Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 74 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Johansen, Jan Birger.
Pedagogisk profesjonsutøvelse i et psykososialt utfordrende klima. I: Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet. Empiriske og teoretiske studier av pedagogisk praksis. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-49388-9. s. 196-218
NORD Untitled
 
2016
2 Pettersson, Gerd; Ström, Kristina; Johansen, Jan Birger.
Teachers' views on support in small rural schools for students with special educational needs. Nordic Studies in Education 2016 ;Volum 36.(1) s. 20-37
NORD Untitled
 
2015
3 Johansen, Jan-Birger.
Psykososial helse i læringsmiljøer: Lærerens utfordringer knyttet til å utløse psykodynamisk energi og læringskraft hos eleven. Psykologi i kommunen 2015 ;Volum 50.(6) s. 29-41
NORD Untitled
 
2013
4 Johansen, Jan-Birger.
Frikultskolen - et alternativt tilpasset skoletilbud. Psykologi i kommunen 2013 ;Volum 48.(2) s. 45-47
NORD Untitled
 
5 Johansen, Jan-Birger.
Lærere som lykkes. Rana Blad [Avis] 2013-12-02
NORD Untitled
 
6 Johansen, Jan-Birger.
Lærerens helse relatert til det utfordrende læringsmiljø. I: Innovasjon i utdanningen. Fra barnehage til høyere utdanning. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0382-9.
NORD Untitled
 
7 Sjøvoll, Jarle; Johansen, Jan-Birger.
Innovasjon i utdanningen. Fra barnehage til høyere utdanning. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0382-9) 264 s.
NORD Untitled
 
2012
8 Johansen, Jan-Birger.
Emosjonell atferd : en utfordring i læringsmiljøet. Psykologi i kommunen 2012 ;Volum 47.(1) s. 29-42
NORD Untitled
 
9 Johansen, Jan-Birger.
Innledning - Skapende og kreativ læring. I: Skapende og kreativ læring. Pedagogisk entreprenørskap i forskning og utvikling av læringsprosesser. Akademika forlag 2012 ISBN 9788232101634. s. 15-24
NORD Untitled
 
10 Johansen, Jan-Birger.
Skapende og kreativ læring. Pedagogisk entreprenørskap i forskning og utvikling av læringsprosesser. Akademika forlag 2012 (ISBN 9788232101634)
NORD Untitled
 
2011
11 Johansen, Jan Birger.
Prat: HiNe-ansatt har gjort kometkarriere. Rana Blad [Avis] 2011-03-05
NORD Untitled
 
2010
12 Johansen, Jan Birger.
Frafall i skolen. Rana Blad 2010
NORD Untitled
 
13 Johansen, Jan Birger.
Overgangen fra videregående opplæring til læring i bedrift. Nordnorsk rådgiverkonferanse; 2010-11-09 - 2010-11-10
NORD Untitled
 
14 Johansen, Jan Birger.
Sosial læring i små skoler og små samfunn. Skolenedlegging - i skjeringspunktet mellom kvalitet og politikk; 2010-03-03 - 2010-03-03
NORD Untitled
 
15 Johansen, Jan Birger.
Yrkesfaglig utdanning - ikke lenger en tradisjonell læringsvei. NORDYR (nordisk forskningsnettverk for yrkesfaglærerutdanning); 2010-06-01 - 2010-06-02
NORD Untitled
 
16 Lemar, Signild; Petterson, Gerd; Johansen, Jan Birger.
Possibilities and shortcomings in collaboration between School and Working life in Norway and Sweden. NERA congress 2010; 2010-03-11 - 2010-03-13
NORD Untitled
 
17 Lemar, Signild; Petterson, Gerd; Johansen, Jan Birger.
Possibilities and shortcomings in collaboration between School and Working life in Norway and Sweden. ECER congress; 2010-08-23 - 2010-08-27
NORD Untitled
 
2009
18 Johansen, Jan Birger.
Sosialt utviklende prosesser i små og større læringsmiljøer : sosial kompetanse i fådelt skole. Oplandske Bokforlag 2009 (ISBN 9788275181624) 215 s.
NORD Untitled
 
2008
19 Johansen, Jan Birger.
Development of social competence in rural schools. European Conference on Educational Research (ECER) 2008, From Teaching to Learning?; 2008-09-08 - 2008-09-12
NORD Untitled
 
20 Johansen, Jan Birger.
Elevmotivasjon. Rikskonferens Naturbruk 2008; 2008-10-28 - 2008-10-29
NORD Untitled
 
21 Johansen, Jan Birger.
Maktkamper : konflikter og "krig". Rana Blad 2008 s. 14-15
NORD Untitled
 
22 Johansen, Jan Birger.
Sosial kompetanseutvikling i de spredtbygde områder. LUFS - Landskonferanse 2008: Nærmiljøskolen - der ingen sto igjen og hang, Kunnskapsløftet i nærmiljøskolen; 2008-10-20 - 2008-10-21
NORD Untitled
 
23 Johansen, Jan Birger.
Sosialt utviklende og lærende prosesser i små og større læringsmiljøer. Nesna: Høgskolen i Nesna 2008 (ISBN 9788275691789) 30 s. Fredrikke : organ for FoU-publikasjoner(8)
NORD Untitled
 
2007
24 Johansen, Jan Birger.
Betydelsen av mellanmänskliga relationer för skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. utenTitteltekst; 2007-02-08 - 2007-02-08
NORD Untitled
 
25 Johansen, Jan Birger.
Development of social competence in rural schools. Interskola 2007; 2007-07-22 - 2007-07-27
NORD Untitled
 
26 Johansen, Jan Birger.
Sosial kompetanseutvikling i de spredbygde områd. Gemensamma Vägar; 2007-10-04 - 2007-10-05
NORD Untitled
 
27 Johansen, Jan Birger.
Sosial læring i glesbygden : en lite omtalt ressurs for all læring. Lärande i glesbygd; 2007-09-26 - 2007-09-27
NORD Untitled
 
2006
28 Johansen, Jan Birger.
Autoriet : en betingelse for sosial læring?. Forskningsdagene 2006; 2006-09-27 - 2006-09-27
NORD Untitled
 
29 Johansen, Jan Birger.
Danning. utenTitteltekst; 2006-09-06 - 2006-09-06
NORD Untitled
 
30 Johansen, Jan Birger.
Desentralisert utdanning - utfordrer sentrale sider ved lærerens kompetanse, organisering og planlegging. I: På nye veger : Høgskolen i Nesna 25 år med desentralisert, deltidsorganisert og samlingsbasert lærerutdanning. Nesna: Høgskolen i Nesna 2006 ISBN 8275691494. s. 73-79
NORD Untitled
 
31 Johansen, Jan Birger.
Det utfordrende læringsmiljøet. I: Liv og læring i skolen - skolens danningsmandat. Universitetsforlaget 2006 s. 129-159
NORD Untitled
 
32 Johansen, Jan Birger.
Hvorfor er sosialisering viktig for all læring?. Lærerseminar; 2006-08-17 - 2006-08-17
NORD Untitled
 
33 Johansen, Jan Birger.
Konfrontasjonen med elevene. I: Liv og læring i skolen - skolens danningsmandat. Universitetsforlaget 2006 s. 160-182
NORD Untitled
 
34 Johansen, Jan Birger.
Sosial kompetanse og læring. utenTitteltekst; 2006-09-05 - 2006-09-05
NORD Untitled
 
35 Johansen, Jan Birger.
Sosialisering og læring av kunnskaper - to sider av samme sak. Gemensamma vägar 2006; 2006-09-11 - 2006-11-12
NORD Untitled
 
36 Johansen, Jan Birger.
Sterns teori og anerkjennelse i relasjoner. utenTitteltekst; 2006-09-07 - 2006-09-07
NORD Untitled
 
37 Johansen, Jan Birger.
Zawód nauczyciel w poszerzonym znaczeniu Et utvidet innhold i lærerprofesjonen. I: Nauczyciel jutra. Wydawnictwu Adam Marszalek 2006 s. 31-51
NORD Untitled
 
38 Johansen, Jan Birger; Sommer, Dion.
Oppdragelse, danning og sosialisering i læringsmiljøer. Universitetsforlaget 2006 (ISBN 9788215008721) 220 s.
NORD Untitled
 
2005
39 Johansen, Jan Birger.
Barn og unges psykiske utvikling, hva gjør at barn og unge utvikler gode samarbeidsevner. utenTitteltekst; 2005-09-28 - 2005-09-28
NORD Untitled
 
40 Johansen, Jan Birger.
Intellektuell utvikling - tar hensyn til enkeltes behov i læringsprosessen. I: Aksjon og refleksjon : Tom Tiller 60 år. Tromsø: Program for læring og praktisk pedagogikk, Universitetet i Tromsø 2005 s. 80-92
NORD Untitled
 
41 Johansen, Jan Birger.
Oppdradd i mesterlæring. I: Fra metall til soft ware : tilbakeblikk på 50 år ved Rana yrkesskole og Konsvegen videregående skole. Mo i Rana: Konsvegen videregående skole 2005 s. 51-56
NORD Untitled
 
42 Johansen, Jan Birger.
Oppvekst og oppdragelse i områder med spredt bosetting. utenTitteltekst; 2005-09-27 - 2005-09-27
NORD Untitled
 
43 Johansen, Jan Birger.
Sosial læring i fådeltskolen. Gemensamma vägar : Barn, unge og voksne med særskilte behov; 2005-09-28 - 2005-09-30
NORD Untitled
 
44 Johansen, Jan Birger.
The negative and non-structured teaching-milieu - a positive resource for development and growth. I: Lehre durch Forschung / research in teacher education. National / International. Krems: Pädagogischen Akademie der Diözese St.Pölten in Krems 2005 s. 351-376
NORD Untitled
 
45 Johansen, Jan Birger.
The negative and non-structured teaching-milieu - a positive resource for development and growth. Lehre durch Forschung / Research in teacher education; 2005-11-28 - 2005-12-02
NORD Untitled
 
2004
46 Johansen, Jan Birger.
Ansvar og læring?. Rana Blad 2004 s. 6-
NORD Untitled
 
47 Johansen, Jan Birger.
Hvordan skal vi ha det og hva skal vi ha sammen?. Etterutdannningskurs for ansatte ved Høgskolen i Nesna; 2004-05-25 - 2004-05-25
NORD Untitled
 
48 Johansen, Jan Birger.
Overgrep og narkotikamisbruk i oppvekst. Fagmøte for ansatte ved Røvika ungdomssenter, fosterfamilier, sosialkuratorer m.fl; 2004-12-13 - 2004-12-13
NORD Untitled
 
49 Johansen, Jan Birger.
Social upbringing. Konferanse om Sosial Oppdragelse; 2004-04-27 - 2004-04-27
NORD Untitled
 
50 Johansen, Jan Birger.
Tale- og diskusjonsteknikk. Personalseminar for ansatte i Tine Meieriet Nord; 2004-11-24 - 2004-11-24
NORD Untitled
 
    Vis neste liste