Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2019
1 Toft, Audun.
Conflict and Entertainment : Media Influence on Religious Education in Upper Secondary School in Norway. Oslo: MF Norwegian School of Theology, Religion and Society 2019 220 s.
MF Untitled
 
2 Toft, Audun.
Marie von der Lippe og Sissel Undheim (red.): Religion i skolen: Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Teologisk Tidsskrift 2019 ;Volum 8.(1) s. 73-75
MF Untitled
 
3 Toft, Audun.
The extreme as the normal; binary teaching and negative identification in religious education lessons about Islam. British Journal of Religious Education 2019 s. 1-13
MF Untitled
 
2018
4 Lied, Liv Ingeborg; Toft, Audun.
'Let Me Entertain You': Media Dynamics in Public Schools. I: Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Walter de Gruyter 2018 ISBN 978-3-11-050171-1. s. 243-258
MF Untitled
 
5 Toft, Audun.
Attention, Please! Conflict-Centred Media Materials in Religious Education. The 24th Nordic Conference in the Sociology of Religion (NCSR); 2018-08-01 - 2018-08-03
MF Untitled
 
6 Toft, Audun.
Entertainment and controversy: Media use in religious education. The impact of religion. 2nd international interdisciplinary conference; 2018-04-24 - 2018-04-26
MF Untitled
 
7 Toft, Audun.
Inescapable News Coverage: Media Influence on Lessons about Islam. I: Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Walter de Gruyter 2018 ISBN 978-3-11-050171-1. s. 259-277
MF Untitled
 
8 Toft, Audun.
Islam i klasserommet. ICC konferanse 2018: Skole - Norges viktigste leverandør. Dialog, integrering, identitet; 2018-03-18
MF Untitled
 
9 Toft, Audun.
Islamundervisning og medier. Gruppemøte: Migrasjon, integrasjon og kompetanse; 2018-04-18
MF Untitled
 
10 Toft, Audun.
Media and Conflict in Religious Education about Islam. Conference on Media, Religion and Public Scholarship; 2018-08-08 - 2018-08-11
MF Untitled
 
11 Toft, Audun.
Nettbrett, fortellling og kategorial danning. I: Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02946-7. s. 131-153
NORD Untitled
 
12 Toft, Audun.
Sensasjon, identifikasjon og konfliktrammer: Nyhetsvurderinger i religionsundervisningen. Faglunsj; 2018-06-26
MF Untitled
 
13 Toft, Audun.
Uunngåelig konflikt: Medierammer og konfliktperspektiver i religionsundervisning om islam. CoMRel sluttkonferanse: Medieskapt religion? Om medier, religion og konflikt; 2018-05-31
MF Untitled
 
14 Toft, Audun; Broberg, Maximilian.
Perspectives: Mediatized Religious Education. I: Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Walter de Gruyter 2018 ISBN 978-3-11-050171-1. s. 225-241
MF Untitled
 
2017
15 Lied, Liv Ingeborg; Toft, Audun.
'Let me entertain you': Religion som underholdning og konflikt?. Lanseringsseminar, Prismet Online; 2017-05-07 - 2017-05-07
MF Untitled
 
16 Toft, Audun.
Empirical Research on Mediatized Religious Education (in Norway?). Mediatisierung von Religion und Religiosität; 2017-09-22 - 2017-09-24
MF Untitled
 
17 Toft, Audun.
Islam i klasserommet : unge muslimers opplevelse av undervisning om islam. I: Religion og ungdom. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029375. s. 33-49
MF Untitled
 
18 Toft, Audun.
Medier og konflikt i undervisningen om islam i utvalgte klasserom.. Januarkurs for KRLE/RE-lærere.; 2017-01-06 - 2017-01-07
MF Untitled
 
19 Toft, Audun.
Viggo Vestel (2016): I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge. Prismet 2017 ;Volum 68.(1-2) s. 161-164
MF Untitled
 
2016
20 Abdel-Fadil, Mona; Toft, Audun.
Islam – elefanten i rommet. SAMKUL-konferansen 2016 om Religion som gjenstand og forklaring; 2016-11-15 - 2016-11-15
MF UiO Untitled
 
21 Toft, Audun.
Funding Religious Intolerance?. Religion: Going Public Blog 2016
MF Untitled
 
22 Toft, Audun.
Hijab - Not religion?. Religion: Going Public Blog 2016
MF Untitled
 
23 Toft, Audun.
Islam and media in the classroom. The International Conference on Media, Religion and Publics; 2016-08-01 - 2016-08-04
MF Untitled
 
24 Toft, Audun.
My prophet is stronger than your prophet. Religion: Going Public Blog 2016
MF Untitled
 
25 Toft, Audun.
Religion - Every Teacher Needs More. Religion: Going Public Blog 2016
MF Untitled
 
26 Toft, Audun.
Religious Education in Norway: Distance and Unease. Religion: Going Public Blog 2016
MF Untitled
 
27 Toft, Audun.
The hyper-visibility of teaching Islam: religious education in Norwegian upper secondary school. Researching religious controversies conference 2016; 2016-10-31 - 2016-11-02
MF Untitled
 
2014
28 Toft, Audun.
Grunnloven og det flerkulturelle. Seminar om Nord-Norge og 1814 for lærere; 2014-03-05
NORD Untitled
 
29 Toft, Audun.
"Jeg har faktisk valgt å ikke være åpen om det" : en undersøkelse av læreres åpenhet rundt eget livssyn i klasserommet. I: RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788232102525. s. 249-268
NORD Untitled
 
30 Toft, Audun.
"Staten har meldt seg ut av kirken": RLE-faget på en liten skole på Helgeland. I: RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788232102525. s. 269-284
NORD Untitled
 
31 Toft, Audun; Rosland, Kristine Toft.
Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider. Prismet 2014 ;Volum 65.(4) s. 211-225
NORD UiO Untitled
 
2013
32 Rosland, Kristine Toft; Toft, Audun.
Markering av minoriteters høytider i barnehagen: en undersøkelse av forholdet mellom rammeplan og praksis. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0086-6. s. 216-223
NORD Untitled
 
33 Sivertsen, Snorre Magnus; Norheim, Margrete; Toft, Audun.
Tenn lys i mørkaste natt: adventskonsert i Nesna kirke.
NORD Untitled
 
34 Toft, Audun.
Oppsummering av støtte til GLU. Erfaringer fra fleksibel undervisning; 2013-03-20 - 2013-03-20
NORD Untitled
 
2012
35 Norheim, Margrete; Sivertsen, Snorre Magnus; Toft, Audun.
Lys i mørketida - adventskonsert med Nesna songlag.
NORD Untitled
 
36 Norheim, Margrete; Toft, Audun.
Kom sommarvijnn - konsert med Nesna songlag.
NORD Untitled
 
37 Toft, Audun; Rosland, Kristine Toft.
Høytidsmarkering i barnehager på Helgeland. FoU i praksis 2012; 2012-04-23 - 2012-04-24
NORD Untitled
 
2011
38 Norheim, Margrete; Larsen, Ove; Sivertsen, Snorre Magnus; Toft, Audun.
Du som meg tryllebinder - konsert med Nesna songlag.
NORD Untitled