digital dannelse i barnehagen - Pedagogiske muligheter. Barnehagefolk 2013 (4) s. 29-32
DMMH Untitled
 
48 Letnes, Mari-Ann.
Digital danning i barnehagen - Barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster. NKUL, nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanningen; 2013-05-06 - 2013-05-08
DMMH Untitled
 
49 Letnes, Mari-Ann.
Digital danning i barnehagen - barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster. Digitalt liv i barnehageprofesjoner - hva nå? Festseminar Nina Bølgan; 2013-05-24
DMMH Untitled
 
50 Letnes, Mari-Ann.
Digital literacy in early childhood education. NERA 41st Congress; 2013-03-07 - 2013-03-09
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste